Byla 2KT-91/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas Vytas Milius, susipažinęs su ieškovo V. K. 2007 m. gruodžio 12 d. prašymu ir Panevėžio apygardos teismo pirmininko Tomo Zdanavičiaus 2007 m. gruodžio 13 d. raštu Nr. SD-8696 dėl Panevėžio apygardos teismo civilinės bylos Nr. 2-503-544/2007 pagal ieškovo V. K. ieškinį atsakovams E. O. stomatologijos kabinetui, Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, E. O. (tretysis asmuo byloje akcinė draudimo bendrovė ,,RESO Europa“) dėl žalos, padarytos teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginimo, perdavimo nagrinėti kitam apygardos teismui,

Nustatė

2Panevėžio apygardos teisme buvo iškelta civilinė byla Nr. 2-503-544/2007 pagal ieškovo V. K. ieškinį atsakovams E. O. stomatologijos kabinetui, Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, E. O. (tretysis asmuo byloje ADB ,,RESO Europa“) dėl žalos, padarytos teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginimo. Nuo šios bylos nagrinėjimo Panevėžio apygardos teismo 2007 m. gruodžio 12 d. nutartimi nusišalino teisėja R. Čeknienė. Nusišalinimas motyvuojamas tuo, kad ieškovas šioje byloje V. K. iki 2006 m. balandžio 19 d. dirbo Panevėžio apygardos teismo teisėju, dėl ko byloje dalyvaujantiems asmenims gali kilti pagrįstų abejonių dėl bylą nagrinėjančios teisėjos nešališkumo ir prieštarautų Lietuvos Respublikos Teisėjų etikos kodekso nuostatoms. Remiantis analogiškais argumentais, nuo šios bylos nagrinėjimo Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko R. Januškos 2007 m. gruodžio 13 d. nutartimi nusišalino visi Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjai.

3Ieškovas V. K. 2007 m. gruodžio 12 d. Lietuvos apeliaciniam teismui pateiktame prašyme dėl bylos perdavimo prašo teismo proceso operatyvumo tikslu ją perduoti nagrinėti Kauno apygardos teismui, motyvuodamas tuo, kad byloje bus reikalinga apklausti liudytojus – Kauno medicinos universiteto darbuotojus, dėl kurių užimtumo vykti į kitame mieste vyksiančius teismo posėdžius gali būti sudėtinga.

4Byla perduotina nagrinėti kitam apygardos teismui.

5Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 35 straipsnio ketvirtojoje dalyje nustatyta, kad jeigu kaip byloje dalyvaujantis asmuo yra teisėjas, o byla teisminga teismui, kuriame jis dirba, arba teisme, kuriam teisminga byla, teisėju dirba byloje dalyvaujančio asmens artimieji giminaičiai (išskyrus Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą, Lietuvos apeliacinį teismą), sutuoktinis (sugyventinis), aukštesniosios pakopos teismo pirmininkas ar Civilinių bylų skyriaus pirmininkas perduoda tokią bylą nagrinėti kitam tos pačios pakopos teismui. Šios teisės normos paskirtis yra užtikrinti teisėjų nešališkumo principo įgyvendinimą (CPK 21 str.). Nors CPK 35 straipsnio ketvirtojoje dalyje nurodytas bylos perdavimo pagrindas, kai byloje dalyvaujantis asmuo yra teisėjas, dirbantis teisme, kuriam teisminga byla, atsižvelgiant į šios normos paskirtį, pagal įstatymo analogiją ji taikytina ir tais atvejais, kai byloje dalyvaujantis asmuo anksčiau dirbo teisėju bylą nagrinėjančiame teisme (CPK 3 str. 6 d.).

6Ieškovas V. K. iki 2006 m. balandžio 19 d. dirbo Panevėžio apygardos teismo teisėju, todėl bylos nagrinėjimas Panevėžio apygardos teisme galėtų kelti abejonių dėl šio teismo teisėjų galimybės išlikti nešališkiems. Anksčiau paminėtos aplinkybės leidžia CPK 35 straipsnio ketvirtosios dalies pagrindu Panevėžio apygardos teismo civilinę bylą Nr. 2-503-544/2007 pagal V. K. ieškinį atsakovams E. O. stomatologijos kabinetui, Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, E. O. (tretysis asmuo byloje ADB ,,RESO Europa“) dėl žalos, padarytos teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginimo perduoti nagrinėti kitam apygardos teismui. Nors ieškovas V. K. prašo perduoti bylą nagrinėti Kauno apygardos teismui, nėra pagrindo daryti prielaidą, kad bylos perdavimas nagrinėti būtent Kauno apygardos teismui užtikrins šios bylos nagrinėjimo operatyvumą, nes tai, kad byloje bus kviečiami liudytojai, gyvenantys Kauno mieste, neduoda pagrindo spręsti, kad šie liudytojai turės dalyvauti visuose byloje vyksiančiuose teismo posėdžiuose. Bylos nagrinėjimo operatyvumo užtikrinimas yra byloje dalyvaujančių asmenų ir teismo kooperacijos pareigos įgyvendinimo padarinys (CPK 8 str.). Todėl laikantis susiformavusios Lietuvos apeliacinio teismo praktikos dėl CPK 35 straipsnio nuostatų taikymo, civilinė byla Nr. 2-503-544/2007 perduotina kitam artimiausiam apygardos teismui - Šiaulių apygardos teismui.

7Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 35 straipsnio ketvirtąja dalimi, Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas

Nutarė

8Panevėžio apygardos teismo civilinę bylą Nr. 2-503-544/2007 pagal ieškovo V. K. ieškinį atsakovams E. O. stomatologijos kabinetui, Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, E. O. (tretysis asmuo byloje akcinė draudimo bendrovė ,,RESO Europa“) dėl žalos, padarytos teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginimo, perduoti nagrinėti Šiaulių apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai