Byla A2-1177-555/2019
Dėl taikos sutarties patvirtinimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Tamašauskas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų V. K. ir V. K. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2019 m. balandžio 2 d. nutarties civilinėje byloje Nr. A2-7782-947/2019 pagal pareiškėjų V. K. ir V. K. prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2SP-31125-924/2017 pagal pareiškėjų V. K., V. K. ir uždarosios akcinės bendrovės „Darisma“ prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Pareiškėjai V. K. ir V. K. kreipėsi į teismą su prašymu atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. SP-31125-924/2017 dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių, t. y., jog prašymą dėl proceso atnaujinimo, kurį teikė kitas pareiškėjas (UAB „Darisma“), pateikė ir bylą vedė UAB „Darisma“ vardu neįgaliotas vesti bylą asmuo.

72.

8Pareiškėjai nurodė, kad nuo 2017 m. gruodžio 25 d. R. L. nėra UAB „Darisma“ akcininkas, todėl jis neturėjo teisės ir įgaliojimų nei pats teikti prašymą dėl proceso atnaujinimo, nei įgalioti tai atlikti advokatę. Pareiškėjai, remdamiesi šia aplinkybe, prašė teismo antrą kartą atnaujinti procesą, tačiau kitu pagrindu (dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 366 straipsnio 1 dalies 2 punktas) ir tenkinti jų bei skolininkės UAB „Darisma“ atstovo A. K. prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo, taip pat tenkinti jų prašymą išduoti vykdomąjį raštą. Pareiškėjai nurodė, kad jie 2019 m. vasario 11 d. atsitiktinai sužinojo iš Juridinių asmenų registro, jog 2018 m. lapkričio 15 d. buvo užregistruotas UAB „Darisma“ vadovo prašymas registruoti informaciją, jog UAB „Darisma“ visų akcijų savininku tapo vienas asmuo. Pagal nurodytus duomenis nuo 2017 m. gruodžio 25 d. visų akcijų savininku tapo ( - ) pilietis N. K.. Tuo tarpu UAB „Darisma“ prašymą dėl proceso atnaujinimo pirmą kartą teikė UAB „Darisma“ advokatė, su kuria teisinių paslaugų sutartį pasirašė R. L., veikdamas kaip UAB „Darisma“ akcininkas. R. L. nuo 2017 m. gruodžio 25 d. nebeturėjo įgaliojimų veikti įmonės vardu ir pasirašyti atstovavimo sutarties su advokate G. S.-D., todėl, pareiškėjų vertinimu, prašymą dėl proceso atnaujinimo pateikė ir bylą vedė UAB „Darisma“ vardu neįgaliotas vesti bylą asmuo.

93.

10Pareiškėja UAB „Darisma“ su prašymu nesutiko ir prašė jį atmesti, priteisti iš pareiškėjų bylinėjimosi išlaidas. Pareiškėja nurodė, kad aplinkybės, susijusios su R. L. UAB „Darisma“ akcijų turėjimo ir jų perleidimo momentu, nebuvo civilinių bylų Nr. SP-31125-924/2017 ir Nr. eA2-729-886/2019 nagrinėjimo dalykas. Civilinėje byloje buvo sprendžiamas UAB „Darisma“ vardu veikusio su pareiškėjais susijusio asmens A. K. įgaliojimų turėjimo klausimas, o 2019 m. vasario 7 d. nutarties priėmimui civilinėje byloje Nr. eA2-729-886/2019 neturėjo jokios įtakos duomenys apie UAB „Darisma“ akcininkus. Teismas, priimdamas 2019 m. vasario 7 d. nutartį civilinėje byloje Nr. eA2-729-886/2019, nesirėmė R. L. duotais paaiškinimais. Juridinių asmenų registre faktas apie UAB „Darisma“ akcininkų pasikeitimą buvo registruotas dar 2018 m. lapkričio 15 d., t. y. civilinės bylos Nr. eA2-729-886/2019 nagrinėjimo metu. Vien tai, kad pareiškėjai V. K. ir V. K. atsitiktinai šį faktą sužinojo jau po bylos išnagrinėjimo, nesudaro pagrindo konstatuoti, kad egzistuoja pagrindas atnaujinti procesą. Pareiškėja UAB „Darisma“ pateikė teismui 2019 m. kovo 7 d. UAB „Darisma“ akcininko N. K. ir 2019 m. kovo 18 d. UAB „Darisma“ direktoriaus P. V. patvirtinimą dėl teisinių paslaugų sutarties tarp UAB „Darisma“ ir advokatės G. S.-D., taip pat patvirtinimą, kad bendrovės akcininkas ir direktorius palaiko Kauno apylinkės teisme išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. eA2-729-886/2019 nurodytą poziciją ir jokių pretenzijų dėl šios sutarties sudarymo nei advokatei, nei sutartį įmonės vardu pasirašiusiam asmeniui R. L. neturi (Civilinio kodekso (toliau – CK) 2.133 straipsnio 6 dalis).

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

124.

13Kauno apylinkės teismas 2019 m. balandžio 2 d. nutartimi pareiškėjų V. K. ir V. K. prašymą dėl proceso atnaujinimo atmetė ir atsisakė atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2SP-31125-924/2017.

145.

15Teismas nurodė, kad tarp pareiškėjų V. K., V. K. ir UAB „Darisma“ nėra ginčo, jog nagrinėjant civilinę bylą Nr. eA2-729-886/2019 ir priimant 2019 m. vasario 7 d. nutartį egzistavo ši faktinė aplinkybė – nuo 2017 m. gruodžio 25 d. visų UAB „Darisma“ akcijų savininku tapo ( - ) pilietis N. K.; taip pat nėra ginčo, kad pareiškėjams V. K. ir V. K. nebuvo žinoma ši aplinkybė bylos nagrinėjimo metu ir tapo žinoma tik išnagrinėjus bylą, tačiau, teismo vertinimu, jiems ši aplinkybė galėjo būti žinoma, kadangi ji buvo viešai įregistruota Juridinių asmenų registre dar 2018 m. lapkričio 16 d.

166.

17Teismas sutiko su pareiškėjų pozicija, kad jų nurodyta aplinkybė atitinka esminę reikšmę bylai turinčios aplinkybės požymius, t. y. jeigu ji būtų buvusi žinoma nagrinėjant bylą, teismas būtų kėlęs klausimą civilinio proceso teisės aspektu, t. y. būtų aiškinęsis aplinkybę, ar UAB „Darisma“ yra tinkamai atstovaujama civilinėje byloje.

187.

19Teismas taip pat nurodė, kad byloje pateikti įrodymai patvirtina, jog bendrovės vadovas ir vienintelis bendrovės dalyvis-akcininkas raštu patvirtino visus UAB „Darisma“ vardu advokatės atliktus procesinius veiksmus civilinėje byloje Nr. eA2-729-886/2019, todėl visų byloje atliktų procesinių veiksmų teisėtumas ir pagrįstumas nebegali būti kvestionuojamas, nes UAB „Darisma“ vadovas ir dalyvis-akcininkas pasinaudojo civilinėje teisėje įtvirtintu sandorių patvirtinimo institutu, numatytu CK 2.133 straipsnio 6 dalyje. Teismas konstatavo, kad UAB „Darisma“ atstovai įstatymo nustatyta tvarka patvirtino sandorį dėl suteiktų teisinių paslaugų, kurias suteikė civilinėje byloje Nr. eA2-729-886/2019 advokatė (CPK 57 straipsnio 3 dalis), kas patvirtina, kad ginčo tarp kliento UAB „Darisma“ ir advokatės, veikusios šios bendrovės vardu, dėl suteiktų teisinių paslaugų nėra (Advokatūros įstatymo 51 straipsnio 1 dalis).

208.

21Teismas pažymėjo, kad ypatingą reikšmę turi aplinkybė, jog teismas, priimdamas 2019 m. vasario 7 d. nutartį, analizavo ir vertino tas teisinę reikšmę turinčias faktines aplinkybes, kurios egzistavo 2017 m. gruodžio 5 d., kuomet buvo pasirašyta taikos sutartis tarp V. K., V. K. ir UAB „Darisma“ atstovo A. K., tačiau dėl šių aplinkybių pareiškėjai, teikdami prašymą atnaujinti procesą, visiškai nepasisakė ir teismo nutartimi nustatytų faktų nekvestionavo.

229.

23Teismas atmetė pareiškėjų argumentus, jog byloje nėra pateiktas UAB „Darisma“ akcininko N. K. rašto originalus egzempliorius ir nėra galimybės nustatyti, ar toks asmuo realiai egzistuoja, ar jis tikrai pats pasirašė teismui pateiktą patvirtinimą, kadangi tokią jų poziciją laikė subjektyvaus pobūdžio deklaratyviais teiginiais.

2410.

25Teismas, įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, sprendė, kad pareiškėjų nurodytos aplinkybės neatitinka kasacinio teismo praktikoje nurodytų naujai paaiškėjusių aplinkybių požymių, todėl nurodytų aplinkybių pagrindu procesas negali būti atnaujintas.

26III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

2711.

28Atskiruoju skundu pareiškėjai V. K. ir V. K. prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2019 m. balandžio 2 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2SP-31125-924/2017; atnaujinus civilinėje byloje procesą – UAB „Darisma“ 2018 m. gegužės 11 d. – prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2SP-31125-924/2017 palikti nenagrinėtą; pripažinti netekusia teisinės galios Kauno apylinkės teismo 2019 m. vasario 7 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2SP-31125-924/2017. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

2911.1.

30Nagrinėjamu atveju neginčijamai nustatyta, tą skundžiamoje nutartyje pripažino ir pirmosios instancijos teismas, kad civilinėje byloje Nr. 2SP-31125-924/2017, sprendžiant 2018 m. gegužės 11 d. UAB „Darisma“ vardu advokatės G. S.-D. pateikto pareiškimo dėl proceso atnaujinimo klausimą, ir vėliau, atnaujinus bylos nagrinėjimą, pareiškėjos UAB „Darisma“ interesus atstovavo advokatė G. S.-D. pagal atstovavimo sutartį, pasirašytą su R. L., kuris nebuvo UAB „Darisma“ dalyvis nuo 2017 m. gruodžio 25 d., kaip nebuvo ir šio juridinio asmens įgaliotu asmeniu.

3111.2.

32Nagrinėjamu atveju aktualu tai, kad pirmosios instancijos teismas, civilinėje byloje Nr. 2SP-31125-924/2017, spręsdamas UAB „Darisma“ pateikto prašymo atnaujinti procesą priėmimo klausimą, pažeidė proceso teisės normas, t. y. teismas, inter alia, turėdamas pareigą ex officio patikrinti procesinio atstovavimo tinkamumą, ir nustatęs aptariamas aplinkybes, turėjęs pagrindą, vadovaujantis CPK 370 straipsnio 1 dalimi, pareiškimą atsisakyti priimti, to nepadarė. Tokį teismo neatidumą galima pateisinti tik ta aplinkybe, kad VĮ Registrų centro duomenys apie akcininko pasikeitimą buvo įregistruoti jau po pareiškimo priėmimo teisme, t. y. 2018 m. lapkričio 15 d., tačiau skundžiamos nutarties priėmimo metu šios aplinkybės jau buvo išviešintos.

3311.3.

34Pareiškėjos UAB „Darisma“ pareiškimo dėl proceso atnaujinimo padavimo metu (2018 m. gegužės 11 d.) R. L. nebuvo šios bendrovės akcininkas, jam pačiam ši aplinkybė neabejotinai buvo žinoma, todėl sprendžiant pareiškimo dėl proceso atnaujinimo byloje priėmimo klausimą, jis bendrovės vardu veikti negalėjo. Toks trūkumas negalėjo būti šalinamas CPK 370 straipsnio 1 dalies pagrindu, tačiau negali būti šalinamas dabar pagal CK 2.133 straipsnio 6 dalyje numatytas taisykles, pateikus naujojo UAB „Darisma“ akcininko ir direktoriaus pritarimą visiems byloje atliktiems veiksmams, atsižvelgiant ir į tai, kad byloje nėra pateikti šių dokumentų originalai.

3511.4.

36Pagal UAB „Darisma“ prašymą dėl proceso atnaujinimo, proceso atnaujinimui nebuvo pagrindo, kas reiškia, kad atitinkamai nebuvo pagrindo ir atmesti pareiškėjų prašymo tvirtinti taikos sutartį ir pripažinti netekusiomis teisinės galios teismo nutartis dėl taikos sutarties patvirtinimo ir vykdomojo rašto išdavimo, nepaisant jokių kitų aplinkybių.

3712.

38Pareiškėja UAB „Darisma“ pateikė atsiliepimą į pareiškėjų V. K. ir V. K. atskirąjį skundą, kuriuo prašo jį atmesti ir Kauno apylinkės teismo 2019 m. balandžio 2 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodomi šie argumentai:

3912.1.

40Kauno apylinkės teisme 2019 m. vasario 7 d. išnagrinėtos civilinės bylos Nr. eA2-729-886/2019 dalykas buvo nustatyti, ar yra pagrindas teismui civilinėje byloje ne ginčo tvarka patvirtinti pareiškėjų 2017 m. spalio 2 d. taikos sutartį, kurią UAB „Darisma“ vardu pasirašė A. K., kai byloje atnaujinus procesą paaiškėjo, kad juridinis asmuo sandoriui nepritaria ir ginčija juridinio asmens vardu sandorį pasirašiusio asmens įgaliojimus. Taigi, nagrinėtoje byloje buvo sprendžiama UAB „Darisma“ vardu veikusio asmens A. K. įgaliojimų turėjimo klausimas. Tuo tarpu pareiškėjų nurodoma aplinkybė, susijusi su R. L. UAB „Darisma“ akcijų turėjimo ir jų perleidimo momentu, nebuvo civilinių bylų Nr. SP-31125-924/2017 ir Nr. eA2-729-886/2019 nagrinėjimo dalykas. Taigi, ta aplinkybė, kas civilinės bylos Nr. eA2-729-886/2019 nagrinėjimo metu buvo UAB „Darisma“ akcininkas, neturi jokios įtakos teisingam 2019 m. vasario 7 d. nutarties priėmimui.

4112.2.

42Pareiškėjai 2019 m. vasario 7 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. eA2‑729‑886/2019, neskundė, o aplinkybės, kurios grindžiamas jų prašymas dėl proceso atnaujinimo, jiems objektyviai galėjo būti žinomos dar minėtos civilinės bylos nagrinėjimo metu. Juridinių asmenų registre faktas apie UAB „Darisma“ akcininkų pasikeitimą buvo registruota 2018 m. lapkričio 15 d., t. y. bylos nagrinėjimo metu, todėl vien tai, kad pareiškėjai atsitiktinai šį faktą sužinojo jau po bylos išnagrinėjimo, nesudaro pagrindo bylos atnaujinimui. Pareiškėjai neįrodė teismų praktikoje konstatuotos sąlygos, susijusios su jų objektyviu galėjimu žinoti aplinkybę, kuria yra grindžiamas prašymas dėl proceso atnaujinimo.

4312.3.

44Juridinių asmenų registre faktas apie UAB „Darisma“ akcininkų pasikeitimą buvo registruotas 2018 m. lapkričio 15 d., o pareiškėjo UAB „Darisma“ prašymas dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2SP-31125-924/2017 buvo paduotas 2018 m. gegužės 11 d. Taigi, objektyviai nei civilines bylas Nr. SP-31125-924/2017 ir Nr. eA2‑729‑886/2019 išnagrinėjęs pirmosios instancijos teismas, nei UAB „Darisma“ atstovė advokatė, ankščiau kaip 2018 m. lapkričio 15 d. negalėjo žinoti aplinkybių susijusių su UAB „Darisma“ akcininkų pasikeitimu. Be to, advokatė atstovavo ne akcininko, o įmonės interesus, dėl šios priežasties, aplinkybės, kada ir kokius sandorius su savo turtu, šiuo atveju akcijomis, sudarinėjo R. L., advokatei tapo žinoma tik iš pareiškėjų 2019 m. vasario 19 d. prašymo turinio.

4512.4.

46Kaip matyti iš 2019 m. vasario 7 d. nutarties turinio, šia nutartimi nei 2017 m. spalio 2 d. taikos sutartis, nei 2016 m. rugsėjo 30 d. laidavimo sutartis, kurios pagrindu atsirado UAB „Darisma“ 131 300,00 Eur prievolė pareiškėjams, nebuvo panaikintos. Minėtoje nutartyje taip pat nebuvo kvestionuojama pareiškėjų 131 300,00 Eur reikalavimo teisė į skolininką UAB „Darisma“. Jei pareiškėjai mano, jog jų teisės ir teisėti interesai yra pažeisti, tuomet jie turi teisę įstatyme nustatyta tvarka ginti savo interesus ir reikšti reikalavimą dėl 131 300,00 Eur sumos priteisimo iš UAB „Darisma“.

4712.5.

48Kauno apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-831-343/2019, kurioje yra ginčijama 2016 m. rugsėjo 30 d. laidavimo sutartis. Šioje civilinėje byloje pareiškėjai taip pat yra pateikę prašymą dėl ieškinio palikimo nenagrinėtu tuo pačiu faktiniu pagrindu, kaip ir nagrinėjamoje byloje dėl proceso atnaujinimo, t. y. kad teismui pateiktas ieškinys yra neįgaliotos jį teikti atstovės, tačiau Kauno apygardos teismo nutartimi prašymas buvo netenkintas ir nustatytas terminas ieškinio trūkumams pašalinti. Pašalinus nustatytus trūkumus ir pateikus atstovavimą pagrindžiančius įrodymus, minėtoje civilinėje byloje UAB „Darisma“ atstovavimas yra pripažintas tinkamu.

49Teismas

konstatuoja:

50IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5113.

52Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 ir 338 straipsniai). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

5314.

54Apeliacijos objektas – pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta atnaujinti procesą civilinėje byloje, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

5515.

56Proceso atnaujinimas yra ypatinga įsiteisėjusio teismo sprendimo peržiūrėjimo procesinė priemonė, kuri taikoma tik įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka. Proceso atnaujinimo institutu siekiama, kad nebūtų palikti galioti galimai neteisingi ir nepagrįsti teismų sprendimai. Baigtinis proceso atnaujinimo pagrindų sąrašas yra įtvirtintas CPK 366 straipsnio 1 dalyje. Kasacinis teismas, savo praktikoje pabrėždamas proceso atnaujinimo procedūros naudojimo ribotumą, kartu yra pažymėjęs, kad proceso atnaujinimas gali būti pagrįstas tais atvejais, kai siekiama išvengti esminių civilinio proceso teisės normų pažeidimų, galinčių lemti esmines materialiosios teisės taikymo klaidas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-442/2010).

5716.

58Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėjai V. K. su V. K. (kreditoriai) ir UAB „Darisma“, atstovaujamos administracijos vadovo A. K., (skolininkė) 2017 m. gruodžio 5 d. pateikė teismui prašymą (CBP-23571) ne ginčo tvarka patvirtinti 2017 m. spalio 2 d. taikos sutartį. Taikos sutartimi skolininkė UAB „Darisma“ įsipareigojo iki 2017 m. gruodžio 30 d. sumokėti kreditoriams V. ir V. K. 116 300,00 Eur pagrindinės skolos ir 15 000,00 Eur delspinigių, iš viso 131 300,00 Eur. Taikos sutarties šalys susitarė, kad skolininkui pažeidus susitarimą dėl skolos grąžinimo, kreditoriai įgyja teisę kreiptis į teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo ir priverstinio skolos išieškojimo dėl visos likusios įsiskolinimo sumos (t. 1, b. l. 3-6). Pareiškėjų prašymo pagrindu iškelta civilinė byla Nr. 2SP-31125-924/2017 dėl taikos sutarties ne ginčo tvarka patvirtinimo. Kauno apylinkės teismas 2017 m. gruodžio 7 d. nutartimi prašymą tenkino ir patvirtino pareiškėjų 2017 m. spalio 2 d. taikos sutartį (t. 1, b. l. 21-22). Pareiškėjai V. ir V. K. (kreditoriai) 2018 m. sausio 4 d. pateikė teismui prašymą išduoti vykdomąjį raštą (DOK-1518), kartu su prašymu pateikė UAB „Darisma“ 2018 m. sausio 3 d. rašytinį sutikimą dėl vykdomojo rašto išdavimo, pasirašytą direktorius A. K. (t. 1, b. l. 24-25). Kauno apylinkės teismas 2018 m. sausio 10 d. nutartimi tenkino prašymą ir nutarė išduoti vykdomąjį raštą dėl 131 300,00 Eur išieškojimo iš UAB „Darisma“ kreditorių V. ir V. K. naudai (t. 1, b. l. 26-27). Pagal vykdomąjį raštą pradėtas priverstinio vykdymo procesas antstolės S. V. kontoroje vykdomojoje byloje Nr. ( - ).

5917.

60Byloje esantys duomenys taip pat patvirtina, kad pareiškėja UAB „Darisma“, atstovaujama advokatės G. S.-D. (teisinių paslaugų sutartis sudaryta tarp UAB „Darisma“, atstovaujamos akcininko R. L., ir advokatės, t. 1, b. l. 70-71), 2018 m. gegužės 11 d. teismui pateikė prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2SP-31125-924/2017 (t. 1, b. l. 36-44), kuriuo prašė: panaikinti Kauno apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 7 d. nutartį, kuria ne ginčo tvarka patvirtinta taikos sutartis, ir atmesti kreditorių ir skolininkės prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo; panaikinti Kauno apylinkės teismo 2018 m. sausio 10 d. nutartį, kuria patenkintas kreditorių prašymas išduoti vykdomąjį raštą; pripažinti negaliojančia 2017 m. spalio 2 d. taikos sutartį, sudarytą kreditorių V. K. bei V. K. ir skolininkės UAB „Darisma“, kurios vardu taikos sutartį pasirašė A. K.. Pareikšto prašymo pagrindu, Kauno apylinkės teismas 2018 m. birželio 1 d. nutartimi atnaujino procesą civilinėje byloje Nr. 2SP-31125-924/2017 dėl naujai paaiškėjusių esminių aplinkybių (CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktas, t. 1, b. l. 97-98). Atnaujinus procesą ir bylą pakartotinai išnagrinėjus iš esmės, Kauno apylinkės teismas 2019 m. vasario 7 d. nutartimi atmetė pareiškėjų UAB „Darisma“ (skolininkės) ir V. K. bei V. K. (kreditorių) 2017 m. gruodžio 5 d. prašymą dėl 2017 m. spalio 2 d. taikos sutarties patvirtinimo; nurodė, kad nuo priimtos nutarties priėmimo nustoja galioti ankstesnės teismo nutartys, priimtos civilinėje byloje Nr. 2SP-31125-924/2017 (teisminio proceso Nr. 2-69-23909- 2017-3):

61Kauno apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 7 d. nutartis ir Kauno apylinkės teismo 2018 m. sausio 10 d. nutartis (t. 2, b. l. 85-91).

6218.

63Nagrinėjamu atveju, pareiškėjai V. ir V. K., vadovaudamiesi CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktu, kreipėsi į teismą su prašymu atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. SP-31125-924/2017, dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių, t. y., jog prašymą dėl proceso atnaujinimo, kurį teikė pareiškėja UAB „Darisma“, pirmą kartą pateikė ir bylą vedė UAB „Darisma“ vardu neįgaliotas vesti bylą asmuo. Pareiškėjai teigė, kad nuo 2017 m. gruodžio 25 d. R. L. nėra UAB „Darisma“ akcininkas, todėl jis neturėjo teisės ir įgaliojimų nei pats teikti prašymą dėl proceso atnaujinimo, nei įgalioti tai atlikti advokatei. Tuo tarpu apie įmonės akcininkų pasikeitimą pareiškėjai atsitiktinai sužino 2019 m. vasario 11 d. iš Juridinių asmenų registro duomenų (t. 2, b. l. 96-99). Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas atsisakė atnaujinti procesą pagal pareiškėjų prašymą (t. 2, b. l. 157-160), o pareiškėjai nesutikdami su tokia teismo nutartimi, pateikė atskirąjį skundą.

6419.

65Pažymėtina, kad CPK 370 straipsnyje reglamentuota prašymų atnaujinti procesą nagrinėjimo tvarka – teismo atliekamų procesinių veiksmų eiliškumas bei turinys. Šiuo aspektu kasacinis teismas yra pasisakęs, kad prašymo atnaujinti procesą nagrinėjimas susideda iš trijų stadijų: 1) sprendžiamas prašymo priėmimo klausimas (CPK 370 straipsnio 1 dalis); 2) nagrinėjamas prašymas dėl proceso atnaujinimo (CPK 370 straipsnio 2-3 dalys); 3) atnaujinta byla nagrinėjama pakartotinai (CPK 370 straipsnio 4 dalis). Kiekvienoje iš šių stadijų atliekami jai priskirtini veiksmai.

6620.

67Kaip nustatyta CPK 370 straipsnio 2-3 dalyje, antrojoje stadijoje, t. y. priėmus prašymą atnaujinti procesą, skiriamas teismo posėdis, apie kurį informuojamos bylos šalys ir kuriame sprendžiamas klausimas dėl proceso atnaujinimo byloje. Spręsdamas šį klausimą, teismas patikrina, ar prašymas atnaujinti procesą paduotas nepraleidus CPK 368 straipsnyje nustatyto termino ir ar egzistuoja CPK 366 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti proceso atnaujinimo pagrindai (CPK 370 straipsnio 2 dalis). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad šioje prašymo atnaujinti procesą nagrinėjimo stadijoje teismas neatlieka išsamios proceso atnaujinimo pagrindų analizės, o įvertina procesines prielaidas procesui byloje atnaujinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 4 d. nutartis civilinėje byloje J. J. K., J. N. ir kt. v. Vilniaus apskrities viršininko administracija, VĮ Vilniaus miškų urėdija ir kt., bylos Nr. 3K-3-228/2007). Teismas, nustatęs, kad terminas nepraleistas ir yra proceso atnaujinimo pagrindas, priima nutartį atnaujinti procesą (CPK 370 straipsnio 3 dalis). Taigi antrojoje stadijoje nagrinėdamas klausimą dėl proceso atnaujinimo, teismas sprendžia, ar yra CPK 366 straipsnyje nustatytų proceso atnaujinimo pagrindų, tačiau galutinai dėl ginčo esmės nepasisako, todėl teismo nutarties, kuria atnaujinamas bylos nagrinėjimas, paskirtis yra procesinė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 27 d. nutartis civilinėje byloje J. Ž. v. AB „Stumbras“, bylos Nr. 3K-3-347/2010). Priėmęs nutartį atnaujinti procesą, teismas paskiria pakartotinio bylos nagrinėjimo iš esmės teismo posėdyje datą. Pažymėtina, kad įstatyme nustatyta šios taisyklės išimtis – pagal CPK 370 straipsnio 4 dalį, jeigu teismo posėdžio, kuriame procesas buvo atnaujintas, metu paaiškėja, kad papildomas pasirengimas bylą nagrinėti teisme nereikalingas, dalyvaujančių byloje asmenų sutikimu teismas pradeda nagrinėti bylą iš esmės.

6821.

69Trečioji stadija (CPK 370 straipsnio 4 dalis): teismo posėdyje vyksta atnaujintos bylos nagrinėjimas iš esmės, kurio metu teismas bylą nagrinėja pakartotinai pagal bendrąsias CPK taisykles, tačiau neperžengdamas ribų, kurias apibrėžia proceso atnaujinimo pagrindai, t. y. pagal atnaujinimo pagrindus patikrinamas ankstesnio teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas ir sprendžiamas klausimas, ar pareiškėjo nurodytas proceso atnaujinimo pagrindas leidžia abejoti byloje priimtų ir įsiteisėjusių teismo procesinių sprendimų teisėtumu bei pagrįstumu (CPK 370 straipsnio 4 dalis). Teismas, nagrinėdamas atnaujintą bylą pakartotinai CPK 370 straipsnio 4 dalies tvarka, sprendžia, ar atnaujinant procesą nustatyti proceso atnaujinimo pagrindai lemia byloje priimtų teismų procesinių sprendimų neteisėtumą bei būtinybę juos keisti ar naikinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. liepos 27 d. nutartis civilinėje byloje J. Ž. v. AB „Stumbras“, bylos Nr. 3K-3-347/2010).

7022.

71Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs pirmosios instancijos teismo procesinius sprendimus nagrinėjant pareiškėjų V. ir V. K. prašymą atnaujinti procesą civilinėje byloje dėl taikos sutarties patvirtinimo, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pažeidė CPK 370 straipsnyje įtvirtintą prašymo atnaujinti procesą nagrinėjimo tvarką.

7223.

73Kaip ir minėta, pareiškėjai V. ir V. K. padavė teismui prašymą atnaujinti civilinės bylos dėl taikos sutarties patvirtinimo procesą. Kauno apylinkės teismas šį prašymą priėmė (pirma prašymo atnaujinti procesą nagrinėjimo stadija) ir skundžiama nutartimi atsisakė atnaujinti procesą pagal pareiškėjų pateiktą prašymą (antra prašymo atnaujinti procesą nagrinėjimo stadija). Tačiau, kaip matyti iš skundžiamos nutarties motyvų, pirmosios instancijos teismas, nors ir pripažino, kad pareiškėjų nurodyta naujai paaiškėjusi aplinkybė dėl UAB „Darisma“ tinkamo atstovavimo, teikiant pirmą kartą prašymą dėl proceso atnaujinimo, atitinka esminę reikšmę bylai turinčios aplinkybės požymius, tačiau įvertinęs byloje esančius įrodymus ir kitas proceso šalių nurodytas aplinkybes, galutinai pasisakė ir dėl pačios ginčo esmės. Taigi, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas, skundžiama nutartimi nors iš esmės ir pripažinęs, kad pareiškėjų nurodyta aplinkybė turi esminę reikšmę nagrinėjant bylą pagal pirmą kartą pateiktą UAB „Darisma“ prašymą dėl proceso atnaujinimo, tačiau, nesilaikydamas CPK 370 straipsnio 4 dalyje nustatytos tvarkos, neatnaujinęs bylos proceso, konstatavo ankstesnio bylos proceso teisėtumą ir pagrįstumą. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, byloje keliamas abejones dėl ginčo esmės ir proceso teisėtumo, t. y. UAB „Darisma“ tinkamo atstovavimo teikiant prašymą dėl proceso atnaujinimo, taip pat dėl šių naujai paaiškėjusių aplinkybių įtakos priimto procesinio sprendimo, kuriuo atnaujinus procesą panaikintas procesinis sprendimas patvirtinti taikos sutartį, teisėtumui ir pagrįstumui, įstatymas numato galimybę aiškintis ir nustatyti tik trečioje proceso stadijoje. Tik priėmus procesinį sprendimą atnaujinti procesą ir pakartotinai nagrinėjant atnaujintą bylą pagal bendrąsias CPK taisykles, vertintinos į bylą pateiktos šalių įrodinėjimo priemones tiek dėl proceso pradėjimo teisėtumo, tiek ir dėl ginčo esmės.

7424.

75Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, taip pat įvertinus tai, jog pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi konstatavo, jog pareiškėjų nurodyta kaip naujai paaiškėjusi aplinkybė dėl UAB „Darisma“ akcininkų pasikeitimo, jiems tapo žinoma jau išnagrinėjus bylą, t. y. byloje nesant ginčo, jog nagrinėjant civilinę byla Nr. eA2-729-886/2019 (pirmą kartą atnaujinus procesą) ir priimant 2019 m. vasario 7 d. nutartį, egzistavo faktinė aplinkybė, jog nuo 2017 m. gruodžio 25 d. visų UAB „Darisma“ akcijų savininku tapo ( - ) pilietis N. K. (teigiant, kad R. L. prašymo dėl proceso atnaujinimo padavimo pirmą kartą metu nebuvo įmonės akcininku ir negalėjo veikti įmonės vardu), taip pat tai, jog ši aplinkybė atitinka esminę reikšmę bylai turinčios aplinkybės požymius. Nustačius, kad kilo pagrįstos abejonės dėl UAB „Darisma“ vardu atstovavimo sutartį sudariusio asmens įgaliojimų, teikiant prašymą dėl proceso atnaujinimo, apimties, spręstina, kad egzistuoja pagrindas byloje procesą atnaujinti dėl naujai paaiškėjusių esminių aplinkybių, kurios pareiškėjams paaiškėjo jau išnagrinėjus bylą (CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

7625.

77Atsižvelgdamas į išdėstytų aplinkybių visumą, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, prašymo atnaujinti procesą nagrinėjimo stadijoje, atsisakydamas atnaujinti procesą, pasisakė ir vertino priimto procesinio sprendimo, dėl kurio pateiktas prašymas atnaujinti procesą, pagrįstumą ir teisėtumą, t. y. priėmė sprendimą dėl ginčo esmės, dėl ko pažeidė procesines teisės normas, reglamentuojančias prašymo atnaujinti procesą nagrinėjimo tvarką (CPK 370 straipsnis), todėl Kauno apylinkės teismo 2019 m. balandžio 2 d. nutartis naikinama ir klausimas išsprendžiamas iš esmės – pareiškėjų prašymas dėl proceso atnaujinimo tenkinamas ir atnaujinamas procesas Kauno apylinkės teismo išnagrinėjote civilinėje byloje Nr. 2SP-31125-924/2017 (CPK 337 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

78Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338-339 straipsniu,

Nutarė

79Kauno apylinkės teismo 2019 m. balandžio 2 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atnaujinti procesą Kauno apylinkės teismo išnagrinėjote civilinėje byloje Nr. 2SP-31125-924/2017.

80Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Pareiškėjai V. K. ir V. K. kreipėsi į teismą su prašymu atnaujinti... 7. 2.... 8. Pareiškėjai nurodė, kad nuo 2017 m. gruodžio 25 d. R. L. nėra UAB... 9. 3.... 10. Pareiškėja UAB „Darisma“ su prašymu nesutiko ir prašė jį atmesti,... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. 4.... 13. Kauno apylinkės teismas 2019 m. balandžio 2 d. nutartimi pareiškėjų V. K.... 14. 5.... 15. Teismas nurodė, kad tarp pareiškėjų V. K., V. K. ir UAB „Darisma“ nėra... 16. 6.... 17. Teismas sutiko su pareiškėjų pozicija, kad jų nurodyta aplinkybė atitinka... 18. 7.... 19. Teismas taip pat nurodė, kad byloje pateikti įrodymai patvirtina, jog... 20. 8.... 21. Teismas pažymėjo, kad ypatingą reikšmę turi aplinkybė, jog teismas,... 22. 9.... 23. Teismas atmetė pareiškėjų argumentus, jog byloje nėra pateiktas UAB... 24. 10.... 25. Teismas, įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, sprendė, kad pareiškėjų... 26. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 27. 11.... 28. Atskiruoju skundu pareiškėjai V. K. ir V. K. prašo panaikinti Kauno... 29. 11.1.... 30. Nagrinėjamu atveju neginčijamai nustatyta, tą skundžiamoje nutartyje... 31. 11.2.... 32. Nagrinėjamu atveju aktualu tai, kad pirmosios instancijos teismas, civilinėje... 33. 11.3.... 34. Pareiškėjos UAB „Darisma“ pareiškimo dėl proceso atnaujinimo padavimo... 35. 11.4.... 36. Pagal UAB „Darisma“ prašymą dėl proceso atnaujinimo, proceso... 37. 12.... 38. Pareiškėja UAB „Darisma“ pateikė atsiliepimą į pareiškėjų V. K. ir... 39. 12.1.... 40. Kauno apylinkės teisme 2019 m. vasario 7 d. išnagrinėtos civilinės bylos... 41. 12.2.... 42. Pareiškėjai 2019 m. vasario 7 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr.... 43. 12.3.... 44. Juridinių asmenų registre faktas apie UAB „Darisma“ akcininkų... 45. 12.4.... 46. Kaip matyti iš 2019 m. vasario 7 d. nutarties turinio, šia nutartimi nei 2017... 47. 12.5.... 48. Kauno apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-831-343/2019,... 49. Teismas... 50. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 51. 13.... 52. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundo ribų,... 53. 14.... 54. Apeliacijos objektas – pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 55. 15.... 56. Proceso atnaujinimas yra ypatinga įsiteisėjusio teismo sprendimo... 57. 16.... 58. Bylos duomenimis nustatyta, kad pareiškėjai V. K. su V. K. (kreditoriai) ir... 59. 17.... 60. Byloje esantys duomenys taip pat patvirtina, kad pareiškėja UAB... 61. Kauno apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 7 d. nutartis ir Kauno apylinkės... 62. 18.... 63. Nagrinėjamu atveju, pareiškėjai V. ir V. K., vadovaudamiesi CPK 366... 64. 19.... 65. Pažymėtina, kad CPK 370 straipsnyje reglamentuota prašymų atnaujinti... 66. 20.... 67. Kaip nustatyta CPK 370 straipsnio 2-3 dalyje, antrojoje stadijoje, t. y.... 68. 21.... 69. Trečioji stadija (CPK 370 straipsnio 4 dalis): teismo posėdyje vyksta... 70. 22.... 71. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs pirmosios instancijos teismo... 72. 23.... 73. Kaip ir minėta, pareiškėjai V. ir V. K. padavė teismui prašymą atnaujinti... 74. 24.... 75. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, taip pat įvertinus tai, jog pirmosios... 76. 25.... 77. Atsižvelgdamas į išdėstytų aplinkybių visumą, apeliacinės instancijos... 78. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 79. Kauno apylinkės teismo 2019 m. balandžio 2 d. nutartį panaikinti ir... 80. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....