Byla e2-2621-547/2018
Dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo

1Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų teisėja Silvana Girdenienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Sostinės kreditai“ ieškinį atsakovui S. K. dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 692,57 Eur skolos, 74,96 proc. sutartinių (mokėjimo) palūkanų nuo 446,65 Eur kredito sumos, 5 procentus metinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, jei nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį.

5Atsakovui registruotąja pašto siunta buvo išsiųstas ieškinys bei teismo pranešimas dėl atsiliepimų į pareikštą ieškinį pateikimo. Šie procesiniai dokumentai 2018-03-17 buvo įteikti atsakovo žmonai. Atsakovas per teismo nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

6Teismas

konstatuoja:

7ieškinys tenkintinas.

8Teismas, atlikęs formalų pateiktų įrodymų ir nurodytų įrodymų vertinimą konstatuoja, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, yra pagrindas priimti tokį sprendimą.

9Teismo pranešimas dėl atsiliepimų į pareikštą ieškinį, ieškinys atsakovui buvo įteikti tinkamai. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 285 straipsnio 1 dalis numato, kad sprendimas už akių gali būti priimtas, kai šalis per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį ir kita šalis prašė priimti sprendimą už akių. CPK 142 straipsnio 4 dalis numato, kad jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikia atsiliepimo į ieškinį, teismas turi teisę, jei yra ieškovo prašymas, priimti sprendimą už akių. Toks ieškovės prašymas yra.

10Vadovaujantis CPK 286 straipsnio 1 dalimi šio sprendimo už akių motyvai yra sutrumpinti.

11Šalys 2017-04-05 sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 43358. Tai yra vartojimo kredito sutartis, atitinkanti Vartojimo kredito įstatymo (originali redakcija paskelbta Žin. 2011, Nr. 1-1, nauja įstatymo redakcija nuo 2012 m. sausio 1 d. Nr. XI-1684, 2011-11-17, Žin., 2011, Nr. 146-6830) 2 straipsnio 16 dalyje numatytą vartojimo kredito sutarties sampratą, o taip pat Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.886 straipsnio 1 dalyje numatytą vartojimo kredito sutarties sampratą. Iš šios Vartojimo kredito sutarties Nr. 43358 šalims kyla prievolės.

12Byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų grąžinęs susidariusią skolą.

13CK 6.256 straipsnio 2 dalis numato, kad asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Atsakovas neįvykdė savo prievolės atsiskaityti pagal sutartį (nevykdė pareigos grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka, kaip tai numato CK 6.873 straipsnio 1 dalis).

14Ieškovė vykdė sutartinius įsipareigojimus tinkamai – atsakovui suteikė kreditą, tačiau atsakovas savo sutartinius įsipareigojimus vykdė netinkamai – laiku nemokėjo sutartinių įmokų, todėl ieškovei iš atsakovo priteistina 692,57 Eur skolos, kurią sudaro likusi nesumokėta kredito dalis, palūkanos, delspinigiai, kitos paslaugos pagal sutartį.

15Ieškovė reikalauja prievolės, atsiradusios iš sandorio, sąžiningo, tinkamo, nustatytais terminais vykdymo. Šiuos prievolių vykdymo principus įtvirtina CK 6.38 straipsnis. Vadovaujantis CK 6.63 straipsnio 1 dalimi atsakovas laikomas pažeidusiu prievolę, nes praleido prievolės įvykdymo terminą, ieškovas teisminiu būdu pagrįstai reikalauja, kad atsakovas įvykdytų prievolę.

16Vadovaujantis CK 6.210 straipsnio 1 dalimi terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas. CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio (procesines) palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

17Ieškinys visiškai tenkinamas, todėl ieškovės turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovo CPK 93 straipsnio 1 dalies numatytu pagrindu.

18Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai iš atsakovo nepriteistinos, kadangi šios išlaidos yra mažesnės už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią – 3,00 Eur valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą ( CPK 92 straipsnis, 96 straipsnio 6 dalis, teisingumo ministro ir finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 1R-298/1K-290).

19Dėl permokėtos žyminio mokesčio dalies grąžinimo

20Iš byloje pateikto mokėjimo kvito nustatyta, kad ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Sostinės kreditai“, pateikdama teismui ieškinį dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo, nagrinėjamoje civilinėje byloje, sumokėjusi 21,00 Eur žyminio mokesčio, tai patvirtinama 2018-03-07 mokėjimo nurodymu Nr. 14554. CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas numato, kad už kiekvieną ieškinį mokamas žyminis mokestis, o būtent turtiniuose ginčuose - nuo ieškinio sumos: iki trisdešimt tūkstančių eurų – 3 procentai, bet ne mažiau kaip 20 Eur. Šiuo atveju, kadangi ieškinys buvo teikiamas elektroninėmis ryšio priemonėmis, tai žyminio mokesčio turėjo būti sumokėta 75 procentai mokėtinos žyminio mokesčio sumos, t. y. 16 Eur (CPK 80 straipsnio 7 dalis).

21Vadovaujantis CPK 87 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 5 dalimi, sumokėtas žyminis mokestis arba jo dalis suinteresuoto asmens pareiškimu arba teismo iniciatyva grąžinami, kai sumokėta daugiau žyminio mokesčio, negu nustato įstatymai. Todėl šiuo atveju ieškovei grąžintina permokėta žyminio mokesčio dalis, t. y. 5,00 Eur. Išaiškintina, jog žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija remdamasi teismo nutartimi, šiuo atveju teismo sprendimu už akių (CPK 87 straipsnio 3 dalis).

22Vadovaudamasis Vartojimo kredito įstatymo 2 straipsnio 16 dalimi, 11 straipsnio 8 dalimi, CPK 80 straipsniu, 87 straipsniu, 93 straipsniu, 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

23priimti sprendimą už akių, ieškinį tenkinti.

24Priteisti iš S. K., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Sostinės kreditai“, juridinio asmens kodas 302513887, es. Vilnius, J. Basanavičiaus g. 25A-21, atsiskaitomoji sąskaita Nr. LT707300010122441120 banke „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, naudai 692,57 Eur (šešis šimtus devyniasdešimt du eurus 57 euro centus) skolos, 74,96 proc. sutartinių palūkanų nuo 446,65 Eur kredito sumos nuo 2018-03-06 iki šios kredito sumos grąžinimo, 5 proc. (penkis procentus) metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme (2018-03-13) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 16,00 Eur (šešiolika eurų 00 euro centų) bylinėjimosi išlaidų.

25Grąžinti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Sostinės kreditai“, juridinio asmens kodas 302513887 5,00 Eur (penkis eurus 00 euro centų) žyminio mokesčio, sumokėto 2018-03-07 mokėjimo nurodymu Nr. 14554 (nurodyta suma 21,00 Eur, mokėtojas uždaroji akcinė bendrovė „Sostinės kreditai“, gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM).

26Atsakovas S. K. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo yra apmokestinamas žyminiu mokesčiu.

27Uždaroji akcinė bendrovė „Sostinės kreditai“ per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmus.

Proceso dalyviai
1. Alytaus apylinkės teismo Varėnos rūmų teisėja Silvana Girdenienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 692,57 Eur skolos, 74,96 proc.... 5. Atsakovui registruotąja pašto siunta buvo išsiųstas ieškinys bei teismo... 6. Teismas... 7. ieškinys tenkintinas.... 8. Teismas, atlikęs formalų pateiktų įrodymų ir nurodytų įrodymų... 9. Teismo pranešimas dėl atsiliepimų į pareikštą ieškinį, ieškinys... 10. Vadovaujantis CPK 286 straipsnio 1 dalimi šio sprendimo už akių motyvai yra... 11. Šalys 2017-04-05 sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 43358. Tai yra... 12. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų grąžinęs susidariusią skolą.... 13. CK 6.256 straipsnio 2 dalis numato, kad asmuo, neįvykdęs ar netinkamai... 14. Ieškovė vykdė sutartinius įsipareigojimus tinkamai – atsakovui suteikė... 15. Ieškovė reikalauja prievolės, atsiradusios iš sandorio, sąžiningo,... 16. Vadovaujantis CK 6.210 straipsnio 1 dalimi terminą įvykdyti piniginę... 17. Ieškinys visiškai tenkinamas, todėl ieškovės turėtos bylinėjimosi... 18. Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai... 19. Dėl permokėtos žyminio mokesčio dalies grąžinimo... 20. Iš byloje pateikto mokėjimo kvito nustatyta, kad ieškovė uždaroji akcinė... 21. Vadovaujantis CPK 87 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 5 dalimi, sumokėtas... 22. Vadovaudamasis Vartojimo kredito įstatymo 2 straipsnio 16 dalimi, 11... 23. priimti sprendimą už akių, ieškinį tenkinti.... 24. Priteisti iš S. K., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), ieškovės uždarosios... 25. Grąžinti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Sostinės kreditai“,... 26. Atsakovas S. K. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 27. Uždaroji akcinė bendrovė „Sostinės kreditai“ per 20 dienų nuo šio...