Byla e2-2520-800/2020
Dėl skolos priteisimo

1Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmų teisėja Živilė Janavičienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Sostinės kreditai“ ieškinį atsakovei M. M. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė UAB „Sostinės kreditai“ (toliau – ieškovė) kreipėsi į teismą, prašydama iš atsakovo M. M. (toliau – atsakovas) priteisti 669,94 Eur skolą, 74,90 procento sutartinių palūkanų nuo 476,52 Eur kredito sumos nuo 2020 m. kovo 18 d. iki visiško prievolės įvykdymo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas – 15,00 Eur žyminio mokesčio.

5Nurodė, kad ieškovė ir atsakovas 2019 m. rugsėjo 17 d. sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 52970, kurios pagrindu ieškovė atsakovei suteikė 500,00 Eur kreditą. Atsakovė nemokėjo sutartinių įmokų, todėl ieškovė kreipėsi į atsakovę su pretenzija, tačiau atsakovė į ją nereagavo. Ieškovė nurodė, kad atsakovo skola 2020 m. kovo 18 d. yra 669,94 Eur, ją sudaro 476,52 Eur kreditas, 90,23 Eur palūkanos, 2,19 Eur delspinigių, 101,00 Eur skolos išieškojimo ikiteismine tvarka išlaidos. Ieškovė, vadovaudamasi sutarties bendrųjų sąlygų 7 straipsnio 5 dalies 1 punktu, prašo priteisti iš atsakovės nurodytą skolą ir 74,90 procento sutartinių palūkanų nuo 476,52 Eur kredito sumos nuo 2020 m. kovo 18 d. iki visiško prievolės įvykdymo.

6Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti 2020 m. kovo 24 d. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka – asmeniškai. Atsakovė įstatymo nustatyta tvarka ir teismo nustatytu terminu atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl, ieškovei prašant, priimtinas sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis).

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje esančių įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis). Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad 2019 m. rugsėjo 17 d. ieškovė ir atsakovė sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 52286, atsakovei laiku nevykdant savo sutartinių įsipareigojimų, ieškovė siuntė pretenziją ir raginimus, į kuriuos atsakovė nereagavo ir savo įsipareigojimų ieškovei nevykdė. Ieškovė patyrė 101,00 Eur skolos išieškojimo ikiteismine tvarka išlaidų.

9Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja suteikti kredito gavėjui vartojimo kreditą atidėto mokėjimo, paskolos forma arba kitokiu panašiu finansiniu būdu (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.886 straipsnio 1 dalis). CK 6.870 straipsnio 1 dalis numato, kad paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenumato ko kita. CK 6.38 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir vykdymo termino praleidimą (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). Prievolė pasibaigia tuomet, kai ji tinkamai įvykdoma (CK 6.123 straipsnio 1 dalis).

10Byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovė būtų tinkamai įvykdžiusi savo prievoles. Priešingai, remiantis ieškovės paaiškinimais, jis visiškai nemokėjo įmokų. Sutarties 7.5.1. punkte numatyta, kad bendrovė turi teisę reikalauti, kad klientas prieš kredito grąžinimo terminą sumokėtų visas pagal sutartį ir/ar jos priedus mokėtinas įmokas, palūkanas, delspinigius ir išlaidas, susijusias su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu bei skolos administravimu, jei daugiau nei 60 dienų pilnai nesumokėjo bent vienos įmokos. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė sutartį pažeidė nesumokėdama įmokų gerokai daugiau nei 60 dienų, ieškovė turi teisę reikalauti grąžinti visą kreditą ir kitas su juo susijusias įmokas. Vadovaujantis paminėtu, iš atsakovės ieškovei priteistina 476,52 Eur negrąžinto kredito, 90,23 Eur palūkanų iki kreipimosi į teismą, 2,19 Eur delspinigių, 101,00 Eur skolos išieškojimo ikiteismine tvarka išlaidų.

11Vadovaujantis CK 6.873 straipsnio 1 dalimi, 6.874 straipsnio 1 dalimi paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Jeigu paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui šio kodekso 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų šio kodekso 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartis nenustato ko kita. Tarp šalių sudarytos sutarties specialiosiose sąlygose nurodyta, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais mokamos 74,90 procento metinės palūkanos nuo sutartimi nustatytos kredito grąžinimo dienos iki realaus kredito gavėjo įsipareigojimo grąžinti kreditą įvykdymo, t. y. iki atitinkamų sumų realaus sumokėjimo į sutartyje nurodytą kredito davėjo sąskaitą. Atsižvelgiant į tai, ieškovės prašymas priteisti 74,90 procento sutartinių palūkanų nuo 476,52 Eur kredito sumos nuo 2020 m. kovo 18 d. iki visiško prievolės įvykdymo tenkintinas.

12CK 6.210 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, todėl ieškovei iš atsakovės yra priteistina 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo 669,94 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2020 m. kovo 20 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Vadovaujantis CPK 88 straipsniu, 93 straipsniu, iš atsakovės ieškovės naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 15,00 Eur žyminio mokesčio.

14Valstybės patirtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu – 1,79 Eur, šioje byloje yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl teismas šios sumos iš šalių nepriteisia (CPK 88 straipsnio 3 punktas, 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 279, 285-288 straipsniais teismas

Nutarė

16Ieškinį tenkinti visiškai.

17Priteisti ieškovei UAB „Sostinės kreditai“, juridinio asmens kodas 302513887, iš atsakovės M. M., asmens kodas ( - ) 669,94 Eur (šešis šimtus šešiasdešimt devynis eurus 94 ct) skolos, 74,90 procentų dydžio sutartines metines palūkanas nuo kredito sumos (476,52 Eur) skaičiuojant nuo 2020 m. kovo 18 d. iki visiško kredito grąžinimo dienos, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 669,94 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2020 m. kovo 20 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos bei 15,00 Eur (penkiolika eurų 00 ct) žyminio mokesčio išlaidų.

18Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 (dvidešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovė turi teisę per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo priėmimo dienos skųsti sprendimą Kauno apygardos teismui per Alytaus apylinkės teismo Prienų rūmus.

Proceso dalyviai