Byla 2S-1096-933/2019

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Irmantas Šulcas

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos D. G. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 30 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2FB-44175-845/2018 pagal pareiškėjų (bankrutuojančių asmenų) D. G. ir E. K. bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Bankroto Valdymas“ prašymą dėl fizinių asmenų D. G. ir E. K. bankroto proceso pabaigos. Suinteresuoti asmenys: antstolis Saulius Mulevičius, ERGO Insurance SE Lietuvos filialas, uždaroji akcinė bendrovė ,,Būsto paskolų draudimas”, akcinė bendrovė SEB bankas, uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus šilumos tinklai“, uždaroji akcinė bendrovė ,,Namų priežiūros centras”, valstybės įmonė „Turto bankas“, uždaroji akcinė bendrovė „Mokilizingas“.

3Teisėjas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Pareiškėjų D. G. ir E. K. bankroto administratorė UAB „Bankroto Valdymas“ prašė baigti bankroto bylą. Nurodė, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015-02-26 nutartimi iškėlė bankroto bylą pareiškėjams D. G. ir E. K. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-09-28 nutartimi patvirtintas bankrutuojančių asmenų kreditorių ir jų finansinių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo planas. Bankrutuojančių asmenų kreditorių susirinkime, vykusiame 2018-11-23, priimtas nutarimas įpareigoti bankroto administratorę pervesti depozitinėje sąskaitoje esančius 2 100 Eur kreditorei UAB „Būsto paskolų draudimas“ ir kreiptis į teismą dėl bankroto bylos užbaigimo.

72.

8Suinteresuotas asmuo (kreditorė) AB SEB bankas atsiliepime į prašymą dėl bankroto bylos baigimo prašė netenkinti prašymo užbaigti bankroto bylą. Nurodė, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-10-18 nutartimi buvo patikslintas kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, kreditorės UAB „Būsto paskolų draudimas“ finansinį reikalavimą sumažinant 3 131,59 Eur, o kreditorės AB SEB banko finansinį reikalavimą atitinkamai padidinant. Bankrutuojančių asmenų kreditorių susirinkimui, vykusiam 2018-11-23, buvo pateiktas 2018-11-07 bankrutuojančios D. G. prašymas dėl bankroto bylos užbaigimo, kuriame D. G. nurodė, jog susitarta, kad depozitinėje sąskaitoje esančios 2 100 Eur lėšos bus pervestos kreditorei UAB „Būsto paskolų draudimas“. Bankrutuojančių asmenų kreditorių susirinkime, vykusiame 2018-11-29, priimtas nutarimas dėl bankroto bylos nutraukimo. Po nepalankaus kreditorių susirinkimo nutarimo bankrutuojantys asmenys sudarė susitarimą su didžiausią kreditorinį reikalavimą turinčia kreditore UAB „Būsto paskolų draudimas“ dėl 2 100 Eur lėšų pervedimo. Iš kreditorių susirinkimo 2018-11-26 protokolo matyti, kad kreditorė UAB „Būsto paskolų draudimas“ nuomonę dėl bankroto bylos nutraukimo pakeitė bei balsavo už nutarimo projektą dėl bankroto bylos užbaigimo. Kiti susirinkime dalyvaujantys kreditoriai balsavo prieš aptartą nutarimo projektą. 2 100 Eur, sukauptų depozitinėje sąskaitoje, turėjo būti paskirstyti visiems kreditoriams. Kreditorė UAB „Būsto paskolų draudimas“, turinti didžiausią patvirtintą kreditorinį reikalavimą, piktnaudžiauja savo teisėmis.

93.

10Suinteresuotas asmuo (kreditorė) UAB ,,Namų priežiūros centras” atsiliepime į prašymą nesutiko su fizinių asmenų bankroto bylos pabaiga.

114.

12Suinteresuotas asmuo (kreditorė) UAB ,,Būsto paskolų draudimas” nurodė, kad tiek bankrutuojantiems asmenims, tiek bankroto administratorei kreditorės pozicija buvo aiški jau nuo 2017-12-18, kreditorė prašė sumokėti visas įmokas pagal planą ir sumas, viršijusias plane numatytus mokėjimus kreditoriams. Kreditorė 2018-11-23 susirinkime balsavo pagal pateiktą nutarimo projektą dėl bankrutuojančių asmenų bankroto bylos užbaigimo su sąlyga, kad būtų grąžinta dalis administravimo išlaidų už laikotarpį, kurį nebus administruojama bankroto byla.

13II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

145.

15Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019-04-30 nutartimi prašymą dėl bankroto proceso pabaigos atmetė.

165.1.

17Apylinkės teismas nustatė, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015-09-28 nutartimi patvirtino bankrutuojančių asmenų mokumo atkūrimo ir jų kreditorių finansinių reikalavimų tenkinimo planą. Bankrutuojančių asmenų mokumo atkūrimo planas (2015-07-08 versija) buvo sudarytas penkerių metų laikotarpiui, skaičiuojant nuo plano patvirtinimo teisme, t. y. nuo 2015-09-28 iki 2020-09-28. Mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo akte (toliau – Aktas) pažymėta, kad bankroto proceso metu bankrutuojantys asmenys į specialią depozitinę sąskaitą pervedė 9 105,25 Eur, o turto perdavimo išieškotojui 2017-03-24 aktu, hipotekos kreditorei UAB „Būsto paskolų draudimas“ buvo perduotas bankrutuojančių asmenų nekilnojamasis turtas – butas, esantis ( - ), su priklausiniais, kurių vertė 75 765,00 Eur. Iš viso bankroto procese buvo gauta 84 870,25 Eur lėšų, iš jų: už parduotą turtą gautų lėšų 72 765,00 Eur buvo skirta hipotekos kreditorei, 3 000 Eur bankroto administratorei, kitų kreditorių finansiniams reikalavimas dengti pervesta 9 096,46 Eur. Iš viso kreditorių finansiniams reikalavimams dengti paskirstyta 81 861,46 Eur. Akte bankroto administratorė nurodė, jog iš visų 116 203,78 Eur patvirtintų kreditorių reikalavimų liko nepatenkinta 32 642,75 Eur kreditorių finansinių reikalavimų, todėl ji turi būti nurašyta, o bankroto procesas, vadovaujantis Fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 29 straipsnio 7 dalimi, nutrauktas.

185.2.

19Apylinkės teismas nenustatė FABĮ 10 straipsnio 1, 2 dalyse numatytų pagrindų nutraukti fizinio asmens bankroto bylą. Pagal bankrutuojančių asmenų mokumo atkūrimo 2015-07-08 planą, kuris buvo patvirtintas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-09-28 nutartimi, buvo patvirtinti 116 259,52 Eur kreditorių finansiniai reikalavimai, kurių apmokėjimo tvarka buvo numatyta mokumo atkūrimo plane iki 2020 m. II ketvirčio. Pagal planą buvo numatyta patenkinti 89 782,98 Eur kreditorių finansinių reikalavimų; buvo prognozuojama, jog pasibaigus bankroto procedūrai, nepatenkinta kreditorių reikalavimų suma sudarys 26 476,54 Eur; buvo numatyta, kad bankrutuojančių asmenų pajamos sudaro 1 044 Eur, bet prognozuojamas jų kilimas. Būtinos išlaidos sudarė 800,18 Eur, o likusi pajamų dalis turėjo būti skirta kreditorių finansinių reikalavimų tenkinimui. Patvirtinus planą, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-08-28, 2017-10-18, 2018-12-11 nutartimis bankroto procese buvo patikslinti kreditorių sąrašai bei jų finansiniai reikalavimai. Aptartų nutarčių dėl kreditorių finansinių reikalavimų tikslinimo pagrindu bankrutuojančių asmenų mokumo atkūrimo planas netikslintas. Plane numatytas hipotekos kreditorės reikalavimas buvo patenkintas visa apimtimi (72 765,00 Eur), o antros eilės pirmo etapo kreditorių reikalavimams tenkinti pervesta 9 096,46 Eur. Mokumo atkūrimo plane nurodyta, kad antros eilės pirmo etapo kreditorių reikalavimus buvo numatyta patenkinti 17 018,38 Eur suma iki 2020 m. II ketv. Iš to darytina išvada, kad ne visi numatyti plane mokėjimai atlikti, taigi bankroto administratorės kreipimasis su aktu dėl bankroto pabaigos neatitinka FABĮ 30 straipsnio 1 dalimi nustatyto reikalavimo. Tik įgyvendinus mokumo atkūrimo planą yra pabaigiamas ir fizinio asmens bankroto procesas.

205.3.

21Teismas nustatė, kad neįvykdyta nė viena iš FABĮ 30 straipsnio 3 dalies sąlygų: nepatenkinti visi patvirtinti kreditorių finansiniai reikalavimai, bankroto administratorė nepateikė informacijos, kad bankrutuojantys asmenys galės ateityje vykdyti savo skolinius įsipareigojimus, nėra duomenų, kad kreditoriai atsisako likusių nepatenkintų finansinių reikalavimų. Pagal tuo metu galiojusį teisinį reguliavimą, buvo nustatytas 5 metų mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo laikotarpis. Mokumo atkūrimo plano sąlygos laikytinos susitarimo su kreditoriais išraiška. Siekiant teisingos kreditorių ir skolininkų (fizinių asmenų) interesų pusiausvyros, turi būti paisoma plane nurodytų sąlygų ir jų įgyvendinimo. Esant tam tikroms aplinkybėms, kai plano iš esmės gali būti laikomasi, bet atsiranda poreikis pakeisti plano dalį, t. y. keisti tam tikras plano sąlygas, gali būti pateikiamas teismui prašymas pakeisti planą. Įstatymu pakeitus teisinį reguliavimą, nuo 2016-01-01 FABĮ 7 straipsnio 5 dalies redakcijoje numatyta, jog plano įgyvendinimo trukmė yra 3 metai. Pagal FABĮ pakeitimo įstatymo 13 straipsnio 6 dalį, fiziniai asmenys, kurių bankroto procesas pradėtas iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos, turi teisę siūlyti keisti fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo trukmę FABĮ 8 straipsnyje nustatyta tvarka, atsižvelgiant į FABĮ įstatymo 4 straipsnio 6 dalyje išdėstytas FABĮ 7 straipsnio 5 dalies nuostatas. Tai reiškia, kad, įsigaliojus FABĮ pakeitimo įstatymui, anksčiau pradėtose fizinių asmenų bankroto procedūrose patvirtintų kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planų įgyvendinimo trukmė nekeičiama (trumpinama) automatiškai. Esant atitinkamam prašymui dėl šios trukmės trumpinimo, tokį klausimą sprendžia fizinio asmens bankroto bylą nagrinėjantis teismas.

225.4.

23Teismas nurodė, kad bankroto byla gali būti pabaigiama, kai padengiami visi kreditorių reikalavimai arba pasibaigus mokumo plano atkūrimo įgyvendinimo terminui. Mokumo atkūrimo planą teismas patvirtino 5 metų terminui, per kurį bankrutuojantys asmenys (skolininkai) turi atkurti mokumą ir atsiskaityti su kreditoriais kuo didesne apimtimi. Plano įgyvendinimo terminas nepasibaigęs, todėl nėra pagrindo baigti bankroto bylą. Su kreditoriais nebuvo atsiskaityta, kreditoriai finansinių reikalavimų neatsisakė. Skolų nurašymas ir bankroto pabaigimas nesuėjus numatytam terminui, kai nepatenkinta net plane numatyta kreditorių reikalavimų dalis, pažeistų teisingą kreditorių ir skolininko interesų pusiausvyrą ir neatitiktų FABĮ tikslų.

245.5.

25Teismas nustatė, kad neaišku, kokiu pagrindu buvo paskirtos bankrutuojančių asmenų depozitinėje sąskaitoje esančios 2 100 Eur lėšos vienai kreditorei UAB ,,Būsto paskolų draudimas“. Pagal plane numatytą tvarką, kreditoriaus UAB ,,Būsto paskolų draudimas“ hipoteka užtikrinta reikalavimo teisė buvo patenkinta iš įkeisto nekilnojamojo turto visa apimtimi, likusi reikalavimo dalis numatyta tenkinti bendra tvarka su kitais antros eilės pirmo etapo kreditoriais, nurodytais mokumo atkūrimo plane. Neužtenkant lėšų visiems vieno etapo vienos eilės kreditorių reikalavimams patenkinti, aptarti reikalavimai tenkinami proporcingai pagal kiekvienam kreditoriui priklausančią sumą (FABĮ 29 straipsnio 6 dalis). Nenurodyta, kokio kreditoriaus ir kokia apimtimi reikalavimas buvo padengtas ir kokia konkreti kreditoriaus finansinio reikalavimo suma turi būti nurašoma baigiant bankroto procedūrą. Teismas sprendė, kad mokumo atkūrimo planas neįvykdytas, plano įvykdymo terminas nesuėjęs, nėra FABĮ 30 straipsnio 3 dalyje numatytų pagrindų, kada teismas galėtų priimti sprendimą užbaigti fizinio asmens bankroto bylą anksčiau nustatyto termino. Iš Akto nėra galimybės spręsti, ar pagrįstai buvo paskirstytos bankroto proceso metu gautos 2 100 Eur lėšos vienam kreditoriui, neaišku, kokia apimtimi buvo patenkinti antros eilės pirmo etapo kiekvieno kreditoriaus reikalavimai.

26III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

276.

28Pareiškėja (bankrutuojantis asmuo) D. G. atskiruoju skundu prašė panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-04-30 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – pareiškėjų D. G. ir E. K. bankroto bylą užbaigti. Atskirąjį skundą grindė žemiau nurodytomis aplinkybėmis.

296.1.

30Kreditoriams iš pareiškėjų pajamų pervesta apie 9 000 Eur. Plano vykdymo eigoje pareiškėjai su kreditore UAB „Būsto paskolų draudimas“ sudarė susitarimą dėl 2 100 Eur pervedimo, todėl kreditorė UAB „Būsto paskolų draudimas“ sutiko dėl bankroto bylos užbaigimo. Toks bankroto bylos užbaigimas tikslingas, kadangi pardavus turtą pareiškėjai priversti nuomotis būstą, dėl ko gaunamų pajamų vos užtenka 5 asmenų šeimai išlaikyti.

316.2.

32Kreditorių susirinkimo, vykusio 2018-11-23, sprendimas buvo vykdomas – 2 100 Eur pervesti UAB „Būsto paskolų draudimas“ ir bankroto administratorė kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos užbaigimo. Kreditorių susirinkimo sprendimai privalomi visiems kreditoriams, bankroto administratorei ir fiziniam asmeniui. Kreditorių susirinkimo sprendimą kreditoriai, bankroto administratorė ar fizinis asmuo turi teisę apskųsti teismui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, kurią kreditorius, bankroto administratorė ar fizinis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie sprendimo priėmimą. Kreditorių susirinkimo sprendimas neskųstas.

336.3.

34Teismas klaidingai nurodė, kad nėra pagrindo bankroto bylą baigti anksčiau laiko. FABĮ 30 straipsnis numato galimybę baigti bankroto bylą anksčiau laiko. Pagal FABĮ 30 straipsnyje aptartą tvarką tarp pareiškėjų, bankroto administratorės ir kreditoriaus UAB „Būsto paskolų draudimas“ buvo pasirašytas mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo aktas. Pareiškėjų finansinė situacija tokia, kad pareiškėjai nebegali mokėti įmokų kreditoriams. Pareiškėjai patikslino mokumo atkūrimo planą pagal faktinę situaciją ir pateikė, kad planas būtų patvirtintas, bet kreditoriai su tuo nesutiko. Patikslintame plane buvo nurodyta, kad pareiškėjai augina tris nepilnamečius vaikus, turto neturi, gauna apie 1 000 Eur, kurie skiriami tik būtiniausiems poreikiams tenkinti. Nesutikus užbaigti bankroto bylos, bankroto bylos vedimas nebūtų rezultatyvus, nes pareiškėjai nebeišgalėtų mokėti įmokų nei kreditoriams, nei bankroto administratorei. Pareiškėjai padengė daugiau kaip 9 000 Eur kreditorių finansinių reikalavimų. Iš pareiškėjų turto pardavimo buvo gauta apie 76 000 Eur. Kreditorių reikalavimai sumažėjo nuo 117 000 Eur iki 35 000 Eur. Pareiškėjai stengėsi vykdyti mokumo atkūrimo planą. Teismas galėjo pasivadovauti ir protingumo bei sąžiningumo principais.

357.

36Suinteresuotas asmuo (kreditorė) AB SEB bankas atsiliepime į atskirąjį skundą prašė atskirojo skundo netenkinti ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019-04-30 nutartį palikti nepakeistą. Nurodė, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-10-18 nutartimi buvo patikslintas pareiškėjų kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, kreditorės UAB „Būsto paskolų draudimas“ finansinį reikalavimą sumažinant, o kreditorės AB SEB banko finansinį reikalavimą padidinant iki 3 393,59 Eur. Bankrutuojančių asmenų kreditorių susirinkime, vykusiame 2018-11-23, buvo pateiktas 2018-11-07 pareiškėjos prašymas bankroto administratorei dėl bankroto bylos užbaigimo. Bankrutuojančių asmenų kreditorių susirinkime, vykusiame 2018-10-29, buvo priimtas nutarimas dėl bankroto bylos nutraukimo. Po nepalankaus kreditorių susirinkimo nutarimo bankrutuojantys asmenys sudarė susitarimą su didžiausią finansinį reikalavimą turinčia kreditore UAB „Būsto paskolų draudimas“. Kreditorė UAB „Būsto paskolų draudimas“ nuomonę dėl bankroto bylos nutraukimo pakeitė ir balsavo už nutarimo projektą, tačiau kiti susirinkime dalyvaujantys kreditoriai balsavo prieš tokio nutarimo projektą. 2 100 Eur suma, sukaupta depozitinėje sąskaitoje, turėjo būti paskirstyta visiems kreditoriams remiantis mokumo atkūrimo planu, o ne pervesta vienintelei kreditorei UAB „Būsto paskolų draudimas“. UAB „Būsto paskolų draudimas“, turintis didžiausią patvirtintą finansinį reikalavimą, piktnaudžiauja savo teisėmis.

37Apeliacinės instancijos teismas

konstatuoja:

38IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

3911.

40Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis).

4112.

42Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą, absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 straipsnio 2 dalies 1–7 punktuose, nenustatė.

4313.

44Byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria netenkintas pareiškėjų (bankrutuojančių asmenų) D. G. ir E. K. bankroto administratorės UAB „Bankroto Valdymas“ prašymas priimti sprendimą dėl fizinių asmens bankroto bylos pabaigos.

4514.

46Pareiškėja D. G. atskirajame skunde nurodė, jog apylinkės teismas klaidingai nurodė, jog nėra pagrindo priimti sprendimą dėl fizinių asmenų bankroto bylos pabaigos. Tokį teiginį motyvuoja iš esmės tuo, kad bankroto administratorė sudarė mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo aktą. Papildomai nurodė, jog pareiškėjos šeimos finansinė padėtis sunki ir nėra galimybės toliau mokėti įmokų kreditoriams.

4715.

48Nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-09-28 nutartimi buvo patvirtintas bankrutuojančių asmenų patikslintas atkūrimo planas (t. 2, b. l. 202–208; t. 3, b. l. 19–20). Iš aptarta nutartimi patvirtino pareiškėjų mokumo atkūrimo plano matyti, jog mokumo atkūrimo planas patvirtintas penkerių metų laikotarpiui, paskutiniai mokėjimai kreditoriams, laikantis mokumo atkūrimo plano, turi būti atlikti 2020 m. I–II ketvirtyje.

4916.

50Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog teismo patvirtintas mokumo atkūrimo plano projektas tampa mokumo atkūrimo planu ir taip užbaigiama ši proceso stadija, o tolesnė stadija yra mokumo atkūrimo plano įgyvendinimas, jai pasibaigus yra pabaigiamas ir fizinio asmens bankroto procesas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018-02-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-47-313/ 2018, nutarties 19 punktas). Fizinio asmens bankroto proceso pabaigos procedūros numatytos FABĮ 30 straipsnyje. Pagal esamą teisinį reguliavimą, fizinio asmens bankroto proceso pabaigos teisiniai pagrindai numatyti FABĮ 30 straipsnio 1 dalyje bei 3 dalies 1–3 punktuose.

5117.

52FABĮ 30 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kai atliktas paskutinis plane nustatytas mokėjimas, bankroto administratorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio mokėjimo dienos privalo parengti mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo aktą, kurį pasirašo fizinis asmuo, bankroto administratorius ir kreditorių susirinkimo pirmininkas. Bankroto administratorius mokumo atkūrimo įgyvendinimo aktą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo pasirašymo dienos pateikia teismui, plano įgyvendinimo akto kopiją – fiziniam asmeniui ir kreditorių susirinkimo pirmininkui. Jeigu bent vienas iš šioje dalyje nurodytų asmenų atsisako pasirašyti plano įgyvendinimo aktą, surašomas akto nepasirašymo protokolas, kuriame nurodomos nepasirašymo priežastys, ir teikiamas teismui kartu su plano įgyvendinimo aktu.

5318.

54Kasacinis teismas, aiškindamas FABĮ 30 straipsnio 1 dalį, nurodė, kad: i) aptartame straipsnyje numatyti mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo akto parengimo ir pateikimo teismui procedūriniai aspektai; ii) aptariama norma sieja mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo akto parengimą ir pateikimą teismui su mokumo atkūrimo plane nustatytu paskutiniu fizinio asmens mokėjimu, t. y. kai fizinis asmuo įgyvendina plane nurodytus savo prisiimtus įsipareigojimus, atlikdamas reikiamus veiksmus; iii) mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo aktas, kuris pateiktas teismui nesilaikant tokio akto parengimo ir pateikimo teismui procedūros, taip pat neįgyvendinus mokumo atkūrimo plane nurodytų sąlygų, sudaro pagrindą netvirtinti mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo akto ir neleisti užbaigti bankroto bylos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018-02-21 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-47-313/2018, nutarties 27–31 punktai). Aptarti kasacinio teismo išaiškinimai leidžia daryti išvadą, kad prieš svarstant apie sprendimą dėl bankroto procedūrų užbaigimo, teismas turi patvirtinti (pritarti) mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo aktui, atsižvelgdamas į: i) procedūrinius tokio akto parengimo ir pateikimo teismui aspektus; ii) taip pat į tai, ar buvo laikytasi (įgyvendintos) mokumo atkūrimo plane nurodytos sąlygos.

5519.

56Bylos duomenimis, pareiškėjų bankroto administratorė 2019-02-08 teismui pateikė bankrutuojančių asmenų 2019-02-02 mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo aktą (t. 4, b. l. 143–144). Akto turinyje nurodyta, jog fizinio asmens bankroto proceso metu: bankrutuojantys asmenys įmokėjo 9 105,25 Eur, iš kurių 9 096,46 Eur paskirstyti kreditoriams (8,79 Eur sudarė komisiniai bankinių pavedimų mokesčiai); už pareiškėjams nuosavybės teise priklausančio turto pardavimą buvo gauti 75 765 Eur, iš kurių 72 765 paskirstyti kreditoriams ir 3 000 Eur bankroto administratorei. Akte taip pat nurodoma, jog bankroto procese buvusi pradinė 116 203,78 Eur kreditorių finansinių reikalavimų suma tesudaro 32 642,75 Eur ir likusi 32 642,75 Eur suma turėtų būti nurašyta. Akte nurodyta, kad iš viso buvo padengti 84 870,25 Eur kreditorių finansiniai reikalavimai, visi plane numatyti turto realizavimo veiksmai buvo atlikti, bankrutuojantys asmenys pervedė dideles įmokas kreditoriams, bankroto administravimo išlaidos padengtos, todėl laikoma, kad mokumo atkūrimo planas įgyvendintas.

5720.

58Apylinkės teismas skundžiamos nutarties motyvuose nurodė, kad buvo atlikti ne visi numatyti mokumo atkūrimo plane numatyti mokėjimai, todėl bankroto administratorės kreipimasis su Aktu dėl bankroto pabaigos neatitinka FABĮ 30 straipsnio 1 dalimi nustatyto reikalavimo. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis aukščiau nurodytu teisiniu reguliavimu, tokiai apylinkės teismo išvadai pritaria. Bylos duomenimis, pareiškėjų mokumo planas, patvirtintas Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-09-28 nutartimi, keistas ar panaikintas nebuvo. Pareiškėjų mokumo atkūrimo plane numatyta kreditorių finansinius reikalavimus tenkinti 5 metus, t. y. iki 2020 m. II ketvirčio. Tokia aplinkybė reiškia, jog apylinkės teismas pagrįstai sprendė, jog bankroto administratorės pateiktas Aktas neatitinka mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo aktui keliamų reikalavimų. Kadangi Aktas neatitinka FABĮ 30 straipsnio 1 dalies reikalavimų, vadovaujantis aukščiau cituota kasacinio teismo praktika, teisinio pagrindo leisti užbaigti bankroto procedūras nėra.

5921.

60Pareiškėja nurodė, kad bankroto procedūros turėjo būti užbaigtos todėl, kad kreditorių susirinkimo, vykusio 2018-11-23, sprendimas įpareigojo bankroto administratorę kreiptis dėl bankroto procedūrų užbaigimo ir aptariamas nutarimas nebuvo apskųstas ir panaikintas, todėl turi būti vykdomas. Pirma, apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog fizinio asmens bankroto pabaigos procedūros, kaip minėta, sureguliuotos FABĮ 30 straipsnio 1 dalyje ir 3 straipsnio 1–3 punktuose, tačiau jose nenumatyta, jog privalomas pagrindas užbaigti bankroto procedūras būtų atitinkamas kreditorių susirinkimo sprendimas. Antra, kreditorių susirinkimo sprendimai, kaip teisingai pastebėjo apeliantė, privalomi visiems kreditoriams, bankroto administratoriui ir fiziniam asmeniui (FABĮ 27 straipsnio 11 dalis), tačiau kreditorių susirinkimo sprendimų turinys negali įpareigoti priimti teismą vienokį ar kitokį sprendimą. FABĮ numatė, kad teisiškai įpareigojantį sprendimą dėl fizinio asmens bankroto procedūros užbaigimo priima ne kreditorių susirinkimas, o teismas nutartimi (FABĮ 30 straipsnio 2 dalis). Toks teisinis reguliavimas aptariamu atveju reiškia, kad kreditorių susirinkimo nutarimas, kreditoriams 2018-11-23 nusprendus įpareigoti bankroto administratorę kreiptis į teismą su prašymu dėl fizinių asmenų bankroto procedūrų pabaigos (t. 4, b. l. 69–74), yra privalomas tik bankroto administratorei, tačiau teismo neįpareigoja. Teismas, prieš priimdamas sprendimą užbaigti fizinio asmens bankroto procedūrą, įstatymu saistomas patikrinti FABĮ 30 straipsnio 1 dalyje arba (ir) 3 dalies 1–3 punktuose numatytas sąlygas.

6122.

62Apeliantė nurodė, jog FABĮ numato galimybę užbaigti bankroto bylą anksčiau laiko. Teismas sutinka su apeliantės teiginiais, jog FABĮ 30 straipsnio 3 dalies 1–3 punktuose numatyti teisiniai pagrindai, kuomet fizinio asmens bankroto procedūra gali būti užbaigta anksčiau laiko, t. y. anksčiau mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo pabaigos. Visgi, iš skundžiamo sprendimo turinio matyti, jog apylinkės teismas pasisakė dėl kiekvienos FABĮ 30 straipsnio 1 dalies 1–3 punkte numatytos sąlygos užbaigti fizinio asmens bankroto procedūras ir nustatė, jog pareiškėja (apeliantė) nepateikė įrodymų, kurie pagrįstų galimybę užbaigti pareiškėjos bankroto procedūrą FABĮ 30 straipsnio 1 dalies 1–3 punktuose nurodytais pagrindais. Su atskiruoju skundu FABĮ 30 straipsnio 1 dalies 1–3 punkte numatytų sąlygų bankroto procedūroms užbaigti apeliantė neįrodinėjo, tokių nenustatė ir apeliacinės instancijos teismas.

6323.

64Atskirajame skunde apeliantė akcentuoja aplinkybę, jog nesutikus užbaigti bankroto bylos, bankroto bylos vedimas nebūtų rezultatyvus, nes pareiškėjai nebeišgalėtų mokėti įmokų nei kreditoriams, nei bankroto administratorei dėl sudėtingos finansinės padėties. Atkreiptinas dėmesys, jog FABĮ numatyta galimybė, laikantis FABĮ 8 straipsnio 3 dalyje numatytos procedūros, patikslinti teismo nutartimi patvirtinto mokumo atkūrimo planą, esant tam tikroms FABĮ numatytoms aplinkybėms (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019-02-07 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-9-313/2019, nutarties 52 punktą). FABĮ 17 straipsnio 1 punktas nustato, kad fizinis asmuo bankroto proceso metu turi teisę parengti ir pateikti bankroto administratoriui plano patikslinimą, susidarius aplinkybėms, kurioms esant galima greičiau atkurti fizinio asmens mokumą arba kurios sunkina plano įgyvendinimą. Plano tikslinimą taip pat turi teisę inicijuoti ir bankroto administratorius pagal FABĮ 12 straipsnio 1 dalies 11 punktą tuo atveju, kai iš fizinio asmens gautų lėšų nepakanka atlikti plane nustatytų mokėjimų. Toks teisinis reguliavimas reiškia, kad pasikeitus pareiškėjos (bankrutuojančių asmenų) finansinei padėčiai, yra teisinis pagrindas svarstyti mokumo atkūrimo plano patikslinimą, o ne spręsti dėl fizinio asmens bankroto procedūrų pabaigos. Pastebėtina, jog nors pareiškėjai jau buvo kartą inicijavę mokumo atkūrimo plano pakeitimą, sprendimas pritarti patikslintam pareiškėjų mokumo plano patvirtinimui 2017-12-18 kreditorių susirinkime nebuvo priimtas (t. 32, b. l. 27–28). Tokia aplinkybė rodo, kad pareiškėjai žinoma galimybė inicijuoti nutartimi patvirtinto mokumo atkūrimo plano patikslinimą (pakeitimą).

6524.

66Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad suinteresuoto asmens (kreditorės) AB SEB banko atsiliepime nurodyti argumentai teisiškai nereikšmingi, kadangi jie labiau susiję su kreditorių susirinkimų, vykusių 2018-10-29 ir 2018-11-23, priimtų sprendimų vertinimu, kas nėra šios bylos pagal prašymą dėl bankroto procedūrų pabaigos ir atskirąjį skundą dalykas. Suinteresuotas asmuo (kreditorė) AB SEB bankas, nesutinkantis su kreditorių susirinkimo sprendimais, turi teisę juos skųsti FABĮ nustatyta tvarka.

6725.

68Apibendrinant aukščiau išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino faktines bylos aplinkybes bei tinkamai taikė teisės normas, todėl atskirasis skundas atmetamas, o skundžiama nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

69Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

70Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 30 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Irmantas Šulcas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Pareiškėjų D. G. ir E. K. bankroto administratorė UAB „Bankroto... 7. 2.... 8. Suinteresuotas asmuo (kreditorė) AB SEB bankas atsiliepime į prašymą dėl... 9. 3.... 10. Suinteresuotas asmuo (kreditorė) UAB ,,Namų priežiūros centras”... 11. 4.... 12. Suinteresuotas asmuo (kreditorė) UAB ,,Būsto paskolų draudimas” nurodė,... 13. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 14. 5.... 15. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019-04-30 nutartimi prašymą dėl bankroto... 16. 5.1.... 17. Apylinkės teismas nustatė, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015-09-28... 18. 5.2.... 19. Apylinkės teismas nenustatė FABĮ 10 straipsnio 1, 2 dalyse numatytų... 20. 5.3.... 21. Teismas nustatė, kad neįvykdyta nė viena iš FABĮ 30 straipsnio 3 dalies... 22. 5.4.... 23. Teismas nurodė, kad bankroto byla gali būti pabaigiama, kai padengiami visi... 24. 5.5.... 25. Teismas nustatė, kad neaišku, kokiu pagrindu buvo paskirtos bankrutuojančių... 26. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 27. 6.... 28. Pareiškėja (bankrutuojantis asmuo) D. G. atskiruoju skundu prašė panaikinti... 29. 6.1.... 30. Kreditoriams iš pareiškėjų pajamų pervesta apie 9 000 Eur. Plano vykdymo... 31. 6.2.... 32. Kreditorių susirinkimo, vykusio 2018-11-23, sprendimas buvo vykdomas – 2 100... 33. 6.3.... 34. Teismas klaidingai nurodė, kad nėra pagrindo bankroto bylą baigti anksčiau... 35. 7.... 36. Suinteresuotas asmuo (kreditorė) AB SEB bankas atsiliepime į atskirąjį... 37. Apeliacinės instancijos teismas... 38. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 39. 11.... 40. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 41. 12.... 42. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 43. 13.... 44. Byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 45. 14.... 46. Pareiškėja D. G. atskirajame skunde nurodė, jog apylinkės teismas... 47. 15.... 48. Nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015-09-28 nutartimi buvo... 49. 16.... 50. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog teismo patvirtintas mokumo atkūrimo... 51. 17.... 52. FABĮ 30 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kai atliktas paskutinis plane... 53. 18.... 54. Kasacinis teismas, aiškindamas FABĮ 30 straipsnio 1 dalį, nurodė, kad: i)... 55. 19.... 56. Bylos duomenimis, pareiškėjų bankroto administratorė 2019-02-08 teismui... 57. 20.... 58. Apylinkės teismas skundžiamos nutarties motyvuose nurodė, kad buvo atlikti... 59. 21.... 60. Pareiškėja nurodė, kad bankroto procedūros turėjo būti užbaigtos todėl,... 61. 22.... 62. Apeliantė nurodė, jog FABĮ numato galimybę užbaigti bankroto bylą... 63. 23.... 64. Atskirajame skunde apeliantė akcentuoja aplinkybę, jog nesutikus užbaigti... 65. 24.... 66. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad suinteresuoto asmens... 67. 25.... 68. Apibendrinant aukščiau išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas... 69. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 70. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. balandžio 30 d. nutartį palikti...