Byla 2A-216-340/2008

2Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos T.Žukauskienės, kolegijos teisėjų A.Urbanavičienės, P.Jaržemskio, sekretoriaujant V.Kamašinienei,

3dalyvaujant ieškovo atstovei advokatei B.Vilienei,

4atsakovo (apelianto) atstovui T.Petkauskui,

5teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Baltic Petroleum“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2007 m. lapkričio 14 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Vilniaus vandenys“ ieškinį atsakovui UAB „Baltic Petroleum“ dėl skolos priteisimo, tretysis asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija.

6Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

7ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo 31 416,21 Lt už nuotekų pašalinimo ir išvalymo paslaugas, 949,55 Lt žyminio mokesčio ir 6 % metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, jog 2005-07-05 su atsakovu pasirašė Nuotekų šalinimo bei valymo sutartį Nr. PRn-3222D-05/155-1. Už nuotekų pašalinimo ir išvalymo paslaugas atsakovas yra skolingas 31 416,21 Lt. Nepaisant to, kad 2006-01-24 ir 2006-03-09 raštais atsakovas išreiškė pageidavimą nutraukti pasirašytą sutartį, jis nenutraukė nuotekų išleidimo ir nuotekos iš atsakovui nuosavybės teise priklausančių valymo įrenginių patekdavo į UAB „Vilniaus vandenys“ nuotekų tinklus iki 2007-07-17, kai atsakovas nutraukė nuotekų išleidimą. Taigi UAB „Baltic Petroleum“ konkliudentiniai veiksmai (nuotekų išleidimas į ieškovo nuotekų tinklus) patvirtina sutartinių santykių tarp atsakovo ir ieškovo buvimą (CK 1.71 str.).

8Atsakovas atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad kaip įkaito turėtojas, perėmė iš AB „Lietuvos kuras“ valymo įrengimus kartu su kitais pastatais ir statiniais, esančiais Savanorių pr. 116a, Vilniuje, ir 2005-07-05 pasirašė su ieškovu Nuotekų šalinimo bei valymo sutartį. Nurodė, kad ieškovo teiginiai, kad atsakovas išleidžia nuotekas į UAB „Vilniaus vandenys“ nuotekų tinklus, yra niekiniai, nes į UAB „Baltic Petroleum“ valymo įrenginius patenka požeminis gruntinis vanduo, kuris visiškai yra nesusijęs su atsakovo vykdoma veikla ir yra išimtinė Lietuvos Respublikos nuosavybė. Atsakovas nutraukdamas 2005-07-05 Nuotekų šalinimo bei valymo sutartį neparodė jokios valios tęsti sutartinius santykius, o nuotekų tekėjimas per atsakovui nuosavybės teise priklausančius valymo įrengimus visiškai nėra susijęs su UAB „Baltic Petroleum“ veikla, ir tai visiškai nepriklauso nuo atsakovo valios, todėl ieškovo teiginys, kad atsakovas konkliudentiniais veiksmais patvirtina sutartinių santykių buvimą neturi jokio teisinio pagrindo ir yra neteisėtas. Kadangi 2005-07-05 Nuotekų šalinimo bei valymo sutartis yra nutraukta, todėl ieškovas neturi jokio teisinio pagrindo reikalauti iš atsakovo sumokėti už nuotekų priėmimą pagal negaliojančią sutartį.

9Atsiliepimu į ieškinį tretysis asmuo Vilniaus miesto savivaldybės administracija prašė ieškinį tenkinti. Nurodė, jog su atsakovu vyko derybos, tačiau 2007-07-25 raštu Nr. 216 UAB „Baltic Petroleum“ informavo Vilniaus miesto savivaldybę, kad ji vienašališkai nutraukia derybas dėl UAB „Baltic Petroleum“ nuosavybės teise priklausančių pastatų ir statinių, esančių Savanorių pr. 116A, Vilniuje, išpirkimo. Į bendrovei priklausančius valymo įrenginius Savanorių pr. 116A gruntinis vanduo patenka iš buvusios AB „Lietuvos kuras“ naftos produktais užterštos teritorijos. Atsakomybė už naftos produktais užterštą gruntą niekam nebuvo perduota, kadangi UAB „Baltic Petroleum“ 2005-07-05 sudarė nuotekų šalinimo bei valymo sutartį su UAB „Vilniaus vandenys“, kuria nustatyti abiejų šalių įsipareigojimai.

10Vilniaus m. 2 apylinkės teismas 2007-11-14 sprendimu ieškovo UAB „Vilniaus vandenys“ ieškinį atsakovui UAB „Baltic Petroleum“, trečiajam asmeniui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl skolos priteisimo, patenkino visiškai; priteisė iš atsakovo ieškovui UAB „Vilniaus vandenys“ 31 416,21 Lt skolos, 942,49 Lt žyminio mokesčio, iš viso 32 365,76 Lt, ir 6 % dydžio metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. 2006 08 23, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; įpareigojo Vilniaus apskrities valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti ieškovui UAB „Vilniaus vandenys“ permokėtą 7,06 Lt žyminį mokestį. Teismas nustatė, kad ieškovas UAB „Vilniaus vandenys“ ir atsakovas UAB „Baltic Petroleum“ 2005-07-05 pasirašė nuotekų šalinimo bei valymo sutartį. Ieškovas 2006-07-14 už nuotekų šalinimą bei valymą pagal 2005-07-05 sutartį išrašė PVM Sąskaitą-faktūrą 6 727,19 Lt sumai ir PVM Sąskaitą-faktūrą 18 048,06 Lt, o 2006-08-11 išrašė PVM Sąskaitą-faktūrą 6 643,96 Lt sumai, iš viso 31 419,21 Lt sumai, kurios atsakovas UAB „Baltic Petroleum“ neapmokėjo. Atsakovas nutraukė minėtą sutartį nuo 2006-04-12, apie tai informuodamas ieškovą 2006-03-09; teismas laikė, kad atsakovo sutarties nutraukimas yra teisėtas ir sutartis laikytina nutraukta. Tačiau teismas nustatė, kad faktiškai atsakovas nenutraukė nuotekų išleidimo ir nuotekos iš atsakovui UAB „Baltic Petroleum“ nuosavybės teise priklausančių valymo įrenginių pateko į ieškovo UAB „Vilniaus vandenys“ nuotekų tinklus iki 2007-07-17. Teismas nesutiko su atsakovo pozicija, jog atsakovas neprivalo mokėti UAB „Vilniaus vandenys“ už gruntinį šaltinio vandenį, nesusijusį su bendrovės veikla. Atsakovas nepagrindė jokiais leistinais įrodymais savo teiginio, jog ginčo nuotekos į ieškovo UAB „Vilniaus vandenys“ valymo tinklus patekdavo ne iš atsakovo nuotekų šalinimo sistemos. Atsakovo teiginį, kad pro bendrovei priklausančius valymo įrengimus teka požeminis gruntinis, sutartyje vadinamas „šaltinio vanduo“, kuris visiškai nėra susijęs su atsakovo bendrovės veikla ir atsakovas niekaip neįtakoja nei pratekančio vandens kiekio, nei jo užterštumo, teismas laikė neatitinkančiu tikrovės, nes atsakovas 2005-06-22 raštu prašė ieškovą peržiūtėti 2001-05-18 Vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutartį Nr. 846/321 su AB „Lietuvos kuras“ ir sudaryti išvalyto gruntinio vandens (užterštumas naftos produktais neviršija 5 mg/l) po valymo įrenginių Savanorių pr. 116a., Vilniuje priėmimo į mišriąją nuotakyno sistemą sutartį su UAB „Baltic Petroleum“. Todėl ieškovas ir atsakovas 2005-07-05 pasirašė Nuotekų šalinimo bei valymo sutartį. Teismas laikė, kad atsakovo pareiga atsiskaityti su ieškovu kyla iš Civilinio kodekso normų, reglamentuojančių nepagrįstą praturtėjimą; todėl atsakovas privalo atlyginti ieškovui nepagrįsto praturtėjimo dydžio nuostolius, kurie šiuo atveju pasireiškia būtent kaip atlyginimas, kurį ieškovas turėjo gauti už atsakovo nuotekų priėmimą. Teismas laikė, kad šis atlyginimas turi būti nustatytas pagal 2005-07-05 Nuotekų šalinimo bei valymo sutarties sąlygas.

11Apeliaciniu skundu atsakovas prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo atmesti ieškovo reikalavimus; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apelianto nuomone, sprendimas priimtas netinkamai išaiškinus ir pritaikius materialinės ir procesinės teisės normas ir toks pažeidimas sąlygojo neteisėto ir nepagrįsto sprendimo priėmimą. Nurodo, jog teismui pripažinus, kad 2005-07-05 Nuotekų šalinimo bei valymo sutartis nutraukta teisėtai ir laikytina negaliojančia nuo jos nutraukimo dienos, nebuvo pagrindo priteisti iš atsakovo ieškovo reikalaujamos sumos už nuotekų priėmimą. Nesutinka su teismo nuomone, jog privalo mokėti ieškovui už gruntinio šaltinio vandens išvalymą, nors ir nesusijusio su bendrovės veikla; bei, kad nepagrindė jokiais leistinais įrodymais teiginio, jog ginčo nuotekos į ieškovo valymo tinklus patekdavo ne iš atsakovo nuotekų šalinimo sistemos. Teismui buvo pateikti įrodymai, jog pro apeliantui nuosavybės teise priklausančius valymo įrengimus prateka gruntinis vanduo, nesusijęs su atsakovo veikla, tačiau teismas į šiuos įrodymus neatsižvelgė; to, kad pratekantis vanduo yra gruntinis, požeminis – ieškovas neginčijo; teismas nenagrinėjo, jog toks gruntinis vanduo – išimtinė Lietuvos Respublikos nuosavybė. Nurodo, jog teismas 2007-05-14 posėdžio metu patenkino prašymą iškviesti ir apklausti A.M. liudytoju, tačiau per visą bylos nagrinėjimą jis taip ir neiškviestas ir neapklaustas, tokiu būdu teismas neištyrė visų įrodymų ir negalėjo tinkamai išsiaiškinti visų aplinkybių. Nurodo, jog teismas nenagrinėjo atsakovo argumentų dėl nuotekų užterštumo ir sprendime apie tai nepasisakė.

12Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas prašo Vilniaus m. 2 apylinkės teismo 2007-11-14 sprendimą palikti nepakeistą, o atsakovo apeliacinį skundą atmesti. Nurodo, jog atsižvelgiant į tai, kad nors teismas pritaikė kitą teisinį ieškinio pagrindą, negu įvardytas ieškinyje, byla išnagrinėta teisingai, todėl nėra jokio pagrindo tenkinti apeliacinį skundą.

13Tretysis asmuo Vilniaus m. savivaldybės administracija atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikė.

14Apeliacinis skundas atmestinas.

15Apeliacinio skundo argumentai dėl sutarties nutraukimą reglamentuojančių teisės normų tinkamo taikymo yra nepagrįsti.

16Byloje nustatyta, kad ieškovas tiekė atsakovui atlygintinas nuotekų pašalinimo ir išvalymo paslaugas; 2005 m. liepos 5 d. šalys yra sudariusios rašytinę nuotekų valymo bei šalinimo neterminuotą sutartį. Sutartimi viena iš šalių – paslaugos pardavėjas įsipareigojo priimti kitos šalies – abonento išleidžiamas nuotekas į nuotekų šalinimo sistemą ir jas išvalyti; o kita šalis – abonentas – įsipareigojo mokėti už išleistų nuotekų šalinimą ir valymą. Taigi šalys sudarė atlygintinos paslaugos tiekimo sutartį, jų santykiams, be sutartyje numatytų sąlygų taikytinos Civilinio kodekso normos dėl prievolių (bendrieji prievolių nuostatai), sutarčių ir kiti specialieji teisės aktai, o juos taikant atsižvelgiama į šios sutarties specifiką.

17CK 6.217 str. 5 d. numato, kad sutartis gali būti vienašališkai nutraukta joje numatytais atvejais. Nors sutarties 42 punktu šalys numatė galimybę nutraukti sutartį apie tai pranešus kitai šaliai raštu prieš mėnesį, be jokių kitokių papildomų sąlygų, tačiau nuotekų šalinimo ir valymo sutartis dėl savo specifikos gali būti teisėtai nutraukta abonentui faktiškai atsijungus nuo pardavėjo įrenginių, surenkančių nuotekas. Nagrinėjamoje byloje yra nustatyta, kad ieškovas į atsakovo (apelianto) 2006-01-24 ir 2006-03-09 raštus dėl sutarties nutraukimo 2006-02-27 ir 2006-03-27 raštais išaiškino, kad sutartis gali būti nutraukta tik faktiškai nutraukus nuotekų nuleidimą iš atsakovo įrenginių į ieškovo nuotekų sistemą bei pasiūlė faktiškai nutraukti nuotekų nuleidimą, užbetonuojant nuotekų išleidėją (b.l. 28-31). Byloje nustatyta kad faktiškai apeliantas (atsakovas) nutraukė nuotekų nuleidimą tik 2007-07-17, taigi negalima sutikti su apelianto nuomone, kad šalių sutartiniai santykiai buvo nutraukti nuo 2006-04-12 apie tai formaliai informuojant ieškovą 2006-03-09 raštu Nr. 71.

18Apeliantas savo skunde akcentuoja, kad UAB „Grota“ 2007-04-26 specialisto išvadoje Nr. 344 tiek Lietuvos geologijos tarnybos 2007-05-24 rašte tvirtinama, kad pro apelianto nuosavybės teise priklausančius įrengimus prateka gruntinis vanduo, nesusijęs su apelianto veikla. Tačiau byloje nustatyta, kad valymo įrengimus Savanorių pr. 116 a apeliantui perleido BAB „Lietuvos kuras“ kaip įkeistą objektą, apeliantas perėmė tik valymo įrengimus, be teritorijos ir nuo 2005-07-05 nuotekų šalinimo bei valymo sutarties pasirašymo momento jokios ūkinės veiklos buvusioje teritorijoje nevykdė. Ginčo dėl šios sutarties vykdymo iki 2006 m. balandžio 12 d. tarp šalių nėra, taigi darytina išvada, kad nuo pat sutarties sudarymo momento apeliantas, nevykdant jokios veiklos, neteršiant aplinkos tvarkingai mokėjo už to paties vandens nuleidimą į ieškovo sistemą ir jo valymą pagal sutarties sąlygas. Tais pačiais UAB „Grota“ ir Lietuvos geologijos tarnybos raštais nustatyta, kad apeliantui priklausantys valymo įrengimai yra gruntinio vandens reguliavimo Savanorių pr. ir Vandentekio g. rajone sistemos dalis, jų paskirtis buvo surinkti ties Savanorių prospektu į žemės paviršių išsiskiriantį naftuotą gruntinį vandenį, jį išvalyti ir nuleisti į kanalizaciją; vanduo buvo surenkamas iš buvusios Vilniaus naftos bazės ir smėlio druskos saugyklos teritorijų (b.l. 140, 129). Taigi apeliantas nuo įrenginių įsigijimo momento žinojo, kad nevykdys jokios veiklos, reikalaujančios nuotekų šalinimo, o įsigyjamų įrenginių paskirtis surinkti ir perduoti valymui būtent gruntinį vandenį, surenkamą nuo užterštos nafta ir druska teritorijos. Apelianto argumentas, kad gruntinis požeminis vanduo yra žemės gelmių dalis ir priklauso valstybei, o ir apeliantas už tokio vandens valymą ir išleidimą į ieškovo nuotekų tinklus mokėti neprivalo, atmestinas, kaip teisiškai nepagrįstas. Apeliantas yra ūkio subjektas, sudarė paminėtą sutartį, siekdamas savo komercinių tikslų; byloje yra užfiksuota, kad apeliantas vedė derybas su Vilniaus miesto savivaldybe dėl valymo įrenginių perleidimo už 1 500 000 Lt, taigi apeliantas, sutartimi prisiimdamas įsipareigojimą mokėti už nuo užterštos teritorijos vandens surenkamo vandens išvalymą, pasvėrė tokios sutarties sudarymo komercinę riziką ir sąmoningai ją prisiėmė. Šalių sutartis turi būti vykdoma pagal joje nurodytas sąlygas iki jos nutraukimo 2007-07-17 (b.l. 168).

19Kolegija pažymi, kad iš esmės teisėtas ir pagrįstas sprendimas negali būti panaikintas vien formaliais pagrindais (CPK 328 str.). Apeliantas pažymėjo, kad teismas, patenkinęs jo prašymą apklausti A.M., UAB „Grota“ direktorių, liudytoju, jo neiškvietė ir neapklausė. Tačiau apeliantas nenurodė jokių argumentų, leidžiančių manyti, kad šis pažeidimas turėjo įtakos priimto teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui. Byloje yra išsamus UAB „Grota“ raštas – atsakymas į apelianto paklausimą, kuriuo apeliantas pagrindė savo skundo argumentus, šio rašytinio įrodymo reikšmę kolegija jau aptarė ir padarė išvadą, kad rašto duomenys teismo išvadų nepaneigia; apeliantas nenurodė, apie kokias svarbias teisingam bylos išnagrinėjimui aplinkybes, galėtų papildomai paliudyti šios įmonės direktorius. Esant tokioms aplinkybėms, apelianto nurodytas pažeidimas laikytinas formaliu, neturinčiu įtakos teismo sprendimo teisėtumui.

20Kolegija nesutinka taip pat su apeliacinio skundo argumentu, kad apelianto įrenginiais surinktų nuotekų valyti nereikia, nes gruntinio vandens, patenkančio į ieškovo valymo sistemą, užterštumas naftos produktais neviršija leistinos naftos teršalų koncentracijos, numatytos 2006-05-17 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu patvirtintame Nuotekų tvarkymo reglamente. Reglamente numatyta didžiausia leistina naftos angliavandenių koncentracija – 25 mg/l, o ribinė koncentracija – 5 mg/l. Tačiau kolegija sutinka su ieškovo atsiliepimo argumentu, kad nuotekų valymo sąnaudos sudaro tik dalį apelianto skolos. Be to, nuotekos valomos pagal šalių sudarytos sutarties sąlygas, o 2005-07-05 nuotekų šalinimo sutarties 11 punkte nurodyta, kad maksimali išleidžiamų nuotekų užteršimo koncentracija naftos produktais neturi viršyti 1,63 mg/l. Apeliantas nepateikė įrodymų, kad į ieškovo nuotekų sistemą nuleidžiamo vandens užteršimas nafta nesiekia sutartyje numatyto maksimalaus užterštumo, šis skundo argumentas atmestinas, kaip nepagrįstas.

21Kolegija sprendžia, kad apeliacinio skundo argumentai teismo išvadų nepaneigė. Dėl to nėra pagrindo apeliacinio skundo motyvais panaikinti arba pakeisti skundžiamą teismo sprendimą (CPK 263, 329-330 str.).

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 – 330 str., teismas

Nutarė

23Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2007 m. lapkričio 14 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
2. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos... 3. dalyvaujant ieškovo atstovei advokatei B.Vilienei,... 4. atsakovo (apelianto) atstovui T.Petkauskui,... 5. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Baltic... 6. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 7. ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovo 31 416,21 Lt... 8. Atsakovas atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.... 9. Atsiliepimu į ieškinį tretysis asmuo Vilniaus miesto savivaldybės... 10. Vilniaus m. 2 apylinkės teismas 2007-11-14 sprendimu ieškovo UAB „Vilniaus... 11. Apeliaciniu skundu atsakovas prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo... 12. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas prašo Vilniaus m. 2 apylinkės... 13. Tretysis asmuo Vilniaus m. savivaldybės administracija atsiliepimo į... 14. Apeliacinis skundas atmestinas.... 15. Apeliacinio skundo argumentai dėl sutarties nutraukimą reglamentuojančių... 16. Byloje nustatyta, kad ieškovas tiekė atsakovui atlygintinas nuotekų... 17. CK 6.217 str. 5 d. numato, kad sutartis gali būti vienašališkai nutraukta... 18. Apeliantas savo skunde akcentuoja, kad UAB „Grota“ 2007-04-26 specialisto... 19. Kolegija pažymi, kad iš esmės teisėtas ir pagrįstas sprendimas negali... 20. Kolegija nesutinka taip pat su apeliacinio skundo argumentu, kad apelianto... 21. Kolegija sprendžia, kad apeliacinio skundo argumentai teismo išvadų... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 – 330 str.,... 23. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2007 m. lapkričio 14 d. sprendimą palikti...