Byla 2-1064-797/2012
Dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių praktikos“ prekyba ieškinį atsakovui individualiai įmonei „Internikas“ dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Edita Kavaliauskienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo šalių pateiktą prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo civilinėje byloje pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių praktikos“ prekyba ieškinį atsakovui individualiai įmonei „Internikas“ dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas UAB „Šiaulių praktikos“ prekyba kreipėsi su ieškiniu į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo individualios įmonės „Internikas“ 9778,77 Lt skolą, 1368,16 Lt delspinigių, 8,49 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 11146,93 Lt sumos, nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1135,00 Lt bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro: 167,00 Lt žyminis mokestis ir 968,00 Lt išlaidos advokato pagalbai apmokėti.

32011 m. gruodžio 29 d. preliminariu sprendimu ieškinys tenkintas.

42012-01-10 ieškovas UAB „Šiaulių praktikos“ prekyba ir atsakovas individuali įmonė „Internikas“ teismui pateikė 2012-01-09 sudarytą taikos sutartį ir prašo rašytinio proceso tvarka ją patvirtinti, preliminarų sprendimą panaikinti, bylą nutraukti ir panaikinti atsakovo atžvilgiu taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

5Šalių prašymas patvirtinti taikos sutartį ir bylą nutraukti tenkintinas.

6Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas UAB „Šiaulių praktikos“ prekyba ir atsakovas individuali įmonė „Internikas“, sudarydamos taikos sutartį, nurodė, kad taikos sutarties sudarymo ir civilinės bylos nutraukimo pasekmės joms yra žinomos (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 294 str.), šalims yra žinoma ir suprantama, jog teismui patvirtinus taikos sutartį ir bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 294 str. 2 d.). Šalių pateikta taikos sutartis išreiškia jų valią taikiai išspręsti kilusį šioje byloje ginčą, neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ir viešajam interesui, todėl yra pakankamas pagrindas ją patvirtinti, o civilinę bylą nutraukti (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.983 str., civilinio proceso kodekso 42 str. 2 d., 140 str. 3 d., 293 str. 1 d. 5 p).

7Šalims dokumentiniame procese sudarius taikos sutartį ir teismui ją patvirtinus, ta pačia teismo nutartimi preliminarus sprendimas panaikinamas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 430 str. 9 d.).

8Šalims sudarius taikos sutartį, ieškovui grąžintina 75 procentai žyminio mokesčio (125,25 Lt), sumokėto kreipiantis į teismą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 str. 2 d.).

9Taip pat byloje išspręstinas ir teismo 2011-12-19 priimtos nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovo atžvilgiu galiojimo klausimas. Laikinosios apsaugos priemonės, taikytos atsakovo turtui panaikintinos ir nutartis vykdytina skubiai, kaip prašo šalys (CPK 152 str. 2 d.).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 str. 2 d., 140 str. 3 d., 152 str. 2 d., 293-295 str., 430 str. 9 d., teismas

Nutarė

11panaikinti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011-12-29 preliminarų sprendimą, kuriuo iš atsakovo individualios įmonės „Internikas“ ieškovui UAB ,,Šiaulių praktikos“ prekybai buvo priteista 9778,77 Lt skola, 1368,16 Lt delspinigių, 8,49 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 11146,93 Lt sumos, nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1135,00 Lt bylinėjimosi išlaidos.

12Patvirtinti ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių praktikos“ prekyba ir atsakovo individualios įmonės „Internikas“ 2012 m. sausio 9 d. pasirašytą taikos sutartį šiomis sąlygomis:

131. Ieškovas UAB „Šiaulių praktikos“ prekyba ieškiniu reikalauja priteisti iš atsakovo IĮ „Internikas“:

141.1. 9778,77 Lt (devynių tūkstančių septynių šimtų septyniasdešimt aštuonių litų, 77 centų) skolą;

151.2.1368,16 Lt (vieno tūkstančio trijų šimtų šešiasdešimt aštuonių litų, 16 centų) delspinigius;

161.3. 8,49 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

171.4. 167 Lt (vieno šimto šešiasdešimt septynių litų) žyminį mokestį;

181.5. 968 Lt (devynių šimtų šešiasdešimt aštuonių litų) teisinės pagalbos išlaidų;

192. Šiaulių miesto apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2-8988-797/2011 patenkino ieškovo reikalavimus ir 2011-12-29 priėmė preliminarų sprendimą, kuriuo priteisė iš atsakovo ieškovo naudai 9778,77 Lt skolą, 1368,16 Lt delspinigius, 8,49 procentų dydžio metinių palūkanas už priteistą 11146,93 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1135 Lt bylinėjimosi išlaidas. Minėtas sprendimas šios sutarties sudarymo dieną dar nėra įsiteisėjęs.

203. Šia taikos sutartimi šalys išsprendžia kilusį ginčą šiomis sąlygomis:

213.1. Atsakovas IĮ „Internikas“ įsipareigoja sumokėti ieškovui UAB „Šiaulių praktikos prekyba“ 9778,77 Lt skolą, 1368,16 Lt delspinigius, 41,75 Lt žyminį mokestį, 1210,00 Lt teisinės pagalbos išlaidų bei 250 Lt vykdymo išlaidų, iš viso 12648,68 Lt (dvylika tūkstančių šešis šimtus keturiasdešimt aštuonis litus ir 68 centus) tokia tvarka ir terminais:

223.1.1. iki 2012-01-27-4648,68 Lt;

233.1.2. iki 2012-02-27 - 4000,00 Lt;

243.1.3. iki 2012-03-27 - 4000,00 Lt;

253.2. Ieškovas atsisako reikalavimo sumokėti 8,49 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

264. Ieškovas prašo teismo grąžinti 75 procentus žyminio mokesčio, t.y. 125,25 Lt.

275. Tuo atveju, jei atsakovas IĮ „Internikas“ praleis bet kurį sutartyje nurodytą mokėjimo terminą, ieškovas turi teisę reikalauti visos sumos sumokėjimo iš karto. Praleidęs sutartyje nurodytą mokėjimo terminą, atsakovas be atskiro ieškovo reikalavimo įsipareigoja ieškovui mokėti 0,2 procentų dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną, skaičiuojant nuo visos šioje taikos sutartyje nurodytos ir faktiškai nesumokėtos pinigų sumos.

286. Atsakovui sumokėjus šioje sutartyje nurodytas sumas ieškovas atsakovui pretenzijų dėl ieškinyje nurodyto dalyko ir pagrindo nereikš.

297. Šalys patvirtina ir pareiškia, kad šia sutartimi yra išsprendžiamas tarp jų kilęs teisminis ginčas. Šalys taip pat pareiškia, kad joms yra žinomos taikos sutarties sudarymo ir jos patvirtinimo bei civilinės bylos nutraukimo teisinės pasekmės, numatytos Lietuvos Respublikos CK 6.983 - 6.985 ir CPK 87, 94, 140 bei 294 straipsniuose, sudaryta sutartis ir jos turinys neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, bei nepažeidžia kieno nors teisių ir/ar įstatymo saugomų interesų.

308.

31Šalys prašo teismo šią taikos sutartį patvirtinti.

329.

33Ši sutartis yra sudaroma trimis egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai ir vienas egzempliorius - Šiaulių miesto apylinkės teismui

34Priimti ieškovo atsisakymą nuo 8,49 proc. metinių palūkanų priteisimo iš atsakovo.

35Civilinę bylą Nr. 2-1064-797/2012 nutraukti.

36Grąžinti uždarajai akcinei bendrovei „Šiaulių praktikos“ prekyba 125,25 Lt (vieno šimto dvidešimt penkių litų, 25 centų) žyminio mokesčio, sumokėto 2011-12-14 mokėjimo nurodymu Nr. 2195 Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

37Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas pagal Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011-12-19 nutartį atsakovo IĮ ,,Internikas“ (į. k. 245520790) turtui.

38Nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo vykdyti skubiai.

39Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Edita Kavaliauskienė rašytinio... 2. ieškovas UAB „Šiaulių praktikos“ prekyba kreipėsi su ieškiniu į... 3. 2011 m. gruodžio 29 d. preliminariu sprendimu ieškinys tenkintas.... 4. 2012-01-10 ieškovas UAB „Šiaulių praktikos“ prekyba ir atsakovas... 5. Šalių prašymas patvirtinti taikos sutartį ir bylą nutraukti tenkintinas.... 6. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas UAB „Šiaulių praktikos“ prekyba ir... 7. Šalims dokumentiniame procese sudarius taikos sutartį ir teismui ją... 8. Šalims sudarius taikos sutartį, ieškovui grąžintina 75 procentai žyminio... 9. Taip pat byloje išspręstinas ir teismo 2011-12-19 priimtos nutarties dėl... 10. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 str. 2 d., 140... 11. panaikinti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011-12-29 preliminarų... 12. Patvirtinti ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Šiaulių praktikos“... 13. 1. Ieškovas UAB „Šiaulių praktikos“ prekyba ieškiniu reikalauja... 14. 1.1. 9778,77 Lt (devynių tūkstančių septynių šimtų septyniasdešimt... 15. 1.2.1368,16 Lt (vieno tūkstančio trijų šimtų šešiasdešimt aštuonių... 16. 1.3. 8,49 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos... 17. 1.4. 167 Lt (vieno šimto šešiasdešimt septynių litų) žyminį mokestį;... 18. 1.5. 968 Lt (devynių šimtų šešiasdešimt aštuonių litų) teisinės... 19. 2. Šiaulių miesto apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2-8988-797/2011... 20. 3. Šia taikos sutartimi šalys išsprendžia kilusį ginčą šiomis... 21. 3.1. Atsakovas IĮ „Internikas“ įsipareigoja sumokėti ieškovui UAB... 22. 3.1.1. iki 2012-01-27-4648,68 Lt;... 23. 3.1.2. iki 2012-02-27 - 4000,00 Lt;... 24. 3.1.3. iki 2012-03-27 - 4000,00 Lt;... 25. 3.2. Ieškovas atsisako reikalavimo sumokėti 8,49 procentų dydžio metines... 26. 4. Ieškovas prašo teismo grąžinti 75 procentus žyminio mokesčio, t.y.... 27. 5. Tuo atveju, jei atsakovas IĮ „Internikas“ praleis bet kurį sutartyje... 28. 6. Atsakovui sumokėjus šioje sutartyje nurodytas sumas ieškovas atsakovui... 29. 7. Šalys patvirtina ir pareiškia, kad šia sutartimi yra išsprendžiamas... 30. 8.... 31. Šalys prašo teismo šią taikos sutartį patvirtinti.... 32. 9.... 33. Ši sutartis yra sudaroma trimis egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę... 34. Priimti ieškovo atsisakymą nuo 8,49 proc. metinių palūkanų priteisimo iš... 35. Civilinę bylą Nr. 2-1064-797/2012 nutraukti.... 36. Grąžinti uždarajai akcinei bendrovei „Šiaulių praktikos“ prekyba... 37. Panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas pagal Šiaulių miesto... 38. Nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo vykdyti skubiai.... 39. Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama...