Byla 2-69-786/2012
Dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo ir nuolatinės globos ir rūpybos nustatymo, ir,-

1Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Vitalija Ragauskienė, sekretoriaujant N. K., dalyvaujant ieškovo Anykščių rajono savivaldybės administracijos VTAS atstovei Laimai Zukienei, atsakovei D. Ž., trečiojo asmens Aulelių vaikų globos namų atstovui Arūnui Liogei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal Anykščių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus ieškinį atsakovei D. Ž., trečiajam asmeniui Aulelių vaikų globos namams, dėl neterminuoto motinos valdžios apribojimo ir nuolatinės globos ir rūpybos nustatymo, ir,-

Nustatė

2ieškovo, Anykščių rajono savivaldybės administracijos VTAS atstovė nurodė, kad atsakovė D. Ž. girtauja ir visiškai nesirūpina savo vaikais R. Ž., S. Ž., K. Ž. ir K. Ž.. Atsakovės šeima yra įrašyta į socialinės rizikos šeimų apskaitą. Vaikai šiuo metu gyvena Aulelių vaikų globos namuose. Atsakovė pažada keisti savo buitį ir gyvenimo įpročius, tačiau tai tik lieka pažadais. Kartais vaikus aplanko. Duomenų, kad padėtis galėtų pasikeisti, nėra. Prašė neterminuotai apriboti atsakovei D. Ž. valdžią jos vaikų atžvilgiu. Nustatyti nuolatinę rūpybą R. Ž., S. Ž., K. Ž. ir K. Ž. nuolatinę globą, vaikų globėju ir rūpintoju paskirti Aulelių vaikų globos namus. Vaikų gyvenamąją vietą nustatyti Aulelių vaikų globos namuose. Aulelių vaikų globos namus paskirti vaikų turto paprastuoju administratoriumi. Priteisti iš D. Ž. išlaikymą vaikams periodinėmis išmokomis kiekvienam vaikui po 1 BSI kas mėnesį iki vaikų pilnametystės.

3Atsakovė D. Ž. nurodė, kad vaikai gyvena Aulelių vaikų globos namuose. Nesutinka, kad būtų neterminuotai apribota motinos valdžia vaikų atžvilgiu, ji rūpinasi ir pati gali auginti savo vaikus. Mano, kad vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojai yra priešiškai nusiteikia jos šeimos atžvilgiu. Ji dirba pas ūkininkus, tvarkosi namuose, sodina daržus, maisto vaikams būna. Jai padeda sesuo. Pripažino, kad jai buvo sunku po vaikų tėvo mirties, todėl ji buvo pradėjusi gerti, tačiau šiuo metu padėtis yra pasikeitusi. Vaikus lanko pagal galimybes, bendrauja telefonu. Vaikai norti į namus. Ji nori, kad vaikai būtų sugrąžinti jai.

4Trečiojo asmens Aulelių vaikų globos namų atstovas Arūnas Liogė prašė ieškinį tenkinti. Nurodė, jog atsakovės vaikai gyvena Aulelių vaikų globos namuose.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Bylos medžiaga, ieškovo atstovės, atsakovės, trečiojo asmens atstovo paaiškinimais, liudytojos V. A. parodymais nustatyta, kad atsakovė, būdama vaikų R. Ž., S. Ž., K. Ž., K. Ž. motina, vengia atlikti savo pareigas auklėti vaikus, nesirūpina jų auklėjimu, priežiūra, girtauja bei daro jiems žalingą įtaką. Atsakovės sutuoktinis ir vaikų tėvas R. Ž. mirė 2009-08-30. Atsakovės šeima 2009-11-02 Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu įrašyta į socialinės rizikos šeimų apskaitą. Atsakovės šeima buvo stebima Anykščių rajono vaiko teisių apsaugos skyriaus , seniūnijos darbuotojų. Atsakovė D. Ž. dirba atsitiktinius darbus, tačiau buitimi, vaikais tinkamai nesirūpino, išgeria. Nustatyti atvejai, kai girtaujama namuose, vaikai rasti sušalę ir purvini, nesirūpino, jog vyresni vaikai lankytų mokyklą. Vaikai nuo 2011 m. vasario 22 d. auga Aulelių vaikų globos namuose.

7LR CK 3.165 str., numato, jog tėvai privalo vykdyti savo pareigą auklėti savo vaikus ir yra atsakingi už savo vaikų auklėjimą ir vystymą, privalo rūpintis savo vaikų sveikata, jų dvasiniu ir moraliniu ugdymu. Teismas, išnagrinėjęs visus byloje surinktus įrodymus, konstatuoja, jog atsakovė D. Ž. yra kalta . LR CK 3.180 straipsnyje yra išvardintos sąlygos , kai ribojama tėvų valdžia , sąrašas baigtinis ir jos yra tada , kai tėvas ar motina : 1) vengia atlikti savo pareigas vaikams; 2) piktnaudžiauja tėvų valdžia; 3) žiauriai elgiasi su vaiku; 4) daro žalingą įtaką vaikams amoraliu elgesiu; 5) nesirūpina vaikais. Tėvų valdžiai apriboti pakanka vien to fakto, kad tėvai nevykdo savo prigimtinės pareigos rūpintis vaikais. Visais išvardintais atvejais ribojant tėvų valdžią turi būti nustatyta tėvų kaltė . Tėvų valdžios esmė įtvirtinta Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalyje nurodant, kad tėvų teisė ir pareiga auklėti vaikus dorais žmonėmis ir juos išlaikyti. Jeigu tėvai nesirūpina savo vaikų sveikata, jų tinkamu auklėjimu, priežiūra, ugdymu, tinkamu buitinių sąlygų sudarymu ir kita, tai reiškia jog jie nevykdo savo konstitucinės pareigos, ir tai yra pakankamas pagrindas taikyti tokiems tėvams valdžios ribojimą. Teismas nenustatė, jog atsakovė piktnaudžiautų motinos valdžia. Tačiau visiškai pasitvirtino sąlygos, jog atsakovė vengia atlikti pareigą savo vaikams, jais nesirūpina, neauklėja, nesudarė tinkamų minimalių gyvenimo sąlygų, girtauja. Esant tokioms aplinkybėms apribotina atsakovės motinos valdžia jos vaikams.

8Teismas mano, jog atsakovės D. Ž. valdžia jos nepilnamečiams vaikams apribotina laikinai. Iš Vaiko teisių apsaugos tarnybos atstovo, atsakovės paaiškinimų, liudytojos parodymų bei esančių kitų rašytinių įrodymų matyti, jog atsakovė girtavo ir dėl aplaidumo, netinkamai vykdė savo pareigą auklėti ir prižiūrėti savo vaikus. Namai tvarkomi. Atsakovė deda pastangas pasikeisti ir pradėti rūpintis savo vaikais. Atsakovė dirba atsitiktinius darbus, prižiūri namus. Sodina daržus, bulvių, turi malkų. Atsakovė pati nori auginti savo vaikus. Teismas mano, jog yra visos sąlygos, kad artimiausiu metu padėtis pasikeis, atsakovė pati galės auginti savo vaikus, jais rūpintis, todėl atsakovės motinos valdžia jos vaikams apribotina laikinai..

9LR CK 3.256 str. nustato, jog nuolatinė globa (rūpyba) nustatoma be tėvų likusiems vaikams, kurie esamomis sąlygomis negali grįžti į savo šeimą, o jų priežiūra, auklėjimas, teisių ir teisėtų interesų atstovavimas ir gynimas pavedamas kitai šeimai. Kadangi atsakovei teismo sprendimu tėvų valdžia apribojama, tai nepilnamečiams: R. Ž., S. Ž., K. Ž., K. Ž. nustatytina nuolatinė globa. R. Ž., S. Ž.. K. Ž. ir K. Ž. nuolatiniu globėju-rūpintoju skirtini Aulelių vaikų globos namai, jų nuolatinė gyvenamoji vieta nustatytina Aulelių vaikų globos namuose Aulelių kaime, Anykščių rajone (LR CK 3.183 str. 4 d.). Kitų asmenų, norinčių globoti vaikus nėra.

10Teismas konstatuoja, kad tėvų valdžios laikinas ar neterminuotas apribojimas gali būti panaikintas, jei tėvai pakeis savo elgesį, pakeis gyvenimo būdą ir sudarys sąlygas, tinkamas auklėti vaikus (LR CK 3.181 str. 2 d.).

11LR CK 3.192 str. 3 d. nustatyta, kad išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams privalo teikti tėvai proporcingai savo turtinei padėčiai. LR CK 3.194 str. 1 d. numatyta, jei nepilnamečių vaikų tėvai ar vienas jų nevykdo pareigos materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, teismas išlaikymą priteisia. LR CK 3.202 str. nustatyta, jeigu vaikams nustatyta globa, tai išlaikymas išieškomas globėjui, vaikų globos institucijai. Vaikų išlaikymo dydis turi atitikti protingus vaikų poreikius ir tėvų turtinę padėtį. Tėvų turtinė padėtis nustatoma atsižvelgiant į visų rūšių gaunamas pajamas, lėšas bankuose, kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, vertybinius popierius, bei atsižvelgiama į kitus jų išlaikomus asmenis. Bylos duomenimis, atsakovė gauna minimalias pajamas, lėšų bankuose neturi.

12Iš atsakovės D. Ž. priteistinas išlaikymas po 1 BSI kiekvienam vaikui kas mėnesį nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki jų pilnametystės (LR CK 3.192 str. 3 d.).

13Sutinkamai su LR CPK 96 str. reikalavimais, iš atsakovės į valstybės biudžetą išieškotinas žyminis mokestis, nuo kurio sumokėjimo ieškovas atleistas pagal įstatymą bei turėtos teismo pašto išlaidos.

14Vadovaudamasis LR CPK CPK 259str.,260str.,268str 406 str. 1 d., 407 str., teismas

Nutarė

15Ieškinį patenkinti iš dalies

16Laikinai – vieneriems metams- apriboti motinos valdžią D. Ž. vaikų R. Ž., a. k. ( - ) S. Ž., a. k. ( - ) K. Ž., a.k. ( - ) ir K. Ž., a. k. ( - ) atžvilgiu.

17Nustatyti R. Ž., S. Ž. nuolatinę rūpybą, jų nuolatiniu rūpintoju skirti Aulelių vaikų globos namus, juose nustatyti vaikų nuolatinę gyvenamąją vietą.

18Nustatyti K. Ž., K. Ž. nuolatinę globą, jų nuolatiniu globėju skirti Aulelių vaikų globos namus, juose nustatyti vaikų nuolatinę gyvenamąją vietą.

19Paskirti Aulelių vaikų globos namus R. Ž., S. Ž., K. Ž. ir K. Ž. paprastuoju turto administratoriumi.

20Priteisti iš D. Ž., a. k. ( - ) išlaikymą jos nepilnamečiams vaikams R. Ž., a. k. ( - ) S. Ž., a. k. ( - ) K. Ž., a.k. ( - ) ir K. Ž., a. k. ( - ) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis po 1 BSI kiekvienam vaikui iš visų rūšių atsakovės pajamų, nuo 2011 m. spalio 26 d. iki vaikų pilnametystės, išlaikymo sumą kasmet indeksuojant LR Vyriausybės nustatyta tvarka. Išlaikymas išieškomas globėjui Aulelių vaikų globos namams.

21Sprendimas dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdytinas skubai, sprendimo apskundimas nesustabdo jo vykdymo.

22Priteisti iš D. Ž. į valstybės biudžetą 191,37 Lt (vienas šimtas devyniasdešimt vienas litas 37 ct) žyminio mokesčio ir 14.35 Lt (keturiolika litų 35 ct) pašto išlaidų (įmokos kodas 5660, sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300).

23Išaiškinti atsakovei D. Ž., kad terminuotas tėvų valdžios apribojimas gali būti panaikintas, jei įrodoma, kad tėvai (motina ar tėvas) pakeitė savo elgesį ir gali auklėti vaiką ir jei tėvų valdžios apribojimo panaikinimas neprieštarauja vaiko interesams.

24Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per Anykščių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Vitalija... 2. ieškovo, Anykščių rajono savivaldybės administracijos VTAS atstovė... 3. Atsakovė D. Ž. nurodė, kad vaikai gyvena Aulelių vaikų globos namuose.... 4. Trečiojo asmens Aulelių vaikų globos namų atstovas Arūnas Liogė prašė... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Bylos medžiaga, ieškovo atstovės, atsakovės, trečiojo asmens atstovo... 7. LR CK 3.165 str., numato, jog tėvai privalo vykdyti savo pareigą auklėti... 8. Teismas mano, jog atsakovės D. Ž. valdžia jos nepilnamečiams vaikams... 9. LR CK 3.256 str. nustato, jog nuolatinė globa (rūpyba) nustatoma be tėvų... 10. Teismas konstatuoja, kad tėvų valdžios laikinas ar neterminuotas apribojimas... 11. LR CK 3.192 str. 3 d. nustatyta, kad išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams... 12. Iš atsakovės D. Ž. priteistinas išlaikymas po 1 BSI kiekvienam vaikui kas... 13. Sutinkamai su LR CPK 96 str. reikalavimais, iš atsakovės į valstybės... 14. Vadovaudamasis LR CPK CPK 259str.,260str.,268str 406 str. 1 d., 407 str.,... 15. Ieškinį patenkinti iš dalies... 16. Laikinai – vieneriems metams- apriboti motinos valdžią D. Ž. vaikų R.... 17. Nustatyti R. Ž., S. Ž. nuolatinę rūpybą, jų nuolatiniu rūpintoju skirti... 18. Nustatyti K. Ž., K. Ž. nuolatinę globą, jų nuolatiniu globėju skirti... 19. Paskirti Aulelių vaikų globos namus R. Ž., S. Ž., K. Ž. ir K. Ž.... 20. Priteisti iš D. Ž., a. k. ( - ) išlaikymą jos nepilnamečiams vaikams R.... 21. Sprendimas dalyje dėl išlaikymo priteisimo vykdytinas skubai, sprendimo... 22. Priteisti iš D. Ž. į valstybės biudžetą 191,37 Lt (vienas šimtas... 23. Išaiškinti atsakovei D. Ž., kad terminuotas tėvų valdžios apribojimas... 24. Sprendimas per 30 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Panevėžio...