Byla eB2-1038-253/2018
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei A. P. prekybos įmonei

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Pupeikienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei A. P. prekybos įmonei,

Nustatė

2ieškovas VSDFV Klaipėdos skyrius kreipėsi į teismą su prašymu iškelti bankroto bylą A. P. prekybos įmonei. Nurodė, kad atsakovė nevykdo Valstybinio socialinio draudimo įstatymu ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklėmis nustatytų privalomųjų mokėjimų. Atsakovės įsiskolinimas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2018-02-20 sudarė 1 489,98 Eur.

3Atsakovei A. P. prekybos įmonei procesiniai dokumentai įteikti Civilinio proceso kodekso 123 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka. Bendraatsakiui – įmonės savininkui A. P. procesiniai dokumentai įteikti asmeniškai 2018-03-06, tačiau atsakovai atsiliepimo į pareiškimą ir dokumentų teismui nepateikė.

4Prašymas iškelti bankroto bylą tenkintinas.

5Pagal Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto reikalavimus bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą. Įmonės nemokumas yra apibrėžtas Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje, kur nurodyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

6Ieškovo nurodytos įmonės skolos sudaro 1 489,98 Eur, įmonė buvo įspėta dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau įsiskolinimo nesumokėjo. Įmonė teismui nepateikė duomenų apie įmonės finansinę padėtį. Tokiu būdu nepaneigta aplinkybė, jog įmonė yra nemoki. Esant tokiems įrodymams, vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punkte nustatytu pagrindu, atsakovei A. P. prekybos įmonei keltina bankroto byla.

7Pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 1 dalį įmonės bankroto administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka. Bankroto administratoriaus kandidatūra iš asmenų, įrašytų į asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas sąrašo, parinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa. A. P. prekybos įmonės bankroto administratoriumi skirtina UAB „Lideres“ (įmonės bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo eilės Nr. B-JA147).

8Atsižvelgus į Įmonių bankroto įstatymo nuostatas, tikslinga informaciją apie įmonei iškeltą bankroto bylą pateikti prokuratūrai, teismui ir antstolių kontoroms, veikiančioms įmonės buveinės vietovėje, kad šios institucijos perduotų bankroto bylą nagrinėjančiam teismui turimas įmonei iškeltas civilines bylas, civilinius ieškinius iš baudžiamųjų bylų ar vykdomuosius dokumentus dėl skolų išieškojimo ar taikytų turto areštų (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 4 punktas).

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

10A. P. prekybos įmonei, įmonės kodas 140635268, adresas ( - ), iškelti bankroto bylą.

11Bankrutuojančios įmonės administratore skirti uždarąją akcinę bendrovę „Lideres“ (įmonės bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo eilės Nr. B-JA147).

12Įpareigoti A. P. prekybos įmonės vadovą (savininką) per 15 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti bankroto administratorei įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus bei pateikti administratoriui viso įmonės savininko turimo turto sąrašą, įskaitant ir turtą, kuris yra bendroji jungtinė nuosavybė. Jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą terminą perduoti administratoriui turtą ir visus dokumentus, turto ir dokumentų neperduoda arba perduoda ne visą turtą ir (ar) ne visus dokumentus, teismas arba teisėjas gali skirti jam iki 2 896 eurų baudą.

13Nustatyti, kad A. P. prekybos įmonės kreditoriai turi teisę pareikšti savo finansinius reikalavimus administratorei per 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, o pirmąjį kreditorių susirinkimą įpareigoti įmonės administratorę sušaukti ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti įmonės kreditorių finansinius reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

14Įpareigoti administratorę atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 ir 4 punktuose bei 10 straipsnio 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus.

15Areštuoti A. P. prekybos įmonės (įmonės kodas 140635268, adresas ( - )) nekilnojamąjį turtą ir kitą materialųjį turtą, pinigines lėšas bei sustabdyti bet kokius priverstinio skolų išieškojimo ar mokėjimo veiksmus, iki įsiteisės teismo nutartis iškelti bankroto bylą. Nutarties vykdymą dėl atsakovės turto arešto pavesti ieškovo pasirinktiems antstoliams Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

16Nutarties kopijas išsiųsti šalims, paskirtai bankroto administratorei ir Turto arešto aktų registrui.

17Išaiškinti atsakovei, kad ji atsako už nustatytų apribojimų pažeidimą nuo nutarties įregistravimo turto arešto aktų registre momento.

18Nutartis per 10 d. nuo jos priėmimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai