Byla 2-21944-905/2016
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vitalijus Abramovičius,

2sekretoriaujant posėdžio sekretorei Anai Subač,

3dalyvaujant ieškovo atstovui bendrovės vadovui Vytautui Kairiui,

4atsakovo atstovui advokatui Kęstučiui Žičkui,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Enginera“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „LitCon“ dėl skolos ir delspinigių priteisimo.

6Reikalavimų ir atsikirtimų santrauka

7Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 4022,10 Eur skolą, 224,43 Eur delspinigius. Anot ieškovo, atsakovas neįvykdė visų savo įsipareigojimų pagal šalių sudarytą 2014 m. rugsėjo 24 d. statybos rangos sutartį Nr. 846S-140924/10 ir liko skolingas 4022,10 Eur pagal 2015 m. gegužės 11 d. sąskaitą faktūrą Nr. ENG000307 ir atliktų darbų priėmimo dokumentą.

8Atsakovas prašė ieškinį atmesti. Atsakovo teigimu, jis neturi galiojančios ir vykdytinos prievolės ieškovui sumokėti 4022,08 Eur, nes ši prievolė pasibaigė atsakovui atlikus įskaitymą.

9Nustatytos aplinkybės ir jų teisinis įvertinimas

10Civilinio kodekso 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas suėjęs arba kurio terminas nenurodytas arba apibūdintas pagal pareikalavimo momentą. CK 6.131 straipsnyje nustatyta, kad įskaitymui pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo, o įskaitoma yra pranešant apie tai kitai prievolės šaliai. Įskaitymo pasekmės atsiranda, t. y. prievolė pasibaigia, nepriklausomai nuo kitos prievolės šalies valios, jei prievolės šaliai kontrahentas praneša apie šį teisinį veiksmą ir egzistuoja CK 6.130 straipsnyje įtvirtintos sąlygos.

112015 m. liepos 22 d. paranešimu dėl netesybų ir mokėtinų sumų mažinimo Nr. SR-150722-01LV atsakovas (užsakovas) informavo ieškovą (rangovą), kad ieškovui atsakovo mokėtina 4527,80 Eur suma pagal 2015 m. gegužės 11 d. sąskaitą faktūrą Nr. ENG000307 įskaitoma į atsakovui ieškovo mokėtiną 4022,10 Eur sumą, kurią sudaro delspinigiai, paskaičiuoti už darbų užbaigimo termino pradelsimą (b. l. 46-47). Ieškovas neginčijo aplinkybės, kad šį pranešimą yra gavęs (Civilinio proceso kodekso 178 straipsnis). 2014 m. rugsėjo 24 d. statybos rangos sutarties Nr. 846S-140924/10 6.3 punkte nustatyta, kad užsakovas turi teisę rangovui pagal sutartį mokėtinas sumas sumažinti užsakovui mokėtinų sumų (delspinigių, baudų) dydžiu ir toks sumažinimas nebus laikomas užsakovo įsipareigojimų nevykdymu (netinkamu vykdymu) bei pagrindu sustabdyti rangovo įsipareigojimų vykdymą pagal sutartį (b. l. 5); sutarties 6.2 punkte įtvirtinta, kad rangovas, uždelsęs pradėti arba atlikti darbus nurodytais terminais, moka užsakovui 0,02 procentų dydžio delspinigius nuo visos sutarties kainos už kiekvieną uždelstą dieną. Iš teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų matyti, kad ieškovas teismine tvarka neginčijo atsakovo atlikto įskaitymo, taip pat jo neginčijo ir šioje byloje. Atsižvelgdamas į tai, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pagal pareikalavimo momentą, teismas sprendžia, jog ieškovas neturi galiojančios reikalavimo teisės į prašomas priteisti iš atsakovo sumas, esant galiojančiam (nenuginčytam) priešpriešinių reikalavimų įskaitymui (CK 6.130 straipsnio 1 dalis).

12Remdamasis nurodytais motyvais, teismas sprendžia, kad ieškinys nepagrįstas, todėl atmestinas. Atmetant ieškinį, atsakovui iš ieškovo priteistina 1070,15 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti (b. l. 70, 74-80; CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgdamas į ieškovo reikalavimų sumą, teismas nevertina šių bylinėjimosi išlaidų kaip neproporcingai didelių, todėl jų nemažina. Valstybei iš ieškovo priteistina 6,12 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 96 straipsnio 2 dalis). Nurodyta suma įmokėtina Valstybinei mokesčių inspekcijai, j. a. k. 188659752, įmokos kodas 5660.

13Teismo išvada

14Ieškinį atmesti.

15Priteisti atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „LitCon“, j. a. k 123228761, iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Enginera“, j. a. k. 302507286, 1070,15 Eur (tūkstantį septyniasdešimt eurų 15 ct) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

16Priteisti valstybei iš ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Enginera“, j. a. k. 302507286, 6,12 Eur (šešis eurus 12 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

17Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą. Teisėjas

18Vitalijus Abramovičius

Proceso dalyviai