Byla 2A-216-194/2008

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Jolantos Badaugienės, kolegijos teisėjų Danutės Burbulienės, Petro Rimanto Brazio, sekretoriaujant Violetai Paskočinienei, dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui Ramūnui Širviui, atsakovo atstovui advokatui Petrui Labanauskui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės R. R. apeliacinį skundą dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2007 m. spalio 1 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės R. R. ieškinį atsakovui G. R., tretysis asmuo UAB ,,Hansa lizingas“, dėl nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo, santuokoje įgyto turto padalijimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Ieškovė R. R. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama nustatyti nepilnametės dukters R. R. gyvenamąją vietą su ieškove; priteisti iš atsakovo G. R. lėšas dukters išlaikymui po 500 litų kas mėnesį, mokant periodinėmis išmokomis kas mėnesį iki dukters pilnametystės; santuokoje įgytą turtą padalinti taip: ieškovei asmenine nuosavybe pripažinti 60 dalių gamybinio pastato, ( - ), atsakovui – 40 dalių šio pastato. Ieškinyje nurodoma, kad santuoka tarp bylos šalių buvo nutraukta 2001-03-19 Šiaulių rajono apylinkės teismo sprendimu, tačiau nutraukiant santuoką nebuvo išspręsti su santuokos nutraukimu susiję klausimai: nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymas, išlaikymo vaikui priteisimas, santuokoje įgyto turto padalijimas. Šiaulių rajono apylinkės teismui sprendimu nutraukus santuoką, 2001-03-28 ieškovė su atsakovu sudarė sutartį, kuria pasidalino dalį santuokoje įgyto turto, tačiau nebuvo pasidalintas šis santuokoje įgytas turtas: G. R. įmonė ,,Gintra“, gamybinis pastatas, esantis ( - ), UAB ,,Longs“ akcijos. Kadangi su ieškove gyvena nepilnametė dukra bei sūnus, kuriam nors ir sukako 18 metų, tačiau jis yra vidurinės mokyklos 12 klasės mokinys ir yra faktiškai ieškovės išlaikomas, bei atsižvelgiant į tai, kad ieškovės pajamos nėra didelės, taikytinas nukrypimas nuo lygių dalių principo, ieškovei priteisiant didesnę turto dalį.

5Šiaulių miesto apylinkės teismas 2007 m. spalio 1 d. priėmė sprendimą, kuriuo ieškinį patenkino iš dalies: priteisė iš G. R. išlaikymą nepilnametei dukrai R. R. periodinėmis išmokomis po 500 litų kas mėnesį iki dukters pilnametystės, nustatė nepilnametės R. R. gyvenamąją vietą iki jos pilnametystės kartu su motina R. R., likusią ieškinio dalį atmetė, priteisė iš G. R. 280 litų bylinėjimosi išlaidų Valstybei, priteisė iš R. R. 2950 litų bylinėjimosi išlaidų G. R. naudai,

6priteisė iš R. R. 3500 litų bylinėjimosi išlaidų Valstybei.

7Teismas nurodė, kad atsakovas visiškai sutiko su ieškovės reikalavimais nustatyti nepilnametės dukters R. R. gyvenamąją vietą kartu su ieškove, priteisti iš atsakovo išlaikymą nepilnametei dukrai periodinėmis išmokomis po 500 Lt kas mėnesį iki jos pilnametystės, todėl šie reikalavimai tenkintini. Ieškovės reikalavimas dėl gamybinio pastato padalijimo atmestinas remiantis LR CK 3.129 str., kadangi turtui, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė padalijimui yra taikomas penkerių metų ieškinio senaties terminas, o atsakovas prašė taikyti ieškinio senatį; be to, minėtas turtas nebuvo registruotas kaip jungtinė sutuoktinių nuosavybė, šis pastatas buvo G. R. įmonės „Gintra“ turtas, o dalinti įmonę – tokio reikalavimo nebuvo pareikšta. Iš ieškovės atsakovo naudai priteistinos atsakovo turėtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti – 2950 Lt, kadangi atmestas ieškovės turtinis reikalavimas. Ieškovei 2006-11-22 teismo nutartimi buvo atidėtas dalies žyminio mokesčio – 3500 Lt sumokėjimas iki teismo sprendimo priėmimo, kadangi ieškovės turtinis reikalavimas, dėl kurio buvo atidėtas dalies žyminio mokesčio sumokėjimas, atmestinas, todėl iš jos priteistina 3500 Lt atidėto žyminio mokesčio.

8Apeliaciniu skundu ieškovė R. R. prašo panaikinti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2007 m. spalio 1 d. sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais motyvais.

9Ieškovas pateikė pažymą, kiek per 2001-2006 metus gavo pajamų iš nuomos, tačiau pateikė ir bankų sąskaitų išrašus, iš kurių matyti įmonės išlaidos ir pajamos. Be specialisto pagalbos suskaičiuoti iš šio turto nuomos gautų pajamų neįmanoma, todėl ieškovė ir jos atstovė prašė teismo paskirti buhalterinę ekspertizę, tačiau teismas tokį prašymą atmetė. Šios aplinkybės rodo, kad teismas ne tik kad nepadėjo ieškovei gauti įrodymų, bet ir apribojo jos teisę įrodyti ieškinio aplinkybes. Tai leidžia daryti prielaidą, kad teismas buvo šališkas. Ieškovės neatvykimas, kai teismas nenusprendžia, kad šalies dalyvavimas byloje būtinas (byloje ieškovės dalyvavimas būtinu nebuvo pripažintas), nėra pagrindas priimti sprendimą už akių, juo labiau, kad tokios kategorijos bylose, tai draudžia įstatymas. Tokie teismo veiksmai taip pat suponuoja prielaidą, kad teismas ieškovės atžvilgiu buvo šališkas. Kadangi santuoka buvo nutraukta iki įsigaliojant naujajam CK, o tuo metu galiojusio Santuokos ir šeimos kodekso 40 straipsnis numatė, kad santuoka laikoma pasibaigusia nuo to laiko, kai bent vienas iš sutuoktinių įregistruoja santuokos nutraukimą civilinės metrikacijos skyriuje. Teismui buvo pateiktas ištuokos liudijimas, patvirtinantis santuokos pasibaigimą. Teismas šia aplinkybe rėmėsi atmesdamas atsakovo prašymą, tačiau priimdamas sprendimą, jau šia aplinkybe nebesirėmė ir senaties terminą skaičiavo ne nuo 2003-05-29, o nuo 2001-03-19. Teismo 2007-09-18 nutartyje nurodyta, kad dalintinas turtas yra bendroji jungtinė nuosavybė ir kad iš notaro patvirtintos turto padalinimo sutarties nustatyta, kad ginčo pastatas, esantis ( - ), į dalintiną turtą neįtrauktas. Tačiau jau visai kitokią nuostatą teismas dėsto 2007-10-01 sprendimo motyvuose, kur nurodo, kad šalys santuokoje įgytą turtą pasidalino 2001-03-28 notaro patvirtinta sutartimi. Sprendimo motyvuose teismas nurodo, kad ginčo pastatai yra turtas, įgytas kaip bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė, tačiau nedalintinas, nes suėjo senatis, tačiau to pačio sprendimo motyvuose teismas jau teigia, kad reikalavimas netenkintinas, nes turtas nėra registruotas kaip jungtinė sutuoktinių nuosavybė, nes registruotas individualios įmonės ,,Gintra“ vardu. Teismas išnagrinėjęs ieškinį, jį patenkino iš dalies, t. y. patenkino du reikalavimus, o vieną atmetė, todėl atitinkamai ieškovės naudai iš atsakovo turėjo būti priteistos ieškovės turėtos bylinėjimosi išlaidos. Buvo dalijamas nekilnojamasis turtas, kuriam įstatymas numato bendrą 10 metų ieškinio senatį, todėl teismo motyvas dėl penkerių metų senaties termino taikymo yra nepagrįstas bei prieštaraujantis CK 3.129 str. nuostatai.

10Apeliacinis skundas netenkintinas.

11Įstatymas suteikia teismui teisę paskirti byloje ekspertizę (LR CPK 212 str.). Galimybė skirti ekspertizę yra bylą nagrinėjančio teismo teisė, bet ne pareiga. Ekspertizė gali būti skiriama, kai teismas nustato, jog būtina išsiaiškinti byloje kylančius klausimus, reikalaujančius tam tikrų specialių žinių. Iš bylos medžiagos nustatyta, jog pirmosios instancijos teismas priėmė dvi nutartis (2007 m. rugpjūčio 3 d. ir 2007 m. rugsėjo 19 d.), kuriomis atsisakė patenkinti ieškovės prašymus paskirti byloje buhalterinę, ekonominę G. R. individualios įmonės ,,Gintra“ ekspertizę. 2007 m. rugpjūčio 3 d. nutartyje teismas nurodė, kad byloje jau įvyko penki parengiamieji teismo posėdžiai, teismas patenkino ieškovės reikalavimus dėl įrodymų išreikalavimo, kad ieškovė galėtų suformuluoti ieškinio reikalavimus, tačiau ieškovė nepateikė patikslinto ieškinio, be to, pateikti reikalavimus atsakovui yra ieškovės pareiga, o ne ekspertizės objektas. 2007 m. rugsėjo 19 d. nutartyje teismas pažymėjo, jog ieškovės pateikti klausimai ekspertams yra siekimas išsiaiškinti juridinio asmens ūkinę veiklą, jo finansinės-ūkinės veiklos rezultatus, įvertinti turtą bei išsiaiškinti paties atsakovo turtinę padėtį, o atsižvelgiant į ieškovės pareikštus reikalavimus, į tai, kad ieškovės prašomi išsiaiškinti klausimai ekspertams nereikalauja būtinų specialių žinių, į tai, kad reikalavimas dėl juridinio asmens veiklos tyrimo, jei toks būtų pareikštas, yra teismingas Šiaulių apygardos teismui, į tai, kad toks papildomų įrodymų išreikalavimas užvilkins sprendimo priėmimą, prašymas skirti byloje ekonominę ekspertizę atmestinas. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pareikštus ieškinio reikalavimus, į tai, jog bylos dalyku nėra juridinio asmens veiklos tyrimas, pripažįsta, kad Šiaulių miesto apylinkės teismo atsisakymas skirti byloje ekspertizę yra pagrįstas ir teisėtas, teismo išvados argumentuotos vadovaujantis faktinėmis bylos aplinkybėmis.

12Bylos duomenimis nustatyta, jog byla iš esmės buvo nagrinėjama 2007 m. rugpjūčio 29 d. ir 2007 m. rugsėjo 14 d. paskirtuose teismo posėdžiuose. Pastarajame teismo posėdyje buvo paskirtos bylos nagrinėjimo pertraukos nuo 2007 m. rugsėjo 14 d. iki 2007 m. rugsėjo 18 d. bei nuo 2007 m. rugsėjo 18 d. iki 2007 m. rugsėjo 25 d. Posėdyje, vykusiame 2007 m. rugsėjo 25 d., bylos šalys nedalyvavo (pranešta tinkamai), naujų įrodymų, reikalavimų pateikta nebuvo, todėl teismas paskelbė bylos nagrinėjimą iš esmės baigtu. Teismo posėdžiuose, vykusiuose 2007 m. rugpjūčio 29 d., 2007 m. rugsėjo 14 d. ir 2007 m. rugsėjo 18 d., dalyvavo ieškovė ir jos atstovė. Šiuose posėdžiuose buvo ištirti visi byloje surinkti įrodymai, išspręsti byloje dalyvaujančių asmenų prašymai, pareikšta Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnybos atstovo nuomonė, jog ši institucija nekeičia teismui pateiktos išvados. Šių aplinkybių pagrindu nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas bylą iš esmės išnagrinėjo dalyvaujant tiek ieškovei, tiek ir jos atstovei, todėl pripažintina, kad jų procesinės teisės, susijusios su dalyvavimu bylos nagrinėjime, nebuvo pažeistos, o teismo priimtas sprendimas yra teisėtas. Todėl nepagrįsta yra ieškovės advokatės nuostata, jog I instancijos teismo sprendimas yra priimtas už akių, jog teismas buvo šališkas. Be to, apeliaciniame skunde nurodoma, kad Šiaulių miesto apylinkės teismui buvo pateiktas ieškovės atstovės prašymas atidėti 2007 m. rugsėjo 25 d. teismo posėdį ir su šiuo prašymu pateikta medicininė pažyma. Tačiau iš bylos medžiagos matyti, kad tokia pažyma nebuvo pateikta, o su apeliaciniu skundu pateiktos medicininių pažymų kopijos, patvirtinančios ieškovės atstovės nedarbingumą dėl ligos laikotarpiais nuo 2007 m. spalio 4 d. iki 2007 m. spalio 12 d. bei nuo 2007 m. spalio 15 d. iki 2007 m. spalio 17 d. Pateiktieji prie apeliacinio skundo medicininiai duomenys apie advokatės vaiko priežiūrą tam tikromis dienomis niekaip neįrodo teismo šališkumo ir nepatvirtina fakto apie bylos nagrinėjimo procedūros pažeidimus. I instancijos teismas iš esmės išklausė abiejų šalių atstovus, jų pateiktus duomenis bei dokumentus ir juos įvertino. Ieškovei buvo sudarytos tinkamai sąlygos savalaikiai suformuluoti ieškinio reikalavimus, kas yra išimtinė ieškovo pareiga. ( LR CPK 135 str.).

13Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, jog gamybinis pastatas, ( - ), nuosavybės teise priklauso G. R. įmonei ,,Gintra“ (t. 1, b. l. 15-23). Ieškinyje nebuvo pareikštas reikalavimas dėl G. R. įmonės ,,Gintra“ padalijimo, ši įmonė nebuvo įtraukta į bylą atsakovu ar kitu byloje dalyvaujančiu asmeniu. Įstatymas nustato, jog teismas neturi teisės nuspręsti dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų teisių ir pareigų (LR CPK 14 str. 3 d., 266 str., 329 str. 2 d. 2 p.). Atsižvelgiant į įstatymo nuostatas, laikytina, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė ieškovės reikalavimą dėl nekilnojamojo daikto (gamybinio pastato), nuosavybės teise priklausančio G. R. įmonei ,,Gintra“, padalijimo (savininko pakeitimo).

14Pažymėtina, kad Šiaulių miesto apylinkės teismas 2007 m. spalio 1 d. sprendimu ieškovės reikalavimą dėl turto padalijimo atmetė tuo pagrindu, jog šis pastatas yra G. R. įmonės „Gintra“ turtas, pastatas nebuvo registruotas kaip jungtinė sutuoktinių nuosavybė, o reikalavimo dalinti įmonę byloje pareikšta nebuvo. Šie teismo nurodyti pagrindai yra teisiškai pagrįsti ir pakankami atmesti šią ieškinio reikalavimų dalį, todėl klausimas dėl ieškinio senaties taikymo šių reikalavimų atžvilgiu iš esmės yra nereikšmingas teisėtam ir pagrįstam bylos išnagrinėjimui bei sprendimo priėmimui, ir šis klausimas nespręstinas.

15Nurodytų argumentų pagrindu teisėjų kolegija konstatuoja, jog Šiaulių miesto apylinkės teismo 2007 m. spalio 1 d. sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo šio sprendimo panaikinti.

16Civilinio proceso kodekso 93 str. 2 d. nustatyta, kad tuo atveju, kai ieškinys patenkinamas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Ieškovės pateiktą ieškinį sudaro trys reikalavimai – nustatyti nepilnametės dukters gyvenamąją vietą, priteisti išlaikymą bei padalinti turtą. Teismo sprendimu du iš šių reikalavimų buvo patenkinti, o vienas atmestas. Kadangi ieškovė byloje sumokėjo žyminį mokestį (dalį šio mokesčio) tik už reikalavimą, kuris buvo atmestas, todėl už atmestą ieškinio reikalavimą sumokėtas žyminis mokestis nepriteistinas iš atsakovo. Tuo tarpu ieškovės turėtos bylinėjimosi išlaidos už advokato pagalbos apmokėjimą laikytinos bendromis už visus ieškinio reikalavimus, todėl šios išlaidos turėtų būti paskirstomos tarp bylos šalių proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai, kaip tai numato LR CPK 93 str. 2 d. Bylos duomenimis nustatyta, jog ieškovės išlaidos už advokato pagalbą sudarė 2000 Lt (t. 2, b. l. 33), o atsakovo išlaidos už advokato pagalbą sudarė 2950 Lt (t. 1, b. l. 115, 116, t. 2, b. l. 87, 88). Atsižvelgiant į tai, kad patenkintų ieškinio reikalavimų santykis yra 2/3, todėl ieškovei iš atsakovo priteistina 1333 Lt išlaidų už advokato pagalbą (2000 x 2/3), atsakovui iš ieškovės priteistina 983 Lt išlaidų už advokato pagalbą (2950 x 1/3). Atlikus šių priešpriešinių reikalavimų tarpusavio įskaitymą, galutinis šalių bylinėjimosi išlaidų paskirstymas nustatytinas ieškovei iš atsakovo priteisiant 350 Lt išlaidų už advokato pagalbą. Šių aplinkybių pagrindu pirmosios instancijos teismo sprendimu priteistos iš R. R. G. R. 2950 litų bylinėjimosi išlaidos pakeistinos priteisiant iš G. R. R. R. 350 Lt. Likusios teismo priteistos bylinėjimosi išlaidos paliktinos nepakeistomis.

17Šiaulių miesto apylinkės teismo 2008 m. kovo 31 d. nutartimi ieškovei buvo atidėtas 6000 Lt žyminio mokesčio dalies už apeliacinį skundą sumokėjimas iki teismo sprendimo priėmimo. Kadangi apeliacinis skundas atmestinas, todėl ši atidėto žyminio mokesčio dalis priteistina iš apeliantės.

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

21Šiaulių miesto apylinkės teismo 2007 m. spalio 1 d. sprendimą iš esmės palikti nepakeistą.

22Priteisti iš ieškovės R. R. 6000 Lt (šešis tūkstančius litų) žyminio mokesčio priemoką valstybei.

23Patikslinti sprendimo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų : vietoj sprendimo rezoliucinės dalies sakinio ,,Priteisti iš R. R. 2950 litų bylinėjimosi išlaidų G. R. naudai“ įrašyti :

24Priteisti iš G. R. R. R. 350 Lt (tris šimtus penkiasdešimt litų) išlaidų už advokato pagalbą.

25Likusią sprendimo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. Ieškovė R. R. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama nustatyti... 5. Šiaulių miesto apylinkės teismas 2007 m. spalio 1 d. priėmė sprendimą,... 6. priteisė iš R. R. 3500 litų bylinėjimosi išlaidų Valstybei.... 7. Teismas nurodė, kad atsakovas visiškai sutiko su ieškovės reikalavimais... 8. Apeliaciniu skundu ieškovė R. R. prašo panaikinti Šiaulių miesto... 9. Ieškovas pateikė pažymą, kiek per 2001-2006 metus gavo pajamų iš nuomos,... 10. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 11. Įstatymas suteikia teismui teisę paskirti byloje ekspertizę (LR CPK 212... 12. Bylos duomenimis nustatyta, jog byla iš esmės buvo nagrinėjama 2007 m.... 13. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, jog gamybinis pastatas, ( - ),... 14. Pažymėtina, kad Šiaulių miesto apylinkės teismas 2007 m. spalio 1 d.... 15. Nurodytų argumentų pagrindu teisėjų kolegija konstatuoja, jog Šiaulių... 16. Civilinio proceso kodekso 93 str. 2 d. nustatyta, kad tuo atveju, kai ieškinys... 17. Šiaulių miesto apylinkės teismo 2008 m. kovo 31 d. nutartimi ieškovei buvo... 18. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 21. Šiaulių miesto apylinkės teismo 2007 m. spalio 1 d. sprendimą iš esmės... 22. Priteisti iš ieškovės R. R. 6000 Lt (šešis tūkstančius litų) žyminio... 23. Patikslinti sprendimo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų : vietoj sprendimo... 24. Priteisti iš G. R. R. R. 350 Lt (tris šimtus penkiasdešimt litų) išlaidų... 25. Likusią sprendimo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo palikti...