Byla e2-4395-433/2017
Dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Edvardas Juozėnas, rašytinio proceso tvarka atsakovui už akių išnagrinėjęs ieškovo AB BnP Finance ieškinį atsakovui M. Z. dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 376,88 Eur negrąžinto kredito, 155,44 Eur kredito mokesčio, 5,48 Eur palūkanų už prievolės įvykdymo termino praleidimą, 5 procentų dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas, kurias sudaro 15,00 Eur žyminis mokestis bei 121,00 Eur už procesinių dokumentų rengimą.

3Ieškovas AB BnP Finance nurodė, jog tarp jo ir atsakovo 2016-07-29 buvo sudaryta vartojimo kredito išdavimo sutartis Nr. ( - ), kurios pagrindu atsakovui buvo suteiktas 400,00 Eur vartojimo kreditas 12 mėnesių terminui bei pagal kurią atsakovas įsipareigojo grąžinti suteiktą vartojimo kreditą ir sumokėti 180,44 Eur kredito mokestį iki 2017-07-28. Ieškovas taip pat nurodė, jog atsakovas negrąžina jam suteikto kredito ir nemoka kredito mokesčio.

4Atsakovas, kuriam procesiniai dokumentai įteikti 2017-01-21 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka (asmeniškai), nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 straipsnio 4 dalyje, 285 straipsnyje numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 2 dalis).

7Teismas nustatė, jog tarp ieškovo ir atsakovo susiklostė prievoliniai teisiniai santykiai, kadangi 2016-07-29 ieškovas ir atsakovas sudarė vartojimo kredito išdavimo sutartį Nr. ( - ) (toliau – Sutartis), kurios pagrindu ieškovas atsakovui suteikė 400,00 Eur vartojimo kreditą 12 mėnesiams. Sutarties pagrindu atsakovas įsipareigojo grąžinti kreditą ir sumokėti 180,44 Eur kredito mokestį. Teismas taip pat nustatė, jog atsakovas savo įsipareigojimų tinkamai nevykdo, t. y. jam suteikto kredito bei kredito mokesčio, kuriuos buvo įsipareigojęs mokėti pagal Sutartį, laiku ir tinkamai nemoka.

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalyje yra numatyta, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.63 straipsnio 1 dalies 1 punkte yra numatyta, kad skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos ar netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygos. CK 6.881 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta, kad kreditavimo sutartimi bankas ar kita kredito įstaiga įsipareigoja suteikti kredito gavėjui sutartyje nustatyto dydžio ir nustatytomis sąlygomis pinigines lėšas (kreditą), o kredito gavėjas įsipareigoja gautą sumą grąžinti kreditoriui ir mokėti palūkanas. CK 6.881 straipsnio 2 dalyje yra nurodyta, jog kreditavimo santykiams paskolos sutarčių bendrosios normos taikomos tiek, kiek tai neprieštarauja kreditavimo sutarties esmei ir kreditavimo taisyklėms. CK 6.873 straipsnio 1 dalyje yra nustatyta, kad paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, jog prievolė laikoma įvykdyta netinkamai ją įvykdžius tik iš dalies, praleidus įvykdymo terminą, pažeidus kitas sutartas jos vykdymo sąlygas, bendradarbiavimo pareigą, imperatyviąsias teisės normas ar bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-327-687/2015). Pažymėtina, jog vartojimo kredito grąžinimas tik iš dalies yra laikytinas netinkamu prievolės vykdymu, todėl skolininkas tokiu atveju yra laikytinas pažeidusiu prievolę. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, remiantis CK 6.881 straipsnio 1 ir 2 dalimis, CK 6.873 straipsnio 1 dalimi, CK 6.38 straipsnio 1 dalimi bei CK 6.63 straipsnio 1 dalies 1 punktu, laikytina, jog atsakovas pažeidė prievolę, todėl iš jo ieškovo naudai priteistina 376,88 Eur negrąžinto kredito.

9Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje palūkanos yra apibūdinamos kaip mokestis už pinigų skolinimą (mokėjimo, pelno palūkanos) arba minimalių kreditoriaus nuostolių kompensacija už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą (kompensuojamosios palūkanos). Pelno palūkanos iš esmės skiriasi nuo kompensuojamųjų palūkanų, mokamų už prievolės įvykdymo termino praleidimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. vasario 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-29-248/2016).

10Atsižvelgiant į tai, kad Sutartyje buvo susitarta mokėti kredito mokestį bei palūkanas už prievolės įvykdymo termino praleidimą, laikytina, jog šalys susitarė dėl pelno ir kompensuojamųjų palūkanų, kadangi Sutartyje numatytas kredito mokestis ir palūkanos už prievolės įvykdymo termino praleidimą atlieka būtent pelno ir kompensuojamųjų palūkanų funkcijas. Kasacinio teismo praktikoje pelno palūkanos aiškinamos kaip atlyginimas, kurį skolininkas moka kreditoriui už naudojimąsi svetimais pinigais, nesvarbu, kokie to naudojimosi rezultatai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-357/2007). Kasacinis teismas išaiškino, kad kreditoriaus reikalavimas sumokėti palūkanas už pinigų skolinimą sutarties nustatytu terminu traktuotinas ne kaip reikalavimas atlyginti dėl kreditoriaus pinigų naudojimo patirtus nuostolius, bet kaip reikalavimas įvykdyti prievolę natūra, t. y. sumokėti įstatyme ar šalių sutartyje nustatytą mokestį už naudojimąsi paskolos suma – palūkanas. Priešingai nei pelno palūkanos, kompensuojamosios palūkanos neatlieka mokėjimo už naudojimąsi pinigais funkcijos – jomis tik kompensuojami dėl prievolės neįvykdymo patirti nuostoliai. Dėl skirtingos šių palūkanų paskirties kreditorius šių palūkanų gali reikalauti kartu, t. y. pelno ir kompensuojamosios palūkanos vienu metu gali būti skaičiuojamos sudarius bet kurį finansavimo sandorį. Tokiu atveju kreditorius įgyja teisę reikalauti kompensuojamųjų palūkanų už prievolės įvykdymo termino praleidimą, o mokėjimo palūkanų – už naudojimąsi paskolintais pinigais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. vasario 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-29-248/2016). Atsižvelgiant į nurodytą bei į tai, kad atsakovas nėra sumokėjęs visą kredito mokestį, kuris atlieka kompensuojamųjų palūkanų funkciją, ieškovui iš atsakovo priteistina 155,44 Eur kompensuojamųjų palūkanų (kredito mokesčio) bei 5,48 Eur mokėjimo (pelno) palūkanų.

11Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir CK 6.210 straipsnio 1 dalimi iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2016-12-12 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12CPK 93 straipsnyje nustatyta, jog šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškovo bylinėjimosi išlaidas pagal pateiktus prie ieškinio priedus sudaro 15,00 Eur žyminis mokestis ir 121,00 Eur už išlaidos dėl teisinių paslaugų gavimo, iš viso 136,00 Eur suma, kuri priteistina ieškovui iš atsakovo.

13Iš atsakovo priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu yra mažesnės negu Lietuvos Respublikos teisingumo ir finansų ministrų 2011 m. lapkričio 7 d. įsakyme Nr. 1R-261/ 1K-355 nustatyta minimali 3,00 Eur suma, todėl nepriteisiamos.

14Teismas, vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 285 – 288 straipsniais,

Nutarė

15ieškinį tenkinti visiškai.

16Priteisti ieškovui AB BnP Finance, juridinio asmens kodas 302447985, iš atsakovo M. Z., asmens kodas ( - ) 376,88 Eur (tris šimtus septyniasdešimt šešis eurus, 88 euro ct) negrąžinto kredito, 155,44 Eur (vieną šimtą penkiasdešimt penkis eurus, 44 euro ct) kredito mokesčio, 5,48 Eur (penkis eurus, 48 euro ct) kompensuojamųjų palūkanų, 5 (penkių) procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą (537,80 Eur) sumą nuo bylos iškėlimo 2016-12-12 teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 136,00 Eur (vieną šimtą trisdešimt šešis eurus) bylinėjimosi išlaidų.

17Atsakovas per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 111 straipsnio ir CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus Vilniaus miesto apylinkės teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Sprendimas už akių negali būti atsakovo skundžiamas nei apeliaciniu, nei kasaciniu skundu.

18Sprendimas už akių per trisdešimt dienų gali būti ieškovo skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai