Byla 2-128-425/2009

1Panevėžio apygardos teismo teisėjas Laimantas Misiūnas, posėdžio sekretorė Rimutė Markelevičienė, dalyvaujant:

2Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos atstovei L. M.,

3viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų Panevėžio apygardos vyriausiojo prokuroro ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos ieškinį, ginant viešąjį interesą, atsakovams G. V., A. D. ir A. S., trečiajam asmeniui ieškovo pusėje Utenos apskrities viršininko administracijai dėl paveldėjimo teisės liudijimo, žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutarties, perdavimo - priėmimo akto pripažinimo negaliojančiais.

4Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

5Panevėžio apygardos vyriausiasis prokuroras, gindamas viešąjį interesą, su ieškiniu 2008-09-25 kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti negaliojančiais ir panaikinti: 1. 2005-04-04 paveldėjimo teisės liudijimą pagal įstatymą, kuriuo G. Š. turtą (žemės sklypą 2,211 ha, unikalus numeris ( - ), esantį Utenoje, ( - )) paveldėjo dukterėčia G. V.; 2. 2005-04-15 žemės sklypo pirkimo pardavimo sutartį, kuria G. V. žemės sklypą, unikalus numeris ( - ), esantį Utenoje, ( - ), lygiomis dalimis pardavė A. D. ir A. S. už 120 000 Lt; 3. 2005-04-15 perdavimo - priėmimo aktą, kuriuo žemės sklypas, unikalus numeris ( - ), esantis Utenoje, ( - ), perduotas A. D. ir A. S.; 4. Grąžinti valstybei žemės sklypą, unikalus numeris ( - ), esantį Utenoje, ( - ), išreikalaujant iš neteisėto A. D. ir A. S. valdymo; 5. Panaikinti A. D. ir A. S. nuosavybės teisių į žemės sklypą, unikalus numeris ( - ), esantį Utenoje, ( - ), teisinę registraciją; 6. Priteisti iš atsakovų visas bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškovai ieškinyje, dublike, ieškovų atstovai teismo posėdyje nurodė, kad Utenos apskrities viršininkas 2004-12-20 sprendimu Nr. 13-10518 atkūrė nuosavybės teisę G. Š. į 2,2111 ha dydžio žemės sklypą, unikalus numeris ( - ), esantį ( - ), Utenoje. Po G. Š. mirties ( - ), žemės sklypą, unikalus numeris ( - ), esantį ( - ), Utenoje, 2005-04-04 paveldėjo G. V., kuri paveldėtą sklypą 2005-04-15 pirkimo-pardavimo sutartimi pardavė A. D. ir A. S. už 120 000 Lt.

7Panevėžio apygardos administracinis teismas 2005-07-21 sprendimu panaikino Utenos apskrities viršininko 2004-12-20 sprendimą Nr.13-10518 atkurti G. Š. nuosavybės teises į žemės sklypą, unikalus numeris ( - ), esantį ( - ), Utenoje, natūra grąžinant 2,2111 ha žemės sklypą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas Panevėžio apygardos administracinio teismo 2005-07-21 sprendimą paliko nepakeistą.

8Ieškovai, jų atstovai nurodė, kad šioje byloje ginčo žemės sklype, kurį paveldėjo atsakovė G. V. ir kurį 2005-04-15 pirkimo-pardavimo sutartimi pardavė atsakovams A. D. ir A. S., Lietuvos Respublikos Miškų valstybės kadastre yra įregistruotas 1,2 ha miško plotas, kuris pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus priskirtas valstybinės reikšmės miškams, todėl į šį žemės plotą negalėjo būti atkurtos nuosavybės teisės, o tuo pačiu negalėjo būti sudaromi tokio turto perleidimo sandoriai. Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, imperatyviai draudžiantys valstybinės reikšmės miškus perleisti privačion nuosavybėn, yra paskelbti viešai. Tokiu būdu, atsakovai privalėjo elgtis apdairiai ir įsitikinti, kad pagal įstatymą kliūčių pirkti žemės sklypą nėra. Jau vien 2005-07-21 Panevėžio apygardos administracinio teismo sprendime nustatytos aplinkybės leidžia teigti, kad 2005-04-04 G. V. paveldėdama ginčo žemės sklypą bei 2005-04-15 G. V. bei A. D. ir A. S. sudarydami žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartį žinojo, jog šiame žemės sklype yra valstybinės reikšmės miškas, todėl sudarydami ginčijamą pirkimo-pardavimo sutartį elgėsi nesąžiningai. Ieškovai motyvavo, kad ieškovai šioje byloje nepretenduoja į G. Š. palikimą, todėl Civilinio kodekso 5.8 str. numatytas vienerių metų ieškinio senaties terminas ieškiniui netaikytinas.

9Trečiojo asmens Utenos apskrities viršininko administracijos atstovas prašė ieškinį patenkinti. Nurodė, kad nepanaikinus ginčijamų sandorių, G. Š. palikimo paveldėtoja G. V. įgytų teisę reikalauti, kad būtų iš naujo vykdomos nuosavybės teisių atkūrimo procedūros, nors ji savo teisę į paveldėtą turtą jau yra realizavusi, parduodama įgytą nuosavybę atsakovams.

10Atsakovai G. V., A. D., A. S. atsiliepimuose į ieškinį ir triplikuose, atstovė teismo posėdyje nurodė, kad ieškinys nepagrįstas, nes byloje nėra ginčo, kad 2005-04-15 žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartis yra atlygintinė, t. y. negalima išreikalauti žemės sklypo, jei jis įgytas atlygintinai ir įgijėjai yra sąžiningi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003-12-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1163/2003, 2008-06-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-346/2008 ir kt.). 2005-04-15 nebuvo jokių teisinių kliūčių sudaryti sandorį: Utenos apskrities viršininko administracijos 2004-12-20 sprendimas nuginčytas dar nebuvo, duomenų, kad jis neteisėtas ar ketinama jį ginčyti taip pat nebuvo, žemės sklypo perleidimui jokie apribojimai nebuvo taikyti, žemės sklypo paskirtis nebuvo ir šiandien nėra miško paskirtis. Tiek 2005-01-05 prašymas Valstybinio miškotvarkos instituto direktoriui, tiek 2005-01-11 raštas Nr. 28, tiek 2005-01-13 prašymas Utenos rajono žemėtvarkos skyriui nepatvirtina atsakovų A. D. ir A. S. nesąžiningumo, nes iš šių dokumentų datų ir turinio akivaizdu, kad šie dokumentai susiję tik su atsakovės G. V. veiksmais, kuri veikė savo vardu ir savo interesais. Tokioms aplinkybėms paneigti įrodymų ieškovas nepateikė. Taigi, ginčijamo sandorio sudarymo metu atsakovai elgėsi apdariai ir rūpestingai ir negalėjo žinoti, kad perleidžiamas žemės sklypas G. Š. negalėjo būti suteiktas. Be to, nurodė, kad reikalavimas panaikinti ginčo žemės sklypo teisinę registraciją yra neteisėtas, nes nuosavybės teisės atsiradimo ar pasibaigimo pagrindas yra ne teisinės registracijos faktas, o įstatyme nustatyta aplinkybė (sandoris, įvykis), su kuria siejama civilinių teisių atsiradimas ar pasibaigimas (CK 4.47 str.). Taip pat nepagrįstas reikalavimas priteisti žyminį mokestį ir bylinėjimosi išlaidas, nes pagal CPK 83 str. 1 d. 5 p. prokuroras tokio pobūdžio bylose yra atleidžiamas nuo žyminio mokesčio mokėjimo, o įrodymų, kad jis turėjo kitokių bylinėjimosi išlaidų, byloje nėra.

11Atsakovė G. V. papildomai nurodė, kad administracinėje byloje Nr. A4-1724-2005, kurioje dalyvavo tas pats ieškovas Panevėžio apygardos prokuratūra, buvo pateikti duomenys, kad ji (G. V.) yra G. Š. įpėdinė. Nors ieškovas jau 2005 m. turėjo duomenų apie turto paveldėjimą, tačiau neginčijo paveldėjimo teisės liudijimo pagal įstatymą, dėl ko praleido ieškinio senaties terminą (CK 5.8 str.). Minėtoje administracinėje byloje jau išspręstas nuosavybės teisių atkūrimo klausimas, todėl visi ieškovo argumentai, susiję su atsakovų sąžiningumu ar nesąžiningumu, šioje byloje neturi jokios teisinės reikšmės. Be to, pagal Lietuvos Respublikos valstybinių miškų kadastro duomenis valstybinės reikšmės miškas sudaro tik 1,2000 ha, kai tuo tarpu ji paveldėjo 2,2111 ha žemės sklypą.

12Ieškinys tenkintinas.

13Bylos medžiaga nustatytos šios turinčios reikšmės bylai aplinkybės: 1. Utenos apskrities viršininko administracija 2004-12-20 sprendimu Nr.13-10518 nusprendė atkurti nuosavybės teises G. Š. į 2,2111 ha žemės sklypą Utenoje, ( - ), sklypą gražinant natūra (Panevėžio apygardos administracinio teismo administracinės bylos Nr. I-663-320-2005 4 lapas); 2. 2005-04-04 „Paveldėjimo teisės liudijimu pagal įstatymą“, G. Š., mirusios ( - ), turtą - žemės sklypą 2,211 ha, kurio unikalus numeris ( - ), esantį Utenoje, ( - ), paveldėjo jos dukterėčia G. V. (b.l.14-15); 3. 2005-04-15 „Žemės sklypo pirkimo pardavimo sutartimi“ G. V. paveldėtą iš G. Š. 2,211 ha žemės sklypą, kurio unikalus numeris ( - ), esantį Utenoje, ( - ), lygiomis dalimis pardavė A. D. ir A. S. už 120 000 Lt (b.l.16-18); 4. 2005-04-15 „Perdavimo - priėmimo aktu“ pardavėja G. V. 2,211 ha žemės sklypą, kurio unikalus numeris ( - ), esantį Utenoje, ( - ), perdavė sklypo pirkėjams A. D. ir A. S.;(b.l.19); 5. Panevėžio apygardos administracinis teismas 2005-07-21 sprendimu panaikino Utenos apskrities viršininko administracijos 2004-12-20 sprendimą Nr.13-10518 atkurti G. Š. nuosavybės teises į žemės sklypą, unikalus numeris ( - ), esantį ( - ), Utenoje, natūra grąžinant 2,2111 ha žemės sklypą (Panevėžio apygardos administracinio teismo administracinės bylos Nr. I-663-320-2005 74 -76 lapai).

14Kadangi administracinės justicijos teisena panaikintas administracinis aktas, kuriuo buvo atkurtos nuosavybės teisės G. Š. į 2,2111 ha žemės sklypą Utenoje, ( - ), sklypą gražinant natūra, nagrinėjamoje byloje ieškovas Panevėžio apygardos vyriausiasis prokuroras, gindamas viešąjį interesą, pareiškė ieškinį, prašydamas pripažinti vėlesnius neteisėtai atkurtos nuosavybės (2,2111 ha žemės sklypo) perleidimo sandorius, t.y. 2005-04-04 „Paveldėjimo teisės liudijimu pagal įstatymą“, 2005-04-15 „Žemės sklypo pirkimo pardavimo sutartį“ ir 2005-04-15 „Perdavimo - priėmimo aktą“.

15Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, jeigu administraciniu aktu buvo perduotas žemės sklypas, tai, teismo tvarka panaikinus administracinį aktą, spręstinas klausimas dėl restitucijos taikymo ir žemės sklypo išreikalavimo natūra. Civilinio kodekso 4.96str.3d. numato, kad jeigu daiktas neatlygintinai įgytas iš asmens, kuris neturėjo teisės jo perleisti nuosavybėn, tai savininkas turi teisę išreikalauti daiktą visais atvejais. Ši taisyklė taikoma ir kilnojamiems, ir nekilnojamiems daiktams. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovė G. V. po G. Š. mirties paveldėjo pastarajai priklausiusį žemės sklypą pagal Utenos apskrities viršininko administracijos 2004-12-20 sprendimą Nr.13-10518 dėl nuosavybės teisių atkūrimo, nes tai nurodyta pačiame paveldėjimo teisės liudijime. Kadangi Utenos apskrities viršininko 2004-12-20 sprendimas Nr.13-10518 Panevėžio apygardos administracinio teismo sprendimu panaikintas, nes G. Š. nuosavybės teisės į į 2,2111 ha žemės sklypą Utenoje, ( - ), sklypą gražinant natūra, atkurtos pažeidžiant įstatymų reikalavimus – žemės sklypas priskirtas miestų miškams, į kuriuos nuosavybės teisės negali būti neatkuriamos, todėl šią bylą nagrinėjantis teismo daro išvadą, kad šis žemės sklypas negalėjo būti pripažintas kaip priklausęs velionei G. Š. ir galintis būti tinkamu paveldėjimo dalyku (Civilinio kodekso 5.2str.). Kadangi G. V. paveldėjo turtą - žemės sklypą, kurį palikėja G. Š. įgijo pažeidžiant Lietuvos Respublikos Nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2str., 16str. reikalavimus, todėl toks turtas (valstybinės reikšmės miškas) negalėjo būti paveldėjimo dalyku ir paveldimas, todėl sudarytas paveldėjimo sandoris prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms (Civilinio kodekso 1.80str.1d.). Aptartais motyvais tenkintinas ieškovų reikalavimas pripažinti negaliojančiu nuo sudarymo momento 2005-04-04 „Paveldėjimo teisės liudijimas pagal įstatymą“, kuriuo G. Š., mirusios 1995-01-18, turtą - žemės sklypą 2,211 ha, esantį Utenoje, ( - ), paveldėjo jos dukterėčia atsakovė G. V.. Paveldėjimo teisės liudijimas pagal įstatymą yra neatlygintinis sandoris, todėl Civilinio kodekso 4.96str.3d. prasme, pripažinus negaliojančiu paveldėjimo teisės liudijimą, žemės sklypas galėtų būti išreikalaujamas iš paveldėtojos G. V..

16dėl 2005-04-15 „Žemės sklypo pirkimo pardavimo sutarties“ ir 2005-04-15 „Perdavimo - priėmimo akto“

17Atsakovai A. D. ir A. S. 2,2111 ha žemės sklypą iš atsakovės G. V. įsigijo už 120 000 Lt, t.y. atlygintinio sandorio pagrindu ir Civilinio kodekso 4.96str.3d. prasme jie galėtų būti pripažįstami kaip sąžiningi įgijėjai.

18Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką sąžiningu įgijėju yra laikomas asmuo, kuris nežinojo ir neturėjo žinoti, kad daiktas įgyjamas iš asmens, kuris neturėjo teisės jo perleisti. Neturėjimas teisės perleisti daiktą yra įgijėjo teisių atsiradimo kliūtis. Daiktą perleidžiantis asmuo gali neturėti teisės perleisti daikto, jeigu jo pardavimą draudžia ar riboja imperatyviosios įstatymo nuostatos. Kiekvienas asmuo turi žinoti ir vykdyti įstatymus. Jis negali pasiteisinti įstatymo nežinojimu, nes valstybėje visi įstatymai yra skelbiami (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. M. M. ir kt. v. Klaipėdos apskrities viršininko administracija ir kt., bylos Nr. 3K-3-294/2007).

19Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2002 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. 1651 „Dėl Alytaus, Klaipėdos, Marijampolės, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos ir Vilniaus apskričių miškų priskyrimo grupėms“ buvo patvirtinti Utenos apskrities miškų priskyrimo miškų grupėms sąrašai, kuriuose nurodoma, kad kvartalas Nr. ( - ), kuriame yra ginčo žemės sklypas, unikalus numeris ( - ), esantis Utenoje, ( - ), kaip Utenos miesto miškas yra priskirtas valstybinės reikšmės miškams.

20Valstybinės miškotvarkos tarnybos 2008-06-16 rašte Nr.587 nurodė, kad Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastre yra įregistruotas 1,2 ha valstybinės reikšmės miškų plotas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-11-03 nutarimo 1370 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-10-23 nutarimo Nr.1154 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr.97-2451; 2004, Nr.162-5910; 2007, Nr.2-57) (b.l.11, 12, 13). Valstybinės miškotvarkos tarnybos 2008-06-16 Pažyma apie Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastre įregistruotų miškų taksacines charakteristikas Nr.TA 0806-16170 nustatyta, kad bendrame 2,2111 ha žemės sklype (žemės sklypo kadastro Nr.8270/0018:153 Utenos m. k.v. ), kuriame miško 1,2 ha, medžių amžius nuo 30 iki 45 metų, aukštis – 22, 23 metrai (b.l.13).

21Bylos nagrinėjimo metu pagal šalių pateiktus įrodymus nustatyta, kad atsakovams priklausančiame 2,2111 ha žemės sklype yra 1,2 ha miško plotas, kuris pagal paminėtą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą priskirtas valstybinės reikšmės miškams ir įregistruotas Lietuvos Respublikos miškų valstybės archyve (b.l. 13), nors Nekilnojamojo turto registre visa 2,2111 ha žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis įregistruota – kita (b.l. 29), t.y. ne valstybinės reikšmės miško statusu.

22Nagrinėjamoje byloje atsakovų sudarytoje 2005-04-15 „Žemės sklypo pirkimo pardavimo sutarties“ 1 p. nurodyta: „Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas: žemės sklypo registro įrašas Nr.44/368411“, „Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis: iki pardavimo – kita (komercinės paskirties ir smulkaus verslo objektams statyti ir eksploatuoti), įsigijus sklypą – kita (komercinės paskirties ir smulkaus verslo objektams statyti ir eksploatuoti) (b.l.16-18). Formaliai vertinant žemės sklypo, kuriame nėra augančių didelio skaičiaus medžių, pirkimą-pardavimą apdairiam ir rūpestingam pirkėjui pakaktų Nekilnojamojo turto registro duomenų apie žemės naudojimo paskirtį, tačiau nagrinėjamos bylos atveju nustatyta, kad sudarant 2005-04-15 pirkimo-pardavimo sutartį, ginčo žemės sklype 1,2 ha plote realiai augo miškas. Byloje esančiu Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos 2008-10-28 raštu Nr.(3-3)-D8-9361 nustatyta, kad 2008 metais žemės sklype, kurio unikalus Nr. ( - ), esančiame Utenoje, ( - ), neteisėtai iškirsti medžiai 1,00 ha miško plote (b.l.142). Ministerijos valstybės sekretoriaus sudaryta komisija 2008-10-24 „Pažyma apie Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento veiklą, vykdant valstybinės reikšmės miško kontrolę“ nustatė, kad žemės sklype, kurio unikalus numeris 4400-0542-6662, patenka Utenos miškų urėdijos 630 kvartalo 77-78 taksiniai sklypai, kuriuose 2005m. lapkričio mėnesį (atsakovams A. D. ir A. S. sklypą jau įsigijus) iškirsta 237 baltalksniai, 3 beržai, trys drebulės, kas leidžia teismui daryti išvadą, kad atsakovai A. D. ir A. S., prieš sudarydami pirkimo-pardavimo sandorį, turėjo pareigą elgtis ypač atidžiai ir rūpestingai, ir papildomai aiškintis, ar Utenos miesto teritorijoje norimas įsigyti sklypas, kuriame auga medžiai, nėra priskirtas valstybiniams miškams. Šias aplinkybes išaiškinti atsakovams A. D. ir A. S. pakako nuvykti į Utenos miškų urėdiją, ar Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentą, kur būtų suteikta reikalinga informacija. Kadangi atsakovams buvo reali galimybė ir pareiga išsiaiškinti aplinkybes ar norimame įsigyti žemės sklype esantis 1,2 ha miškas nėra priskirtas valstybiniam miškui, tačiau atsakovai šių aplinkybių nesiaiškino, todėl atsakovų A. D. ir A. S. veiksmai negali būti pripažinti kaip rūpestingi ir apdairūs, o dėl ko jie negali būti pripažįstami sąžiningais žemės sklypo įgijėjais Civilinio kodekso 4.96str.2d. prasme, nes jų sudarytas sandoris prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms (Civilinio kodekso 1.80str.1d.) Aptartais motyvais ieškovo ieškinys šioje dalyje pripažintinas pagrįstu, naikintini 2005-04-15 „Žemės sklypo pirkimo pardavimo sutartis“ ir 2005-04-15 „Perdavimo - priėmimo aktas“. Panaikinus sandorius, kurie buvo pagrindas įregistruoti Nekilnojamojo turto registre A. D. ir A. S. nuosavybės teises į 2,2111 ha žemės sklypą (unikalus numeris ( - ), esantį Utenoje, ( - )), nors ir pripažintini iš dalies išvestiniais, tačiau dėl visiško aiškumo tenkintini reikalavimai panaikinti atsakovų vardais atliktą teisinę registraciją į ginčo sklypą bei grąžinti valstybei žemės sklypą, išreikalaujant iš A. D. ir A. S. valdymo, kadangi atsakovai G. V., A. D. ir A. S. nebėra ginčo žemės sklypo savininkai.

23Pripažinus ieškovo prašomus žemės sklypo perleidimo sandorius negaliojančiais, teismas savo iniciatyva (ex officio) turi taikyti restituciją (CK 6.145 straipsnis), tai yra grąžinti šalis į buvusią iki sudarytų sandorių padėtį, dėl ko iš atsakovės G. V. turėtų būti priteistina 120 000 Lt pinigų sumą lygiomis dalimis atsakovams A. D. ir A. S..

24Atsakovų pateiktas Utenos rajono savivaldybės tarybos 2008-10-30 sprendimas Nr.TS-276, kuriuo žemės sklypas, priklausantis atsakovas A. D. ir A. S. ginčo žemės sklypas (b.l.140, 141) negali būti pripažįstamas turinčiu teisinės reikšmės nagrinėjamos bylos atveju, nes vietos savivaldos institucijų priimti norminiai aktai negali prieštarauti aukštesnės teisinės galios norminiams aktams, nagrinėjamos bylos atveju Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2002 m. spalio 21 d. nutarimui Nr. 1651 „Dėl Alytaus, Klaipėdos, Marijampolės, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos ir Vilniaus apskričių miškų priskyrimo grupėms“. Tik įstatymo nustatyta tvarka panaikinus 1,2 ha ginčo miško nėra priskirimą valstybinio miško statusui, vietos savivaldos institucijos sprendimas dėl šios teritorijos galėtų būti realizuojamas. Atsakovų motyvas, kad ginčo žemės sklype nebėra miško, nes jis iškirstas, yra teisiškai nepagrįstas, nes pagal Lietuvos Respublikos Miškų įstatymo nuostatas ir miško kirtavietė yra miškas, tuo labiau, kad ginčo teritorija įregistruota valstybės miškų registre.

25Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 93str.1d., iš atsakovų lygiomis dalimis priteistinas žyminis mokestis nuo panaikintų sandorių turto vertės, kuris yra 120 000 Lt ( žyminis mokestis - 3 400 Lt) bei teismo turėtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu – 150,00 Lt, į valstybės biudžetą

26Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 260-270 str.,

Nutarė

27Ieškinį tenkinti pilnai. 1. Pripažinti negaliojančiu ir panaikinti Utenos rajono 1-jo notarų biuro notarės 2005m. balandžio 4d. išduotą „Paveldėjimo teisės liudijimą pagal įstatymą“ (registras DM – 2285), kuriuo G. Š., mirusios ( - ), turtą - žemės sklypą 2,211 ha, kurio unikalus numeris ( - ), esantį Utenoje, ( - ), paveldėjo jos dukterėčia G. V. (a/k (duomenys neskelbtini) 2. Pripažinti negaliojančiu ir panaikinti 2005m. balandžio 15d. sudarytą „Žemės sklypo pirkimo pardavimo sutartį“ (notarinio registro Nr.NJ – 2531), kuria G. V. (a/k (duomenys neskelbtini) paveldėtą 2,211 ha žemės sklypą, kurio unikalus numeris ( - ), esantį Utenoje, ( - ), lygiomis dalimis pardavė A. D. (a/k (duomenys neskelbtini) ir A. S. (a/k (duomenys neskelbtini) už 120 000 Lt. 3. Pripažinti negaliojančiu ir panaikinti 2005m. balandžio 15d. „Perdavimo - priėmimo aktą“ (notarinio registro Nr.NJ – 2531), kuriuo pardavėja G. V. perdavė 2,211 ha žemės sklypą, kurio unikalus numeris ( - ), esantį Utenoje, ( - ), perdavė žemės sklypo pirkėjams A. D. (a/k (duomenys neskelbtini) ir A. S. (a/k (duomenys neskelbtini) 4. Taikyti restituciją ir priteisti iš G. V. (a/k (duomenys neskelbtini) 60 000 Lt (šešiasdešimt tūkstančių litų) A. D. (a/k (duomenys neskelbtini) bei 60 000 Lt (šešiasdešimt tūkstančių litų) A. S. (a/k (duomenys neskelbtini) 5. Panaikinti A. D. (a/k (duomenys neskelbtini) ir A. S. (a/k (duomenys neskelbtini) nuosavybės teisių į 2,211 ha žemės sklypą, unikalus numeris ( - ), esantį Utenoje, ( - ), teisinę registraciją. 6. Grąžinti valstybei žemės sklypą, unikalus numeris ( - ), esantį Utenoje, ( - ), išreikalaujant iš A. D. (a/k (duomenys neskelbtini) ir A. S. (a/k (duomenys neskelbtini) valdymo. 7. Priteisti iš G. V. (a/k (duomenys neskelbtini) A. D. (a/k (duomenys neskelbtini) ir A. S. (a/k (duomenys neskelbtini) po 1133 Lt žyminio mokesčio bei po 50 Lt teismo turėtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą.

28Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėjas Laimantas Misiūnas, posėdžio... 2. Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos atstovei L. M.,... 3. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 4. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 5. Panevėžio apygardos vyriausiasis prokuroras, gindamas viešąjį interesą,... 6. Ieškovai ieškinyje, dublike, ieškovų atstovai teismo posėdyje nurodė, kad... 7. Panevėžio apygardos administracinis teismas 2005-07-21 sprendimu panaikino... 8. Ieškovai, jų atstovai nurodė, kad šioje byloje ginčo žemės sklype, kurį... 9. Trečiojo asmens Utenos apskrities viršininko administracijos atstovas prašė... 10. Atsakovai G. V., A. D., A. S. atsiliepimuose į ieškinį ir triplikuose,... 11. Atsakovė G. V. papildomai nurodė, kad administracinėje byloje Nr.... 12. Ieškinys tenkintinas.... 13. Bylos medžiaga nustatytos šios turinčios reikšmės bylai aplinkybės: 1.... 14. Kadangi administracinės justicijos teisena panaikintas administracinis aktas,... 15. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, jeigu... 16. dėl 2005-04-15 „Žemės sklypo pirkimo pardavimo sutarties“ ir 2005-04-15... 17. Atsakovai A. D. ir A. S. 2,2111 ha žemės sklypą iš atsakovės G. V.... 18. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką sąžiningu... 19. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2002 m. spalio 21 d. nutarimu Nr. 1651 „Dėl... 20. Valstybinės miškotvarkos tarnybos 2008-06-16 rašte Nr.587 nurodė, kad... 21. Bylos nagrinėjimo metu pagal šalių pateiktus įrodymus nustatyta, kad... 22. Nagrinėjamoje byloje atsakovų sudarytoje 2005-04-15 „Žemės sklypo pirkimo... 23. Pripažinus ieškovo prašomus žemės sklypo perleidimo sandorius... 24. Atsakovų pateiktas Utenos rajono savivaldybės tarybos 2008-10-30 sprendimas... 25. Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 93str.1d., iš atsakovų lygiomis... 26. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 260-270 str.,... 27. Ieškinį tenkinti pilnai. 1. Pripažinti negaliojančiu ir panaikinti Utenos... 28. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui,...