Byla e2-4294-999/2018
Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tauragės teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijos 2018 m. liepos 24 d. sprendimo DGKS-3980 panaikinimo

1Tauragės apylinkės teismo Šilalės rūmų teisėja Daina Dyburienė, sekretoriaujant Irenai Dambrauskienei, dalyvaujant atsakovei A. P.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės RUAB „Grimeda“ ieškinį atsakovei A. P. dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tauragės teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijos 2018 m. liepos 24 d. sprendimo DGKS-3980 panaikinimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė RUAB „Grimeda“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama panakinti Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tauragės teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijos (toliau – Darbo ginčų komisija) 2018 m. liepos 24 d. sprendimą DGKS-3980, priimtą darbo byloje Nr. ( - )14156/2018 ir grąžinti bylą nagrinėti iš naujo.

5Ieškovė ieškinį grindžia dviem pagrindiniais motyvais: 1) ieškovė nebuvo tinkamai informuota apie Darbo ginčų komisijos posėdį ir gavo tik jos priimtą sprendimą; 2) ieškovė neturėjo galimybės pateikti darbo ginčų komisijai duomenų, kurių pagrindu būtų galima nustatyti aplinkybes apie atsakovei išmokėtas darbo užmokesčio sumas, todėl atsakovės naudai nepagrįstai buvo priteista ginčijamame darbo ginčų komisijos sprendime nurodyta suma. Nurodė, jog Darbo ginčų komisija gavusi atsakovės A. P. prašymą neišsiuntė pastarojo ieškovei siekiant išsiaiškinti, ar ieškovas pripažįsta reikalavimus ir patikrinti įrodymus. Teigia, kad ieškovei nebuvo dokumentai tinkamai įteikti kaip tai reglamentuota Lietuvos Respublikos darbo kodekso (toliau – DK) 227 straipsnyje, todėl ieškovė neturėjo galimybės pateikti paaiškinimų, rašytinių įrodymų, reikalingų nagrinėjamam ginčui išspręsti. Be to, nebuvo suteikta galimybė šalims susitaikyti kaip tai numatyta DK 226 straipsnio 5 dalyje. Ieškovei buvo tik pateiktas Darbo ginčų komisijos priimtas sprendimas. Ieškinyje ieškovė nurodo, jog atsakovė įmonės realizacijos padalinio darbininkės pareigose dirbo nuo 2013 m. balandžio 22 d. iki 2018 m. gegužės 31 d. Darbo sutartimi buvo nustatytas darbo užmokestis 3,38 Eur už darbo valandą, o darbas atliekamas pagal slenkantį grafiką. Ieškovė neturėjo galimybės pateikti Darbo ginčų komisijai duomenų, kurių pagrindų būtų galima nustatyti aplinkybes apie atsakovei išmokėtas darbo užmokesčio sumas, todėl atsakovei nepagrįstai buvo priteista ginčijamame darbo ginčų komisijos sprendime nurodyta suma. Teigia, kad Darbo ginčų komisija pažeidė Darbo ginčų komisijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. A1-344, 14.4 punktą, kuriame nurodyta, jog Darbo ginčų komisijos nariai privalo nešališkai nagrinėti ginčo bylą, todėl negali suvaržyti nei vienos iš šalių teisės darbo ginčų byloje pateikti paaiškinimus, rašytinius įrodymus ar dalyvauti paskirtame posėdyje. Be to, Darbo ginčų komisija, nesurinkusi darbo bylai išnagrinėti reikalingų dokumentų, priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, mano, kad Darbo ginčų komisijos sprendimas priimtas pažeidžiant imperatyvias DK nuostatas, todėl turi būti panaikintas ir grąžintinas nagrinėti iš naujo.

6Ieškovė į teismo posėdį neatvyko. 2018 m. spalio 9 d. teismui prašymą atidėti teismo posėdį. Nurodė, jog RUAB „Grimeda“ vadovas paskirtą teismo posėdžio dieną bus išvykęs į suplanuotą komandiruotę, todėl negalės atvykti į teismo posėdį. Prašo atidėti bylos nagrinėjimą ir suteikti galimybę RUAB „Grimeda“ atstovui dalyvauti teismo posėdyje. Netenkinus tokio prašymo, prašo bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant.

7Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 246 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad bylos nagriėjimas gali būti atidėtas ieškovo ar jo atstovo prašymu, jeigu ieškovas ar jo atstovas iki teismo posėdžio pradžios pateikia dokumentus, pateisinančius savo neatvykimą, ir teismas neatvykimo priežastis pripažįsta svarbiomis.

8Nagrinėjamu atveju ieškovui tinkamai pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą. Ieškovas pateikė prašymą atidėti bylos nagrinėjimą, kadangi išvyksta į iš anksto suplanuotą komandiruotę. Prideda įrodymus – įsakymą dėl komandiruotės. Tačiau teismas šią ieškovo neatvykimo į teismo posėdį priežastį nelaiko svarbia, kadangi pirmasis parengiamasis teismo posėdis buvo paskirtas 2018 m. rugsėjo 20 d. ir šiame posėdyje ieškovo atstovas negalėjo dalyvauti dėl vadovo nedarbingumo ir nurodė, jog paskirtas laikinasis vadovas negalėjo spėti tinkamai susipažinti su bylos medžiaga ir ieškovei atstovauti. Tuomet teismas neatvykimo priežastį pripažino svarbia ir posėdį atidėjo. Tačiau šiuo atveju, ieškovas iš anksto žinodamas apie įvyksiantį antrąjį parengiamąjį teismo posėdį, turėjo iš anskto pasirūpinti tinkamu atstovavimu teisme, todėl išvykimas į komandiruotę nelaikytinas svarbia priežastimi. Be to, ieškovas 2018 m. spalio 9 d. teismui pateiktame prašyme nurodė, jog netenkinus prašymo atidėti bylos nagrinėjimą, prašė bylą nagrinėti ieškovės atstovui nedalyvaujant.

9Atsižvelgiant į aukščiaus išdėstytas aplinkybes, teismas nagrinėja byla ieškovės atstovui nedalyvaujant.

10Atsakovė A. P. atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Teismo posėdžio metu prašė ieškinį atmesti ir palikti galioti darbo ginčų komisijos sprendimą. Nurodė, jog parašė prašymą atleisti iš darbo UAB „Grimeda“ pagal DK 56 straipsnio 2 punktą ir 2018 m. gegužės 31 d. buvo paskutinė jos darbo diena. Išeinant iš darbo jai nesumokėjo už 2018 m. kovo, balandžio, gegužės mėnesius už darbą, atostoginius už 4 savaites ir išeitinę išmoką. 2018 m. birželio 22 d. sumokėjo už kovo mėnesio darbą. Darbo ginčų komisija jai priteisė 3241,01 eurą neatskaičius mokesčių. Ji sutinka su šia suma.

11Teismas konstatuoja:

12Ieškinys atmestinas.

13Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad ieškovę ir atsakovę nuo 2013 m. balandžio 22 d. iki 2018 m. gegužės 31 d. siejo darbo teisiniai santykiai. Tai patvirtina UAB „Grimeda“ 2013 m. balandžio 19 d. įsakymas Nr. K13-047. Į bylą pateiktas algos dokumento vidurkis, iš kurio matyti, jog atsakovei A. P. kompensacija už nepanaudotas atostogas priskaičiuota 680,28 Eur, išeitinė pašalpa už du mėnesius po 638,84 Eur, viso 1277,68 Eur. Be to, už 2018 m. balandžio mėnesį priskaičiuotas atlyginimas 608,97 Eur, už 2018 m. gegužės mėnesį - 674,08 Eur. Pateiktoje algos išmokėjimo analizėje matyti, jog paskutinis mokėjimas atsakovei A. P. buvo atliktas 2018 m. birželio 22 d., išmokant atlyginimą už 2018 m. kovo mėnesį. Iš pateiktos asmens sąskaitos matyti, jog atsakovei A. P. viso už 2018 m. balandžio mėnesį, gegužės mėnesį, nepanaudotas atostogas ir išeitinę pašalpą priskaičiuota suma yra 3241,01 Eur. Šiuos ieškovės pateiktus paskaičiavimus atitinka ir Darbo ginčų komisijos bylos nagrinėjimo metu gauti duomenys iš VSDFV. Darbo santykiai su atsakove nutraukti 2018 m. gegužės 31 d. pagal DK 56 straipsnio 1 dalies 2 punktą. Atsakovė, matydama, kad ieškovė su juo tinkamai neatsiskaitė nutraukiant darbo sutartį, pateikė prašymą dėl neišmokėto darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų išmokėjimo Darbo ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tauragės skyriui, kuris 2018 m. liepos 24 d. sprendimu Nr. DGKS-3980 darbo byloje Nr. ( - )14156/2018 priteisė atsakovui 3241,01Eur su darbo santykiais susijusių išmokų (suma nurodyta neatskaičius mokesčių). Ieškovė nesutinka su Darbo ginčų komisijos sprendimu ir reikalauja jį panaikinti ir grąžinti bylą darbo ginčo komisijai nagrinėti iš naujo.

14Pažymėtina, kad pagal naujojo DK (įsigaliojusio nuo 2017 m. liepos 1 d.) nuostatas, pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 231 straipsnio 4 ir 5 dalis darbo ginčų komisijos sprendimas nėra apeliacijos ar sprendimo peržiūros dalykas, o teismo sprendimui darbo ginčo byloje įsiteisėjus, darbo ginčų komisijos sprendimas netenka galios. Pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 231 straipsnio 3 dalį, pareiškus ieškinį teisme, teismas nagrinėja darbo ginčą dėl teisės iš esmės, taikydamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse nustatytus darbo bylų nagrinėjimo ypatumus. Todėl nagrinėjamu atveju teismas, nagrinėdamas šalių ginčą, nesprendžia dėl darbo ginčų komisijos sprendimo galiojimo, o nagrinėja darbo ginčą iš esmės, t. y. išsprendžia šalių ginčą, kilusį darbo teisinių santykių srityje, ir nustato materialines šalių teises ir pareigas dėl neišmokėto darbo užmokesčio ir kitų išmokų bei dėl uždelsimo atsiskaityti.

15Ieškovė reikšdama teismui ieškinį nurodė, jog darbo ginčų komisija nagrinėdama atsakovės A. P. prašymą pažeidė procedūrines taisykles, tai yra tinkamai neinformavo ieškovės apie gautą prašymą ir bylos nagrinėjimą, todėl ieškovei nebuvo suteikta galimybė pateikti paaiškinimus ir įrodymus, susijusius su A. P. prašymu bei galimybė ginčą išspręsti taikiai. Teismas pažymi, jog darbo ginčų komisijos pateiktoje byloje Nr. ( - )14156 yra duomenys apie tai, kad ieškovei pranešimas apie ginčo nagrinėjimą buvo išsiųstas elektroniniais adresais a.tirevicius@grimeda.lt ir buhalterija5@grimeda.lt. Todėl teigti, kad ieškovė nebuvo informuota apie ginčo nagrinėjimą Darbo ginčų komisijoje, negalima. Be to, kaip jau buvo minėta, teismas nesprendžia dėl Darbo ginčų komisijos sprendimo galiojimo, o nagrinėja darbo ginčą iš esmės, t. y. išsprendžia šalių ginčą, kilusį darbo teisinių santykių srityje. Apie teismo posėdžius ieškovė buvo tinkamai informuota, todėl buvo suteikta galimybė pateikti visus įrodymus ir paaiškinimus, susijusius su atsakovės A. P. nagrinėjamu prašymu, buvo suteikta galimybė užbaigti ginčą taikiu būdu, tačiau kaip paaiškino teismo posėdžio metu atsakovė A. P. ieškovė su ja nebandė susisiekti ir nesiūlė išspręsti ginčą taikiai. Taigi, ieškovei buvo suteiktos visos galimybės, ko negalėjo padaryti ginčą nagrinėjant Darbo ginčų komisijoje, tai padaryti bylą nagrinėjant teisme.

16Atsakovė A. P. kreipėsi į darbo ginčų komisiją prašydama išreikalauti darbo užmokestį už 2018 m. kovo, balandžio ir gegužės mėnesius, kompensaciją už nepanaudotas atostogas ir dviejų mėnesių išeitinę išmoką. Darbo sutartis nutraukta 2018 m. gegužės 31 d.

17DK 146 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog darbo sutarčiai pasibaigus, visos darbuotojo su darbo santykiais susijusios išmokos išmokamos, kai nutraukiama darbo sutartis su darbuotoju, bet ne vėliau kaip iki darbo santykių pabaigos, nebent šalys susitaria, kad su darbuotoju bus atsiskaityta ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų. Darbo užmokesčio ar su juo susijusių išmokų dalis, neviršijanti darbuotojo vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio, visais atvejais turi būti sumokama ne vėliau kaip darbo santykių pasibaigimo dieną, nebent atleidimo metu buvo susitarta kitaip.

18Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovę ir ieškovę siejo darbiniai santykiai nuo 2013 m. balandžio 22 d. iki 2018 m. gegužės 31 d. Iš ieškovės pateiktų duomenų matyti, jog atsakovei A. P. už 2018 m. balandžio mėnesį priskaičiuotas atlyginimas 608,97 Eur, už 2018 m. gegužės mėnesį - 674,08 Eur. Pateiktoje algos išmokėjimo analizėje matyti, jog paskutinis mokėjimas atsakovei A. P. buvo atliktas 2018 m. birželio 22 d. išmokant atlyginimą už 2018 m. kovo mėnesį. Taigi ieškovė liko nesumokėjusi atsakovei darbo užmokesčio už 2018 m. balandžio ir gegužės mėnesius viso 1283,05 Eur.

19Atleidžiant darbuotoją iš darbo turi būti išmokėta kompensacija už nepanaudotas atostogas, kuri ieškovės pateiktais duomenimis sudaro 680,28 Eur.

20Darbo sutartis su atsakove A. P. buvo nutraukta pagal DK 56 straipsnio 1 dalies 2 punktą. DK 56 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyta, jog darbo sutartis nutraukiama darbuotojo iniciatyva dėl svarbių priežasčių, kai darbuotojui du mėnesius iš eilės ir daugiau nemokamas visas jam priklausantis darbo užmokestis (mėnesinė alga) arba jeigu darbdavys ilgiau kaip du mėnesius iš eilės nevykdo savo įsipareigojimų, kuriuos nustato darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančios darbo teisės normos. Minėto straipsnio 2 dalyje numatyta, jog nutraukiant darbo sutartį 56 straipsnyje nustatytais pagrindais, darbdavys privalo išmokėti darbuotojui dviejų jo vidutinio darbo užmokesčių dydžio išeitinę išmoką, o jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu vienus metus, – vieno jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką.

21Bylos duomenimis nustatyta, jog atsakovė A. P. turėjo būti išmokėta dviejų vidutinių darbo užmokesčių dydžių išeitinė išmoka, kuri bylos duomenimis yra 1277,68 Eur.

22Atsižvelgiant į aukščiau nurodytus įrodymus, atsakovei A. P. priskaičiuotina galutinė su darbo santykiais susijusių išmokų suma – 3241,01 Eur (neatskaičius mokesčių), kuri atitinka Darbo ginčų komisijos 2018 m. liepos 24 d. sprendime Nr. DGKS-3980 darbo byloje Nr. ( - )14156/2018 priteistą sumą.

23Tačiau ieškovė bylos parengimo nagrinėti metu teismui pateikė duomenis, jog atsakovei A. P. 2018 m. rugpjūčio 23 d. SEPA mokėjimo orderiu Nr. 1172 pravedė 100 Eur, o 2018 m. rugsėjo 14 d. mokėjimo nurodymu Nr. 09141318 pravedė 50 Eur. Atsakovė A. P. sutiko, jog šias sumas gavo, todėl ši suma išskaičiuojama iš 3241,01 Eur (neatskaičius mokesčių) sumos ir galutinė priteisiama suma A. P. yra 3091,01 Eur su darbo santykiais susijusių išmokų (neatskaičius mokesčių).

24Pažymėtina, jog ieškovė sutiko ir neginčijo atsakovės prašomų išmokėtų su darbo santykiais susijusių sumų ir jų neginčijo, be to juos patvirtina į bylą pateikti pačios ieškovės duomenys, todėl šios sumos ir priteistinos.

25Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta aukščiau, vadovaudamasis nurodytų teisės normų sistemine analize, remdamasis ištirtų bylos įrodymų visuma, teisingumo ir protingumo kriterijais, vidiniu įsitikinimu, teismas daro išvadą, kad yra pagrindas ieškinį atmesti – Darbo ginčų komisija ginčą nagrinėdama ikiteismine tvarka jį išnagrinėjo tinkamai, todėl teismas ginčą išnagrinėjęs iš esmės sprendžia, kad pagrindo tenkinti darbuotojo reikalavimus, teiktus Darbo ginčų komisijai, yra; todėl jie tenkinami; teismo sprendimui įsiteisėjus Darbo ginčų komisijos sprendimas netenka galios.

26Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 268 - 270 straipsniais, teismas

Nutarė

27ieškinį atmesti.

28Išnagrinėti darbo ginčą dėl teisės iš esmės ir priteisti atsakovei A. P., a. k. ( - ) iš ieškovės RUAB „Grimeda“, kodas 176603379, 3091,01 Eur (tris tūkstančius devyniasdešimt vieną eurą 1 ct) su darbo santykiais susijusių išmokų (neatskaičius mokesčių).

29Įsiteisėjus šiam sprendimui, Darbo ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tauragės skyriaus 2018 m. liepos 24 d. sprendimas Nr. DGKS-3980 darbo byloje Nr. ( - )14156/2018 netenka galios.

30Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Klaipėdos apygardos teismui apeliacinį skundą paduodant per Tauragės apylinkės teismo Šilalės rūmus.

Proceso dalyviai
1. Tauragės apylinkės teismo Šilalės rūmų teisėja Daina... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovė RUAB „Grimeda“ kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama... 5. Ieškovė ieškinį grindžia dviem pagrindiniais motyvais: 1) ieškovė nebuvo... 6. Ieškovė į teismo posėdį neatvyko. 2018 m. spalio 9 d. teismui prašymą... 7. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 246 straipsnio 1 dalyje... 8. Nagrinėjamu atveju ieškovui tinkamai pranešta apie teismo posėdžio laiką... 9. Atsižvelgiant į aukščiaus išdėstytas aplinkybes, teismas nagrinėja byla... 10. Atsakovė A. P. atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Teismo posėdžio metu... 11. Teismas konstatuoja:... 12. Ieškinys atmestinas.... 13. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad ieškovę ir atsakovę nuo 2013 m.... 14. Pažymėtina, kad pagal naujojo DK (įsigaliojusio nuo 2017 m. liepos 1 d.)... 15. Ieškovė reikšdama teismui ieškinį nurodė, jog darbo ginčų komisija... 16. Atsakovė A. P. kreipėsi į darbo ginčų komisiją prašydama išreikalauti... 17. DK 146 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog darbo sutarčiai pasibaigus, visos... 18. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovę ir ieškovę siejo darbiniai... 19. Atleidžiant darbuotoją iš darbo turi būti išmokėta kompensacija už... 20. Darbo sutartis su atsakove A. P. buvo nutraukta pagal DK 56 straipsnio 1 dalies... 21. Bylos duomenimis nustatyta, jog atsakovė A. P. turėjo būti išmokėta... 22. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytus įrodymus, atsakovei A. P.... 23. Tačiau ieškovė bylos parengimo nagrinėti metu teismui pateikė duomenis,... 24. Pažymėtina, jog ieškovė sutiko ir neginčijo atsakovės prašomų... 25. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta aukščiau, vadovaudamasis nurodytų... 26. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 268... 27. ieškinį atmesti.... 28. Išnagrinėti darbo ginčą dėl teisės iš esmės ir priteisti atsakovei A.... 29. Įsiteisėjus šiam sprendimui, Darbo ginčų komisijos prie Lietuvos... 30. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliacine...