Byla B2-1872-658/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Versalio projektas“

1Kauno apygardos teismo teisėjas Nerijus Meilutis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovių uždarosios akcinės bendrovės „Vaineta ir partneriai“, uždarosios akcinės bendrovės „DoKa projects“ pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Versalio projektas“,

Nustatė

2Ieškovė UAB „Vaineta ir partneriai“ kreipėsi į teismą prašydama iškelti bankroto bylą atsakovei, administratoriumi paskirti UAB „Idėjų rinka“. Nurodė, kad atsakovė skolinga ieškovei 3 496,90 Lt už parduotas prekes (b.l. 2-3, 26).

3Ieškovė UAB „DoKa projects“ kreipėsi į teismą prašydama iškelti bankroto bylą atsakovei, administratoriumi paskirti UAB „Verslo administravimo centras“. Nurodė, kad atsakovės skola ieškovei siekia 16 828,50 Lt (b.l. 38-40).

4Atsakovė UAB „Versalio projektas“ atsiliepime į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo nurodė, kad sutinka, jog būtų iškelta bankroto byla (b.l. 63). Paaiškino, jog įmonės turtinė padėtis yra labai sunki, įmonė nepajėgi vykdyti savo įsipareigojimų. Ateityje padėtis negali pagerėti, nes įmonė nebevykdo savo pagrindinės naktinių barų ir klubų veiklos, su ja nutraukta patalpų, naudotų įmonės veiklai, nuomos sutartis.

5Pareiškimai dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintini.

6Pareiškimai paduoti laikantis kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo tvarkos ir sąlygų, nustatytų ĮBĮ 4 straipsnio 2 punkte ir 6 straipsnyje.

7ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkte nurodoma, jog įmonės nemokumas yra pagrindas iškelti jai bankroto bylą. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip jos būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

8ĮBĮ 5 straipsnio 5 dalis įpareigoja kreditorių, pateikusį pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, pridėti prie pareiškimo tokio reikalavimo pagrįstumą įrodančius dokumentus, t. y. įrodyti savo reikalavimo į skolininką teisę.

9Ieškovė UAB „Vaineta ir partneriai“ savo reikalavimą grindžia PVM sąskaitomis faktūromis Serija VPK Nr. 000463, 000389, 000378 bei atsiskaitymų ataskaita (b.l. 4-7). Taigi ieškovė atitinka ĮBĮ 3 straipsnyje apibrėžtą kreditoriaus statusą.

10Ieškovė UAB „DoKa projects“ savo reikalavimą grindžia 2013 m. gruodžio 30 d. Kauno apylinkės teismo įsakymu (b.l. 47), todėl konstatuotina, kad ieškovė UAB „DoKa projects“ atitinka ĮBĮ 3 straipsnyje apibrėžtą kreditoriaus statusą.

11Iš byloje esančio 2014-04-10 balanso matyti, kad įmonė turi turto už 44 592 Lt (b.l. 66), iš kurio 23 605 Lt yra trumpalaikis turtas, kurį visą sudaro atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys. Iš atsakovės pateiktų apyvartos žiniaraščių matyti, kad pradelsti įmonės įsipareigojimai siekia 98 135,91 Lt (b.l. 68,70), t.y. viršija į įmonės balansą įrašyto turto vertę. Atsižvelgiant į tai, kad įmonė nebevykdo pagrindinės savo veiklos, įmonės skolos viršija įmonės balanse apskaitytą turtą, darytina išvada, kad UAB „Versalio projektas“ turto, iš kurio galėtų atsiskaityti su kreditoriais neturi ir yra nemoki įmonė, todėl jai keltina bankroto byla (ĮBĮ 9 str. 7 d. 1 p.).

12Ieškovė UAB „Vaineta ir partneriai“ 2014-04-10 teismui pateiktame pareiškime dėl bankroto iškėlimo administratoriumi siūlė paskirti Arūną Gedeikį. Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 14 d. nutartimi ieškovei buvo nustatytas terminas trūkumams pašalinti, kadangi ieškovė administratoriumi siūlė fizinį asmenį Arūną Gedeikį, tačiau kartu su pareiškimu pateikė juridinio asmens UAB „Bankroto administravimo grupė“, siekiančio teikti UAB „Versalio projektas“ bankroto administravimo paslaugas, deklaraciją dėl atitikties teisės aktų reikalavimams (b.l. 23). Šalindama pareiškimo trūkumus ieškovė nurodė, kad administratoriumi prašo paskirti UAB „Idėjų rinka“, o Arūno Gedeikio nebesiūlo skirti administratoriumi. Atsižvelgiant į tai, kad teismui nėra siūloma administratorium paskirti Arūną Gedeikį, šio administratoriaus kandidatūra nesvarstytina.

13Teismui buvo pasiūlytos dviejų administratorių kandidatūros: UAB „Idėjų rinka“ ir UAB „Verslo administravimo centras“. Įmonių bankroto valdymo departamento internetinėje svetainėje viešai skelbiamais duomenimis nustatyta, kad administratorius UAB „Idėjų rinka“ į administratorių sąrašą įrašytas 2011-03-02, šiuo metu administratorius vykdo 13 bankroto procedūras, baigtų – 16, įmonėje dirba 2 darbuotojai. Administratorius UAB „Verslo administravimo centras“ į administratorių sąrašą įrašytas 2004-02-17, šiuo metu administratorius vykdo 21 bankroto procedūrą, baigtų – 122, įmonėje dirba 2 darbuotojai. Įmonių bankroto valdymo departamentas informavo teismą, kad UAB „Verslo administravimo centras“ darbuotojui Edvardui Kochanauskui skirtos dvi nuobaudos – įspėjimai (b.l. 89, 92). Nors aplinkybė, kad siūlomo administratoriaus darbuotojui administratorių veiklą prižiūrinčios institucijos sprendimu yra paskirtos nuobaudos nėra lemiamas kriterijus sprendžiant dėl šio administratoriaus tinkamumo atlikti administratoriaus funkcijas šioje bankroto byloje, tačiau ši aplinkybė vertintina kartu su kitais teismo turimais duomenimis apie siūlomų paskirti administratorių kandidatūras. Taigi, nors administratorius UAB „Idėjų rinka“ turi mažesnę įmonių bankroto administravimo patirtį (veiklą vykdo trumpesnį laiko tarpą, yra užbaigęs mažiau bankroto bylų) lyginant su administratoriumi UAB „Verslo administravimo centras“, pagal šiuo metu byloje esančius duomenis nėra pagrindo manyti, kad bankroto byla bus didelės apimties ir labai sudėtinga, todėl darytina išvada, kad šio administratoriaus patirtis yra pakankama, kad tinkamai atlikti bankroto administratoriaus funkcijas šioje byloje. Taip pat nustatyta, kad šio administratoriaus užimtumas yra mažesnis, todėl siekiant kad bankroto procesas vyktų ne tik sklandžiai, bet ir operatyviai – prioritetas teiktinas administratoriui, kurio darbo krūvis yra mažesnis. Be to teismas neturi duomenų, kad šio administratoriaus darbuotojams būtų skirtos nuobaudos. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes administratoriumi skirtina UAB „Idėjų rinka“. Skiriamo administratoriaus kandidatūra suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie LR Ūkio ministerijos (ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis) (b.l. 37).

14Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1, 2 punktais, 10 straipsniu, teismas,

Nutarė

15iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Versalio projektas“ (įmonės kodas 302897110, buveinės adresas: Kauno m. Laisvės al. 88).

16Uždėti UAB „Versalio projektas“ (įmonės kodas 302897110) turtui ir piniginėms lėšoms areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

17UAB „Versalio projektas“ administratoriumi paskirti UAB „Idėjų rinka“ (asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo Nr. B-JA139).

18Nustatyti 30 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus bankrutuojančiai UAB „Versalio projektas“.

19Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį UAB „Versalio projektas“ valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus.

20Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų registro tvarkytojui, Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos, ieškovėms, atsakovei, administratoriui.

21Pavesti UAB „Versalio projektas“ administratoriui atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte.

22Pavesti administratoriui per ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą sušaukti pirmąjį UAB „Versalio projektas“ kreditorių susirinkimą.

23Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Nerijus Meilutis, rašytinio proceso tvarka... 2. Ieškovė UAB „Vaineta ir partneriai“ kreipėsi į teismą prašydama... 3. Ieškovė UAB „DoKa projects“ kreipėsi į teismą prašydama iškelti... 4. Atsakovė UAB „Versalio projektas“ atsiliepime į pareiškimą dėl... 5. Pareiškimai dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintini.... 6. Pareiškimai paduoti laikantis kreipimosi dėl bankroto bylos iškėlimo... 7. ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 punkte nurodoma, jog įmonės nemokumas yra... 8. ĮBĮ 5 straipsnio 5 dalis įpareigoja kreditorių, pateikusį pareiškimą... 9. Ieškovė UAB „Vaineta ir partneriai“ savo reikalavimą grindžia PVM... 10. Ieškovė UAB „DoKa projects“ savo reikalavimą grindžia 2013 m. gruodžio... 11. Iš byloje esančio 2014-04-10 balanso matyti, kad įmonė turi turto už 44... 12. Ieškovė UAB „Vaineta ir partneriai“ 2014-04-10 teismui pateiktame... 13. Teismui buvo pasiūlytos dviejų administratorių kandidatūros: UAB „Idėjų... 14. Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1, 2 punktais,... 15. iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Versalio projektas“... 16. Uždėti UAB „Versalio projektas“ (įmonės kodas 302897110) turtui ir... 17. UAB „Versalio projektas“ administratoriumi paskirti UAB „Idėjų rinka“... 18. Nustatyti 30 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo... 19. Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo... 20. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų... 21. Pavesti UAB „Versalio projektas“ administratoriui atlikti veiksmus,... 22. Pavesti administratoriui per ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą... 23. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...