Byla 2-385-763/2012
Dėl praleisto įstatymu nustatyto termino atnaujinimo

1Švenčionių rajono apylinkės teismo teisėjas Rimvydas Petrauskas, sekretoriaujant Giedriui Maluškai, dalyvaujant pareiškėjos J. K. atstovei advokatei Rimutei Giruckienei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal J. K. atstovės advokatės Rimutės Giruckienės, pareiškimą su suinteresuotais asmenimis: Vilniaus apskrities valstybine mokesčių inspekcija ir Nacionaline Žemės tarnyba prie ŽŪM dėl praleisto įstatymu nustatyto termino atnaujinimo ir

Nustatė

2Pareiškėja pateikė teismui pareiškimą dėl termino atnaujinimo palikimui, atsiradusiam po jos tėvo A. L. mirties, 2003-09-12, priimti.

3Pareiškėjos atstovė paaiškino, kad 2003-09-12 mirė J. K. tėvas A. L.. Jam mirus pareiškėja nesikreipė į notarų biurą dėl palikimo priėmimo, nes ilgą laiką nežinojo apie jo mirtį, o be to negalėjo pateikti giminystę patvirtinančių dokumentų , nes jos gimimo liudijime tėvas nebuvo įrašytas. Šiuo metu yra žinoma, kad mirusiojo vardu yra atsiradęs palikimas, t. y. žemės sklypai, gyvenamasis namas su ūkio statiniais, esantys ( - ) k, Švenčionėlių sen., Švenčionių r. Dėl palikimo buvo kreiptasi į Švenčionių rajono antrąjį notarų biurą iš kurio gautas raštas, kad per įstatymo nustatytą terminą pareiškėja nesikreipė, todėl nėra galimybės užvesti paveldėjimo bylą. Pareiškėja terminą praleido dėl svarbių priežasčių, nes faktiškai apie atsiradusį palikimą ir apie tėvo mirtį sužinojo tik 2010 m. Sužinojusi ji pradėjo domėtis palikimu ir kokiu būdu ji galėtų jį priimti. Pateikus notarui prašymą dėl paveldėjimo bylos paaiškėjo, kad reikalingi pateikti giminystės ryšį patvirtinantys dokumentai. Pareiškėjos gimimo liudijime tėvas nebuvo įrašytas ir dėl to pastaroji kreipėsi į teismą. 2010-09-15 Kauno miesto apylinkės teismas sprendimu nustatė juridinę reikšmę turintį faktą, kad A. L. yra J. K. tėvas. Apie tėvo mirtį pareiškėja sužinojo vėlai, nes jos tėvai kartu gyveno maždaug nuo 1967 m. iki 1972 m. Santuoka nebuvo įregistruota ir jie gyveno kaip sugyventiniai. 1968 m. gimė dukra, tačiau po 4 metų šeimoje santykiai klostėsi prastai ir pareiškėjos motina išvyko gyventi pas savo tėvus ir nuo to laiko santykiai tarp pareiškėjos motinos ir A. L. visiškai nutrūko. 1973 m. pareiškėjos motina kreipėsi į Švenčionių rajono apylinkės teismą, kuris priteisė išlaikymą iš A. L. jo dukrai. Jis išlaikymą iki dukros pilnametystės mokėjo. Dukra su tėvu santykius palaikė iki pilnametystės, tačiau vėliau jų santykiai nutrūko ir ji nieko nežinojo apie tėvą. Apie tėvo mirtį pareiškėja sužinojo tik 2010 m., nes tos aplinkybės tapo žinomos jos motinai B. A.. Tada pareiškėja pradėjo domėtis tėvo palikimu. Laikytina, kad pareiškėja terminą palikimui priimti praleido dėl svarbių priežasčių, kadangi neturėjo galimybės užvesti paveldėjimo bylą. Ta galimybė atsirado tik tada, kai 2010-09-15 Kauno miesto apylinkės teismas sprendimu nustatė tėvystę ir į pareiškėjos gimimo liudijimą įrašė jos tėvo A. L. pavardę. Kadangi terminas palikimui priimti praleistas dėl svarbių priežasčių, todėl prašo terminą palikimui priimti atnaujinti.

4Liudytoja B. A. paaiškino, kad su pareiškėjos tėvu A. L. susipažino 1966 m., o 1968 m. gimė dukra J. Su juo sugyveno vieną vaiką ir kartu gyveno iki 1973 m. Kai jis pradėjo girtauti ir smurtauti, tada išvažiavo gyventi pas savo tėvus ir pas juos gyveno 4 metus, o 1977 m. sukūrė kitą šeima. Su A. L. nuo tada nebendravo. A. L. su dukra bendravo iki jos pilnametystės ir jai mokėjo išlaikymą. Kai 2010 m. jos sesuo gulėjo Švenčionių liginėje ji nuvyko jos aplankyti ir ten sutiko pažįstamą A. Č. iš ( - ) k. Kai ji pažįstamosios pasiteiravo apie A., ši pasakė, kad jis mirė prieš 5 metus. Tuomet ji paskambino dukrai ir pasakė, kad reikia sutvarkyti turto paveldėjimo reikalus. Kai ji kreipėsi į notarę, pastaroji jai patarė kreiptis į advokatę. Jos dukra J. K. nuo 2000 metų gyvena užsienyje. Iki išvykimo gyveno ( - ), o dabar gyvena Amerikoje. Po A. L. mirties liko namas, rūsys, kluonas, dirbtuvės ir sandėliukas, žemės sklypai. Jis gyveno savo mamos namuose, nuosavybės dokumentus buvo sutvarkęs savo vardu. Suinteresuotieji asmenys - Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija ir Nacionalinė Žemės tarnyba prie ŽŪM savo atsiliepimuose neprieštarauja, kad būtų atnaujintas terminas palikimui priimti.

5Prašymas tenkinamas.

6Pareiškėjos atstovės ir liudytojos paaiškinimus patvirtina bylos medžiagoje esantys dokumentai: gimimo, liudijimo kopija ,kurioje pažymėta, kad J. M. tėvai yra A. L. ir B. M. (b.l.6), santuokos sudarymo akto įrašas, iš kurio matyti, kad 1990 -11-23 susituokė R. K. ir J. M., (po santuokos sudarymo K.) (b.l.18), pažyma apie A. L. paskutinę deklaruotą gyvenamąją vietą, kurioje parašyta, kad jis gyv. vietą deklaravo ( - ) sen., Švenčionėlių sen., Švenčionių r., (b .l.7), Švenčionėlių seniūnijos pažyma apie ( - ) k. A. L. priklausantį gyvenamąjį namą su pastatais (b.l.8), Kauno m. apylinkės teismo 2010-09-15 sprendimas, kuriuo buvo nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, kad A. L. yra J. K. tėvas (b.l.10), A. L. mirties liudijimo nuorašas, iš kurio matyti, kad A. L. mirė 2003-09-12 68 metų amžiaus (b.l.11), nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašai, iš kurių matyti, kad A. L. nuosavybės teise priklauso: 1.9 ha , 1.2 ha , 1.7 ha ploto žemės sklypai ( - ) k., Švenčionių r.(b.l.12-17), iš Švenčionių rajono 2-ojo notarų biuro pažyma, iš kurios matyti, kad jokie A. L. įpėdiniai per įstatymo nustatytą terminą dėl turto paveldėjimo į notarų kontorą nesikreipė (b.l.9).

7Nustatyta, kad pareiškėjos motina B. A. atsitiktinai sužinojo apie savo dukters tėvo mirtį praėjus 7 metams po jo mirties ir pranešė apie tai dukrai J. K.. Kadangi laikas priimti palikimą seniai buvo praėjęs, J. K. pradėjo rūpintis tėvo palikto turto paveldėjimu. Pažymėtina, kad dėl tam tikrų objektyvių ir subjektyvių priežasčių pareiškėja su tėvu nebendravo jau daug metų, nes ji nuo 2000 metų gyventi išvyko į užsienį, todėl anksčiau sužinoti apie jai artimo žmogaus mirtį neturėjo galimybės. Jos motina B. A. (M.) taip pat nepalaikė jokių ryšių su A. L.. Dėl aukščiau išdėstyto darytina išvada, kad terminas priimti A. L. palikimą buvo praleistas dėl svarbių priežasčių, nes susiklosčius tam tikriems ( ne ypatingai geriems) santykiams tarp pareiškėjos motinos ir jos tėvo, jiems išsiskyrus ir gyvenant toli vienas nuo kito, skirtingose Lietuvos vietose, J. K. nežinojo ir negalėjo žinoti apie tėvo mirtį, o kai sužinojo šis terminas jau seniai buvo pasibaigęs.

8Suinteresuotos institucijos pareiškimui neprieštarauja.

9Kadangi nustatyta, kad pareiškėja įstatymo nustatytą terminą palikimui priimti praleido dėl svarbių priežasčių, todėl šis terminas atnaujinamas.

10Vadovaudamasis LR CPK 576-578 str. teismas

Nutarė

11Pareiškimą patenkinti. Atnaujinti J. K. ( a.k( - ) įstatymu nustatytą terminą paduoti prašymą priimti palikimą, atsiradusį po jos tėvo A. L. (a.k ( - ) mirties 2003-09-12.

12Priteisti iš pareiškėjos J. K. 15,80 Lt ( penkiolika litų 80 ct) teismo turėtų pašto išlaidų valstybės naudai.

13Nutartis per 7 d. nuo priėmimo gali būti suinteresuotų asmenų skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Švenčionių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai