Byla 2-986-265/2011
Dėl administraciniu aktu pripažinimo negaliojanciais ir restitucijos taikymo

1Klaipedos apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teisejas Alvydas Žerlauskas, sekretoriaujant Jurgai Jasmontienei, dalyvaujant ieškovo Klaipedos apygardos vyriausiojo prokuroro igaliotam asmeniui prokurorei Kornelijai Rušinaitei, atsakovui R. B., A. B., Nacionalines žemes tarnybos prie Žemes ukio ministerijos igaliotam asmeniui M. M., Palangos miesto savivaldybes administracijos igaliotam asmeniui D. Z., atsakovu R. B., J. B. ir D. B. atstovui advokatui Dariui Krenciui, atsakovo A. B. atstovei advokatei M. U., viešame teismo posedyje išnagrinejo civiline byla pagal ieškovo Klaipedos apygardos vyriausiojo prokuroro ieškini atsakovams Nacionalines žemes tarnybai prie Žemes ukio ministerijos, Palangos miesto savivaldybes administracijai, D. B., R. B., A. B., J. B., treciasis asmuo UAB „Matininkai“, del administraciniu aktu pripažinimo negaliojanciais ir restitucijos taikymo.

2Teismas n u s t a t e:

3ieškovas ieškiniu prašo pripažinti negaliojanciais:

 1. Palangos miesto savivaldybes administracijos 2006-06-21 isakymo Nr. (4.1)-Al-489 16 p., kuriuo patvirtinti žemes sklypo ( - ), planas, dydis, ribos bei apribojimai;
 2. Palangos miesto savivaldybes administracijos 2008-10-10 isakyma Nr. Al-1006, kuriuo patvirtinti žemes sklypo ( - ), planas, dydis, ribos bei apribojimai;
 3. Klaipedos apskrities viršininko 2008-02-29 isakyma Nr. 4-1436-(1.3), kuriuo atkurtos nuosavybes teises i žeme, gražinant nuosavyben natura laisva (neužstatyta) 0,8543 ha žemes sklypa turetoje vietoje esanti ( - ), A. B. – 0,2847 ha (iš bendro sklypo ploto 0,8543 ha), R. B. – 0,5696 ha (iš bendro sklypo ploto 0,8543 ha);
 4. Klaipedos apskrities viršininko 2008-02-29 sprendima Nr. 2060, kuriuo R. B. atkurtos nuosavybes teises, gražinant natura laisva (neužstatyta) 0,5696 ha žemes sklypo dali turetoje vietoje, esancia Klaipedos apskrities ( - ) (kitos paskirties žeme);
 5. Klaipedos apskrities viršininko 2008-02-29 sprendima Nr. 2061, kuriuo A. B. atkurtos nuosavybes teises, gražinant natura laisva (neužstatyta) 0,2847 ha žemes sklypo dali turetoje vietoje, esancia ( - ) (kitos paskirties žeme);
 6. Klaipedos apskrities viršininko 2008-06-30 isakyma Nr. 4-4719-(1.3), kuriuo pakeistas Klaipedos apskrities viršininko 2008-02-29 isakymo Nr. 4-1436-(1.3) 1 p. 2.5 p. bei sprendimu Nr. 2060 ir Nr. 2061 2 p.;
 7. Klaipedos apskrities viršininko 2008-11-17 isakyma Nr. 4-8037-(1.3), kuriuo R. B. atkurtos nuosavybes teises i žeme, gražinant nuosavyben natura laisva (neužstatyta) 0,0490 ha žemes sklypa turetoje vietoje, ( - );
 8. Klaipedos apskrities viršininko 2008-11-17 sprendima Nr. 2391, kuriuo R. B. atkurtos nuosavybes teises gražinant natura laisva (neužstatyta) 0,0490 ha žemes sklypa turetoje vietoje, esanti ( - );
 9. Palangos miesto antrajame notaru biure sudaryta 2009-03-30 dovanojimo sutarti Nr. JD-711, kuria R. B. padovanojo J. B. 2848/8543 žemes sklypo dali, esancia adresu, ( - ), kadastrinis Nr. ( - );
 10. Palangos miesto 2-ame notaru biure sudaryta 2009-04-23 dovanojimo sutarti Nr. JD-967, kuria J. B. padovanojo D. B. 2848/8543 žemes sklypo dali, esancia adresu, ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), o žemes sklypo 2848/8543 dali, kadastrinis Nr. ( - ) gražinti valstybes nuosavyben.

4Ieškovas nurodo, kad Palangos miesto tarybos 1994 09 23 sprendiniu Nr.44 yra patvirtintas detalusis planas, pagal kurio sprendinius žemes sklypu, esanciu ( - ), dalys patenka i detaliuoju planu suprojektuota 20 metru plocio gatve. Suprojektuotos gatves dalys, patekusios i ( - ) sklypus, yra priskirtinos valstybes išperkamoms, todel itraukiant šias žemes sklypo dalis, negalejo buti patvirtinti žemes sklypu planai, dydžiai, apribojimai bei šioje dalyje atkurtos nuosavybes teises. Priemus gincijamus administracinius aktus buvo pažeisti teises aktu reikalavimai ir imperatyvios nuostatos, t.y. pažeistos Lietuvos Respublikos pilieciu nuosavybes teisiu i išlikusi nekilnojamaji turta atkurimo istatymo normoms, todel jie turi buti pripažinti negaliojanciais. Pripažinus negaliojanciais administracinius aktus, taip pat išnyksta pagrindas, kuriuo igyta nuosavybe, todel turi buti panaikintos ir ju pagrindu sukurtos teisines pasekmes, pripažintini negaliojanciais ir velesni sandoriai bei taikytina restitucija.

5Atsakoves Nacionalines žemes tarnyba prie Žemes ukio ministerijos sutinka su ieškiniu. Mano, kad tikslinga naikinti visus sprendimus pilna apimtimi, o veliau padaryti naujus matavimus.

6Atsakove Palangos miesto savivaldybes administracija su ieškiniu sutinka iš dalies, t.y. tik toje dalyje, kiek realiai žemes sklypai patenka i gatves teritorija.

7Atsakovas A. B. su ieškiniu sutinka.

8Atsakovai R. B., J. B. ir D. B. su ieškiniu sutinka iš dalies, t.y. del atitinkamu sprendimu panaikinimo dalyje, kur žemes sklypai patenka i istatymo reglamentuota valstybes išperkama žeme.

9Ieškinys tenkintinas.

10Nagrinejamu atveju Klaipedos apygardos vyriausiais prokuroras, gindamas viešaji interesa, gincija Palangos miesto savivaldybes administracijos ir Klaipedos apskrities viršininko administracinius aktus bei sandorius, susijusius su žemes sklypais, esanciais ( - ) (ankstesnis adresas ( - )) ir ( - ). Ieškovo teigimu, šie aktai pažeidžia Lietuvos Respublikos pilieciu nuosavybes teisiu i išlikusi nekilnojamaji turta atkurimo istatymo nuostatas, nes dalis žemes sklypu, esanciu ( - ) ir ( - ), i kuriuos atkurtos nuosavybes teises, patenka i valstybes išperkamoms priskirtinas žemes.

11Iš bylos duomenu nustatyta, kad Palangos miesto tarybos 1994-09-23 sprendimu Nr.44 patvirtintas Nemirsetos ir Vilimiškes rajonu detalaus suplanavimo projektas, pagal kuri suplanuota 20 m. plocio gatve (T.1, b.l. 15-21). Šio detaliojo plano sprendiniais suplanuota gatve Palangos miesto tarybos 1998-07-23 sprendimu Nr.170 pavadinta ( - ) (T.1, b.l. 22-23). Palangos miesto savivaldybes administracija patvirtino, kad pagal Vilimiškes rajono detaluji plana, patvirtinta minetu Palangos miesto tarybos 1994-09-23 sprendimu, suplanuota ( - ) priskiriama Palangos miesto gatvems (T.1, b.l. 158).

12Palangos miesto savivaldybes administracijos direktoriaus 2006-06-21 isakymu Nr.(4.1)-Al-489 patvirtinti 0,8543 ha žemes sklypo ( - ), sklypo dydis, ribos ir apribojimai. Palangos miesto savivaldybes direktoriaus 2006-06-21 isakymu suformuotam žemes sklypui suteiktas adresas ( - ), o 2008-01-24 isakymu žemes sklypui suteiktas naujas adresas - ( - ).

13Klaipedos apskrities viršininko 2008-02-29 isakymu Nr.4-1436-(1.3) A. B., R. B. atkurtos nuosavybes teises i žeme, gražinant nuosavyben natura laisva (neužstatyta) 0,8543 ha žemes sklypa turetoje vietoje, esanti ( - ). Klaipedos apskrities viršininko 2008-02-29 sprendimu Nr.2060 R. B. atkurtos nuosavybes teises, gražinant natura laisva (neužstatyta) 0,2847 ha žemes sklypo dali turetoje vietoje, esanti ( - ) (kitos paskirties žeme). Klaipedos apskrities viršininko 2008-02-29 sprendimu Nr.2061 A. B. atkurtos nuosavybes teises, gražinant natura laisva (neužstatyta) 0.2847 ha žemes sklypo dali turetoje vietoje, esancia ( - ) (kitos paskirties žeme). Klaipedos apskrities viršininko 2008-06-30 isakymu Nr.4-4719-(1.3) pakeistas Klaipedos apskrities viršininko 2008-02-29 isakymo Nr.4-1436-(1.3) 1 p., vietoj dalies teksto ( - ), irašant teksta „( - )" ir 2.5 p. irašant teksta „žemes servitutu nera" ir sprendimu Nr.2060 ir Nr.2061 2 p., irašant teksta „( - )". Šiu administraciniu aktu pagrindu iregistruotos nuosavybes teises i žemes sklypa, esanti ( - ): A. B. i 2847/8543 žemes sklypo dali bei R. B. i 5696/8543 žemes sklypo dali.

14Palangos miesto savivaldybes direktoriaus 2008-10-10 isakymu Nr.Al-1006 patvirtinti žemes sklypo ( - ), dydis, ribos bei apribojimai. Klaipedos apskrities viršininko 2008-11-17 isakymu Nr.4-8037-(1.3) bei 2008-11-17 sprendimu Nr.2391 R. B. atkurtos nuosavybes teises i žeme, gražinant nuosavyben natura laisva (neužstatyta) 0,0490 ha žemes sklypa turetoje vietoje, esanti ( - ).

15Iš bylos medžiagos akivaizdu, kad pagal mineta Palangos miesto tarybos 1994-09-23 sprendimu patvirtinto detaliojo plano sprendinius žemes sklypu, esanciu ( - ), dalys patenka i detaliuoju planu suprojektuota gatve (( - )).

16Vadovaujantis Respublikos pilieciu nuosavybes teisiu i išlikusi nekilnojamaji turta atkurimo istatymo 5 str. 2 d. nuosavybes teises i žeme, iki 1995-06-01 buvusia miestams nustatyta tvarka priskirtose teritorijose, atkuriamos gražinant natura laisva (neužstatyta) žeme turetoje vietoje, išskyrus žeme, pagal šio istatymo 12 str. priskirta valstybes išperkamai žemei. Šio istatymo 12 str. l d. 3 p. nurodyta, jog žeme iš šio istatymo 2 str. nurodytu pilieciu išperkama valstybes ir už ja atlyginama pagal šio istatymo 16 str., jeigu ji iki 1995-06-01 buvo miestams nustatyta tvarka priskirtose teritorijose ir pagal istatymu nustatyta tvarka patvirtintuose detaliuose planuose yra užimta: pastatams, statiniams ar irenginiams (statomiems arba pastatytiems) eksploatuoti reikalingu žemes sklypu; kitu naudojamu ar nauju infrastrukturos objektu – ivairiu veiklos sriciu, aptarnaujanciu uki ir gyventojus, užtikrinanciu krašto, gyventoju sauguma, gamtos ir kulturos vertybiu apsauga, komplekso (energetika, transportas, ryšiai, statyba, švietimas, sveikatos apsauga, rekreacija bei turizmas, gamtos ir kulturos vertybiu apsauga bei atlieku sutvarkymas, krašto, civiline ir priešgaisrine sauga) teritoriju. Vadovaujantis šiomis istatymo nuostatomis ir vertinant nagrinejamos bylos medžiaga, darytina išvada, jog minetu detaliuoju planu suprojektuotos gatves dalys, patekusios i ( - ), esancius sklypus yra priskirtinos valstybes išperkamoms žemems. Ši teritorija Palangos miestui buvo priskirta iki 1995-06-01, patvirtintu detaliuoju planu yra užimta žemes sklypu, kuris yra reikalingas infrastrukturos objektui - ( - ) gatvei, todel itraukiant šias žemes sklypo dalis negalejo buti patvirtinti ieškovo gincijami žemes sklypu planai, dydžiai, apribojimai bei šioje dalyje atkurtos nuosavybes teises.

17Pažymetina, kad atsakovai R. B., J. B. ir D. B. bei Palangos miesto savivaldybes administracija sutinka del gincijamu sprendimu panaikinimo dalyje, kur žemes sklypai patenka i istatymo reglamentuota valstybes išperkama žeme. Taciau atsižvelgiant i tai, jog byloje nepateikta tiksliu žemes sklypu ploto daliu, patenkanciu i ( - ), paskaiciavimu (šaliu pateiktuose planuose nesutampa i valstybes išperkama žeme patenkantys atsakovu sklypu plotai), šalys nesusitare del ekspertizes skyrimo, gincijami administraciniai aktai pripažintini negaliojanciais visa apimtimi kaip pažeidžiantys aukšciau minetas Lietuvos Respublikos pilieciu nuosavybes teisiu i išlikusi nekilnojamaji turta atkurimo istatymo normas (CK 1.80 str. 1 d.). Su šia pozicija sutinka ir atsakove Nacionaline žemes tarnyba prie Žemes ukio ministerija bei atsakovas A. B..

18Konstatavus ieškovo gincijamu administraciniu aktu negaliojima, išnyksta pagrindas, kuriuo igyta nuosavybe, todel naikintos ir ju pagrindu sukurtos teisines pasekmes, pripažistant negaliojanciais kaip imperatyvioms istatymu normoms prieštaraujancius velesnius sandorius: 2009-03-30 dovanojimo sutarti Nr.JD-711, kuria R. B. padovanojo J. B. 2848/8543 žemes sklypo dali, esancia ( - ), ir 2009-04-23 dovanojimo sutarti Nr.JD-967, kuria J. B. padovanojo D. B. 2848/8543 žemes sklypo dali, esancia ( - ), bei taikant restitucija (CK 1.80 str). Neatlygintai igijus nekilnojamaji daikta iš asmens, kuris neturejo teises jo perleisti nuosavyben, savininkas turi teises išreikalauti daikta visais atvejais, t.y. neirodinejant igijejo nesažiningumo (CK 4.96 str.). Todel pripažinus 2009-04-23 dovanojimo sutarti Nr.JD-967 negaliojancia, žemes sklypas gražintinas valstybes nuosavyben (CK 4.95 str.).

19Atsižvelgiant i išdestytas aplinkybes, konstatuotina, kad ieškovo reikalavimai pagristi, todel ieškinys tenkintinas (CPK 178 str., 185 str.).

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 263-270 str.,

Nutarė

21ieškovo Klaipedos apygardos vyriausiojo prokuroro ieškini tenkinti.

22Pripažinti negaliojanciu Palangos miesto savivaldybes administracijos 2006-06-21 isakymo Nr. (4.1)-Al-489 16 p., kuriuo patvirtinti žemes sklypo ( - ), planas, dydis, ribos bei apribojimai.

23Pripažinti negaliojanciu Palangos miesto savivaldybes administracijos 2008-10-10 isakyma Nr. Al-1006, kuriuo patvirtinti žemes sklypo ( - ), planas, dydis, ribos bei apribojimai.

24Pripažinti negaliojanciu Klaipedos apskrities viršininko 2008-02-29 isakyma Nr. 4-1436-(1.3), kuriuo atkurtos nuosavybes teises i žeme, gražinant nuosavyben natura laisva (neužstatyta) 0,8543 ha žemes sklypa turetoje vietoje esanti ( - ), A. B. – 0,2847 ha (iš bendro sklypo ploto 0,8543 ha), R. B. – 0,5696 ha (iš bendro sklypo ploto 0,8543 ha).

25Pripažinti negaliojanciu Klaipedos apskrities viršininko 2008-02-29 sprendima Nr. 2060, kuriuo R. B. atkurtos nuosavybes teises, gražinant natura laisva (neužstatyta) 0,5696 ha žemes sklypo dali turetoje vietoje, esancia ( - ) (kitos paskirties žeme).

26Pripažinti negaliojanciu Klaipedos apskrities viršininko 2008-02-29 sprendima Nr. 2061, kuriuo A. B. atkurtos nuosavybes teises, gražinant natura laisva (neužstatyta) 0,2847 ha žemes sklypo dali turetoje vietoje, esancia ( - ) (kitos paskirties žeme).

27Pripažinti negaliojanciu Klaipedos apskrities viršininko 2008-06-30 isakyma Nr. 4-4719-(1.3), kuriuo pakeistas Klaipedos apskrities viršininko 2008-02-29 isakymo Nr. 4-1436-(1.3) 1 p. 2.5 p. bei sprendimu Nr. 2060 ir Nr. 2061 2 p..

28Pripažinti negaliojanciu Klaipedos apskrities viršininko 2008-11-17 isakyma Nr. 4-8037-(1.3), kuriuo R. B. atkurtos nuosavybes teises i žeme, gražinant nuosavyben natura laisva (neužstatyta) 0,0490 ha žemes sklypa turetoje vietoje, esanti ( - ).

29Pripažinti negaliojanciu Klaipedos apskrities viršininko 2008-11-17 sprendima Nr. 2391, kuriuo R. B. atkurtos nuosavybes teises gražinant natura laisva (neužstatyta) 0,0490 ha žemes sklypa turetoje vietoje, esanti ( - ).

30Pripažinti negaliojancia Palangos miesto antrajame notaru biure sudaryta 2009-03-30 dovanojimo sutarti Nr. JD-711, kuria R. B. padovanojo J. B. 2848/8543 žemes sklypo dali, esancia adresu, ( - ), kadastrinis Nr. ( - ).

31Pripažinti negaliojancia Palangos miesto 2-ame notaru biure sudaryta 2009-04-23 dovanojimo sutarti Nr. JD-967, kuria J. B. padovanojo D. B. 2848/8543 žemes sklypo dali, esancia adresu, ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), o žemes sklypo 2848/8543 dali, kadastrinis Nr. ( - )gražinti valstybes nuosavyben.

32Sprendimas gali buti skundžiamas per 30 dienu nuo jo paskelbimo dienos Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipedos apygardos teisma.

Proceso dalyviai
1. Klaipedos apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teisejas Alvydas... 2. Teismas n u s t a t e:... 3. ieškovas ieškiniu prašo pripažinti negaliojanciais:
  4. Ieškovas nurodo, kad Palangos miesto tarybos 1994 09 23 sprendiniu Nr.44 yra... 5. Atsakoves Nacionalines žemes tarnyba prie Žemes ukio ministerijos sutinka su... 6. Atsakove Palangos miesto savivaldybes administracija su ieškiniu sutinka iš... 7. Atsakovas A. B. su ieškiniu sutinka.... 8. Atsakovai R. B., J. B. ir 9. Ieškinys tenkintinas.... 10. Nagrinejamu atveju Klaipedos apygardos vyriausiais prokuroras, gindamas... 11. Iš bylos duomenu nustatyta, kad Palangos miesto tarybos 1994-09-23 sprendimu... 12. Palangos miesto savivaldybes administracijos direktoriaus 2006-06-21 isakymu... 13. Klaipedos apskrities viršininko 2008-02-29 isakymu Nr.4-1436-(1.3) 14. Palangos miesto savivaldybes direktoriaus 2008-10-10 isakymu Nr.Al-1006... 15. Iš bylos medžiagos akivaizdu, kad pagal mineta Palangos miesto tarybos... 16. Vadovaujantis Respublikos pilieciu nuosavybes teisiu i išlikusi nekilnojamaji... 17. Pažymetina, kad atsakovai R. B., J.... 18. Konstatavus ieškovo gincijamu administraciniu aktu negaliojima, išnyksta... 19. Atsižvelgiant i išdestytas aplinkybes, konstatuotina, kad ieškovo... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 263-270... 21. ieškovo Klaipedos apygardos vyriausiojo prokuroro ieškini tenkinti.... 22. Pripažinti negaliojanciu Palangos miesto savivaldybes administracijos... 23. Pripažinti negaliojanciu Palangos miesto savivaldybes administracijos... 24. Pripažinti negaliojanciu Klaipedos apskrities viršininko 2008-02-29 isakyma... 25. Pripažinti negaliojanciu Klaipedos apskrities viršininko 2008-02-29 sprendima... 26. Pripažinti negaliojanciu Klaipedos apskrities viršininko 2008-02-29 sprendima... 27. Pripažinti negaliojanciu Klaipedos apskrities viršininko 2008-06-30 isakyma... 28. Pripažinti negaliojanciu Klaipedos apskrities viršininko 2008-11-17 isakyma... 29. Pripažinti negaliojanciu Klaipedos apskrities viršininko 2008-11-17 sprendima... 30. Pripažinti negaliojancia Palangos miesto antrajame notaru biure sudaryta... 31. Pripažinti negaliojancia Palangos miesto 2-ame notaru biure sudaryta... 32. Sprendimas gali buti skundžiamas per 30 dienu nuo jo paskelbimo dienos...