Byla 2-521-810/2010

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Edita Dambrauskienė,

2sekretoriaujant Editai Petrevičienei,

3dalyvaujant pareiškėjos L. G. atstovui advokatui Žydrūnui Rupšiui,

4dalyvaujant suinteresuotiems asmenims L. S. ir V. S., suinteresuotų asmenų V. S., L. S., R. S. ir M. P. atstovui advokatui Vidmantui Skaburskui,

5nedalyvaujant pareiškėjai L. G. ir suinteresuotiems asmenims R. S. ir M. P.,

6viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos L. G. pareiškimą suinteresuotiems asmenims M. P., R. S., V. S. ir L. S. dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir pagal suinteresuotų asmenų M. P., R. S., V. S. ir L. S. pareiškimus dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir

Nustatė

7Pareiškėja L. G. prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji priėmė V. V. S., a.k. ( - ), mirusio ( - ), palikimą faktiškai pradėjusi paveldimą turtą valdyti.

8Suinteresuoti asmenys L. S., V. S., R. S. ir M. P. pareiškimais prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jie priėmė V. V. S., a.k. ( - ), mirusio ( - ), palikimą pradėdami faktiškai paveldimą turtą valdyti.

9Pareiškėja L. G. pareiškimą palaikė, prašė jį tenkinti, o suinteresuotų asmenų L. S., V. S., R. S. ir M. P. prašymus dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo prašė atmesti. Pareiškėja L. G. paaiškino, kad jos tėvas V. V. S. mirė ( - ) Po jo mirties liko palikimas: taupomoji knygelė, kuriame padarytas įrašas apie banke laikomas pinigines lėšas bei teisė į nuosavybės teisių atkūrimą į išlikusį buvusio savininko J. S. (pareiškėjos senelio ir V. V. S. tėvo) turėtą nekilnojamąjį turtą - 0,0400 ha žemės sklypą, esantį Aušros al. 64 C, Šiaulių mieste. Pareiškėjos teigimu, jos tėvas V. V. S. išreiškė savo valią palikimą palikti L. G., nes palikėjo tėvas, pareiškėjos senelis J. S., 1976-02-09 d. testamentu būtent jai paliko visą turtą. Po tėvo V. V. S. mirties dar liko įvairūs dokumentai: tėvo aukštųjų studijų baigimo diplomai, tėvo gimimo liudijimas, instituto baigimo diplomas, pažymėjimas, karinis bilietas, darbo knygutė, išduota Vorkutoje 1956 m., 1977 m. darbo knygelė. Šios darbo knygelės pagrindu pareiškėjai pavyko įrodyti juridinį faktą, kad ji yra jo dukra. Pareiškėjos L. G. teigimu, po tėvo mirties pareiškėja ir suinteresuoti asmenys pasidalino nuotraukas, o išvardintus dokumentus po tėvo mirties jai atnešė sesuo L. S.. Tėvo buvo liepta tuos dokumentus atiduoti L. G.. Dokumentus pasidalino kaip tėvo turtą. Kaip nurodė pareiškėja, testamento, kuriuo V. V. S. būtų palikęs jai savo turtą, nebuvo. Be to, pareiškėjos teigimu, po tėvo mirties taupomojoje knygelėje buvo likę 17,49 rublių indėlio, tačiau pareiškėja jais pasinaudoti negalėjo, nes nebuvo susitvarkiusi paveldėjimo dokumentų. Pareiškėja paaiškino, kad iki mirties tėvas deklaravo gyvenamą vietą, adresu ( - ), o gyveno pas sugyventinę ( - ), tikslaus adreso nežino. Be to, po tėvo mirties dar liko turtas: bufetas ir senoviškas laikrodis, kurie liko bute ( - ). L. G. teigimu, virtuvinių spintelių, kurias nurodė suinteresuoti asmenys, tėvas neturėjo. Kas pirko virtuvinius baldus, ji nežino. Tėvo lovą L. S. išmetė, kai tėvas išėjo gyventi pas sugyventinę. V.V. S. turėtus akinius pasiėmė L. G.. Kaip nurodė pareiškėja, tėvo mirties dieną ji ir suinteresuoti asmenys žinojo, kad tėvas kreipėsi dėl nuosavybės teisių atkūrimo. Po tėvo mirties ( - ) d. L. G. parašė žemėtvarkai prašymą dėl nuosavybės teisių grąžinimo, po to jos iniciatyva teismas nustatė juridinę reikšmę turintį faktą, kad V. V. S. ir V. S. yra tas pats asmuo. Nuo 1996 iki 2003 m. ji niekur raštu nesikreipė dėl nuosavybės teisių atkūrimo. Pareiškėjos veiksmai dėl nuosavybės teisių atkūrimo suaktyvėjo nuo 2003 m., kai ji gavo raštą iš Viršininko administracijos dėl nuosavybės teisių atkūrimo. Pareiškėjos teigimu, žemė priklausė seneliui J. S., kuris 1976-02-09 d. testamentu visą savo turtą paliko L. G.. Pareiškėjos teigimu, suinteresuoti asmenys, galvodami, kad žemė bus grąžinta Šiaulių miesto pakraštyje, nuo jos atsisakė, todėl L. G. prašo jos pareiškimą tenkinti, o suinteresuotų asmenų pareiškimus atmesti. Šis fakto nustatymas jai reikalingas paveldėjimo dokumentams sutvarkyti.

10Pareiškėjos L. G. atstovas advokatas Žydrūnas Rupšys pareiškėjos pareiškimą palaikė, prašė jį tenkinti, suinteresuotų asmenų prašymus prašė atmesti ir paaiškino, kad L. G. po jos tėvo mirties 1996 m. įgijo ne tik tėvo paliktus daiktus, bet ir aktyviais veiksmais išreiškė valią rūpintis likusiu po tėvo mirties palikimu, t.y. pretendavimo teise, rašydama raštus įvairioms institucijoms. Pareiškėja vienu iš galimų palikimo priėmimo būdų įgijo teisę į palikimo priėmimą. Tačiau suinteresuoti asmenys savo veiksmais išreiškė atsisakymą nuo tėvo palikimo.

11Suinteresuotas asmuo V. S. savo pareiškimą palaikė, prašė jį tenkinti, suinteresuotų asmenų pareiškimams neprieštaravo, o su pareiškėjos L. G. pareiškimu nesutiko, prašė jį atmesti. V. S. paaiškino, kad kai tėvas V. V. S. grįžo iš Kazachtano į Lietuvą, V. S. buvo trys metai. Iš pradžių jie gyveno Šatrijos g. 1A, Šiauliuose. Po V. S. mamos mirties tėvas Zokniuose nuomavosi kambarį. Vėliau tėvas gavo butą Basanavičiaus g. 81 A, Šiauliuose, dar vėliau – butą, adresu ( - ). Visi daiktai ir baldai iš buto Basanavičiaus gatvėje buvo pervežti į butą Gytarių gatvėje. V. S. teigimu, į Gytarių g. buvo pervežtos dvi lovos, bufetas, spinta, virtuvės baldai: stalas, spintelė, taburetės, indai, rūbai. Pas savo sugyventinę tėvas laikė dokumentus ir kelis rūbus. Kaip nurodė suinteresuotas asmuo V. S., po tėvo mirties bute, adresu ( - ), liko gyventi V. S. ir seserys L. S. ir R. S.. M. P. jau buvo ištekėjusi ir gyveno Latvijoje. Suinteresuotas asmuo V. S., kaip jis pats nurodė, po tėvo mirties naudojosi tėvo paliktais baldais: bufetuku, lova, stalu, dviem foteliais. L. S. perdavė dokumentus L. G.. R. S. kambaryje buvo stalas, kilimas, televizorius, kuriais ji naudojosi, indėlio knygelė teko Laimai, knygelėje buvo tik 13 rublių, ji buvo kaip tėvo atminimas. Be to, suinteresuoto asmens teigimu, išsikeldamas iš šio buto, jis pasiėmė ten buvusią lovą, kiti baldai liko bute. V. S. teigimu, tėvo nuotraukas pasidalino visi suinteresuoti asmenys ir L. G.. Tėvo dokumentus ir kitus daiktus pasidalino praėjus savaitei laiko po jo mirties. V. S. paaiškino, kad Gytarių gatvėje esančiame bute dar yra likę daiktų, kurie buvo jo tėvo nuosavybė: bufetukas, spintelė. Kilimas dabar yra pas R. S., televizorius sugedo, stalą, taburetes ir šaldytuvą „Oka“ išsivežė M. P.. Indus pasiėmė R. S..

12Suinteresuotas asmuo L. S. savo pareiškimą palaikė, prašė jį tenkinti, suinteresuotų asmenų pareiškimams neprieštaravo, o su pareiškėjos L. G. pareiškimu nesutiko, prašė jį atmesti. Suinteresuotas asmuo L. S. paaiškino, kad po tėvo V. V. S. mirties bute, adresu ( - )liko turtas, kuris buvo pirktas Kazachijoje. Tėvas ten pirko bufetą, stalą, spintą, kėdes. Tie baldai buvo pirkti 1975 m. abiejų tėvų. Be to, tėvai turėjo televizorių „Vesna“ ir šaldytuvą „Oka“. Šiuos daiktus tėvas atsivežė į butą, esantį ( - ). Be to, jis dar nupirko lovą. Spintelė yra senelio. Virtuvėje buvo šaldytuvas, virtuvinis stalas, kurį tėvas pirko iš komiso dar gyvenant Basanavičiaus gatvėje. Kaip nurodė L. S., tėvo mirties dieną tėvo vardu registruotino turto nebuvo. L. S. paaiškino, kad po tėvo mirties visi jo dokumentai ir dalis nuotraukų buvo pas tėvo sugyventinę. Tėvo mirties dieną visi suinteresuoti asmenys ir L. G. pasidalino dokumentus ir nuotraukas, tame tarpe ir tėvo taupomąją knygelę. Suinteresuoto asmens L. S. teigimu, dalis tėvo diplomų yra pas ją, L. S. turi tėvo tremtinio pažymėjimą, nuotraukas, senelio rašytą prašymą Stalinui, kad reabilituotų tėvą, taip pat ji turi tėvo akinius. Po tėvo mirties L. S. naudojosi tėvo paliktu bufetu, spinta, stalu, virtuvėje tebestovi tėvo virtuvinis stalas ir senelio kambarinė spintelė. Rita pasiėmė tėvo indus, tėvo pirktą lovą, kurią išsikraustydama išsivežė, Marina pasiėmė šaldytuvą, akinius, nuotraukasV. V. naudojosi jo kambaryje likusiais baldais, išsikraustydamas iš buto išsivežė tėvo pirktą lovą.

13Suinteresuotų asmenų V. S., L. S., R. S. ir M. P. atstovas advokatas V. S. suinteresuotų asmenų prašymus palaikė, prašė juos tenkinti, su pareiškėjos L. G. pareiškimu nesutiko, prašė jį atmesti ir paaiškino, kad tiek pareiškėja, tiek suinteresuoti asmenys: V. S., R. S., L. S. ir M. P., nesant palikėjo V. V. S. registruotino turto, į notarinę kontorą po tėvo mirties dėl palikimo priėmimo nesikreipė, o turimą tėvo turtą: nuotraukas, baldus, likusius jo gyvenamojoje vietoje, pasidalino, laikydami kad nėra pagrindo kreiptis į notarinę kontorą dėl palikimo priėmimo. Suinteresuotiems asmenims buvo žinoma, kad valstybei pasiūlius sugrąžinti grąžinamą žemę šalia Kuršėnų pervažos, tėvas žemės atsisakė. Paaiškėjus aplinkybei, kad yra priimtas sprendimas atkurti nuosavybės teises V. V. S. į žemę, esančią adresu Aušros alėja, Šiauliuose, proceso dalyviai išreiškė pageidavimą, kad būtų nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, kad po tėvo V. V. S. mirties 1996 m. jie priėmė palikimą pradėdami valdyti ir naudotis po tėvo mirties likusiu turtu. Šis faktas reikalingas nustatyti tam, kad būtų galima priimti palikimą į tėvo naujai atsiradusį turtą, kuris yra registruotinas. M. P., pasidalijusi su broliu ir seserimis paveldėtą turtą, išsivežė į Latviją, kur gyveno, šaldytuvą, virtuvinį stalą ir kėdes. Tai rodo, kad buvo išreikštas noras priimti palikimą, o nesant registruotino turto, suinteresuotas asmuo M. P. į notarinę kontorą nesikreipė kaip ir kiti asmenys. R. S. iki tėvo mirties gyveno viename bute su juo, naudojosi šeimos turtu, buvo įtraukta kaip šeimos narė į orderį butui gauti. Po tėvo mirties kartu su kitais asmenimis pasidalino paveldėtą turtą: pasiėmė kilimą, lovą, indus, kai kuriuos dokumentus, nuotraukas ir juos išsivežė į savo naują gyvenamą patalpą Panevėžyje.

14Pareiškėjos ir suinteresuotų asmenų pareiškimai tenkintini.

15Civiliniame procese faktinėms aplinkybėms nustatyti taikomas įrodymų pakankamumo principas, pagal kurį faktas konstatuojamas buvęs įvykęs, jeigu byloje surinkti įrodymai liudija apie didesnę tikimybę jį buvus, negu jį nebuvus. Tai konstatuojama vertinant visų byloje surinktų įrodymų visumą, taikant CPK 185 straipsnyje nurodytus įrodymų vertinimo principus.

16Pareiškėjos ir suinteresuotų asmenų pareiškimai dėl palikimo priėmimo faktiniu valdymu nagrinėtini remiantis 1964 m. CK nuostatomis, nes pagal Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 38 str. nuostatą, 2000 m. CK penktosios knygos ,,Paveldėjimo teisė” normos taikomos paveldėjimo santykiams tik tada, kai palikimas atsiranda įsigaliojus šiam kodeksui, tai yra nuo 2001-07-01. Pažymėtina, kad pareiškėjos ir suinteresuotų asmenų tėvas V. V. S. mirė ( - ) (b.l. 13).

17Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad pareiškėja L. G. ir suinteresuoti asmenys L. S., R. S., M. P. V. V. V. S. yra palikėjo V. V. S. vaikai (b.l. 14-16, 87-91, 96, civilinės bylos Nr. 2-644-124/2009 l. 8-18, 58, 116). Mirties dieną V. V. S. gyvenamąją vietą buvo deklaravęs ( - ) (civilinės bylos Nr. 2-644-124/2009 l. 19). Šiaulių m. 1-ojo notarų biuro pažyma patvirtina, kad notarų biure nėra užvestos bylos dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo į ( - ) mirusio V. V. S. palikimą (civilinės bylos Nr. 2-644-124/2009 l. 145). Po V. V. S. mirties liko piniginės lėšos banke (b.l. 18-20) ir teisė į nuosavybės teisių į išlikusį mirusiojo tėvo – buvusio žemės sklypo savininko J. S. turėtą nekilnojamąjį turtą – 0,0400 ha žemės sklypą, esantį Šiaulių m., Aušros al. gatvėje, atkūrimą (b.l. 6, 9, 11-12). Be to, kaip nurodė pareiškėja L. G., po V. V. S. mirties dar liko įvairūs dokumentai: tėvo aukštųjų studijų baigimo diplomai, pažymėjimas (b.l. 130-131), tėvo gimimo liudijimas, instituto baigimo diplomas, pažymėjimas, karinis bilietas (b.l. 135-140, darbo knygutė, išduota Vorkutoje 1956 m. (b.l. 128-129), 1977 m. darbo knygutė (b.l. 122-127). L. G. teigimu, po tėvo mirties ji ir suinteresuoti asmenys pasidalijo tėvo nuotraukas, o L. G. atiteko kitas jo turtas – dokumentai ir akiniai. Suinteresuoti asmenys L. S. ir V. S. bei suinteresuotų asmenų atstovas advokatas V. S. patvirtino, kad po tėvo V. V. S. mirties visi jo vaikai pasidalijo nuotraukas, L. G. atiteko ir dalis tėvo dokumentų, indėlio knygutė, V. S. naudojosi po tėvo mirties likusiais baldais: bufetu, lova, stalu, dviem foteliais, net ir išsikeldamas iš buto pasiėmė lovą, R. S. naudojosi stalu, kilimu it televizoriumi, pasiėmė tėvo indus, M. P. išsivežė stalą, taburetes ir šaldytuvą, L. S. atiteko dalis tėvo diplomų, tremtinio pažymėjimas, tėvo rašytas prašymas Stalinui dėl reabilitacijos, tėvo akiniai, ji tebeturi jai tekusį tėvo virtuvinį stalą. Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas (b.l. 186-191) patvirtina, kad bute, adresu ( - ) yra virtuvinė dviejų durų ir dviejų stalčių spintelė, trijų durų spinta, indauja, stalas, laikrodis ir taburetė.

18Pareiškėjos ir suinteresuotų asmenų nurodytos aplinkybės, jog po tėvo mirties jie pasidalijo jo nuotraukas, jog indėlių knygelė atiteko L. G., proceso dalyviai neginčijo, todėl teismas laiko šią aplinkybę įrodyta. Pareiškėjai ir suinteresuotiems asmenims nesutariant dėl kito, palikėjui V. V. S. priklausiusio turto pasidalijimo ir jo faktinio valdymo, teismas, įvertinęs byloje esančių įrodymų visumą, daro išvadą, jog aplinkybė, kad po V. V. S. mirties liko ir kitas jam priklausęs turtas: dokumentai, baldai, išskyrus virtuvinę spintelę, kuri priklausė palikėjo tėvui J. S., indai, kilimas, kuriuos tarpusavio susitarimu pasidalijo visi V. V. S. vaikai – pareiškėja ir suinteresuoti asmenys.

19Palikimas yra mirusio asmens turtas, pereinantis paveldėjimo būdu jo įpėdiniams. 1964 m. CK nustatė, kad pirmiausia pagal įstatymą teisę paveldėti įgyja palikėjo vaikai (1964 m. CK 573 str. 1 d. 1 p.). Palikimo atsiradimo laiku laikomas palikėjo mirties momentas (1964m. CK 569 str. 1 d.). Nuo palikimo atsiradimo momento (datos) atsiranda įpėdinių teisė priimti palikimą ir prasideda termino priimti palikimą eiga – 6 mėnesiai nuo palikimo atsiradimo dienos (1964 m. CK 587 str. 3 d.). Civilinė teisė numato, kad palikimo priėmimas - tai įpėdinio valios išreiškimas veiksmais, liudijančiais įpėdinio sutikimą įgyti visas teises į palikimą ir prisiimti visas pareigas, kilusias ar galinčias kilti iš palikimo. V. V. S. testamentu palikimo nepaliko, jo vaikai – pareiškėja ir suinteresuoti asmenys iš karto po palikėjo mirties priėmė mirusio palikimą, nes visų įpėdinių susitarimu (senojo LR CK 600 str. 1 d.) pasidalijo likusius tėvo dokumentus, indėlio knygelę, nuotraukas, baldus, indus, kilimą, televizorių, šaldytuvą, paveldėtu turtu naudojosi, jo niekam neperleido, saugojo tėvui atminti (dokumentus, nuotraukas, indėlio knygelę ir didžiąją dalį paveldėtų baldų, šaldytuvą išsaugojo iki šiol), t.y. palikimą priėmė pradėdami faktiškai jį valdyti, ir šie veiksmai buvo atlikti per nustatytą terminą - 6 mėn. nuo palikėjo mirties, tačiau laiku pas notarą nesikreipė ir paveldėjimo teisės liudijimo į mirusio tėvo turtą negavo. Pareiškėjos ir suinteresuotų asmenų mirusio tėvo turto priėmimas pradedant faktiškai jį valdyti ir juo rūpinantis, kaip savu, atitiko įstatymo keliamus reikalavimus (1964 m. CK 587 str. 3 d.).

20Šiaulių apskrities viršininko administracijos 2005 m. rugsėjo 14 d. sprendimu atkūrus V. V. S. nuosavybės teisę į 0,0400 ha ploto žemės sklypą, adresu Aušros al. 64C, Šiaulių m., (b.l. 9-12), atsirado būtinumas pareiškėjai ir suinteresuotiems asmenims mirusio tėvo palikimo priėmimo faktą įteisinti bei gauti paveldėjimo teisės pagal įstatymą liudijimą. Teismo nuomone, pareiškėjos L. G. atstovo argumentas, jog ji viena priėmė mirusio tėvo V. V. S. palikimą pradėdama faktiškai paveldėtą turtą valdyti, nes ji viena po tėvo mirties aktyviais veiksmais išreiškė valią rūpintis likusiu po tėvo mirties palikimu, tai yra, pretendavimo teise į nuosavybės teisių į išlikusį mirusiojo tėvo – buvusio žemės sklypo savininko J. S. turėtą nekilnojamąjį turtą – 0,0400 ha žemės sklypą, esantį Šiaulių m., Aušros al. gatvėje, atkūrimą, yra nepagrįstas, nes, kaip nurodė pati pareiškėja L. G., jos veiksmai dėl nuosavybės teisių atkūrimo suaktyvėjo nuo 2003 m., jai gavus raštą iš Šiaulių apskrities viršininko administracijos dėl nuosavybės teisių atkūrimo. Laikotarpiu nuo 1996 iki 2003 metų, kaip paaiškino L. G., ji dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo niekur raštu nesikreipė. Palikėjo V.V. S. įpėdinė L. G. šiuos veiksmus dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo atliko praėjus 6 metams po tėvo mirties, jau po to, kai visi V.V. S. įpėdiniai palikėjo palikimą faktiniu valdymu buvo priėmę, tačiau šio fakto dar nebuvo įteisinę. Taigi, L. G. veiksmai įgyvendinant pretendavimo teisę į nuosavybės teisių į žemę atkūrimą (b.l. 7-8), nelaikytini palikėjo V.V. S. palikimo priėmimu. Suinteresuotų asmenų neveikimas įgyvendinant teisę į nuosavybės teisių į žemės sklypą atkūrimą nelaikytinas V. V. S. palikimo atsisakymu, nes, kaip nurodė L. S., suinteresuoti asmenys iš tėvo žinojo, kad jis žemės atkūrimo atsisakė. Suinteresuotų asmenų V. S. ir L. S. teigimu, dokumentus dėl nuosavybės teisių į žemę atkūrimo, jie, kaip ir L. G., pradėjo tvarkytis, kai sužinojo, jog yra reali galimybė tai padaryti.

21Be to, teismo nuomone, teisiškai nereikšmingas pareiškėjos L. G. argumentas, jog palikėjo V. V. S. tėvas, pareiškėjos senelis J. S., testamentu pareiškėjai L. G. buvo palikęs dalį savo turto, nes šiuo konkrečiu atveju teisminio nagrinėjimo dalykas yra fakto dėl palikėjo V. V. S., o ne J. S., palikimo priėmimo faktiniu valdymu nustatymas.

22CPK 445 str. numato, kad teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių reikiamų dokumentų. Būtent kitokia tvarka kaip juridinio fakto nustatymas, pareiškėjai ir suinteresuotiems asmenims nėra galimybės gauti palikimo priėmimą patvirtinančius dokumentus.

23Kadangi faktiniai bylos duomenys patvirtina, kad L. G., L. S., R. S., V. S. ir M. P. mirusio tėvo V. V. S. palikimą priėmė per įstatymo nustatytą terminą palikimui priimti, pradėję faktiškai jo turtą valdyti, todėl nustatytinas šis juridinę reikšmę turintis faktas (LR CPK 444 str. 2 d. 8 p.).

24Šio fakto nustatymas reikalingas paveldėjimo teisės liudijimui pagal įstatymą gauti.

25Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259, 260, 263, 270 str., 307 str.1 d., 448 str.,

Nutarė

26Pareiškimus tenkinti.

27Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad L. G., ( - ), M. P., gim. 1969 ( - ), L. S., a.k. ( - ), R. S., a.k. ( - ), V. S., a.k. ( - ), po tėvo V. V. S., a.k. ( - ), mirties dd1 priėmė jo palikimą pradėdami faktiškai jį valdyti.

28Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas paveldėjimo teisės liudijimui pagal įstatymą gauti.

29Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Edita Dambrauskienė,... 2. sekretoriaujant Editai Petrevičienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjos L. G. atstovui advokatui Žydrūnui Rupšiui,... 4. dalyvaujant suinteresuotiems asmenims L. S. ir V. S., suinteresuotų asmenų V.... 5. nedalyvaujant pareiškėjai L. G. ir suinteresuotiems asmenims R. S. ir M. P.,... 6. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 7. Pareiškėja L. G. prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji... 8. Suinteresuoti asmenys L. S., V. S., R. S. ir M. P. pareiškimais prašo... 9. Pareiškėja L. G. pareiškimą palaikė, prašė jį tenkinti, o... 10. Pareiškėjos L. G. atstovas advokatas Žydrūnas Rupšys pareiškėjos... 11. Suinteresuotas asmuo V. S. savo pareiškimą palaikė, prašė jį tenkinti,... 12. Suinteresuotas asmuo L. S. savo pareiškimą palaikė, prašė jį tenkinti,... 13. Suinteresuotų asmenų V. S., L. S., R. S. ir M. P. atstovas advokatas V. S.... 14. Pareiškėjos ir suinteresuotų asmenų pareiškimai tenkintini.... 15. Civiliniame procese faktinėms aplinkybėms nustatyti taikomas įrodymų... 16. Pareiškėjos ir suinteresuotų asmenų pareiškimai dėl palikimo priėmimo... 17. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad pareiškėja L. G. ir... 18. Pareiškėjos ir suinteresuotų asmenų nurodytos aplinkybės, jog po tėvo... 19. Palikimas yra mirusio asmens turtas, pereinantis paveldėjimo būdu jo... 20. Šiaulių apskrities viršininko administracijos 2005 m. rugsėjo 14 d.... 21. Be to, teismo nuomone, teisiškai nereikšmingas pareiškėjos L. G.... 22. CPK 445 str. numato, kad teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus... 23. Kadangi faktiniai bylos duomenys patvirtina, kad L. G., L. S., R. S., V. S. ir... 24. Šio fakto nustatymas reikalingas paveldėjimo teisės liudijimui pagal... 25. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259, 260, 263, 270 str., 307 str.1 d., 448 str.,... 26. Pareiškimus tenkinti.... 27. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad L. G., ( - ), M. P., gim.... 28. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas paveldėjimo teisės liudijimui... 29. Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių...