Byla A2-464-494/2012
Dėl proceso atnaujinimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja D.Zeniauskaitė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo S. G. prašymą suinteresuotiems asmenims O. G., R. D., Sodininkų bendrijai „( - )“, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, VĮ „Registrų Centras“ Vilniaus filialui dėl proceso atnaujinimo,

Nustatė

2Pareiškėjas S. G. pareiškimu (b.l. 133-136, t.2) prašo atnaujinti procesą civilinėje byloje buv. Nr. 2-24-314/2010, dabartinis Nr.A2-464-494/20120; atnaujinus procesą, panaikinti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2010-05-03 sprendimą ir priimti naują sprendimą: įpareigoti sklypo Sodininkų bendrojoje „( - )“ Nr. ( - ) (kadastr. Nr. ( - )) ir jame esančių statinių savininkę R. D. per du mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo, iškelti jai priklausančio teisiškai neregistruoto statinio – metalinio karkasinio įstiklinto šiltnamio dalį – iš ieškovų nuosavybės sklypo, ( - ) (kadastr. Nr. ( - )) 1.92 kv. m ploto dalies, apibrėžtos Šiltnamio iškeldinimo schemoje linija su lūžio taškais – žymomis A-B-C-D; priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas bei prijungti prie šio prašymo ir išnagrinėti Vilniaus rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-24-314/2010 atskirame užklijuotame voke saugomus Vilniaus apygardos teismui pateiktą 2010-08-09 pareiškėjo prašymą ir jo prieduose esančius įrodymus.

3Prašyme nurodė, jog pareiškėjas yra vienas iš ieškovų Vilniaus rajono apylinkės teismo nagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-24-314/2010, kuri buvo užbaigta Vilniaus apygardos teismo 2011-04-13, t.y., nėra praėję 5 metai nuo bylos užbaigimo. Nurodė, kad prašymas dėl proceso atnaujinimo grindžiamas CPK 366 str. 1 d. 2 p., t.y., kai naujai paaiškėja esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos naktinėjimo metu; CPK 366 str. 1 d. 5 p., t.y., kai panaikinamas kaip neteisėtas ar nepagrįstas teismo sprendimas, nuosprendis arba kitoks valstybės ar savivaldybių institucijų individualaus pobūdžio aktas, kuris buvo pagrindas tam sprendimui, nutarčiai ar nutarimui priimti; CPK 366 str. 1 d. 9 p., t.y., kai pirmosios instancijos teismo sprendime (nutartyje, įsakyme ar nutarime) yra padaryta aiški teisės normos taikymo klaida, kuri galėjo turėti įtakos priimant neteisėtą sprendimą (nutartį, įsakymą ar nutarimą), ir sprendimas (nutartis, įsakymas ar nutarimas) nebuvo peržiūrėtas apeliacine tvarka. Lietuvos Respublikos generalinis prokuroras turi teisę pareikšti prašymus atnaujinti procesą šiame punkte numatytais pagrindais dėl pirmosios instancijos ir apeliacinės instancijos teismų sprendimų (nutarčių).

4Nurodė, kad apie naują esminę aplinkybę šioje civilinėje byloje ieškovas (pareiškėjas) sužinojo 2011-08-18 susipažindamas su išnagrinėtos civilinės bylos Nr. 2-24-314/2010 medžiaga, grąžinta iš Vilniaus apygardos teismo. Ši nauja esminė aplinkybė yra 2011-08-18 pareiškėjui išaiškėjęs faktas, kad ieškovo 2010-08-09 pateiktas Vilniaus apygardos teismui prašymas ir įrodymai nebuvo prijungti prie bylos medžiagos ir teismo nebuvo nagrinėti (šiuo metu jie yra saugomi Vilniaus rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-24-314/2010 atskirai užklijuotame voke). 2010-05-03 Vilniaus rajono apylinkės teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-24-314/2010 buvo grindžiamas aplinkybe, kad sklypų riba yra neaiški, nes yra sunaikinti riboženkliai, o dėl pavėluoto atsakovės atsiliepimo pateikimo, negalėjo atstatyti sunaikintų riboženklių pirmosios instancijos teismo procese. 2010-06-22 pareiškėjas užsakė riboženklių atstatymą, kurį nustatyta tvarka atliko UAB „Geokristal“, dalyvaujant kviestiniams asmenims – R. D., SB „( - )“ pirmininkui, gretimo sklypo savininkės atstovui J. R.. 2010-08-09 Vilniaus apygardos teismui pateikto prašymo prieduose buvo pateikti šio riboženklių atstatymo metu parengti dokumentai, garso ir vaizdo įrašai, kurie įrodo, kad teismas nepagrįstai taikė CK 4.45 str. 1 d. nustatytą taisyklę, remdamasis tuo, kad riboženkliai sprendimo priėmimo metu buvo sunaikinti. 2010-06-22 riboženkliai buvo atstatyti pagal atsakovės R. D. sklypo kadastrinius duomenis tose vietose, kurios ieškovų buvo nurodytos prie ieškinio pateiktuose dokumentuose, taip pat šių riboženklių atstatymo metu buvo nustatytas tikslus atsakovės R. D. šiltnamio įsiterpimo į ieškovų sklypą dydis – 21 cm prie riboženklio Nr. 2 ir 27 cm prie riboženklio Nr. 3. Ši aplinkybė įrodo, kad teismas sprendime nepagrįstai darė išvadą, kad viršijantis leistiną paklaidą šiltnamio įsiterpimas į ieškovų sklypą dėl natūralių veiksnių (atraminės sienelės griūties) nėra įtikėtinas. Dėl svarbios priežasties, kadangi ieškovas buvo iškviestas į Vilniaus rajono apylinkės prokuratūrą procesiniam veiksmui atlikti, jis negalėjo dalyvauti 2011-03-31 Vilniaus apygardos teismo posėdyje ir sužinoti apie aplinkybę, kad 2010-08-09 pateikti įrodymai neprijungti prie bylos ir nenagrinėti, o 2011-04-13 priimtoje šio teismo nutartyje ši aplinkybė neatskleista, todėl apie šią naują esminę aplinkybę ieškovas sužinojo tik 2011-08-18 susipažinęs su grąžintos bylos medžiaga ir į teismą su prašymu atnaujinti procesą šiuo pagrindu 2011-09-22 kreipėsi nepraleidęs CPK 368 str. 1 d. nustatyto 3 mėnesių termino.

5Taip pat apie esminę aplinkybę byloje aplinkybę ieškovas sužinojo 2011-09-15, susipažinęs su VĮ „Registrų Centras“ raštu Nr. IN (12.5.1.15)-25082, kuriuo buvo informuotas, kad 2010-05-03 Vilniaus rajono apylinkės teismo sprendimu ir 2011-04-13 Vilniaus apygardos teismo nutartimi ieškovų sklypo kadastro duomenys nenuginčyti, todėl šie duomenys laikomi teisingais ir išsamiais. Ši nauja esminė aplinkybė yra faktas, kad 2001-02-06 nustatyta ir 2001-03-05 kadastre įregistruota sklypų riba yra aiški ir nenuginčyta, todėl teismas nepagrįstai taikė CK 4.45 str. 1 d. nustatytą taisyklę, kad sklypų riba yra neaiški ir ginčijama, t.y. padarė aiškią teisės normos (CK 4.45 str. 1 d.) taikymo klaidą.

62011-10-27, susipažindamas su Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo 2011-10-21 nutartimi byloje Nr. AS 492-763/2011, ieškovas sužinojo naują aplinkybę, kad 208-07-24 Žemės naudojimo patikrinimo aktas Nr.184, kuriuo yra grindžiamas teismo sprendimas ir išvados, kad sklypų riba yra neaiški ir ginčijama, nėra individualus administracinis teisės aktas, neįtakojo ieškovų teisių ir pareigų, nepanaikino, nepakeitė ir nenuginčijo sklypo ribos kadastro duomenų. Teismas nepagrįstai taikydamas tokį aktą kaip individualų administracinį teisės aktą ir priskirdamas jam prima facies įrodymo statusą, pažeidė CPK įtvirtintas įrodinėjimo taisykles ir teismų praktiką, padarė aiškią teisės taikymo klaidą. tai yra ieškovų pateiktas ieškinys yra pagrįstas, o teismą priėmė neteisingą sprendimą, nes padarė aiškią teisės normos taikymo klaidą.

7Suinteresuotas asmuo Nacionalinės žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, atstovaujama Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus, atsiliepime į prašymą (b.l.146-148, t.2), nurodė, kad prašo pareiškėjo prašymą dėl proceso atnaujinimo spręsti teismo nuožiūra bei atkreipė dėmesį, kad bet kuriuo atveju proceso atnaujinimo institutas privalo būti taikomas atsižvelgiant į civilinio proceso principus ir negali būti naudojamas kaip priemonė dar kartą pasibylinėti ar vilkinti priimtų teismo sprendimų vykdymą.

8Suinteresuotas asmuo VĮ Registro Centras Vilniaus filialas atsiliepime į prašymą (b.l. 149-151, t.2), nurodė, kad nesutinka su pareiškėjo nurodyta kaip naujai paaiškėjusia aplinkybe – pareiškėjo sužinotą VĮ Registrų Centras Vilniaus filialo 2011-09-13 rašte Nr. IN (12.5.1.15)-25082 „Dėl informacijos pateikimo“ išdėstytą informaciją, jog Nekilnojamojo turto registre įrašyti duomenys apie ieškovams ir atsakovei nuosavybė teise priklausančius žemės sklypu atitinka dokumentus, kurių pagrindu jie įrašyti, šie duomenys nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka, todėl laikomi teisingais ir išsamiais. Kadangi minėtame rašte išdėstyta informacija buvo žinoma bylos, kurios procesą prašoma atnaujinti, nagrinėjimo metu tiek ieškovui, tiek teismui, todėl negali būti laikoma naujai paaiškėjusia aplinkybe. Pažymėjo, kad informacija apie Nekilnojamo turto registre įrašytus duomenis (2001-02-08 atliktus žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ), ( - ), kadastrinius matavimus, nustatant žemės sklypų ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje), tiek Vilniaus rajono apylinkės teismui, tiek ieškovams buvo pateikta kartu su atsakovės R. D. 2010-03-16 atsiliepimu i ieškinio pareiškimą; informacija apie tai, jog duomenys apie žemės sklypo, kadastrinis Nr. ( - ), ( - ), kadastrinius matavimus, nustatant žemės sklypų ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje, įrašyti į nekilnojamojo turto registrą, nurodyta 2008-08-11 dovanojimo sutartyje, reg. Nr. ( - ), kurios pagrindu nekilnojamojo turto registre 2008-08-14 įregistruotos ieškovų S. G. ir O. G. bendrosios dalinės nuosavybės teisės. Ieškovai žinojo apie 2010-05-03 Vilniaus rajono apylinkės teismo priimtą sprendimą bei 2011-04-13 Vilniaus apygardos teismo nutartį, kuria minėtas teismo sprendimas paliktas galioti. Taip pat atkreipė dėmesį, jog po civilinės bylos Nr. 2-24-341/2010 išnagrinėjimo atsirado naujos aplinkybės, kurių nebuvo nagrinėjant bylą, t.y. ieškovams O. G. ir S. G. pateikus prašymą VĮ Registrų Centras Vilniaus filialui įrašyti nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis bei nuosavybės teises į juos bei prašymą pagrindžiančius dokumentus, nekilnojamojo turto registre 2011-04-21 įregistruotos ieškovų nuosavybės teisės į atraminę sienelę bei kitus statinius, esančius ( - ).

9Pareiškėjo S. G. prašymas dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje buv. Nr. 2-24-314/2010, dabartinis Nr.A2-464-494/20120, netenkintinas, atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas (CPK 178, 185 str. str., 370 str. 3 d.).

10Proceso atnaujinimo instituto tikslas – užtikrinti teisingumo vykdymą bei tinkamą teisės į teisminę gynybą įgyvendinimą, siekiant patikrinti, ar įsiteisėję teismų sprendimai (nutartys) nepažeidžia įstatymais saugomų asmenų teisių ir interesų. Procesas byloje atnaujinamas tais atvejais, kai yra pagrindas manyti, kad dėl pareiškėjo nurodytų aplinkybių priimtas įsiteisėjęs teismo sprendimas gali būti neteisėtas ar nepagrįstas.

11Kaip matyti iš civilinės bylos buv. Nr. 2-24-314/2010, dabartinis Nr.A2-464-494/20120, medžiagos, 2010-05-03 Vilniaus rajono apylinkės teismo sprendimu (b.l. 11-16, t.2), civilinėje byloje pagal ieškovų S. G., O. G. ieškinį atsakovei R. D., tretiesiems asmenims VĮ „Registrų Centras“ Vilniaus filialui, SB „( - )“, Vilniaus apskrities viršininko administracijai (procesinių teisių perėmėjas – Nacionalinės žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos) dėl įpareigojimo nukelti statinius, ieškovų ieškinį atmetė. 2011-04-13 Vilniaus apygardos teismo nutartimi 2010-05-03 Vilniaus rajono apylinkės teismo sprendimas paliktas nepakeistas, apelianto S. G. apeliacinis skundas atmestas (b.l.78-85, t.2). Kaip matyti iš Vilniaus apygardos teismo 2011-03-31 posėdžio protokolo, nagrinėjant bylą apeliacine tvarka (b.l.74-77, t.2), apeliantas S. G. posėdyje nedalyvavo, apelianto raštu pateiktų rašytinių įrodymų priėmimo klausimas buvo Vilniaus apygardos teismo apsvarstytas ir nutarta S. G. ir O. G. 2011-02-17 prašymą dėl įrodymų prijungimo su priedais (b.l. 55-58, t.2) priimti bei ištirti posėdžio metu; atsisakyta priimti 2011-03-29 S. G. prašymą dėl papildomų įrodymų prijungimo (b.l.59, t.2) bei 2011-03-10 pareiškimą dėl R. D. teiginių teisėjų kolegija nutarė neprijungti, nurodant neprijungimo motyvus. Atkreiptinas dėmesys, jog prie civilinės bylos buv. Nr. 2-24-314/2010, dabartinis Nr.A2-464-494/20120, medžiagos esančiame voke yra tame tarpe tiek ieškovų S. G. ir O. G., tiek atsakovės, tiek kitų dalyvaujančių byloje šalių pateiktų teismui procesinių dokumentų bei jų priedų kopijos bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme.

12Prašymas atnaujinti procesą gali būti pateikiamas per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią jį pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą (CPK 368 str. 1 d.). Siekdamas užtikrinti teisinių santykių stabilumą, proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principų laikymąsi, užkirsti kelią piktnaudžiavimui procesinėmis teisėmis, įstatymų leidėjas nustatė, kad, skaičiuojant termino kreiptis dėl proceso atnaujinimo pradžią, atsižvelgiama ne tik į pareiškėjo nurodomą sužinojimo momentą, bet įvertinama, kada asmuo objektyviai turėjo sužinoti apie savo teisių pažeidimą, veikdamas atitinkamoje situacijoje kaip bonus pater familias, t. y. apdairiai ir rūpestingai, rūpindamasis savo galbūt pažeistų teisių gynyba.

13Teismas, nagrinėdamas prašymą teismo posėdyje, klausimą dėl prašymo pagrįstumo sprendžia iš esmės, t.y. patikrina, ar prašymas yra paduotas nepraleidus termino, nustatyto CPK 368 straipsnyje, ir pagrįstas įstatyme nustatytais pagrindais.

14LR CPK 366 str. 1 d. 2 p. nurodyta proceso atnaujinimo pagrindas – kai naujai paaiškėja esminių bylos aplinkybių, kurios nebuvo ir negalėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu.

15Tokiomis aplinkybėmis pripažįstamos tik tokios aplinkybės, kurios yra įrodinėjimo dalykas civilinėje byloje arba tokio dalyko svarbi dalis, tokia aplinkybė (aplinkybės) turėjo egzistuoti bylos, kurios procesą prašoma atnaujinti, nagrinėjimo metu ir esant tokiai aplinkybei, svarbu, kad ji ne tik nebuvo, bet ir negalėjo būti žinoma bylos nagrinėjimo metu asmeniui, kuris remiasi šia aplinkybe prašyme dėl proceso atnaujinimo.

16Kaip išaiškinta Teismų praktikoje Nr. 26 “Dėl Teismų praktikos taikant įstatymus dėl proceso atnaujinimo užbaigtose civilinėse bylose aktualūs klausimai,” naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis gali būti pripažįstami tik konkretūs juridiniai faktai (įvykiai, veiksmai, būsenos), kuriems esant civiliniai teisiniai santykiai atsiranda, pasikeičia ar pasibaigia. Pagrindas procesui civilinėje byloje dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių atnaujinti yra tada, kai pareiškėjas įrodo, kad tokios aplinkybės:

171) buvo nagrinėjant bylą ir priimant sprendimą;

182) pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos;

193) pareiškėjui tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui;

204) turi esminę reikšmę bylai, t.y. jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų priimtas visai kitas sprendimas.

21Esant aukščiau nurodytom aplinkybėm, pareiškėjo nurodyti pareiškime argumentai, jog, anot pareiškėjo, naujai paaiškėjusios aplinkybės dėl kurių turi būti atnaujintas procesas byloje yra pareiškėjo prašyme nurodyti duomenys: faktas, kad ieškovo S. G. Vilniaus apygardos teismui pateikti įrodymai nebuvo prijungti prie bylos ir teismo nebuvo nagrinėti; VĮ „Registrų centras“ rašte Nr. IN (12.5.1.15)-25082 rašte nurodyta informacija; aplinkybė, kad 208-07-24 Žemės naudojimo patikrinimo aktas Nr.184, kuriuo yra grindžiamas teismo sprendimas ir išvados, kad nėra individualus administracinis teisės aktas, yra atmestini kaip nepagrįsti ir neįrodyti (CPK 178, 185 str. str.). Dalyvaujantys byloje asmenimis laikomi proceso dalyviai, turintys teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi (LR CPK 37 str. 1 d.). Civilinio proceso šalių teisės ir pareigos nurodytos LR CPK 42 str. 1 d., tame tarpe teisė susipažinti su bylos medžiaga, duoti teismui paaiškinimus žodžiu ir raštu, teikti įrodymus, argumentus ir samprotavimus visais bylos nagrinėjimo metu kylančiais klausimais, dalyvauti įrodymų tyrime. Pareiškėjas S. G. kaip proceso šalis (tuomet ieškovas) nuosekliai dalyvavo teismo posėdžiuose nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, todėl aplinkybės, kad pareiškėjo nurodytame VĮ „Registrų centras“ rašte Nr. IN (12.5.1.15)-25082 nurodyta informacija pareiškėjui (tuomet ieškovui) nebuvo žinoma nagrinėjant bylą yra paneigtinos išnagrinėtos civilinės bylos medžiaga. Teismas sutinka su suinteresuoto asmens VĮ „Registrų Centras Vilniaus filialo atsiliepime nurodytais argumentais ir jų nekartoja.

22CPK 366 str. 1 d. 5 p., nurodytas vienas iš proceso atnaujinimo pagrindų, t.y., kai panaikinamas kaip neteisėtas ar nepagrįstas teismo sprendimas, nuosprendis arba kitoks valstybės ar savivaldybių institucijų individualaus pobūdžio aktas, kuris buvo pagrindas tam sprendimui, nutarčiai ar nutarimui priimti. Šiuo pagrindu pareiškėjas prašymą dėl proceso atnaujinimo grindžia, jog 2011-10-27 susipažinęs su 2011-10-21 Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo 2011-10-21 nutartimi byloje Nr. AS 492-763/2011, ieškovas sužinojo naują aplinkybę, kad 208-07-24 Žemės naudojimo patikrinimo aktas Nr.184, kuriuo yra grindžiamas teismo sprendimas ir išvados, kad sklypų riba yra neaiški ir ginčijama, nėra individualus administracinis teisės aktas, neįtakojo ieškovų teisių ir pareigų, nepanaikino, nepakeitė ir nenuginčijo sklypo ribos kadastro duomenų. Todėl, anot pareiškėjo, teismas nepagrįstai taikydamas tokį aktą kaip individualų administracinį teisės aktą ir priskirdamas jam prima facies įrodymo statusą, pažeidė CPK įtvirtintas įrodinėjimo taisykles ir teismų praktiką, padarė aiškią teisės taikymo klaidą.

23Su tokiais pareiškėjo argumentais nesutiktina, kadangi jie nėra pagrįsti. Pareiškėjas savaip interpretuoja tiek CPK 366 str. 1 d. 5 p. nurodytą pagrindą, tiek 2011-10-21 Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo 2011-10-21 nutartyje byloje Nr. AS 492-763/2011, toliau - Nutartis (b.l.119121, t.2) nurodytas aplinkybes. Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas Nutartyje aiškiai ir konkrečiai pasisakė, kad 2008-07-24 Žemės naudojimo patikrinimo aktas negali būti laikomas individualiu aktu priimtu pareiškėjo atžvilgiu, kadangi jis tiesiogiai nesukėlė jam teisinių pasekmių (neįtakojo pareiškėjo teisių ir pareigų); kad ginčijamame žemės naudojimo patikrinimo akte tik konstatuotos Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus 2008-07-24 atlikto patikrinimo metu nustatytos faktinės aplinkybės; kad patikrinimo akte pareiškėjo atžvilgiu nebuvo numatyta jokių privalomų vykdyti įpareigojimų, duota nurodymų ar išdėstyta kitų sprendimų, galinčių įtakoti pareiškėjo teise ir pareigas, priešingai, jame pateikti tik patikrinimą atlikusių asmenų pasiūlymai, kurie jokio privalomo pobūdžio pareiškėjui neturi. Todėl Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas Nutartyje ir konstatavo, kad ginčas dėl Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus rajono žemėtvarkos skyriaus 2008-07-24 Žemės naudojimo patikrinimo akto Nr. 184 panaikinimo nėra priskirtas administracinių teismų kompetencijai, kadangi ginčijamas žemės naudojimo patikrinimo aktas nėra savarankiškas administracinis aktas.

24Todėl apskritai nėra aišku, kuo remiantis prašymas dėl proceso atnaujinimo grindžiamas pareiškėjo nurodytu CPK 366 str. 1 d. 5 p. pagrindu.

25Taip pat, atkreiptinas pareiškėjo dėmesys, jog CPK 366 str. 1 d. 9 p. pagrindu procesas gali būti atnaujintas, jeigu pirmosios instancijos teismo sprendime (nutartyje, įsakyme ar nutarime) yra padaryta aiški teisės normos taikymo klaida, kuri galėjo turėti įtakos priimant neteisėtą sprendimą (nutartį, įsakymą ar nutarimą), ir sprendimas (nutartis, įsakymas ar nutarimas) nebuvo peržiūrėtas apeliacine tvarka. Nagrinėjamu atveju, 2010-05-03 Vilniaus rajono apylinkės teismo sprendimas buvo peržiūrėtas apeliacine tvarka ir 2011-04-13 Vilniaus apygardos teismo nutartimi buvo paliktas nepakeistu.

26CPK 368 str. 1 d. nustato, jog prašymas atnaujinti procesą gali būti pateikiamas per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią jį pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti aplinkybes, sudarančias proceso atnaujinimo pagrindą.

27Teismo nuomone, įvertinus byloje esančias aplinkybes, pareiškėjas praleido trijų mėnesių terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti, kadangi, kaip matyti iš bylos medžiagos, 2011-04-13 Vilniaus apygardos teismo nutartis bei apelianto S. G. paaiškinimai, kurie nebuvo šio teismo priimti, buvo išsiųsti S. G. 2011-04-18 (b.l. 86, t.2). Tai patvirtina ir prie civilinės bylos medžiagos esančiame voke S. G. 2011-08-18 raštu teismui pateikti prašymai (gauti teisme 2011-08-18), kuriais buvo prašoma leisti susipažinti su civilinės bylos Nr. 2-24-341/2010 medžiaga tikslu parengti kasacinį skundą ir leisti pasidaryti byloje esančių dokumentų kopijas bei dokumentų originalų grąžinimo.

28Esant aukščiau išdėstytom aplinkybėm, konstatuotina, jog pareiškėjo S. G. prašymas dėl proceso atnaujinimo pateiktas praleidus trijų mėnesių terminą ir jo nurodytais pagrindais nepagrįstas, todėl atmestinas.

29Remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis CPK 290, 370 str. 3 d., teismas

Nutarė

30pareiškėjo S. G. prašymą dėl proceso atnaujinimo Vilniaus rajono apylinkės teismo civilinėje byloje civilinėje byloje buv. Nr. 2-24-314/2010, dabartinis Nr. A2-464-494/20120, atmesti.

31Nutartis per 7 dienas nuo jos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per šį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja D.Zeniauskaitė, teismo posėdyje... 2. Pareiškėjas S. G. pareiškimu (b.l. 133-136, t.2) prašo atnaujinti procesą... 3. Prašyme nurodė, jog pareiškėjas yra vienas iš ieškovų Vilniaus rajono... 4. Nurodė, kad apie naują esminę aplinkybę šioje civilinėje byloje ieškovas... 5. Taip pat apie esminę aplinkybę byloje aplinkybę ieškovas sužinojo... 6. 2011-10-27, susipažindamas su Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo... 7. Suinteresuotas asmuo Nacionalinės žemės tarnyba prie Žemės ūkio... 8. Suinteresuotas asmuo VĮ Registro Centras Vilniaus filialas atsiliepime į... 9. Pareiškėjo S. G. prašymas dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje buv.... 10. Proceso atnaujinimo instituto tikslas – užtikrinti teisingumo vykdymą bei... 11. Kaip matyti iš civilinės bylos buv. Nr. 2-24-314/2010, dabartinis... 12. Prašymas atnaujinti procesą gali būti pateikiamas per tris mėnesius nuo tos... 13. Teismas, nagrinėdamas prašymą teismo posėdyje, klausimą dėl prašymo... 14. LR CPK 366 str. 1 d. 2 p. nurodyta proceso atnaujinimo pagrindas – kai naujai... 15. Tokiomis aplinkybėmis pripažįstamos tik tokios aplinkybės, kurios yra... 16. Kaip išaiškinta Teismų praktikoje Nr. 26 “Dėl Teismų praktikos taikant... 17. 1) buvo nagrinėjant bylą ir priimant sprendimą;... 18. 2) pareiškėjui nebuvo ir negalėjo būti žinomos;... 19. 3) pareiškėjui tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui;... 20. 4) turi esminę reikšmę bylai, t.y. jeigu jos būtų buvusios žinomos... 21. Esant aukščiau nurodytom aplinkybėm, pareiškėjo nurodyti pareiškime... 22. CPK 366 str. 1 d. 5 p., nurodytas vienas iš proceso atnaujinimo pagrindų,... 23. Su tokiais pareiškėjo argumentais nesutiktina, kadangi jie nėra pagrįsti.... 24. Todėl apskritai nėra aišku, kuo remiantis prašymas dėl proceso atnaujinimo... 25. Taip pat, atkreiptinas pareiškėjo dėmesys, jog CPK 366 str. 1 d. 9 p.... 26. CPK 368 str. 1 d. nustato, jog prašymas atnaujinti procesą gali būti... 27. Teismo nuomone, įvertinus byloje esančias aplinkybes, pareiškėjas praleido... 28. Esant aukščiau išdėstytom aplinkybėm, konstatuotina, jog pareiškėjo S.... 29. Remdamasis tuo, kas išdėstyta ir vadovaudamasis CPK 290, 370 str. 3 d.,... 30. pareiškėjo S. G. prašymą dėl proceso atnaujinimo Vilniaus rajono... 31. Nutartis per 7 dienas nuo jos įteikimo dienos gali būti skundžiama...