Byla AS-525-109-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Irmanto Jarukaičio ir Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų D. P. ir V. P. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 15 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų D. P. ir V. P. skundą atsakovui Druskininkų savivaldybės administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, Druskininkų priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai, R. G. dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjai D. P. ir V. P. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydami panaikinti Druskininkų savivaldybės administracijos (toliau – ir Administracija) 2010 m. rugsėjo 21 d. aktą „Dėl nepritarimo supaprastintam statinio projektui“ Nr. SA-822-(13-954(P)) (toliau – ir Aktas) ir įpareigoti Administraciją pritarti jų namų ūkio pastato ( - ) supaprastintam projektui.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. gruodžio 15 d. nutartimi sustabdė administracinę bylą iki Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas išnagrinės administracinę bylą dėl pastato ir jo priklausinių, esančių sklype, adresu ( - ), Druskininkuose, statybos teisėtumo.

7Pažymėjo, jog pareiškėjai skunde nurodė, kad atsakovas ginčijamu Aktu nepritarė statinio supaprastintam projektui, nes neišlaikytas mažiausias leistinas priešgaisrinis atstumas tarp suprojektuoto namų ūkio pastato ir kaimyniniame ( - ) sklype esančio gyvenamojo namo priestato, teismo pripažinto savavališka statyba, bet šiuo metu nenugriauto. Pareiškėjai teigė, kad jų pateiktas derinti supaprastinto statinio projektas atitinka visus statybos techniniuose reglamentuose keliamus statinio reikalavimus, o neteisėtos statybos kaimyniniame sklype negali sukelti jiems teisinių pasekmių. Tuo tarpu atsakovas nurodė, kad pareiškėjai neįvertino kaimyniniame žemės sklype ( - ), priklausančiame R. G., šiuo metu faktiškai esančio priestato – garažo, pastatyto ant esamų namų valdų ribų, todėl supaprastintame statinio projekte numatytas statinys neatitinka teisės aktuose numatytų mažiausių leistinų priešgaisrinių atstumų. Pažymėjo, jog trečiasis suinteresuotas asmuo Druskininkų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba nesutinka su pareiškėjo reikalavimais, kol neišspręstas R. G. garažo nugriovimo klausimas, nes atstumas tarp planuojamo pareiškėjo garažo ir pastatyto R. G. garažo yra per mažas ir neatitinka priešgaisrinės apsaugos reikalavimų. Pabrėžė, jog visi teisminio nagrinėjimo metu dalyvaujantys asmenys pripažįsta, kad, pastačius pareiškėjams garažą, nebus paisoma priešgaisrinės apsaugos reikalavimų, jeigu nebus nuverstas R. G. garažas. Klausimas dėl R. G. garažo nuvertimo sprendžiamas Druskininkų apylinkės teisme, byla sustabdyta. Padarė išvadą, jog Druskininkų miesto apylinkės teismo sprendimas betarpiškai susijęs su pareiškėjų skundu, turės įtakos galimam sprendimui, todėl byla stabdytina iki tol, kol bus išnagrinėta byla dėl R. G. garažo nuvertimo. Konstatavo, kad administracinės bylos nagrinėjimas stabdytinas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 98 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu, kol Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme bus išnagrinėta administracinė byla, kurioje priimtas sprendimas dėl pastato ir jo priklausinių, esančių sklype adresu ( - ), Druskininkuose, statybos teisėtumo.

8II.

9Pareiškėjai D. P. ir V. P. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 15 d. nutartį. Pateikiami tokie pagrindiniai atskirojo skundo argumentai:

101. Nurodo, kad pats R. G. garažo savavališkos statybos faktas yra nustatytas įsiteisėjusiais teismo sprendimais. Alytaus apskrities viršininko administracija Druskininkų miesto apylinkės teismui pateikė ieškinį dėl R. G. įpareigojimo nugriauti savavališkai pastatytą garažą. Tokios bylos nagrinėjimas sustabdytas, kol Vilniaus apygardos teismas išspręs klausimą dėl pareiškėjų ieškinio dėl R. G. įpareigojimo nugriauti ant sklypų ribos savavališkai pastatytą garažą bei atlyginti pareiškėjams žalą priėmimo.

112. Pažymi, kad Druskininkų miesto apylinkės teismo sprendimas negali pakeisti ir nepakeis faktinių aplinkybių, t. y. nebus už R. G. nugriautas jo savavališkai pastatytas garažas.

123. Pabrėžia, kad neteisėtos statybos sklype ( - ) nesukelia ir negali sukelti jiems teisinių pasekmių. Būtent R. G. savavališkai pastatė garažą ant jo ir pareiškėjų sklypus skiriančios ribos be jų sutikimo, pažeisdamas minimalų priešgaisrinį atstumą iki pareiškėjų sklype jau anksčiau pastatyto, pripažinto tinkamu naudoti ir Nekilnojamojo turto registre įregistruoto namų ūkio pastato, todėl, atsižvelgiant į principą, jog iš neteisės neatsiranda teisė, neigiami padariniai turi tekti riziką prisiėmusiam asmeniui.

13Atsakovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti. Atsakovas sutinka su pirmosios instancijos teismo padarytomis išvadomis.

14Trečiasis suinteresuotas asmuo Druskininkų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba atsiliepimu į atskirąjį skundą nurodo, kad V. P. namų ūkio pastatas projektuojamas, pažeidžiant nustatytus reikalavimus, nes statinys neišlaiko minimalaus 10 metrų atstumo nuo kaimyniniame sklype ( - ) esančio namo priestato, kuris teismo sprendimu pripažintas savavališka statyba, tačiau nenugriautas.

15Teisėjų kolegija

konstatuoja:

16III.

17Atskirasis skundas tenkintinas.

18Byloje ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas nusprendė sustabdyti administracinę bylą dėl Akto panaikinimo ir Administracijos įpareigojimo pritarti supaprastintam pareiškėjų namų ūkio pastato ( - ) projektui, kol bus išnagrinėta byla dėl gretimame sklype atliktos savavališkos statybos padarinių pašalinimo.

19ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 3 punktas nustato, jog teismas sustabdo bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka.

20Kaip matyti iš nurodytos teisės normos, byla gali būti sustabdyta tokiu pagrindu, jeigu yra nustatoma, kad kita nagrinėjama byla ir joje priimtas sprendimas turės esminę reikšmę nagrinėjamai bylai. Kitaip tariant, turi būti nustatytas toks ryšys tarp kitos nagrinėjamos bylos ir stabdytinos bylos, kuris sudarytų pagrindą spręsti, jog stabdytina byla negali būti teisingai ir tinkamai išnagrinėta, kol nebus priimtas teismo sprendimas kitoje byloje.

21Nustatyta, jog skundžiamu Aktu Administracija atsisakė pritarti pareiškėjų statinio supaprastintam projektui, nes tokiame projekte nesilaikyta teisės aktuose numatytų mažiausių leistinų priešgaisrinių atstumų tarp suprojektuoto pastato ir kaimyniniame žemės sklype (( - )) esančio, savavališka statyba pripažinto, tačiau nenugriauto statinio. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, kilusio ginčo pobūdį, sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad ši administracinė byla negali būti išnagrinėta tol, kol nebus priimtas teismo sprendimas dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo sklype ( - ). Byloje nėra pagrindo konstatuoti, kad ši administracinė byla negali būti tinkamai ir teisingai išnagrinėta, kol nebus išspręsta kita bendrosios kompetencijos teisme nagrinėjama byla dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo.

22Nagrinėjamos bylos ginčo dalyku yra Aktas, kuriuo, atsižvelgiant į tam tikras konkrečias aplinkybes, nepritarta pareiškėjų supaprastintam statinio projektui, todėl būtent tokio Akto teisėtumas ir ta aplinkybė, ar galėjo būti atsisakyta Akte nurodytais pagrindais pritarti supaprastintam projektui, ir turi būti vertinama, taip pat turi būti sprendžiama, ar atsakovas įpareigotinas atlikti prašomus veiksmus. Teisėjų kolegijos vertinimu, tokie klausimai gali būti tinkamai išspręsti nagrinėjant bylą iš esmės ir nestabdant bylos, kol bus išnagrinėtas klausimas dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo.

23Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas nevisai tinkamai įvertino faktines bylos aplinkybes ir netinkamai taikė teisės aktų nuostatas, todėl nepagrįstai sustabdė administracinę bylą. Pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir byla grąžintina iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

24Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

25pareiškėjų D. P. ir V. P. atskirąjį skundą patenkinti.

26Panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 15 d. nutartį ir bylą grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės.

27Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjai D. P. ir V. P. skundu... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2010 m. gruodžio 15 d. nutartimi... 7. Pažymėjo, jog pareiškėjai skunde nurodė, kad atsakovas ginčijamu Aktu... 8. II.... 9. Pareiškėjai D. P. ir V. P. pateikė... 10. 1. Nurodo, kad pats R. G. garažo savavališkos statybos... 11. 2. Pažymi, kad Druskininkų miesto apylinkės teismo sprendimas negali... 12. 3. Pabrėžia, kad neteisėtos statybos sklype ( - ) nesukelia ir negali... 13. Atsakovas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą... 14. Trečiasis suinteresuotas asmuo Druskininkų priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba... 15. Teisėjų kolegija... 16. III.... 17. Atskirasis skundas tenkintinas.... 18. Byloje ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas... 19. ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 3 punktas nustato, jog teismas sustabdo bylą, kai... 20. Kaip matyti iš nurodytos teisės normos, byla gali būti sustabdyta tokiu... 21. Nustatyta, jog skundžiamu Aktu Administracija atsisakė pritarti pareiškėjų... 22. Nagrinėjamos bylos ginčo dalyku yra Aktas, kuriuo, atsižvelgiant į tam... 23. Remiantis tuo, kas išdėstyta, konstatuotina, jog pirmosios instancijos... 24. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 25. pareiškėjų D. P. ir V. P.... 26. Panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2010 m. gruodžio 15 d.... 27. Nutartis neskundžiama....