Byla 2S-707-357/2013
Dėl Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. liepos 1 d. nutarties civilinėje byloje Nr.2-5727-362/2013, kuria atmestas prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo ECAA Europe UAB atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. liepos 1 d. nutarties civilinėje byloje Nr.2-5727-362/2013, kuria atmestas prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėjas ECAA Europe UAB prašymu (1–6 b. l.) kreipėsi į teismą, prašydamas vykdomojoje byloje uždrausti antstoliui A. L. patekti į muitinės sandėlį, esantį Žemaitės g. 96 C, Šiauliai, kur laikomas pareiškėjo kilnojamasis turtas, tikslu jį aprašyti iki bus išnagrinėtas pareiškėjo skundas dėl antstolio neteisėtų veiksmų ir 2013-06-19 patvarkymo Nr. AN049866 panaikinimo ir antstolio ar teismo procesinio sprendimo įsiteisėjimo.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Šiaulių apylinkės teismas 2013 m. liepos 1d. nutartimi (67–68 b. l.) pareiškėjo prašymo netenkino, nurodė, kad vykdymo veiksmai jau įvyko – antstolis A. L. jau 2013-06-27 priverstiniu būdu pateko į muitinės sandėlį, todėl teismas sprendė, kad nebėra prasmės taikyti laikinąsias apsaugos priemones, uždraudžiant antstoliui A. L. patekti į muitinės sandėlį.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

7Pareiškėjas ECAA Europe UAB atskiruoju skundu (69–73 b. l.) prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. liepos 1 d. nutartį, priimti naują nutartį – pareiškėjo ECAA Europe UAB prašymą tenkinti visiškai. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

81. Antstolis A. L. nuo 2013-06-27 patekimo į muitinės sandėlio patalpas, atliko ir toliau planuoja atlikti tęstinio pobūdžio vykdymo veiksmus, t. y. atliko ir ketina atlikti laike trunkančius veiksmus, kuomet kas kartą buvo ir bus patenkama į muitinės sandėlį, kuriame saugomos apelianto prekės. Faktas, kad antstolis 2013-06-27 jau buvo patekęs į muitinės sandėlį, visiškai neeliminavo ir neeliminuoja būtinybės taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Pirmosios instancijos vienintelis motyvas, kad antstolis jau yra patekęs į muitinės sandėlį, laikytinas nepakankamu motyvu atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

92. Antstolis visiškai nesprendžia klausimų, susijusių su apelianto turto aprašymu, neatsižvelgia į apelianto pastabas bei argumentus koks turtas turėtų būti aprašytas, todėl apeliantui nėra įmanoma vykdyti antstolio Patvarkymo. Antstolio veiksmai laikytini neproporcingais, nepagrįstai varžančiais apelianto teises, neekonomiškais ir dėl to laikytini neteisėtais, kas suponuoja būtinybę taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kuriomis antstolio veikimui būtų užkertamas kelias iki skundo išnagrinėjimo.

103. Būtinybę taikyti laikinąsias apsaugos priemones patvirtina ta aplinkybė, kad įkainodamas apelianto prekes, antstolis nepagrįstai vadovavosi tik išieškotojo pateiktomis gamyklinėmis prekių įsigijimo kainomis, visiškai neįvertindamas prekių transportavimo kaštų, muito bei pridėtinės vertės mokesčius, prekybinį didmeninį bei mažmeninį antkainius. Tokie antstolio veiksmai, aprašant ir įkainojant apelianto prekes, tik dar kartą patvirtina, kad antstolis vykdymo veiksmus atlieka neproporcingai, neekonomiškai, piktnaudžiauja savo teisėmis, todėl tokie antstolio veiksmai privalo būti nutraukti, tenkinant prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių.

11Atsiliepimu į atskirąjį skundą antstolis A. L. (105–107 b. l.) prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodė, kad antstolis vykdo Vilniaus apygardos teismo 2013-03-12 nutartį, o ne išieškojimą, todėl tokia laikinoji apsaugos priemonė, kokią prašo taikyti pareiškėjas, yra negalima. Be to, 2013-03-20 Šiaulių apylinkės teismas nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-2639-291/2013 tenkino antstolio prašymą ir leido antstoliui įeiti į patalpas, esančias Žemaitės g. 96 C, Šiauliai su tikslu aprašyti pareiškėjo turtą. Teismas, uždrausdamas antstoliui patekti į muitinės sandėlio patalpas, sukurtų situaciją, kad antstolis ne tik negalėtų įvykdyti Vilniaus apygardos teismo 2013-03-12 nutarties, bet ir Šiaulių apylinkės teismo 2013-03-20 nutarties.

12IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

13teisiniai argumentai ir išvados

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuojant skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

15Atskirasis skundas atmestinas.

16Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti negalimu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, o pagrindinis laikinųjų apsaugos priemonių taikymo kriterijus yra teismo abejonė, jog nesiėmus šių priemonių būsimo teismo sprendimo (galimai palankaus ieškovui) įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (LR CPK 144 str. 1 d.).

17Iš pareiškėjo reikalavimo matyti, kad ECAA Europe UAB prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti antstoliui A. L. patekti į muitinės sandėlį, esantį Žemaitės g. 96 C, Šiauliai, kur laikomas pareiškėjo kilnojamasis turtas tikslu jį aprašyti iki bus išnagrinėtas pareiškėjo skundas dėl antstolio neteisėtų veiksmų (1–6 b. l.).

18Iš bylos duomenų matyti, kad antstolis A. L. 2013-06-29 Patvarkymu sudaryti sąlygas patekti į patalpas (56 b. l.) pareikalavo sudaryti sąlygas 2013-06-21, 2013-06-25, 2013-06-26, 2013-06-27 ir 2013-06-28 patekti į patalpas, esančias Žemaitės g. 96 C, Šiauliai, kuriose laikomi pareiškėjo kilnojamieji daiktai, paskirti atsakingą asmenį, pateikti nuosavybės teisės dokumentus, įpareigojo pareiškėją pasirūpinti įrankiais ir apsaugos priemonėmis, užtikrinančiomis saugų darbą.

19Pareiškėjas, nesutikdamas su šiuo Patvarkymu, kreipėsi į antstolį A. L., pateikdamas skundą vykdomojoje byloje Nr. 0159/13/00335 (9–13 b. l.), o Šiaulių apylinkės teismo prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki bus išnagrinėtas jo skundas dėl antstolio veiksmų (1–6 b. l.). Šiaulių apylinkės teismas 2013 m. liepos 1 d. nutartimi pareiškėjo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo netenkino, motyvuodamas tuo, kad antstolis A. L. 2013-06-27 priverstiniu būdu jau pateko į muitinės sandėlį, todėl uždrausti atlikti veiksmus, kurie yra atlikti, nebėra prasmės (67–68 b. l.).

20Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nebėra tikslingas, nes faktas jau yra įvykęs, antstolis A. L. 2013-06-27 priverstiniu būdu pateko į muitinės sandėlį adresu Žemaitės g. 96 C, Šiauliuose (60–61 b. l.).

21Pažymėtina, kad antstolis A. L. Vilniaus apygardos teismo 2013-03-12 nutartimi buvo įpareigotas surasti ir aprašyti pareiškėjo ECAA Europe UAB turtą 1 429 133,59 Lt sumai. LR CPK 18 straipsnis numato, kad įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, t. y. šioje teisės normoje įtvirtintas teismo sprendimo, nutarties ir kt. procesinių dokumentų vykdymo privalomumas. Teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra vykdytinas dokumentas (CPK 584 str.). Iš pareiškėjo prašymo matyti, kad pareiškėjas siekia uždrausti antstoliui patekti į sandėlį, t. y. siekia uždrausti atlikti tuos veiksmus, kuriuos jam yra numatęs civilinio proceso kodeksas ir Sprendimų vykdymo instrukcija, ir kuriuos jis privalo atlikti, vykdydamas antstolio funkcijas. Patenkinus pareiškėjo prašymą, antstolis neturėtų galimybės patekti į sandėlį ir tokiu būdu areštuoti pareiškėjo turto, t. y. tinkamai įvykdyti Vilniaus apygardos teismo 2013-03-12 nutarties. Kadangi įsiteisėję sprendimai ir nutartys yra privalomi tiek juridiniams, tiek fiziniams asmenims, todėl antstolis privalo vykdyti įsiteisėjusią Vilniaus apygardos teismo nutartį.

22Iš teismų informacinės sistemos Liteko matyti, kad antstolis A. L. kreipėsi į Šiaulių apylinkės teismą, prašydamas leisti įeiti į negyvenamąsias patalpas (muitinės sandėlį), esančias adresu Žemaitės g. 96 C, Šiauliai, tikslu įvertinti ir aprašyti pareiškėjo kilnojamąjį turtą. Šiaulių apylinkės teismas 2013-03-20 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-2639-291/2013 antstolio prašymą tenkino ir leido antstoliui įeiti į minėtas patalpas tikslu aprašyti pareiškėjo ECAA Europe UAB turtą. Taigi, iš nurodytų aplinkybių matyti, kad patenkinus pareiškėjo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių, antstoliui A. L. būtų uždrausta vykdyti ne tik Vilniaus apygardos teismo 2013-03-12 nutartį, bet ir Šiaulių apylinkės teismo 2013-03-20 nutartį, o tai reikštų, jog laikinųjų apsaugos priemonių institutas prarastų savo reikšmę ir paskirtį.

23Pažymėtina ir tai, kad Šiaulių apylinkės teismas 2013 m. liepos 25 d. nutartimi pareiškėjo UAB „ECAA Europe“ skundo dėl antstolio A. L. veiksmų, priimant patvarkymą Nr. AN049866, netenkino (civilinė byla Nr. 2-6127-291/2013).

24Pareiškėjo argumentai, kad antstolis visiškai nesprendžia klausimų, susijusių su apelianto turto aprašymu, neatsižvelgia į apelianto pastabas bei argumentus koks turtas turėtų būti aprašytas, kad įkainodamas apelianto prekes antstolis nepagrįstai vadovavosi tik išieškotojo pateiktomis gamyklinėmis prekių įsigijimo kainomis, yra susiję su skundo dėl antstolio veiksmų nagrinėjimu ir bus sprendžiami nagrinėjant skundą iš esmės. Nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės, nagrinėjant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo teisėtumo ir pagrįstumo klausimą, todėl apeliacinės instancijos teismas jų nenagrinėja ir dėl jų nepasisako.

25Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad antstolis A. L. jau yra areštavęs pareiškėjo turtą, į tai, kad, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, antstoliui būtų uždrausta vykdyti įstatymų numatytas antstolio funkcijas bei Vilniaus apygardos teismo 2013-03-12 nutartį ir Šiaulių apylinkės teismo 2013-03-20 nutartį, į tai, kad pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų yra netenkintas, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pareiškėjas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki skundo dėl antstolio veiksmų išnagrinėjimo.

26Esant nurodytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas (LR CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

27Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

28Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. liepos 1d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. I. Ginčo esmė... 3. Pareiškėjas ECAA Europe UAB prašymu (1–6 b. l.) kreipėsi į teismą,... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Šiaulių apylinkės teismas 2013 m. liepos 1d. nutartimi (67–68 b. l.)... 6. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 7. Pareiškėjas ECAA Europe UAB atskiruoju skundu (69–73 b. l.) prašo... 8. 1. Antstolis A. L. nuo 2013-06-27 patekimo į muitinės sandėlio patalpas,... 9. 2. Antstolis visiškai nesprendžia klausimų, susijusių su apelianto turto... 10. 3. Būtinybę taikyti laikinąsias apsaugos priemones patvirtina ta aplinkybė,... 11. Atsiliepimu į atskirąjį skundą antstolis A. L. (105–107 b. l.) prašo... 12. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 13. teisiniai argumentai ir išvados... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 15. Atskirasis skundas atmestinas.... 16. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria... 17. Iš pareiškėjo reikalavimo matyti, kad ECAA Europe UAB prašo taikyti... 18. Iš bylos duomenų matyti, kad antstolis A. L. 2013-06-29 Patvarkymu sudaryti... 19. Pareiškėjas, nesutikdamas su šiuo Patvarkymu, kreipėsi į antstolį A. L.,... 20. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo... 21. Pažymėtina, kad antstolis A. L. Vilniaus apygardos teismo 2013-03-12... 22. Iš teismų informacinės sistemos Liteko matyti, kad antstolis A. L. kreipėsi... 23. Pažymėtina ir tai, kad Šiaulių apylinkės teismas 2013 m. liepos 25 d.... 24. Pareiškėjo argumentai, kad antstolis visiškai nesprendžia klausimų,... 25. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad antstolis A. L.... 26. Esant nurodytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina... 27. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 28. Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. liepos 1d. nutartį palikti nepakeistą....