Byla 1-3418-271/2013
Dėl ko pareigūnas atsitrenkė galva į sieną, po to dar kartą smogė nukentėjusiajam G. V. į veidą, tačiau pastarajam pavyko išvengti smūgio. Kaltinamasis priešinosi sulaikomas, prispaudė policijos pareigūną prie sienos, dėl ko G. V. antrą kartą trenkėsi galva į sieną. Tokiu būdu kaltinamasis P. B. pasipriešino valstybės tarnautojui bei smurtiniais veiksmais sukėlė jam fizinį skausmą

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas P.Borkovski, sekretoriaujant A.Nikitinai, dalyvaujant prokurorui V.Gritei, kaltinamajam P. B., kaltinamojo gynėjai advokatei K.Sandaraitei-Butvilienei, nukentėjusiajam G. V., viešame teisiamajame posėdyje sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

2P. B., asmens kodas ( - ), teistas: 1) 2004-02-19 Vilniaus m. 4 apyl. teismo pagal LR BK 178 str. 2d. 30 parų arešto, pritaikius LR BK 87 str., 92 str. bausmės vykdymas atidėtas 1m., paskirtos auklėjamojo pobūdžio priemonės; 2) 2008-12-10 Vilniaus m. 4 apyl. teismo pagal LR BK 138 str.1d. laisvės apribojimu 2 metams, įpareigojant būti namuose nuo 23 val. iki 6 val., tęsti darbą arba registruotis darbo biržoje; 2010-02-18 Vilniaus m. 4 apyl. teismo nutartimi paskirtas laisvės apribojimas pakeistas į 90 parų arešto; 3) 2010-07-02 Vilniaus m. 4 apyl. teismo pagal LR BK 180 str.1d. 9mėn. l/a, vadovaujantis LR BK 64 str.1d., 3d. galutinė bausmė 10 mėn. l/a; 4) 2010-10-28 Vilniaus m. 4 apyl. teismo pagal LR BK 178 str.2d. 1m. 6mėn. l/a, vadovaujantis LR BK 63 str. 9d. galutinė bausmė 2m. l/a; 2012-02-14 Kaišiadorių r. apyl. teismo nutartimi, vadovaujantis LR BVK 157 str. 3 d. 3 p. paleistas lygtinai neatlikus 5 mėn. l/a bausmės, įpareigojant 2 kartus per mėn. registruotis pataisos inspekcijoje, neišeiti iš namų nuo 23 val. iki 6 val., jei tai nesusiję su darbu, 5) 2013-04-11 Vilniaus m. apylinkės teismo pagal LR BK 135 str. 1 d. – laisvės atėmimu 3 m. 5 mėn. Vadovaujantis LR BK 64 str. 1 d., 3 d. iš dalies subendrinti su Vilniaus m. 4 apylinkės tesimo 2010-10-28 nuosprendžiu ir skirti galutinę 3 m. 6 mėn. laisvės atėmimo bausmė. Bausmės pradžia skaičiuojama nuo 2013-04-11; 6) 2013-05-02 Vilniaus miesto apylinkės teismo pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str.2d., 187 str.1d., 284 str.1d. laisvės atėmimu 2 metams ir 9 mėnesiams, 2013-07-09 Vilniaus apygardos teismo nuosprendžiu bausmė sumažinta iki 2 metų ir 6 mėnesių;

32013-08-30 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi bausmė subendrinta su bausme, paskirta jam 2013-04-11 teismo nuosprendžiu ir galutinė bausmė nustatyta - 5 metai laisvės atėmimo, bausmę atliekant pataisos namuose, į bausmės laiką įskaitant suėmimo laiką nuo 2012-11-07 iki 2013-05-02, skaičiuojant bausmės pradžią nuo 2013-05-02,

4kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 286 str. ir 140 str.1 d.

5Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

6Kaltinamasis P. B. 2012 m. rugpjūčio 31 d. apie 17.57 val., būdamas neblaivus pristatytas už įvykdytą smulkią vagystę į Vilniaus apskrities VPK Vilniaus m. 4 policijos komisariato Operatyvaus valdymo poskyrio patalpas, esančias Gerovės g. 29, Vilniuje, nevykdė teisėtų operatyvaus valdymo poskyrio vyresniojo postinio, policijos pareigūno G. V. reikalavimų ir panaudojęs fizinį smurtą pasipriešino šiam valstybės tarnautojui, o būtent: 18.03 val. P. B. savavališkai paliko operatyvaus valdymo poskyrio patalpą bei nubėgo į pastato antrą aukštą. Policijos pareigūnas G. V. vijosi iš paskos tikslu jį sulaikyti, tuomet kaltinamasis ranka sudavė jam smūgį į veidą, dėl ko pareigūnas atsitrenkė galva į sieną, po to dar kartą smogė nukentėjusiajam G. V. į veidą, tačiau pastarajam pavyko išvengti smūgio. Kaltinamasis priešinosi sulaikomas, prispaudė policijos pareigūną prie sienos, dėl ko G. V. antrą kartą trenkėsi galva į sieną. Tokiu būdu kaltinamasis P. B. pasipriešino valstybės tarnautojui bei smurtiniais veiksmais sukėlė jam fizinį skausmą.

7P. B. nusikalstamos veikos padarymo faktą pripažino visiškai ir parodė, kad buvo neblaivus ir tai turėjo įtakos jo veiksmams. Tą dieną jis neblaivus iš parduotuvės „Iki“ pavogė butelį degtinės, todėl buvo sulaikytas policijos darbuotojų ir pristatytas į policijos budėtojų patalpą Gerovės gatvėje. Atsimena, kad bėgo iš sulaikymo patalpos į antrą aukštą, kur jį vijosi pareigūnas. Vengdamas sulaikymo, pasipriešino ir sudavė smūgius pareigūnui į veidą. Nuoširdžiai gailisi dėl savo veiksmų, atsiprašo nukentėjusiojo, sutinka atlyginti gydymo išlaidas ligonių kasai pagal pareikštą civilinį ieškinį.

8Kadangi nusikalstamos veikos padarymo aplinkybės teismui nekėlė abejonių, byla išnagrinėta sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka ( Lietuvos Respublikos BPK 273 str.).

9Iš nukentėjusiojo G. V. apklausos ikiteisminio tyrimo metu protokolo matyti, kad 2012 m. rugpjūčio 31 d. apie 18.00 val. į Vilniaus apskrities VPK Vilniaus m. 4-ojo PK budinčią dalį policijos patruliai už įvykdytą vagystę iš parduotuvės „IKI Cento“, esančios S.Batoro g. 154, Vilniuje, pristatė P. B.. Tuo metu budinčioje dalyje jis buvo vienas, nes kiti pareigūnai išvyko į kito įvykio vietą. Patruliams išvykus pristatytas P. B. atdarė duris į koridorių ir išbėgo iš budinčios dalies į antrą pastato aukštą. Vijosi bėglį iš paskos. Prie 230 - 231 kabinetų P. B. sudavė jam vieną smūgį ranka į veidą. Smūgis buvo visiškai netikėtas ir stiprus. Nuo minėto smūgio jis galva trenkėsi į sieną. Juto fizinį skausmą. Po ko P. B. pribėgo ir dar kartą norėjo jam smogti, tačiau jam pavyko išvengti smūgio, užlaužti jam rankas. Vedamas į budėtojų dalį P. B. tyčia prispaudė jį prie sienos ir jis vėl atsitrenkė galva į sieną. Policijos tyrėja G. G. išgirdusi triukšmą pakvietė jam į pagalbą patrulius, kurie buvo lauke. P. B. buvo sulaikytas ir uždarytas laikinojo sulaikymo kameroje. Po grumtynių jam skaudėjo galvą, buvo suplėšyti ir sutepti krauju uniformos marškinėliai. Naktį jis pasijuto blogai, pykino, todėl kvietė greitąją pagalbą.

10Vaizdo įrašu užfiksuota, kaip kaltinamasis P. B. išbėga iš operatyvaus valdymo poskyrio patalpų ir paskui jį bėga nukentėjusysis (b.l. 23 - 25).

11Pateiktose specialisto išvadose 2013-02-19 Nr. G 600/13(01) ir 2013-03-18 Nr. G 919/13(01) konstatuota, kad G. V. buvo dėl darbo metu patirtų sužalojimų 2013-09-01 kreipėsi į VŠĮ Respublikinę universitetinę ligoninę ir Lietuvos Respublikos VRM Medicinos centrą dėl smegenų sukrėtimo, G. V. apžiūros metu išorinių kūno sužalojimų žymių nėra (nekonstatuota). Teismo medicinos ekspertas R.Raudys, susipažinęs su medicinine dokumentacija, paaiškino, kad G. V. objektyvių sužalojimo požymių nekonstatuota, todėl nėra pagrindo sveikatos sutrikdymo masto nustatymui. Galvos smegenų sukrėtimo diagnozė ir su ja siejamas ilgalaikis gydymas (stacionarinis ir ambulatorinis) su nurodomu 2012-08-31 įvykiu nesiejami, o jo nusiskundimai gali būti susiję su ankstesnėmis lėtinėmis ligomis bei anksčiau patirtomis galvos traumomis (b.l.44-45, 47-48, 62-63).

12Įrodymų vertinimas,teismo išvados dėl veikos kvalifikavimo

13Pasipriešinimas valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui, numatytas BK 286 straipsnyje, pagal objektyviuosius nusikaltimo požymius pasireiškia aktyviais veiksmais. Pasipriešinimas galimas dviem alternatyviais būdais: jis turi būti padaromas panaudojant fizinį smurtą arba grasinant tuoj pat jį panaudoti. Šio nusikaltimo sudėtis yra formali, todėl nusikaltimas laikomas baigtu nuo to momento, kai priešindamasis valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui kaltininkas pradeda naudoti smurtą arba grasina tuoj pat jį panaudoti. BK 286 straipsnio prasme fizinis smurtas yra bet koks neteisėtas tiesioginis poveikis (tyčinis smūgių sudavimas, kankinimas, surišimas, laikymas, uždarymas ir pan.), kuris sukelia žmogui skausmą ar nežymų sveikatos sutrikdymą.

14Byloje nustatyta, kad kaltinamasis P. B. į policijos įstaigą buvo pristatytas už tai, kad įvykdė smulkų svetimo turto pagrobimą iš parduotuvės. Kol budėtojų dalies policijos pareigūnas G. V. formino dokumentus, kaltinamasis savavališkai paliko budėtojų patalpą, pakilo į pastato antrą aukštą. Pareigūnas vijosi jį tikslu sulaikyti, tuomet kaltinamasis pasipriešino jam, nevykdė jo reikalavimų, vengė sulaikymo, sudavė smūgį į veidą, nuo ko G. V. atsitrenkė galva į pastato sieną, po ko dar kartą užsimojo suduoti smūgį, tačiau pareigūnui pavyko jo išvengti, vedamas kaltinamasis prispaudė pareigūną prie sienos, nuo ko nukentėjusysis galva atsitrenkė į sieną. Tokiais veiksmais P. B. pasipriešino valstybės tarnautojui, policijos pareigūnui, kuris vykdė tarnybines pareigas, jo smurtiniai veiksmai nukentėjusiajam sukėlė fizinį skausmą.

15Taigi Lietuvos Respublikos BK 286 straipsnyje numatytos nusikalstamos veikos sudėtis – formali, todėl ji laikoma baigta nuo to momento, kai, priešindamasis valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui, kaltininkas pradeda naudoti smurtą (arba grasina tuoj pat jį panaudoti), siekdamas neleisti pareigūnui vykdyti savo tarnybinius įgaliojimas, todėl neturi reikšmės tai, ar pareigūnui yra padaryti kūno sužalojimai, ar ne. Šiuo konkrečiu atveju nukentėjusiajam kaltininko smurto veiksmai sukėlė fizinį skausmą. Kaltinamojo veiksmai tinkamai kvalifikuoti pagal Lietuvos Respublikos BK 286 straipsnį.

16Nukentėjusiajam kaltininkas P. B. savo veiksmais sukėlė fizinį skausmą, tačiau atskirai šių veiksmų pagal Lietuvos Respublikos BK 140 str.1d. kvalifikuoti nereikia, nes Lietuvos BK 286 str. sudėtis apima BK 140 str.1d. straipsnyje numatytas nukentėjusiojo sveikatai pasekmes.

17Bausmės skyrimas

18Kaltinamojo P. B. atsakomybę lengvina tai, kad jis pripažino nusikaltimo padarymo faktą, nuoširdžiai gailisi dėl savo veiksmų. Sunkina jo atsakomybę tai, kad nusikalstamą veiką jis padarė būdamas neblaivus ir tai turėjo įtakos jo veiksmams.

19Skirdamas kaltinamajam P. B. bausmę, teismas atsižvelgia į jo atsakomybę lengvinančią bei sunkinančią aplinkybes, nusikalstamos veikos pavojingumą visuomenei, kaltinamojo asmenybę.

20Kaltinamasis P. B. teisiamas septintą kartą, baustas administracine tvarka (b.l.101-104). Šios aplinkybės rodo, kad jis linkęs nusikalsti, tinkamų išvadų nepadarė.

21Įvertinus visumą aukščiau nustatytų aplinkybių, darytina išvada, kad bausmės paskirtis gali būti pasiekta paskyrus kaltinamajam P. B. laisvės atėmimo bausmę, jos dydį, atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, parenkant mažesnį negu įstatymo numatytas už padarytą veiką šios bausmės rūšies vidurkis. Kadangi kaltinamasis visiškai pripažino kaltę, byla buvo narinėjama atliekant sutrumpintą įrodymų tyrimą, taikytini LR BK 64/1 str. reikalavimai ir bausmė mažintina vienu trečdaliu.

22Paskirtoji bausmė Lietuvos Respublikos BK 63 str. 4d., 9d. pagrindu bendrintina su ankstesniais nuosprendžiais paskirtomis ir teismo 2013-08-30 nutartimi subendrintomis bausmėmis.

23Dėl civilinio ieškinio

24Vilniaus teritorinė ligonių kasa pareiškė civilinį ieškinį dėl 230,69 Lt turtinės žalos atlyginimo priteisimo. Jos pareikštas civilinis ieškinys pagrįstas, realus, įrodytas, šiam ieškiniui (ieškinio dydžiui) kaltinamasis neprieštaravo, todėl civilinis ieškinys tenkintinas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.263 str.). Iš P. B. priteistini 230,69 Lt nusikalstama veika padarytos turtinės žalos atlyginimo Vilniaus teritorinei ligonių kasos naudai.

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 296, 297, 301 – 305, 307 straipsniais, teismas,-

Nutarė

26P. B. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 286 str., ir nuteisti vieneriems metams laisvės atėmimo.

27Lietuvos Respublikos BK 64/1 str. pagrindu sumažinti bausmę trečdaliu ir nustatyti jam 8 mėnesių laisvės atėmimo bausmę.

28Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str.4d., 9d. subendrinti paskirtą bausmę dalinio būdu su bausme nustatyta jam 2013-08-30 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi ir galutinę bausmę nuteistajam nustatyti 5 metus ir 2 mėnesius laisvės atėmimo, atliekant ją pataisos namuose.

29Į bausmės laiką įskaityti bausmę, atliktą pagal ankstesnį nuosprendį, todėl bausmės pradžią skaičiuoti nuo 2012-11-07 d.

30Kardomąją priemonę nuteistajam - įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje ir rašytinį pasižadėjimą neišvykti - panaikinti.

31Priteisti iš P. B. 230,69 Lt nusikalstama veika padarytos turtinės žalos atlyginimo Vilniaus teritorinės ligonių kasos naudai.

32Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas P.Borkovski, sekretoriaujant... 2. P. B., asmens kodas ( - ), teistas: 1) 2004-02-19 Vilniaus m. 4 apyl. teismo... 3. 2013-08-30 Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartimi bausmė subendrinta su... 4. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 286 str. ir 140 str.1 d.... 5. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 6. Kaltinamasis P. B. 2012 m. rugpjūčio 31 d. apie 17.57 val., būdamas... 7. P. B. nusikalstamos veikos padarymo faktą pripažino visiškai ir parodė, kad... 8. Kadangi nusikalstamos veikos padarymo aplinkybės teismui nekėlė abejonių,... 9. Iš nukentėjusiojo G. V. apklausos ikiteisminio tyrimo metu protokolo matyti,... 10. Vaizdo įrašu užfiksuota, kaip kaltinamasis P. B. išbėga iš operatyvaus... 11. Pateiktose specialisto išvadose 2013-02-19 Nr. G 600/13(01) ir 2013-03-18 Nr.... 12. Įrodymų vertinimas,teismo išvados dėl veikos kvalifikavimo... 13. Pasipriešinimas valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas... 14. Byloje nustatyta, kad kaltinamasis P. B. į policijos įstaigą buvo... 15. Taigi Lietuvos Respublikos BK 286 straipsnyje numatytos nusikalstamos veikos... 16. Nukentėjusiajam kaltininkas P. B. savo veiksmais sukėlė fizinį skausmą,... 17. Bausmės skyrimas... 18. Kaltinamojo P. B. atsakomybę lengvina tai, kad jis pripažino nusikaltimo... 19. Skirdamas kaltinamajam P. B. bausmę, teismas atsižvelgia į jo atsakomybę... 20. Kaltinamasis P. B. teisiamas septintą kartą, baustas administracine tvarka... 21. Įvertinus visumą aukščiau nustatytų aplinkybių, darytina išvada, kad... 22. Paskirtoji bausmė Lietuvos Respublikos BK 63 str. 4d., 9d. pagrindu... 23. Dėl civilinio ieškinio ... 24. Vilniaus teritorinė ligonių kasa pareiškė civilinį ieškinį dėl 230,69... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 296, 297, 301... 26. P. B. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos... 27. Lietuvos Respublikos BK 64/1 str. pagrindu sumažinti bausmę trečdaliu ir... 28. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str.4d., 9d. subendrinti paskirtą... 29. Į bausmės laiką įskaityti bausmę, atliktą pagal ankstesnį nuosprendį,... 30. Kardomąją priemonę nuteistajam - įpareigojimą periodiškai registruotis... 31. Priteisti iš P. B. 230,69 Lt nusikalstama veika padarytos turtinės žalos... 32. Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliacine...