Byla 2-958-213/2012
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Vita Lučkauskaitė sekretoriaujant Jolitai Janušauskaitei, dalyvaujant pareiškėjoms D. V., J. T., B. V., jų atstovei advokato padėjėjai Ž. S., liudytojams G. V., J. V., vertėjai Danutai Kostiugovai,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų D. V., J. T., B. V. pareiškimą suinteresuotam asmeniui Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir

Nustatė

3pareiškėjos D. V., J. T., B. V. prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jos priėmė M. V. palikimą, faktiškai pradėjusios paveldimą turtą valdyti.

4Pareiškėjos pareiškime nurodė, kad M. V. mirė 2011-03-16, po 2011-03-08 įvykusio nelaimingo atsitikimo darbe. Kadangi jis testamento sudaręs nebuvo, po jo mirties atsiradusį palikimą įgijo teisę paveldėti jo sutuoktinė D. V. ir įstatyminiai pirmos eilės įpėdiniai – dukterys J. T. ir B. V.. Pareiškėjos ėmėsi aktyvių veiksmų dėl palikimo priėmimo ir 2011-04-19 kreipėsi į Lentvario miesto notarės N. Š. biurą. Ten dirbusi darbuotoja joms nurodė, kad nesant M. V. vardu registruoto nekilnojamojo turto, transporto priemonių užvesti paveldėjimo bylos neverta, taip pat pareiškėjos nesikreipė į teismą dėl turto apyrašo sudarymo. Pareiškėjos perėmė palikėjo turėtą kilnojamą turtą ir turėtus įsipareigojimus, tuo išreikšdamos savo valią ir siekį perimti visą palikimą. Jos perėmė palikėjo asmeninius mažos vertės, kitus vertingus daiktus, valdė juos kaip daiktų savininkės, D. V. pradėjo naudotis vyrui priklausiusiu mobiliuoju telefonu, perleido palikėjo broliui G. V. daugumą asmeninių M. V. daiktų. Pareiškėjos nurodė, kad perėmė ne tik palikėjo daiktus, bet ir finansinius ir kitus įsipareigojimus – buvo grąžinta 1000,00 Lt skola jo sūnėnui J. V., D. V. naudojasi M. V. vardu sudarytos mobiliojo ryšio sutarties su UAB „TELE2‘“ paslaugomis, kas mėnesį apmoka sąskaitas. Pareiškėjos siekė ne tik faktiškai, bet ir formaliai priimti palikimą nuvykdamos į notarų biurą ir būtų pateikusios pareiškimą dėl palikimo priėmimo, jei darbuotoja nebūtų jų suklaidinusi. Naudojosi palikėjo banko sąskaita Nr. ( - ) , AB SEB banke, mokėjo mokesčius už komunalines paslaugas, kurių teikimo sutartys buvo sudarytos M. V. vardu. Aktyviai domėjosi ir atliekamu ikiteisminiu tyrimu dėl M. V. mirties, kuris buvo nutrauktas. Buvo nuvykusios į UAB „Vakarų metalas“, kurioje dirbo ir patyręs traumą mirė M. V.. Paaiškėjo, kad palikėjas draustas gyvybės draudimu „UADB „Industrijos garantas“. UAB „Vakarų metalas“ atstovai paaiškino pareiškėjoms, kad visus reikiamus dokumentus draudimo kompanijai pateiks patys, nurodė, kad draudimo išmokos svarstymo klausimas užsitęs, nes pradėtas ikiteisminis tyrimas, ir laukiama Valstybinės darbo inspekcijos išvados. Atsižvelgdamos į UAB „Vakarų metalas“ atstovo paaiškinimus, į tai, kad buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, o UADB „Industrijos garantas“ nebuvo pateikusi jokių išvadų dėl draudimo įvykio tyrimo ir išmokos dydžio, pareiškėjos jokių papildomų veiksmų, susijusių su draudimo išmoka, nesiėmė, tam turėjo įtakos ir pareiškėjų sveikatos problemos. 2011 m. lapkričio pradžioje pareiškėja D. V. sužinojo, kad draudimo kompanijai reikia pristatyti paveldėjimo teisės liudijimą, tačiau notarė N. Š. tokį liudijimą atsisakė išduoti. Draudimo kompanija pateikė raštą, kuriame nurodė, kad išmoka nebus mokama, dėl ko pareiškėjos savo teises gina teisme. Pareiškėjoms faktiškai perėmus M. V. palikimą, priklauso ir teisė kreiptis į teismą ginčijant neteisėtą UADB „Industrijos garantas“ sprendimą, atsisakyti išmokėti draudimo išmoką Tačiau kreipiantis į teismą pareiškėjoms būtina teisiškai pagrįsti savo, kaip įpėdinių teises.

5Pareiškėjos nurodė, kad juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas reikalingas įgyvendinti jų, kaip M. V. įpėdinių, teises ir pareigas.

6Suinteresuoto asmens Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą pranešta tinkamai, atsiliepimo į pareiškimą nepateikė.

7Pareiškimas tenkintinas visiškai.

8Teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių reikiamų dokumentų arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų (CPK 445 str.).

9Iš byloje esančių duomenų matyti, kad M. V. buvo pareiškėjos D. V. sutuoktinis ir pareiškėjų J. T. ir B. V. tėvas, kuris 2011-03-16 dieną mirė (b.l. 9, 14-17). Lentvario m. notarų biuro notarės N. Š. 2011-11-17 liudijimo kopija patvirtina, kad po M. V. mirties paveldėjimo byla nebuvo užvesta (b.l. 80).

10Byloje esantys duomenys – 2010-05-10 darbo sutarties Nr. 113 tarp UAB „Vakarų metalas: ir M. V. kopija ( b.l. 10-12), Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto antrojo policijos komisariato nusikaltimų tyrimo skyriaus 2012-01-06 pranešimo Nr. 10-13-S-800 dėl ikiteisminio tyrimo nutraukimo byloje Nr. 13-1-00528-11 kopija (b.l. 35), Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros 2012-01-02 nutarimo nutraukti ikiteiminį tyrimą kopija (b.l. 36-42), duomenys, patvirtinantys D. V., J. T., B. V. sveikatos problemas (b.l. 43-58), J. T. 2011-11-21 prašymo UADB „Industrijos garantas“ kopija (b.l. 59), UADB „Industrijos garantas“ 2011-11-22 rašto Nr. 02-29-7062 dėl draudimo išmokos kopija (b.l. 60), 2011-11-22 nelaimingo atsitikimo darbe akto Nr. 2 kopija (b.l. 62-65), UADB „Industrijos garantas“ 2011-11-15 rašto Nr. 02-29-7350 dėl nelaimingo atsitikimo kopija (b.l. 67), Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 2012-01-30 rašto Nr. (9.24)-3-8723 dėl vienkartinės draudimo išmokos apdraustajam mirus kopija (b.l. 69) patvirtina, kad palikėjas M. V. nuo 2010-05-10 dirbo UAB „Vakarų metalas“, kur 2011-03-08 patyrė nelaimingą atsitikimą darbe ir 2011-03-16 mirė. Jis buvo apdraustas UADB „Industrijos garantas“ gyvybės draudimu, tačiau UADB „Industrijos garantas“ atsisakė mokėti draudimo išmoką remdamasi tuo, kad įvykis priskiriamas prie nedraudžiamųjų.

11CK 5.50 straipsnio 2 dalis nustato, kad įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai paveldimą turtą jis pradėjo faktiškai valdyti. Tokie veiksmai turi būti atliekami per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos (CK 5.50 str. 3 d. ).

12Pareiškėjų pareiškime nurodytos aplinkybės, jų ir liudytojų teisme duoti paaiškinimai bei byloje esantys duomenys (b.l. 18-34) patvirtina, kad pareiškėjos faktiniu valdymu palikėjo M. V. palikimą trijų mėnesių laikotarpiu nuo palikimo atsiradimo dienos priėmė, pradėjo juo rūpintis kaip savo turtu, t. y. pradėjo palikimą faktiškai valdyti, todėl toks juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas, nes kitokia tvarka tai patvirtinančių reikiamų dokumentų pareiškėjos negali gauti (CPK 445 str.).

13Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas paveldėjimo tikslu.

14Teismas nepasisako dėl priimto palikimo sąrašo, kadangi neleidžiama palikimą priimti dalinai arba su sąlyga ar išlygomis (CK 5.50 str. 1 d.).

15Iš pareiškėjų valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos, t. y. 11,26 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 5.50 str., CPK 5, 88, 177-178, 270 str. str., 444 str. 1 d., 444 str. 2 d. 8 p., 445 - 448 str. str., teismas

Nutarė

17pareiškimą patenkinti visiškai.

18Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad D. V., a.k. ( - ) J. T., a.k. ( - ) B. V. a.k. ( - ) priėmė M. V., a.k. ( - ) mirusio 2011-03-16, palikimą, faktiškai pradėjusios paveldimą turtą valdyti.

19Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas paveldėjimo tikslu.

20Priteisti iš D. V., J. T., B. V. po 3,75 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

21Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą apeliaciniu skundu.

Proceso dalyviai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Vita Lučkauskaitė sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų D.... 3. pareiškėjos D. V., J. T., B. V. prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį... 4. Pareiškėjos pareiškime nurodė, kad M. V. mirė 2011-03-16, po 2011-03-08... 5. Pareiškėjos nurodė, kad juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymas... 6. Suinteresuoto asmens Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos... 7. Pareiškimas tenkintinas visiškai.... 8. Teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik tada, kai... 9. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad M. V. buvo pareiškėjos D. V.... 10. Byloje esantys duomenys – 2010-05-10 darbo sutarties Nr. 113 tarp UAB... 11. CK 5.50 straipsnio 2 dalis nustato, kad įpėdinis laikomas priėmusiu... 12. Pareiškėjų pareiškime nurodytos aplinkybės, jų ir liudytojų teisme duoti... 13. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas paveldėjimo tikslu.... 14. Teismas nepasisako dėl priimto palikimo sąrašo, kadangi neleidžiama... 15. Iš pareiškėjų valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos, t. y. 11,26... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 5.50 str., CPK 5, 88, 177-178, 270 str.... 17. pareiškimą patenkinti visiškai.... 18. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad D. V., a.k. ( - ) J. T.,... 19. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas paveldėjimo tikslu.... 20. Priteisti iš D. V., J. T., B. V. po 3,75 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.... 21. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...