Byla 2S-375-227/2008

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės pranešėjos Margaritos Dzelzienės, kolegijos teisėjų: Birutės Jonaitienės, Laimanto Misiūno,

2viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės R. V. atskirąjį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės apylinkės teismo 2008 m. birželio 17 d. nutarties, kuria pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo netenkintas, civilinėje byloje pagal ieškovo UAB DK „PZU Lietuva“ ieškinį atsakovei R. V., trečiajam asmeniui V. Š. dėl žalos atlyginimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Ieškovas CK 6.1015 str. pagrindu prašė priteisti iš atsakovės 2 332 Lt dydžio žalos atlyginimą, bylinėjimosi išlaidas: 70 Lt žyminio mokesčio ir 495,60 Lt išlaidų už teisinę pagalbą, 5 procentus dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pažymėjo, kad neprieštaraus, jog atsakovei nustatyta tvarka ir terminais nepateikus atsiliepimo į ieškinį, teismas CPK 142 str. 4 d. pagrindu priimtų sprendimą už akių.

5Nurodė, kad jis teismo sprendimo pagrindu išmokėjo bylos trečiajam asmeniui draudiminę išmoką už apgadintą dėl vandentiekio avarijos jos butą, įvykusią atsakovei nuosavybės teise priklausančiame bute. Todėl atsakovė CK 6.266 str. pagrindu privalo atlyginti žalą, padarytą dėl netinkamos buto priežiūros. Žalos atlyginimo pagrindai ir žalos dydis nustatytas civilinėje byloje Nr.2-2035-589/2005, dalyvaujant tiems patiems asmenims, todėl laikomi prejudiciniais faktais ir iš naujo neįrodinėjami.

6Panevėžio miesto apylinkės teismas, atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį, vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4dalimi, 2008-05-12 sprendimu už akių patenkino ieškovo ieškinį dėl žalos atlyginimo. Priteisė iš atsakovės priteisė 2 332 Lt žalos atlyginimą, 5 procentus dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2008-04-21) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 70 Lt žyminį mokestį, 495,60 Lt išlaidų už teisinę pagalbą.

7Nustatė, kad 2008-04-23 atsakovei buvo įteikti procesiniai dokumentai ir pranešimas per 14 dienų nuo jo gavimo pateikti atsiliepimą į ieškinį, tačiau atsiliepimo į ieškinį ji nepateikė.

82008-05-12 atsakovė teismui pateikė pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuriuo prašė panaikinti sprendimą už akių ir atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės. Nurodė, kad sprendimas už akių neteisėtas ir nepagrįstas, kadangi ji teismo posėdyje nedalyvavo dėl netinkamo pranešimo apie jį, teismas, priimdamas sprendimą už akių, motyvavo tik trečiojo asmens prašymu bylą nagrinėti jai nedalyvaujant, nes kitos bylos šalys tokio prašymo nebuvo pateikę, ieškovas teismo posėdyje taip pat nedalyvavo ir neprašė priimti sprendimo už akių. Teigia, kad atsiliepimą pavėlavo pateikti dėl to, kad buvo daug šventinių dienų, sprendimas priimtas tą pačią dieną, kai ji teismo raštinėje padavė atsiliepimą. Be to, sprendimas neteisėtas ir dėl to, kad ji seniai norėjo ieškovui sumokėti žalą, tačiau pats ieškovas jai negalėjo nurodyti sąskaitos, į kurią turėtų būti sumokėta žala, o padavęs ieškinį praėjus daugiau kaip metams laiko po įsakymo panaikinimo, didina jos kaštus. Šiuo metu žalą jau sumokėjusi. Dėl tokių aplinkybių, teismas neturėjo priteisti iš jos delspinigių, palūkanų ir atstovavimo išlaidų.

9Panevėžio miesto apylinkės teismas 2008 m. birželio 17 d. nutartimi atsakovės pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo netenkino. Nurodė, kad sprendimas už akių priimtas CPK 142 str. 4 d. pagrindu, bet ne CPK 285 str. numatytais pagrindais, kaip teigia atsakovė. Apie teismo sprendimo už akių priėmimą nepateikus laiku atsiliepimo į ieškinį atsakovė informuota teismo 2008-04-22 pranešimu dėl atsiliepimo į pareikštą ieškinį pateikimo, kuriame nurodytas 14 d. terminas. Pranešimas įteiktas 2008-04-23, todėl atsakovė privalėjo teismui atsiliepimą į ieškinį pateikti iki 2008-05-07. Prašymo pratęsti atsiliepimo į ieškinį teismui atsakovė nepateikė. Teismas įvertino protingą terminą pašto korespondencijai atnešti ir 2008-05-12 priėmė sprendimą už akių. Teismas pažymėjo, kad atsakovė turėjo visas galimybes prašyti pratęsti atsiliepimo pateikimo terminą, ko nepadariusi elgėsi nepakankamai rūpestingai.

10Nurodė, kad priėmus sprendimą ieškovo naudai pagrįstai iš atsakovės priteistos jo turėtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti ir žyminis mokestis, bei už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą 5 procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme – 2008-04-21 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo(CK 6.37 str., 6.210 str.2d). Kadangi ji 2008-05-12 ieškovui sumokėjo visą žalos atlyginimo sumą, tai iki šios datos turės sumokėti procesines palūkanas.

11Teismas atsakovės teiginį, jog ji žalos neatlygino tik todėl, kad nežinojo ieškovo rekvizitų, atmetė kaip nepagrįstą. Nurodė, kad visi ieškovo rekvizitai, t.t. atsiskaitomoji sąskaita, vieši, be to juos galėjo sužinoti iš civilinės bylos NR. 2-0035-589/2005, kurioje ji(atsakovė)dalyvavo.

12Įvertinęs teismas išdėstytas aplinkybes, konstatavo, kad atsakovės pareiškime nurodytos aplinkybės negali turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, sprendimas už akių teisėtas ir naikinti jo nėra pagrindo. .

13Atskiruoju skundu atsakovė R. V. prašo Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008 m. birželio 17 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės. Skunde pakartojo tas pačias aplinkybes, bei argumentus, nurodytus 2008-05-12 pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, Papildomai nurodo, kad teismas neatkreipė dėmesio į tai, jog ji bendrovei padarytą turtinę žalą atlygino, neginčija ieškinio sumos, o tik nesutinka mokėti palūkanas ir delspinigius už terminą, kurį vilkino pats ieškovas . Teigia, kad jis(ieškovas), teismui panaikinus įsakymą ir nustačius 14d terminą ieškinio pateikimui, ieškinį pateikė po daugiau kaip metų laiko. Teismo nutartis užkerta jai galimybę toliau tęsti ginčą.

14Atsiliepimu į atsakovės atskirąjį skundą ieškovas UAB DK „PZU Lietuva“ prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

15Atskirasis skundas atmestinas (CPK 337 str. 1 p.).

16Atsakovė pateikė atskirąjį skundą dėl nutarties, kuria atmestas jos pareiškimas, paduotas CPK 287 straipsnio tvarka( peržiūrėti sprendimą už akių). Minėta įstatyminė norma reikalauja, kad pareiškimas dėl sprendimo peržiūrėjimo už akių atitiktų ne tik bendruosius procesiniams dokumentams keliamus reikalavimus, bet ypatingas dėmesys būtų skirtas aplinkybių, liudijančių nepateikimo atsiliepimo į ieškinį priežasčių svarbą. Visais atvejais turi būti nurodytos aplinkybės, dėl kurių pareiškėjo nuomone , sprendimas už akių yra nepagrįstas ir(ar)neteisėtas, ir pridėti šias aplinkybes patvirtinančius įrodymus. Įrodymai gali būti nepridedami tik tuomet, jei pareiškėja sprendimą už akių neteisėtumą ir nepagrįstumą argumentuoja aplinkybėmis, kurias turi įrodyti kita šalis. Teismas tokį pareiškimą išnagrinėja ir priima vieną iš procesinių sprendimų, numatytų CPK 288 straipsnio 3 dalyje. Šiuo atveju teismas skundžiama nutartimi pareiškimo netenkino (CPK 288 str.2d.1p). Šio skundo ribos: ar teismas tinkamai įvertino atsakovės nurodytas priežastis, trukdžiusios jai laiku pateikti atsiliepimą į ieškinį ar tinkamai įvertino atsakovės nurodytus duomenis , galinčius paveikti sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą.

17Dėl aplinkybių, trukdžiusių atsakovei nustatytu terminu paduoti atsiliepimą į ieškinį.

18Iš pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo bei atskirojo skundo matyti, kad ji neginčijo ir neginčija fakto, jog teismo reikalavimą per 14d pateikti atsiliepimą į ieškinį ji gavo 2008-04-23, jame nurodytos atsiliepimo nepateikimo pasekmės, o nustatytą terminą atsiliepimo pateikimui ji praleido . Esant šioms aplinkybėms bei , priešingai apeliantės teiginiui, esant ieškinyje suformuluotai ieškovo nuomonei dėl sprendimo už akių priėmimo nepateikus atsakovei atsiliepimo į ieškinį, teismas turėjo pagrindą priimti sprendimą už akių. Todėl teismas 2008-05-12 priimdamas sprendimą už akių CPK 142 straipsnio 4 dalies pagrindu , tinkamai taikė procesinės teisės normas. Tuo paneigiamas atsakovės teiginys, jog sprendimas už akių buvo priimtas jai neatvykus į posėdį, t.y CPK 285 straipsnyje numatytais pagrindais.

19Pareiškėjos nurodyta aplinkybė, jog dėl termino skaičiavimo klaidos, nes gegužės mėnesį buvo 4 išeiginės dienos, ji laiku (iki 2008-05-07) nepateikė atsiliepimo į ieškinį, nelaikytina svarbia, nes, teismas sprendimą už akių priėmė praėjus 4 dienoms po nustatyto termino atsiliepimui pateikti ir nesant atsakovės prašymo šį terminą pratęsti. Ta aplinkybė, jog sprendimas už akių buvo priimtas atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį 2008-05-12d. ir tą pačią dieną teisme buvo registruotas atsakovės atsiliepimas į ieškinį, neduoda pagrindo spręsti, jog apylinkės teismas sprendimą už akių priėmė jau gavęs atsakovės atsiliepimą į ieškinį, kaip nepagrįstai teigia atsakovė. Ši išvada darytina iš šių aplinkybių: pirma, paskutinė diena atsiliepimo pateikimui buvo 2008-05-07; antra, sprendimas už akių priimtas 2008-05-12; trečia, nėra įrodymų, jog atsiliepimas buvo gautas teisme iki sprendimo už akių priėmimo; ketvirta, pavėluotai pateiktame atsiliepime nebuvo prašymo pratęsti ar atnaujinti terminą jo pateikimui; penkta, teismo nutartis, kuria atsisakyta priimti pavėluotai pateiktą atsiliepimą į ieškinį , įsiteisėjusi ir galiojanti. Iš to seka, kad teismas priėmė sprendimą už akių atsakovės atžvilgiu jai( atsakovei) neįvykdžius teismo nustatytų veiksmų- be svarbių priežasčių nepateikus nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį, bei įvertinęs protingą terminą pašto korespondencijai atnešti. Kolegija aplinkybių, leidžiančių daryti priešingą apylinkės teismo padarytai išvadai ir atsakovės nurodytą termino praleidimo priežastį pripažinti svarbia, nenustatė. Todėl šį atskirojo skundo argumentą dėl aplinkės teismo 2008m. birželio 17d. nutarties atmeta kaip nepagrįstą.

20Dėl aplinkybių, galinčių paveikti sprendimo už akių teisėtumą ir pagrįstumą

21

22Atsakovė sprendimo nepagrįstumą delspinigių, palūkanų ir atstovavimo išlaidų dalyje ir tuo pačiu atskirąjį skundą grindžia tuo, jog jos susidarė dėl paties ieškovo kaltės, nes jis nenurodė sąskaitos į kurią pervesti žalos atlyginimą, kurio ji neginčijo ir jis(ieškovas) tik po metų kreipėsi į teismą su ieškiniu po įsakymo panaikinimo ir tuo didino jos išlaidas . Kolegija su šiuo atskirojo skundo motyvu nesutinka ir atmeta kaip nepagrįstą. Pirma, kolegija sutinka su apylinkės teismo argumentais ir padaryta išvada, jog atsakovė neįrodė, jog ji dėl ieškovo kaltės negalėjo atlyginti žalos, t.y jog ji nežinojo ieškovo rekvizitų ir negalėjo jų sužinoti (CPK 178 str.). Antra, iš skundžiamos 2008-06-17 d. nutarties matyti, kad sprendimu už akių ieškinys buvo patenkintas. Todėl pagrįstai tuo pačiu sprendimu iš atsakovės priteista ieškovui ne tik žala, bet ir jo sumokėtas žyminis mokestis ir išlaidos už advokato pagalbą ruošiant būtent šį ieškinį teismui, bei įstatyminės 5 procentų dydžio metinės palūkanas už priteistą sumą ( 2332 Lt )už laikotarpį nuo bylos iškėlimo(2008-04-21) iki teismo sprendimo įvykdymo dienos, o taip pat į valstybės biudžetą pašto išlaidas, nes pagal CPK 93 straipsnio nuostatas pralaimėjusi šalis turi atlyginti laimėjusiai šaliai jos turėtas išlaidas. Priešingai nei teigia apeliantė, delspinigiai iš jos nepriteisti, o procesines palūkanas ji privalės sumokėti tik už laikotarpį nuo 2008-04-21 iki 2008-05-12, kuomet ji žalą atlygino. Kadangi procesinės palūkanos pradedamos skaičiuoti tik nuo ieškinio pateikimo dienos- 2008-04-21, todėl apeliantės nurodyta aplinkybė, jog ieškovas, teismui panaikinus įsakymą tik po metų pateikė ieškinį , neturi reikšmės procesinių palūkanų dydžiui ir jos teiginys apie didinimą jos išlaidų dėl paties ieškovo kaltės, nepagrįstas.

23Kolegija daro išvadą, jog apylinkės teismas, nenustatęs svarbių priežąsčių, trykdžiusių atsakovei pateikti atsiliepimą į ieškinį, bei apie šias aplinkybes laiku informuoti teismą, nesant svarių duomenų, galinčių paveikti sprendimo už akių teisėtumą ir pagrįstumą, neturėjo pagrindo tenkinti pareiškėjos R. V. pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Todėl skundžiama Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008m. birželio 17d. nutartis teisėta ir pagrįsta. Naikinti ją atskirojo skundo motyvais teisinio pagrindo nėra, absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 320 str.). Todėl atskirasis skundas atmestinas ir iš apeliantės priteistinos teismo turėtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu į valstybės biudžetą (CPK 337 str.1p., 88 str. 1 d. 3 p.).

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

26Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008 m. birželio 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

27Priteisti iš R. V., a.k. ( - ) 10,00 Lt (dešimt litų) teismo turėtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu į valstybės biudžetą.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. Ieškovas CK 6.1015 str. pagrindu prašė priteisti iš atsakovės 2 332 Lt... 5. Nurodė, kad jis teismo sprendimo pagrindu išmokėjo bylos trečiajam asmeniui... 6. Panevėžio miesto apylinkės teismas, atsakovei nepateikus atsiliepimo į... 7. Nustatė, kad 2008-04-23 atsakovei buvo įteikti procesiniai dokumentai ir... 8. 2008-05-12 atsakovė teismui pateikė pareiškimą dėl sprendimo už akių... 9. Panevėžio miesto apylinkės teismas 2008 m. birželio 17 d. nutartimi... 10. Nurodė, kad priėmus sprendimą ieškovo naudai pagrįstai iš atsakovės... 11. Teismas atsakovės teiginį, jog ji žalos neatlygino tik todėl, kad nežinojo... 12. Įvertinęs teismas išdėstytas aplinkybes, konstatavo, kad atsakovės... 13. Atskiruoju skundu atsakovė R. V. prašo Panevėžio miesto apylinkės teismo... 14. Atsiliepimu į atsakovės atskirąjį skundą ieškovas UAB DK „PZU... 15. Atskirasis skundas atmestinas (CPK 337 str. 1 p.).... 16. Atsakovė pateikė atskirąjį skundą dėl nutarties, kuria atmestas jos... 17. Dėl aplinkybių, trukdžiusių atsakovei nustatytu terminu paduoti... 18. Iš pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo bei atskirojo skundo... 19. Pareiškėjos nurodyta aplinkybė, jog dėl termino skaičiavimo klaidos, nes... 20. Dėl aplinkybių, galinčių paveikti sprendimo už akių teisėtumą ir... 21. ... 22. Atsakovė sprendimo nepagrįstumą delspinigių, palūkanų ir atstovavimo... 23. Kolegija daro išvadą, jog apylinkės teismas, nenustatęs svarbių... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 26. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008 m. birželio 17 d. nutartį palikti... 27. Priteisti iš R. V., a.k. ( - ) 10,00 Lt (dešimt litų) teismo turėtų...