Byla I-886-171/2013
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Irena Paulauskienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Alsunga“ skundą atsakovams Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2Pareiškėja UAB „Alsunga“ kreipėsi į teismą su skundu (b. l. 1–4), prašydama panaikinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2012-08-08 sprendimą Nr. (23.1-08)RNA-33519 ir įpareigoti atsakovus Valstybinę mokesčių inspekciją prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos bei Vilniaus apskrities valstybinę mokesčių inspekciją sustabdyti 2011-07-14 raginimą Nr. (14.5)-325-20 iki kol įsiteisės sprendimas administracinėje byloje Nr. I-1875-815/2012.

3Teisme 2013-02-14 gautas pareiškėjos prašymas dėl skundo atsisakymo ir administracinės bylos nutraukimo (b. l. 122–123), kuriame ji remiasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013-01-17 nutartimi administracinėje byloje Nr. A438-75/2013 bei Administracinių bylų teisenos įstatymo 52 str. ir atsisako skundo reikalavimų ir prašo bylą nutraukti. Nurodo, kad skundo atsisakymo pasekmės žinomos.

4Teismo posėdyje nei pareiškėjos, nei atsakovų atstovai nedalyvavo, apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai (b. l. 120–121).

5Prašymas tenkintinas, byla nutrauktina.

6Pareiškėjas turi teisę atsisakyti skundo (prašymo) bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje iki teismui išeinant į pasitarimų kambarį (Administracinių bylų teisenos įstatymo 52 str.). Teismas nutraukia bylą, jeigu skundą (prašymą) padavęs asmuo jo atsisako ir jam yra žinomos skundo (prašymo) atsisakymo pasekmės. Bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (Administracinių bylų teisenos įstatymo 101 str. 3 p., 102 str. 3 d.).

7Kadangi pareiškėja atsisako skundo ir prašo administracinę bylą nutraukti, skundo atsisakymo pasekmės jai žinomos, byla nutrauktina.

8Teismas, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 52 str., 101 str. 3 p., 102 str., 105 str., 106 str., 148 str. ir 149 str. 3 d.,

Nutarė

9Pareiškėjos UAB „Alsunga“ prašymą dėl skundo atsisakymo tenkinti ir administracinę bylą Nr. I-886-171/2013 (proceso Nr. 3-61-3-02158-2012-4) nutraukti.

10Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai