Byla 2A-233-115/2008

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Algirdo Auruškevičiaus, teisėjų Dalios Kačinskienės, Petro Jaržemskio, sekretoriaujant Agnei Bajarūnaitei, dalyvaujant ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ atstovei advokatei Violetai Zabielienei, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2007 m. lapkričio 20 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-679-629/2007 pagal ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovui AAS „Gjensidige Baltic“ (buvusi - AB „PAREKSS APDROŠINAŠANAS KOMPANIJA“), trečiajam asmeniui be savarankiškų reikalavimų atsakovo pusėje G. G. , dėl draudimo išmokos priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė priteisti iš atsakovo 34519,10 Lt draudimo išmoką, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 1035,60 Lt žyminį mokestį bei visas kitas turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog 2004-02-06 UAB „Tuvlita“ ieškovo bendrovėje apdraudė lengvąjį automobilį SUBARU OUTBACK, v/n OVT 010, transporto priemonių draudimu nuo 2004-02-09 iki 2006-02-08 pagal draudimo liudijimą Nr. 22781367. Pažymi, kad 2004-07-18 įvyko autoįvykis, kurio metu į minėtą automobilį, vairuojamą A. D. , atsitrenkė automobilis NISSAN TERRANO, v/n LKB 211, vairuojamas G. G. , kuris buvo pripažintas autoįvykio kaltininku. Nurodė, kad AB „Lietuvos draudimas“ šį įvykį pripažino draudiminiu ir 2004-08-16 pavedimu draudėjui išmokėjo 84348,74 Lt dydžio draudimo išmoką. Paaiškėjus, kad transporto priemonė NISSAN TERRANO, v/n LKB 211, apdrausta transporto priemonių vairuotojo civilinės atsakomybės draudimu UAB DK „Baltic Polis“, ieškovas 2004-12-06 prašymu Nr.6.1-19-4648 kreipėsi į minėtą bendrovę su prašymu atlyginti minėtus nuostolius. Atsakovas, atsižvelgdamas į sugadinimų pobūdį, būtinybę keisti automobilio detales, tame tarpe laidų pynes, remonto darbų apimtį, manė, jog pagrįsta draudimo išmoka sudaro tik 49829,67 Lt, todėl tokią pinigų sumą ir pervedė ieškovui, o su likusia 34519,10 Lt dydžio išmokėta draudimo išmoka nesutiko.

5Atsakovas AAS „Gjensidige Baltic“ atsiliepimu su ieškiniu nesutiko, ginčijo prašomos priteisti draudimo išmokos dydį. Nurodė, kad UAB DK „Baltic Polis“ draudimo išmoką turi mokėti pagal Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių (toliau – Taisyklės) nuostatas, atsižvelgiant į LR CK ir kitų teisės aktų nuostatas. Taisyklių 58 p. numato, kad nustačius jog sugadintos detalės gali būti remontuojamos, bet neprivalo būti keičiamos, remontas turi būti atliekamas būtent šiuo numatytu būdu. Pažymi, jog tretysis asmuo gali pasirinkti kitą remonto būdą – detales, kurios gali būti remontuotos, pakeisti naujomis, tačiau draudikas neprivalo atlyginti visų tokio remonto išlaidų, o žala apskaičiuojama pagal būtinas remonto išlaidas. Nurodė, jog atsižvelgiant į sugadinimų pobūdį, būtinybę keisti automobilio detales, tame tarpe laidų pynes, į remonto darbų apimtį (darbų laiko normatyvų neatitikimai ir dubliavimaisi), atsakovo nuomone pagrįsta draudimo išmoka sudaro tik 49829,67 Lt, kuri ir buvo pervesta ieškovui.

6Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2007-11-20 sprendimu ieškinį tenkino iš dalies ir priteisė iš atsakovo AB „PAREKSS APDROŠINAŠANAS KOMPANIJA“, kuri veiklą Lietuvoje vykdo per AB „PAREKSS DRAUDIMO KOMPANIJA“ filialą Baltic Polis draudimas, ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ naudai 18472,33 Lt draudėjui išmokėtos draudimo išmokos, 6 procentus metinių palūkanų už priteistą 18472,33 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme – 2005-08-19 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kitoje dalyje ieškinį atmetė. Taip pat priteisė atsakovo AB „PAREKSS APDROŠINAŠANAS KOMPANIJA“ ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ naudai 554,17 Lt žyminio mokesčio, 99,27 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu trečiajam asmeniui viešo paskelbimo spaudoje būdu, 267,50 Lt išlaidų už ekspertizės atlikimą bei 367,01 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti. Priteisė iš ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ valstybės naudai 33,29 Lt išlaidų, iš atsakovo AB „PAREKSS APDROŠINAŠANAS KOMPANIJA“ valstybės naudai 38,31 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Pirmos instancijos teismas nurodė, kad atsakovas, remdamasis 2006-12-27 ekspertizės aktu Nr. 261287 E, teismo posėdžio metu ieškinį pripažino dalyje dėl 18472,33 Lt, o ginčijo likusią ieškinio dalį. Teismas konstatavo, jog ieškinio dalies pripažinimas neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ar viešajam interesui, todėl jį priėmė (LR CPK 42 str. 2 d.). Remdamasis bylos medžiaga teismas nustatė, kad draudimo suma – 130000 Lt sutampa su naujo automobilio verte draudimo dienai – 2004-02-09 (LR CPK 178 str., 185 str.). Atsižvelgiant į tai, kad automobilio vertė sutampa su draudimo suma, teismas padarė išvadą, kad autoįvykio metu buvo sugadintos naujos detalės, o ne atitinkamai nusidėvėjusios, todėl ir remontui panaudotų atsarginių detalių vertė negali būti mažinama vertinant amortizacijos laipsnį. Pirmos instancijos teismas vertino eksperto išvadą, atsižvelgė į jos tiesioginį ryšį su kitais įrodymais. Teismas iš esmės sutiko su eksperto išvadomis, kritiškai vertino eksperto nurodytą aplinkybę, kad darbų vertė akivaizdžiai sumažinta, numatant vidutinio technologinio lygio remonto dirbtuves su valandiniu įkainiu 70 Lt/val. ir laikė ją nepagrįsta (LR CPK 178 str., 185 str.). Teismo vertinimu, ekspertizės akte Nr. 261287 E taip pat pagrįstai neįrašytas geltonos spalvos laidų pynės keitimas, kadangi iš visų byloje surinktų bei ištirtų įrodymų pagrindu negalima nustatyti kokie konkrečiai oro pagalvių sistemai priklausančios laidų pynės pažeidimai buvo padaryti autoįvykio metu (LR CPK 178 str., 185 str.). Atsižvelgiant į tai, jog šios laidų pynės kaina sudarė 1/5 visos draudimo išmokos sumos, o prievolės turi būti vykdomos ekonomiškiausiu būdu, žalos atlyginimo atveju tai reiškia, kad atsakovas turi kompensuoti tas išlaidas, kurios būtinos sugadinto turto pirmykštei būklei atkurti. Todėl teismas padarė išvadą, jog ieškovo atstovai netinkamai atliko šios laidų pynės apžiūrą bei užfiksavo joje padarytus pažeidimus (LR CPK 178 str., 185 str.). Gamintojo nurodymus, kuriais ieškovas grindžia buvusią būtinybę keisti visą laidų pynę, teismas taip pat vertino kritiškai, kadangi pastarieji neatitinka rašytiniams įrodymams keliamos formos reikalavimų. Pirmos instancijos teismas konstatavo, kad ieškovas įrodė, jog pagrįstai draudėjui buvo sumokėta 18472,33 Lt draudimo išmoka, todėl ją iš atsakovo ieškovo naudai ir priteisė, likusią ieškinio reikalavimo dalį atmetė, kaip nepagrįstą (LR CK 6.245, 6.263, 6.987, 6.1015 str., LR CPK 178 str., 185 str.).

7Ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ pateikė teismui apeliacinį skundą, kuriuo prašo iš dalies panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2007-11-20 sprendimą ir priimti dalyje naują sprendimą ieškinį dėl 16046,77 Lt patenkinti pilnai. Taip pat priteisti iš atsakovo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodo, kad visiškai nepagrįstas teismo vertinimas, jog ekspertizės akte Nr. 261287E pagrįstai neįrašytas geltonos spalvos laidų pynės keitimas, kadangi iš visų byloje surinktų bei ištirtų įrodymų pagrindu negalima nustatyti, kokie konkrečiai oro pagalvių sistemai priklausančios laidų pynės pažeidimai buvo padaryti autoįvykio metu. Pažymi, kad saugos oro pagalvių sistemai priklausantys laidai ar jų pynės yra keičiamos, jei jos yra pažeistos, suspaustos arba kitais sugadintos. Gamintojo nurodymu remontuoti saugos pagalvių pynes yra draudžiama. Tačiau pirmos instancijos teismas šių aplinkybių nevertino. Ieškovas nurodo, kad laidų pynę keisti reikėjo, kadangi ji negali būti remontuojama. Pirmos instancijos teismas nurodė, kad nebuvo padaryti pažeidimai oro srauto matuoklių, tačiau neatsižvelgė į tai, jog oro srauto matuoklė jungiasi su oro filtru, kuris buvo avarijos metu suskaldytas. Mikrodalelės pateko į oro srauto matuoklį, būtent tuomet oro srauto matuoklė galėjo būti sugadinta. Ieškovas taip pat nesutiko su teismo nuomone, kad vairo traukė įskaičiuota į vairo kolonėlės kainą. Atsižvelgiant į išdėstytą, ieškovas pažymi, jog jo reikalavimas dėl 16046,77 Lt priteisimo yra pagrįstas.

8Atsakovas AAS „Gjensidige Baltic“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašė Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2007-11-20 sprendimą palikti nepakeistą, apeliacinį skundą atmesti. Atsakovas nurodo, kad ieškovo nurodytas sprendimo negaliojimo pagrindas teisiškai yra nepagrįstas, kadangi teismo išvados dėl nustatytų byloje faktinių aplinkybių yra pagristos byloje esančių įrodymų visuma. Pirmosios instancijos teismas vertino eksperto išvadą, atsižvelgiant į išvados teiginių ryšį su kitais byloje esančiais įrodymais. Atsakovas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis dėl ieškinio pagrįstumo, nes ieškovas ieškinio dėl likusios 16046,77 Lt sumos neįrodė.

9Ieškovo apeliacinis skundas tenkintinas.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str.1 d.).

11Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas (LR CPK 320 str. 2 d.).

12Kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė.

13Bylos medžiaga nustatyta, kad 2004-02-06 UAB „Tuvlita“ ieškovo AB“Lietuvos draudimas“ bendrovėje apdraudė lengvąjį automobilį SUBARU OUTBACK, v/n OVT 010, kuris 2004-07-18 autoįvykio metu buvo apgadintas į jį atsitrenkus G. G. vairuojamam automobiliui NISSAN TERRANO, v/n LKB 211. AB „Lietuvos draudimas“ šį įvykį pripažino draudiminiu ir 2004-08-16 pavedimu draudėjui išmokėjo 84348,74 Lt dydžio draudimo išmoką, kurią prašo priteisti iš atsakovo, kadangi dėl autoįvykio kaltu pripažintas automobilio NISSAN TERRANO vairuotojas, o ši transporto priemonė yra apdrausta transporto priemonių vairuotojo civilinės atsakomybės draudimu UAB DK „Baltic Polis“, per kurį atsakovas AB„PAREKSS APDROŠINAŠANAS KOMPANIJA“ vykdo savo veiklą Lietuvoje. Atsakovas manė, jog pagrįsta draudimo išmoka sudaro tik 49829,67 Lt., todėl tokią pinigų sumą ir pervedė ieškovui.

14Pirmos instancijos teismas skundžiamu sprendimu priteisė iš AB „PAREKSS DRAUDIMO KOMPANIJA“ ieškovui AB „Lietuvos draudimas“ 18472,33 Lt išmokėtos draudimo išmokos ir 6 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos, o likusioje dalyje ieškinį atmetė kaip nepagrįstą.

15Apeliacinis skundas yra paduotas dėl likusios nepriteistos 16046,77Lt. sumos, išmokėtos ieškovo draudėjui UAB“Tuvlita“ ir neatlygintos ieškovui draudimo išmokos dalies.

16Kolegija, išnagrinėjusi bylą, sprendžia, kad pirmos instancijos teismas netinkamai vertino byloje esančius įrodymus, todėl nepagrįstai atmetė dalį ieškinio.

17Pirmos instancijos teismas konstatavo, kad ieškovas įrodė, jog pagrįstai draudėjui buvo sumokėta 18472,33Lt draudimo išmoka, todėl ją iš atsakovo ieškovo naudai ir priteisė, likusią ieškinio reikalavimo dalį atmetė, kaip nepagrįstą (LR CK 6.245, 6.263, 6.987, 6.1015 str., LR CPK 178 str., 185 str.). Tokiu būdu ieškovui iš viso yra atlyginta 68302,0Lt., iš draudėjui išmokėtos 84348,74Lt. sumos, nes atsakovas 49829,67Lt. jau buvo sumokėjęs pats iki teismo.

18Kolegija pažymi, kad ginčas tarp šalių kilo tik dėl atlyginimo teismo atmestos draudimo išmokos dalies, kurią faktiškai sudaro ieškovo sąmatoje (b.l. 59-60, t.1) nurodyta keistina 14385,63Lt. vertės pagrindinė laidų pynė, oro srauto matuoklis -1949,16Lt., vairo traukė -296,61Lt. ir keistinas priekinis dešinės pusės pusašis - 2279,Lt. Pirmos instancijos teismas iš reikalaujamos priteisti 34519,10Lt sumos faktiškai priteisė tiek, kiek pripažino atsakovas. Teismas iš esmės vadovavosi UAB“ Nepriklausomų autoekspertų biuro“ ekspertizės išvada, kurioje nurodyta, kad atkuriamoji automobilio remonto vertė sudaro 68302,0Lt., su PVM 80596,0Lt (b.l. 141-159, t.1). Šioje išvadoje yra nurodyta, kad ieškovo pateiktoje sąmatoje esančių dalies detalių keisti naujomis nereikia, nes nesimato jų aiškus sugadinimas, o vairo traukė yra vairo mechanizmo dalis ir įeina į vairo kolonėlės komplektą. Ekspertizės išvadoje yra paminėti ir tokie sugadinimai, kurie nebuvo užfiksuoti ieškovo pateiktoje sąmatoje. Atsakovas su ekspertizės išvada ir teismo sprendimu sutinka. Teismas sprendime nurodė, kad pagrindinė laidų pynė sudaro 1/5 visos draudimo išmokos, todėl ekonomiškumo pagrindu turi būti kompensuojama tik būtinos išlaidos sugadintai pynei atstatyti į pirmykštę padėtį ir atmetė kaip neatitinkančius rašytiniams įrodymams gamintojo nurodymus, motyvuojant neįrodytą būtinybę keisti laidų pynę ir ieškovo netinkamai atlikta jos apžiūra. Tačiau kolegija su tokiais pirmos instancijos argumentais ir įrodymų vertinimu nesutinka. Kolegija pažymi, kad automobilio apžiūros protokole yra nurodyta, kad pagrindinė laidų pynė yra prakirsta, o ekspertizė buvo atlikta vadovaujantis pateikta bylos medžiaga ir joje esančiomis nuotraukomis. Ekspertas sugadinto automobilio neapžiūrėjo ir jo nematė, todėl faktiškai jis neturėjo galimybės ir tinkamai įvertinti mažiau pastebimus sugadinimus bei padaryti pagrįstą išvadą dėl atskirų detalių ar mazgų keitimo, remonto ir kainos. Tai patvirtina ir eksperto P. G. parodymai teisme (b .l. 209-211, t.1) ir ta aplinkybė, kad ekspertas vietoje pagrindinės laidų pynės akte nurodė variklio skyriaus laidų pynę(det. numeris 81200AGO10), nors faktiškai pagrindinės laidų pynės numeris yra 81404AG270, o jos kaina atitiko sąmatoje nurodytą(14385,63Lt.). Šią aplinkybę patvirtina „Subaru“ automobilių atstovo Lietuvoje raštas (b.l. 149, t.2). Pažymėtina, kad Transporto priemonės techninės apžiūros aktas yra surašytas automobilį apžiūrėjus ir dalyvaujant „Subaru‘ automobilių Lietuvoje atstovo ir kitiems specialistams japoniškų automobilių centre, fiksuojant keistinas ir remontuotinas detales, atsižvelgiant į jų sugadinimo pobūdį (b.l. 57-67, t.1, b.l.13-17, t.2). Kad pagrindinė laidų pynė yra pažeista pripažino ir ekspertas. Be to, jis pripažino, kad automobilio avarijos pasekmėje galėjo būti sugadintas ir oro srauto matuoklis. Todėl kolegija mano, kad teismas nepagrįstai sprendė, jog laidų pynė remontuotina, kadangi kaip nurodo gamintojas ir jo atstovas Lietuvoje, tai sugadinto automobilio saugos oro pagalvių laidų pynės yra integruotos į bendras automobilio laidų pynes ir pažeisti laidai turi būti keičiami naujais (b.l. 2-6, 13-17, 149, t.2). Faktiškai šis reikalavimas yra susijęs su oro pagalvių išsiskleidimu avarijos atveju ir vairuotojo bei keleivių saugumu. Todėl kolegija mano, kad atsakovui nepateikus kitų įrodymų, kurie patvirtintų, jog ieškovo akte nurodytas laidų pynės pažeidimas negali turėti įtakos oro pagalvių išsiskleidimui, pirmos instancijos teismas Transporto priemonių savininkų ir valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių 58p. pagrindu padarė nepagrįstą išvadą dėl galimo laidų pynės remonto, atmetant ieškovo prašymą priteisti už jos keitimą paskaičiuotą ir išmokėtą draudimo išmoką.

19Kolegija taip pat mano, kad ieškovas pagrįstai draudėjui išmokėjo ir už oro srauto matuoklio keitimą, už vairo traukę ir kairės pusės pusašį, nes oro srauto matuoklio galimą sugadinimą avarijos metu faktiškai pripažino ir apklaustas ekspertas. Ekspertas išvadoje nurodė, kad vairo traukė įeina į vairo kolonėlės komplektą, tačiau šią aplinkybę paneigia UAB “Japoniškų automobilių centras“ medžiaga, kurioje vairo kolonėlė ir traukė nurodyta atskirai(b.l. 39-41, t.2). Šią aplinkybė, o taip pat pusašio ir kitų detalių keitimo būtinybę patvirtino ir liudytojas A. V. , kuris dalyvavo apžiūrint sudaužytą automobilį (b.l.13-17, t.2). Netikėti „Subaru“ automobilių atstovo Lietuvoje techniniu konsultantu, ar apžiūros protokolą pasirašiusiais kitais specialistais, pagrindo nėra. Tuo tarpu eksperto ir specialisto išvada ginčijamoje dalyje vertintina kritiškai, nes jie po avarijos automobilio neapžiūrėjo ir nematė atskirų detalių ar mazgų sugadinimų.

20Kolegija taip pat pažymi, kad ekspertas mano, kad yra sumažinta darbų kaina ir nurodė daugiau automobilio sugadinimų, kurie ieškovo sąmatoje nėra nurodyti. Tai rodo, kad faktiškai automobilio atstatymo kaina galėtų būti dar didesnė nei paskaičiuota, o ieškovo išmokėta visa draudimo išmoka turi priežastinį ryšį su autoįvykiu. Todėl kolegija mano, kad draudiko reikalavimas atlyginti visas jo patirtas išlaidas yra pagrįstas(CK 6.997str.2d., 6.1015str.1d.).

21Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, kolegija konstatuoja, kad pirmos instancijos teismas neteisingai aiškino ir taikė įstatymą, vertino įrodymus, todėl priėmė iš dalies nepagrįstą ir neteisėtą sprendimą, kuris keistinas, padidinant priteistą draudimo išmokos dydį iki 34519,10Lt.(CPK 326str.1d.3p.).

22Vadovaujantis CPK 93, 96, 98 str. kolegija perskirsto ir priteistas bylinėjimosi išlaidas.

23Kadangi ieškovo turtiniai reikalavimai yra patenkinti pilnai 34519,10Lt. sumai, todėl priteistinos žyminio mokesčio išlaidos sudaro 1035,57Lt., ekspertizės -500,0Lt., skelbimų laikraštyje – 182,60Lt., advokato pagalbos 573,48Lt., nes šias išlaidas patvirtina byloje pateikti įrodymai (b.l. 2, 31-48, 137-139, 169-170,198-200, t.1, b.l. 102-104, t.2).

24Apeliacinėje teismo instancijoje ieškovui priteistina 481,40Lt. žyminio mokesčio (b.l.124, t.2) ir 826,0Lt. advokato pagalbos išlaidų (b.l. 151, t.2).

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

28Pakeisti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2007 m. lapkričio 20 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-679-629/2007 ir jo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

29„priteisti iš atsakovo Latvijos AB „PAREKSS APDROŠINAŠANAS KOMPANIJA“, kurios pavadinimas pakeistas į APDROŠINAŠANAS AKCIJU SABIEDRIBA“GJENSIDIGE BALTIC‘ (bendr. reg.Nr.500032110451), vykdančios veiklą Lietuvoje per APDROŠINAŠANAS AKCIJU SABIEDRIBA “GJENSIDIGE BALTIC“ LIETUVOS FILIALĄ (kodas 300633222), ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ naudai 34519,10Lt draudėjui išmokėtos draudimo išmokos, 6 procentus metinių palūkanų už priteistą 34519,10Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme – 2005-08-19 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

30Priteisti iš atsakovo APDROŠINAŠANAS AKCIJU SABIEDRIBA“GJENSIDIGE BALTIC‘ ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ naudai 1035,57 Lt žyminio mokesčio, 500,0Lt. ekspertizės, 182,60Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu trečiajam asmeniui viešo paskelbimo spaudoje būdu, 573,48Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti, viso – 2291,65Lt., o taip pat 48,60Lt. valstybei procesinių dokumentų įteikimo išlaidų“.

31Priteisti iš atsakovo APDROŠINAŠANAS AKCIJU SABIEDRIBA “GJENSIDIGE BALTIC‘ ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ naudai 481,40Lt. žyminio mokesčio ir 826,00Lt. advokato pagalbos išlaidų apeliacinėje teismo instancijoje.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo... 5. Atsakovas AAS „Gjensidige Baltic“ atsiliepimu su ieškiniu nesutiko,... 6. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2007-11-20 sprendimu ieškinį tenkino iš... 7. Ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ pateikė teismui apeliacinį skundą,... 8. Atsakovas AAS „Gjensidige Baltic“ atsiliepimu į apeliacinį skundą... 9. Ieškovo apeliacinis skundas tenkintinas.... 10. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 11. Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame... 12. Kolegija absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė.... 13. Bylos medžiaga nustatyta, kad 2004-02-06 UAB „Tuvlita“ ieškovo... 14. Pirmos instancijos teismas skundžiamu sprendimu priteisė iš AB „PAREKSS... 15. Apeliacinis skundas yra paduotas dėl likusios nepriteistos 16046,77Lt. sumos,... 16. Kolegija, išnagrinėjusi bylą, sprendžia, kad pirmos instancijos teismas... 17. Pirmos instancijos teismas konstatavo, kad ieškovas įrodė, jog pagrįstai... 18. Kolegija pažymi, kad ginčas tarp šalių kilo tik dėl atlyginimo teismo... 19. Kolegija taip pat mano, kad ieškovas pagrįstai draudėjui išmokėjo ir už... 20. Kolegija taip pat pažymi, kad ekspertas mano, kad yra sumažinta darbų kaina... 21. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, kolegija konstatuoja, kad pirmos... 22. Vadovaujantis CPK 93, 96, 98 str. kolegija perskirsto ir priteistas... 23. Kadangi ieškovo turtiniai reikalavimai yra patenkinti pilnai 34519,10Lt.... 24. Apeliacinėje teismo instancijoje ieškovui priteistina 481,40Lt. žyminio... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 28. Pakeisti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2007 m. lapkričio 20 d.... 29. „priteisti iš atsakovo Latvijos AB „PAREKSS APDROŠINAŠANAS KOMPANIJA“,... 30. Priteisti iš atsakovo APDROŠINAŠANAS AKCIJU SABIEDRIBA“GJENSIDIGE... 31. Priteisti iš atsakovo APDROŠINAŠANAS AKCIJU SABIEDRIBA “GJENSIDIGE...