Byla 2-113-178/2017
Dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Poškus teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Green Line Shipping“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2016 m. spalio 14 d. nutarties, kuria nustatytas terminas apeliacinio skundo trūkumams pašalinti, civilinėje byloje pagal ieškovės Valstybės įmonės Turto bankas ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Green Line Shipping“ dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo Lietuvos Respublikos ūkio ministerija.

2Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Byloje sprendžiamas apeliacinio skundo priėmimo klausimas.
 2. Ieškovė VĮ Turto bankas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei UAB „Green Line Shipping“, prašydama priteisti iš atsakovės 60 096,15 Eur negrąžintos skolos, 8 832,71 Eur palūkanų, 17 262,24 Eur delspinigių ir 6 proc. procesines palūkanas. Nurodė, kad 2010 m. vasario 18 d. tarp Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“ ir atsakovės sudaryta finansavimo ir administravimo sutartis, pagal kurią atsakovei suteikta 60 096,15 Eur subsidija. Atsakovei pažeidus minėtos sutarties sąlygas, sutartis nutraukta. Reikalavimo teisių perleidimo sutartimi Lietuvos Respublikos ūkio ministerija perleido ieškovei reikalavimo teises į atsakovės skolą.
 3. Šiaulių apygardos teismas 2016 m. rugsėjo 20 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai: priteisė ieškovei iš atsakovės 60 096,15 Eur skolą, 8 832,71 Eur palūkanas, 17 262,24 Eur delspinigius bei 6 proc. metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme, t. y. nuo 2014 m. gegužės 30 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; taip pat priteisė 19,42 Eur bylinėjimosi išlaidas valstybei.
 4. Atsakovė padavė apeliacinį skundą, prašydama Šiaulių apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 20 d. sprendimą panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – patvirtinti teismui pateiktą taikos sutartį, o civilinę bylą nutraukti.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Šiaulių apygardos teismas 2016 m. spalio 14 d. nutartimi nustatė atsakovei terminą pašalinti apeliacinio skundo trūkumus – pateikti teismui įrodymus apie sumokėtą žyminį mokestį.
 2. Teismas nurodė, kad pagal CPK 80 straipsnio 4 dalį už apeliacinius skundus mokamas tokio paties dydžio žyminis mokestis, koks mokėtinas pareiškiant ieškinį. Turtiniuose ginčuose už apeliacinius skundus žyminio mokesčio dydžiai skaičiuojami nuo ginčijamos sumos. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė su apeliaciniu skundu nepateikė įrodymų apie sumokėtą žyminį mokestį, teismas nustatė terminą šiam apeliacinio skundo trūkumui pašalinti (CPK 316 str. 1 d., 2 d.).

7III. Atskirojo skundo argumentai

8

 1. Atsakovė (toliau – apeliantė) atskirajame skunde prašo Šiaulių apygardos teismo 2016 m. spalio 14 d. nutartį panaikinti ir grąžinti skundo priėmimo klausimą spręsti pirmosios instancijos teismui. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Nors apeliantė apeliaciniu skundu ginčija Šiaulių apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 20 d. sprendimą, tačiau apeliaciniame skunde nereiškia jokių materialinių reikalavimų, nes yra ginčijamas tik bylos išsprendimo būdas. Apeliantės nuomone, bylą nagrinėjęs teismas privalėjo patvirtinti pateiktą taikos sutartį ir bylą nutraukti, o ne išspręsti bylą priimdamas sprendimą.
  2. Paduodant apeliacinį skundą, kuriame reiškiami tik procesinio pobūdžio prašymai, nereiškiant materialinių reikalavimų, žyminis mokestis neturi būti mokamas (CPK 321 str. 3 d.). Tokie apeliaciniai skundai nagrinėjami mutatis mutandis taikant atskirųjų skundų nagrinėjimo taisykles ir žyminiu mokesčiu neapmokestinami.

9IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

10

 1. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis (CPK 338 str.).
 2. Apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria nustatytas terminas apeliacinio skundo trūkumui pašalinti, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Absoliučių skundžiamų nutarčių negaliojimo pagrindų nenustatyta.

11Atskirasis skundas netenkintinas.

 1. Viena tinkamo kreipimosi į teismą sąlygų yra žyminio mokesčio, t. y. įstatymo nustatytos pinigų sumos, kurią turi sumokėti asmuo už tam tikrus įstatyme numatytus teismo atliekamus procesinius veiksmus, sumokėjimas. CPK 80 straipsnis imperatyviai reglamentuoja mokėtino žyminio mokesčio dydį inter alia už apeliacinį skundą. Šio straipsnio 4 dalyje numatyta, kad už apeliacinio skundo padavimą mokamas tokio paties dydžio žyminis mokestis, koks mokėtinas paduodant ieškinį, o turtiniuose ginčuose šis mokestis skaičiuojamas nuo ginčijamos sumos.
 2. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi nustatė terminą apeliacinio skundo trūkumui pašalinti – pateikti įrodymus apie sumokėtą žyminį mokestį. Apeliantė, kvestionuodama šią nutartį, teigia, kad ji nereiškia materialinių reikalavimų, o reiškia tik procesinio pobūdžio prašymą, todėl žyminis mokestis neturi būti mokamas. Su šiais apeliantės argumentais apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti.
 3. Sprendimu yra išspręstas ieškovės pareikštas materialinis reikalavimas apeliantei – iš pastarosios yra priteistos atitinkamos piniginės sumos. Kaip minėta, apeliantė paduotame apeliaciniame skunde prašo Šiaulių apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 20 d. sprendimą panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – patvirtinti į bylą teiktą taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukti. Taigi, prašymo panaikinti sprendimą tenkinimo atveju būtų panaikinta apeliantei skundžiamo sprendimo pagrindu kilusi prievolė mokėti ieškovei jame nurodytas sumas. Todėl nepagrįstu iš esmės pripažintinas apeliantės argumentas, kad jos apeliacinis skundas nagrinėtinas mutatis mutandis taikant atskirųjų skundų nagrinėjimo taisykles. Be to, pastarosios taisyklės ir pagal įstatymą taikytinos tik apskundus teismo sprendimo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų ar dėl sprendimu išspręstų kitų procesinių klausimų (CPK 321 str. 3 d.). Atsižvelgiant į tai, pripažinti, jog apeliacinis skundas neapmokėtinas žyminiu mokesčiu, nėra pagrindo.
 4. Padarius tokią išvadą, atitinkamai darytina išvada, kad skundžiama nutartis iš esmės yra teisėta ir pagrįsta, nes, apeliantei nepateikus įrodymų apie sumokėtą žyminį mokestį, pirmosios instancijos teismas turėjo pareigą nustatyti terminą šiam apeliacinio skundo trūkumui pašalinti (CPK 306 str. 3 d.).
 5. Pirmosios instancijos teismas nenurodė, kokio dydžio žyminį mokestį turėtų sumokėti apeliantė. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis proceso koncentracijos principu, siekiant išvengti tolesnių galimų ginčų dėl žyminio mokesčio dydžio, mano esant tikslinga pasisakyti šiuo klausimu.
 6. Kaip minėta, apeliantė prašo ne tik panaikinti sprendimą, bet ir patvirtinti taikos sutartį, kas suponuoja išvadą, jog joje numatytomis sąlygomis apeliantė vis tik iš dalies pripažįsta savo prievolę ieškovei. Taip pat minėta, kad už apeliacinio skundo padavimą turtiniuose ginčuose šis mokestis skaičiuojamas nuo ginčijamos sumos (CPK 80 str. 4 d.). Todėl, sprendžiant dėl žyminio mokesčio dydžio, reikšminga nustatyti, kokių materialinių pasekmių apeliaciniu skundu siekiama, t.y. įvertinti galimas sprendimo panaikinimo ir taikos sutarties patvirtinimo pasekmes pareikšto (ir patenkinto) apeliantei materialinio reikalavimo pokyčio atžvilgiu.
 7. Sprendimu ieškovei iš apeliantės priteista 60 096,15 Eur skola, 8 832,71 Eur palūkanų, 17 262,24 Eur delspinigių, iš viso 86 191,10 Eur. Iš byloje esančios taikos sutarties, kurios patvirtinimo siekia apeliantė, turinio darytina išvada, kad apeliantė pripažįsta esanti skolinga ieškovei 72 653,28 Eur (3 770,19 Eur delspinigiai, 8 786,94 Eur palūkanos ir 60 096,15 Eur paramos suma). Todėl apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad apeliantės ginčijama suma, nuo kurios skaičiuotinas žyminis mokestis, yra 13 537,82 Eur. Tokiu atveju už paduotą (ne elektroninėmis ryšio priemonėmis) apeliacinį skundą mokėtinas 406 Eur žyminis mokestis (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 4 d.).
 8. Remiantis tuo, kas išdėstyta, Šiaulių apygardos teismo 2016 m. spalio 14 d. nutartis iš esmės paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.), tačiau ji, atsižvelgiant į pirmiau nurodytus motyvus, tikslintina, nustatant, kad apeliantė įpareigotina pateikti įrodymus apie sumokėtą 406 Eur žyminį mokestį
 9. Įvertinus tai, kad pirmosios instancijos teismo nustatytas terminas apeliacinio skundo trūkumui pašalinti yra pasibaigęs, apeliantei nustatytinas naujas terminas pašalinti apeliacinio skundo trūkumą - iki 2017 m. vasario 6 d.

12Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 - 338 straipsniais,

Nutarė

13Šiaulių apygardos teismo 2016 m. spalio 14 d. nutartį iš esmės palikti nepakeistą.

14Patikslinti nutarties rezoliucinę dalį ir nustatyti atsakovei UAB „Green Line Shipping“ terminą iki 2017 m. vasario 6 d. pašalinti apeliacinio skundo trūkumą – pateikti pirmosios instancijos teismui įrodymus apie sumokėtą 406 Eur žyminį mokestį.

Proceso dalyviai