Byla 2-1032/2014
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia Kačinskienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Extra sprendimai“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. kovo 14 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-859-163/2014, kuria atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Extra sprendimai“ iškelta bankroto byla pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teisėja,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius ieškiniu (pareiškimu) (b. l. 2-4) prašė iškelti atsakovui UAB „Extra sprendimai“ bankroto bylą, paskirti įmonės bankroto administratorių. Reikalavimą iškelti atsakovui bankroto bylą ieškovas motyvavo tuo, kad atsakovas dėl savo finansinės padėties nepajėgia vykdyti turtinių įsipareigojimų.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Klaipėdos apygardos teismas 2014-03-14 nutartimi (b. l. 102-104) iškėlė atsakovui UAB „Extra sprendimai“ bankroto bylą. Teismas, įvertinęs ieškovų nurodytas aplinkybes, byloje esančius dokumentus ir atsakovo argumentus dėl įmonės veiklos, nustatė, jog UAB „Ekstra sprendimai“ pradelsti kreditoriniai įsiskolinimai ženkliai viršija į bendrovės balansą įrašyto turto vertę, įmonė veiklos nevykdo, įrodymų apie jos būsimą veiklą nepateikta. Atsižvelgdamas į tai, teismas sprendė, kad UAB „Ekstra sprendimai“ yra nemoki ir jos nemokumo būsena nėra laikino pobūdžio. Teismui nustačius, kad ieškovo siūloma bankroto administratoriaus kandidatūra atitinka Įmonių bankroto įstatyme nustatytus reikalavimus, UAB „Ekstra sprendimai“ bankroto administratoriumi paskirta UAB „Divingas“.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

8Atsakovas UAB „Extra sprendimai“ atskirajame skunde (b. l. 106-108) prašo 1) panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2014-03-14 nutartį, sustabdyti bankroto bylą, įpareigoti Klaipėdos apygardos teismą pradėti įmonės restruktūrizavimo bylą ir leisti vykdyti veiklą; 2) įpareigoti ieškovą sudaryti grafiką, pagal kurį bus grąžinamas atsakovo įsiskolinimas; 3) panaikinti teismo sprendimą UAB „Ekstra sprendimai“ bankroto administratoriumi skirti UAB „Divingas“. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

91. Atsakovas raštu kreipėsi į ieškovą, prašydamas sudaryti grafiką, pagal kurį atsakovas dengtų savo įsiskolinimą, tačiau atsakymo negavo. Teisminio nagrinėjimo metu atsakovas taip pat prašė sudaryti taikos sutartį, tikėdamasis, kad teismas palaikys šią iniciatyvą, tačiau atsakovui susidarė įspūdis, kad bylą nagrinėjusi teisėja atstovauja ieškovo interesus.

102. UAB „Extra sprendimai“ turi laikinų finansinių sunkumų, tačiau veiklos nėra nutraukusi ir siekia rasti galimybę sumokėti ieškovui įsiskolinimą. Anksčiau bendrovei nebuvo inicijuotos nei bankroto, nei restruktūrizavimo procedūros. Atsiskaityti su ieškovu įmonė neturi galimybės dėl apyvartinių lėšų trūkumo. Finansinius bendrovės sunkumus lėmė jos debitorių (statybos rangos darbų užsakovų) vėluojantys atsiskaitymai, taip pat užsitęsęs žiemos sezonas. 2014-03-19 atsakovui susitikus su UAB „Visa logistika“, nuspręsta UAB „Extra sprendimai“ pavesti vienbučio gyvenamojo namo statybas, o tolimesnėje perspektyvoje juridiniai asmenys planuoja suteikti bendrovei daugiau užsakymų. Nuo 2014-03-20 bendrovė pradeda teikti taksi paslaugas. Prasidėjus namų tarpblokinių siūlių hermetizavimo darbų sezonui, laukiama pasiūlymų šiems darbams atlikti iš daugiaaukščių namų bendrijų pirmininkų.

113. UAB „Extra sprendimai“ būtina restruktūrizuoti, išsaugant ir plėtojant jos veiklą, vykdomą statybos sektoriuje, taksi paslaugų sferoje, išsaugant turimas darbo vietas bei didinant jų skaičių. Bendrovė atitinka visas Įmonių restruktūrizavimo įstatyme numatytas sąlygas. Pats atsakovas neturėjo teisinės galimybės pareikšti reikalavimą stabdyti bylą CPK 163 straipsnio 5 punkto pagrindu ir taikyti bendrovės atžvilgiu Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nuostatas, nors įmonė turi kreditorių, kurie reiškia turtinius reikalavimus.

12Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau ir – VSDFV) Klaipėdos skyrius atsiliepime į atskirąjį skundą (b. l. 113-116) prašo skundą atmesti ir Klaipėdos apygardos teismo 2014-03-14 nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

131. UAB „Extra sprendimai“ nevykdo Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 9 straipsnio 2 dalyje, 14 straipsnio 2 dalyje nustatytų privalomųjų mokėjimų, nevykdo įsipareigojimų kitiems kreditoriams. Bendra bendrovės pradelstų įsipareigojimų suma yra 69 448,70 Lt. Įmonė neturi nei turto, nei pajamų. Šios aplinkybės neabejotinai patvirtina, kad atsakovas yra nemokus. Atskirajame skunde nurodyti argumentai bei prie skundo pridėtas dokumentas neįrodo bendrovės mokumo ir aplinkybės, jog ji vykdo veiklą.

142. VSDFV Klaipėdos skyriuje 2013-09-18 gautas UAB „Extra sprendimai“ prašymas atidėti skolos mokėjimą dviem mėnesiams. VSDFV Klaipėdos skyriaus 2013-10-07 raštu Nr. (8.1) SI-58289 (raštas atsakovui įteiktas 2013-11-04) išaiškintos teisė aktuose įtvirtintos sąlygos, kurioms esant svarstytinas klausimas dėl socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo. Pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių 61.1 punktą, draudėjams, mokantiems socialinio draudimo įmokas už apdraustuosius, gali būti atidėtas įmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimas, jeigu draudėjo finansiniai įsipareigojimai mažesni už jo turtą. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovo finansiniai įsipareigojimai yra didesni už jo turtą, atsakovo prašymas įpareigoti ieškovą sudaryti įsiskolinimo mokėjimo grafiką yra nepagrįstas.

153. Atsakovas nepagrįstai prašo sustabdyti bankroto bylą, vadovaudamasis CPK 163 straipsnio 5 punktu. Ši nuostata taikoma ne bankroto byloje, o civilinėje byloje, iškeltoje dėl turtinių reikalavimų asmeniui, kuriam iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla.

164. Atsakovo reikalavimas įpareigoti pirmosios instancijos teismą pradėti UAB „Extra sprendimai“ restruktūrizavimo bylą nepagrįstas. CPK 312 straipsnio nuostatos draudžia atskirajame skunde kelti reikalavimus, kurie nebuvo pareikšti bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme.

175. Atsakovo prašymas panaikinti teismo sprendimą UAB „Extra sprendimai“ bankroto administratoriumi skirti UAB „Divingas“ nepagrįstas jokiais argumentais. Nenustačius Įmonių bankroto įstatyme numatytų aplinkybių, dėl kurių ši bendrovė negalėjo būti paskirta atsakovo bankroto administratoriumi, taip pat nesant duomenų apie teismo paskirto bankroto administratoriaus šališkumą, nėra pagrindo tenkinti šį atsakovo prašymą.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Atskirasis skundas atmestinas.

20Byloje keliami klausimai dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsakovui iškelta bankroto byla ir paskirtas bankroto administratorius, pagrįstumo ir teisėtumo, taip pat reikalavimo kelti įmonei restruktūrizavimo bylą vertinimo. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentus, dėl tokių aplinkybių ir pasisako (CPK 320 str. 1 d., 338 str.).

21Dėl pagrindo UAB „Extra sprendimai“ kelti bankroto bylą

22Remiantis Įmonių bankroto įstatymo (toliau ir – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies nuostatomis, bankroto byla iškeliama, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojams darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriams, kad negali arba neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Taigi įstatyme kaip vienas iš savarankiškų bankroto bylos iškėlimo pagrindų yra įtvirtintas įmonės nemokumas, kuris apibrėžiamas kaip įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d., 9 str. 7 d. 1 p.). Įmonės nemokumas gali būti nustatytas išanalizavus jos ūkinės finansinės veiklos rezultatus, kurie atsispindi finansinės atskaitomybės ir kituose dokumentuose (įmonės balanse, pelno (nuostolių) ataskaitoje, kapitalo pokyčių ataskaitoje, pinigų srautų ataskaitoje bei aiškinamajame rašte ir kituose įmonės finansinės veiklos rezultatus atspindinčiuose dokumentuose), turinčiuose reikšmės įvertinant realią įmonės finansinę būklę.

23Kaip matyti iš byloje esančio UAB „Extra sprendimai“ 2012 metų balanso (b. l. 13), jame apskaityto bendrovės turto vertė – 5 007 Lt. Jį sudaro tik trumpalaikis turtas: per vienerius metus gautinos sumos – 4 879 Lt ir pinigai –128 Lt. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikių įsipareigojimų dydis – 12 653 Lt. Tačiau byloje surinktų duomenų analizė rodo, kad realus įmonės finansinių įsipareigojimų mastas yra ženkliai didesnis. UAB „Ekstra sprendimai“ atžvilgiu antstolių vykdytose vykdomosiose bylose išieškomos sumos, į jas neįskaičiavus priteistų palūkanų ir vykdymo išlaidų, sudaro 61 147,41 Lt (b. l. 48, 50-52, 54-57, 60, 63-65, 66-67, 99-100). Įsiskolinimas ieškovui pagal pirmosios instancijos teismui pateiktus dokumentus – išaugo iki 9 209,50 Lt (b. l. 37). Taigi nurodytų UAB „Extra sprendimai“ skolų bendra suma – 70 356,91 Lt (61 147,41 Lt + 9 209,50 Lt), neginčijamai patvirtina, kad pradelsti įmonės įsipareigojimai keliolika kartų viršija į jos 2012 metų balansą įrašyto netgi viso turto vertę. Pažymėtina, kad atsakovo įsiskolinimas ieškovui skaičiuojamas nuo 2011 metų III ketvirčio iki šiol (b. l. 3, 39, 122), bendrovės mokestinė prievolė Valstybinei mokesčių inspekcijai nevykdoma nuo 2012-02-29 (b. l. 27), įmonės nuostoliai 2012 metais, palyginus su 2011 metų rodikliais, padidėjo beveik dvigubai (b. l. 14) ir 2012 metų įmonės balansas, kaip teigė UAB „Ekstra sprendimai“ vadovas jo atžvilgiu 2013-06-12 išnagrinėtoje administracinio teisės pažeidimo byloje (iškeltoje dėl pareigos kreiptis į teismą su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo nevykdymo), nesikeitė (b. l. 39). Remdamasis nustatytų faktinių aplinkybių visuma, pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad UAB „Ekstra sprendimai“ finansiniai sunkumai nėra laikini, įmonė yra nemoki, todėl jai turi būti iškelta bankroto byla. Ir nors apeliantas savo skunde teigia, kad UAB „Extra sprendimai“ nėra nutraukusi savo veiklos, ketina teikti taksi paslaugas, atlikti darbus statybos sektoriuje, iš to gauti stabilias pajamas ir atsiskaityti su ieškovu, vien šie teiginiai patys savaime neįrodo, kad įmonė iš tiesų vykdo tokią veiklą ir yra pajėgumo ją tęsti, gerinant finansinius rodiklius. Prie atskirojo skundo pridėtas dokumentas taip pat niekaip neįrodo atsakovo planų vykdyti minėtą veiklą realumo.

24Dėl paskirtojo administratoriaus tinkamumo

25Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. Bankrutuojančios įmonės administratorius skiriamas iš ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalyje nurodytų asmenų pasiūlytų administratorių kandidatūrų, patikrinus, ar nėra ĮBĮ įstatyme numatytų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 4 d.). Skundžiamos nutarties turinys patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas įvertino informaciją apie ieškovo siūlomą bankroto administratoriaus kandidatūrą ir, nenustatęs, kad administratorius neatitinka Įmonių bankroto įstatymo nustatytų reikalavimų, UAB „Extra sprendimai“ bankroto administratoriumi skyrė UAB „Divingas“. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo nesutikti su tokiu teismo sprendimu, juolab, kad atskirajame skunde aplinkybių, kurios patvirtintų, jog egzistuoja svarbios priežastys, dėl kurių administratorius negalėtų tinkamai atlikti savo pareigų, ir neįvardijama.

26Dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo tvarkos

27Apeliacinės instancijos teismas neturi nei faktinio, nei teisinio pagrindo tenkinti atskirajame skunde reiškiamo reikalavimo sustabdyti atsakovui iškeltą bankroto bylą ir įpareigoti Klaipėdos apygardos teismą pradėti UAB „Extra sprendimai“ restruktūrizavimo procesą.

28Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 dalyje pasakyta, kad jeigu pareiškimo iškelti bankroto bylą nagrinėjimo metu yra gautas pareiškimas iškelti restruktūrizavimo bylą ir teismo nutartis iškelti bankroto bylą dar nepriimta, pareiškimo iškelti bankroto bylą nagrinėjimas atidedamas tol, kol bus priimta teismo nutartis iškelti restruktūrizavimo bylą ar atsisakyti ją iškelti. Remiantis Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau ir – ĮRĮ) nuostatomis, teisė priimti sprendimą dėl įmonės restruktūrizavimo bylos inicijavimo suteikta įmonės dalyvių susirinkimui ar savininkui (ĮRĮ 6 str. 1 d.). Esant tokiam sprendimui, pareiškimą teismui dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo pateikia įmonės valdymo narys. Pareiškimas teikiamas vietovės, kurioje yra įmonės buveinė, apygardos teismui CPK nustatyta tvarka (ĮRĮ 6 str. 2 d. 2 p.). Tai reiškia, kad siekdamas pradėti UAB „Extra sprendimai“, registruoto adresu Minijos g. 178-33, Klaipėda, restruktūrizavimo bylą, jos vadovas turėjo pateikti Klaipėdos apygardos teismui rašytinį pareiškimą, atitinkantį Įmonių restruktūrizavimo įstatyme bei CPK šiam procesiniam dokumentui keliamus reikalavimus, kurio pagrindu teismas, esant visoms įstatymų numatytoms sąlygoms šį dokumentą priimti, UAB „Extra sprendimai“ atžvilgiu būtų užvedęs atskirą civilinę bylą dėl įmonės restruktūrizavimo. Patikrinęs teismų informacinėje sistemoje LITEKO užfiksuotus duomenis, apeliacinės instancijos teismas nustatė, jog tokia byla UAB „Extra sprendimai“ atžvilgiu nėra inicijuota. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, jog pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas ieškovo pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Extra sprendimai“, neturėjo teisinių prielaidų svarstyti klausimą dėl šios bylos nagrinėjimo atidėjimo pagal Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 dalį. Šiame kontekste reikalinga pažymėti, kad remiantis Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 7 straipsnio 5 dalies 3 punktu, įmonės nemokumas yra pagrindas atsisakyti iškelti jos restruktūrizavimo bylą.

29Dėl apeliacinės instancijos teismo kompetencijos ribų

30Apelianto prašymas įpareigoti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrių sudaryti UAB „Extra sprendimai“ įsiskolinimo grąžinimo grafiką yra teisiškai ydingas ir atmestinas. Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas skundus CPK XVI skyriuje nustatyta tvarka, patikrina pirmosios instancijos teismo procesinių sprendimų teisėtumą ir pagrįstumą. Tuo tarpu valstybinių institucijų pareigūnų veiksmų teisėtumo ir pagrįstumo teisminė kontrolė vykdoma administracinių bylų teisenos tvarka. Sutiktina ir su ieškovo atsikirtimo į skundą argumentais, kad apeliaciniame procese apskritai draudžiama remtis tokiomis aplinkybėmis ar kelti reikalavimus, kurie nebuvo pareikšti bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme (CPK 306 str. 2 d., 312 str., 338 str.)

31Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

32Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. kovo 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Dalia... 2. Teisėja,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Klaipėdos apygardos teismas 2014-03-14 nutartimi (b. l. 102-104) iškėlė... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 8. Atsakovas UAB „Extra sprendimai“ atskirajame skunde (b. l. 106-108) prašo... 9. 1. Atsakovas raštu kreipėsi į ieškovą, prašydamas sudaryti grafiką,... 10. 2. UAB „Extra sprendimai“ turi laikinų finansinių sunkumų, tačiau... 11. 3. UAB „Extra sprendimai“ būtina restruktūrizuoti, išsaugant ir... 12. Ieškovas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau ir – VSDFV)... 13. 1. UAB „Extra sprendimai“ nevykdo Valstybinio socialinio draudimo įstatymo... 14. 2. VSDFV Klaipėdos skyriuje 2013-09-18 gautas UAB „Extra sprendimai“... 15. 3. Atsakovas nepagrįstai prašo sustabdyti bankroto bylą, vadovaudamasis CPK... 16. 4. Atsakovo reikalavimas įpareigoti pirmosios instancijos teismą pradėti UAB... 17. 5. Atsakovo prašymas panaikinti teismo sprendimą UAB „Extra sprendimai“... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 19. Atskirasis skundas atmestinas.... 20. Byloje keliami klausimai dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 21. Dėl pagrindo UAB „Extra sprendimai“ kelti bankroto bylą... 22. Remiantis Įmonių bankroto įstatymo (toliau ir – ĮBĮ) 9 straipsnio 7... 23. Kaip matyti iš byloje esančio UAB „Extra sprendimai“ 2012 metų balanso... 24. Dėl paskirtojo administratoriaus tinkamumo... 25. Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad... 26. Dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo tvarkos ... 27. Apeliacinės instancijos teismas neturi nei faktinio, nei teisinio pagrindo... 28. Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 6 dalyje pasakyta, kad jeigu... 29. Dėl apeliacinės instancijos teismo kompetencijos ribų... 30. Apelianto prašymas įpareigoti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos... 31. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 32. Klaipėdos apygardos teismo 2014 m. kovo 14 d. nutartį palikti nepakeistą....