Byla e2FB-746-956/2019
Dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo suinteresuotiems asmenims SIA „B2Kapital“, UAB „Intrum Lietuva“, AB „Panevėžio energija“, UAB „Kėdainių vandenys“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

1Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėja Sigita Kulbienė, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Daivai Einorienei, dalyvaujant pareiškėjui A. F., jo atstovei advokatei A. V., nedalyvaujant suinteresuotų asmenų „SIA „B2Kapital“, uždarosios akcinės bendrovės (toliau –UAB) „Intrum Lietuva“, akcinės bendrovės (toliau – AB) „Panevėžio energija“, UAB „Kėdainių vandenys“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovams,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo A. F. pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo suinteresuotiems asmenims SIA „B2Kapital“, UAB „Intrum Lietuva“, AB „Panevėžio energija“, UAB „Kėdainių vandenys“, AB „Energijos skirstymo operatorius“, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjas prašo iškelti jam bankroto bylą, bankroto administratore paskirti UAB „Lexuna“. Pareiškime nurodė, teismo posėdžio metu paaiškino, kad nemokumą nulėmė apie 23 169,60 Eur (80 000,00 Lt) paskolos būstui įsigyti ir greitųjų kreditų paėmimas. Paėmus paskolą, prasidėjo krizė, sumažėjo jo pajamos, o galiausiai prarado darbą, todėl teko skolintis iš greitųjų kreditų. Buvo išvažiavęs užsidirbti pinigų į ( - ). Kurį laiką su vaikais gyveno ( - ), kadangi pablogėjus žmonos sveikatai ir jai mirus, teko vienam rūpintis ir išlaikyti vaikus. Šiuo metu abu vaikai yra pilnamečiai ir išsilaiko save patys. Grįžus į ( - ), 2018 m. pavasarį įsidarbino plataus profilio darbininku UAB „( - )“, kuri randasi ( - ). UAB „( - )“ veikla susijusi su trinkelių klojimu. Per mėnesį gauna apie 375 Eur darbo užmokestį, atskaičius mokesčius, tačiau iš jo darbo užmokesčio yra atliekamos išskaitos, todėl jam lieka apie 290 Eur. Neturi nekilnojamojo turto, todėl gyvena pas sūnų ( - ) kaime ir jam nemoka būsto nuomos mokesčio. Pas sūnų taip pat gyvena ir sūnaus draugė. Turi transporto priemonę ( - ), su kuria važinėja į darbą. Į darbą važiuoja kartu su sūnumi, kadangi abu dirba toje pačioje įmonėje. Neteistas, neturi jam skolingų asmenų, išlaikytinių, neturėjo verslo ar įmonės.

5Pareiškėjo atstovė palaikė pareiškimo reikalavimus ir prašė pareiškimą tenkinti.

6Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad pareiškėjas valstybės biudžetui yra skolingas 4,63 Eur. Pareiškimo pagrįstumą prašo vertinti teismo nuožiūra, bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant.

7Suinteresuotas asmuo UAB „Intrum Lietuva“ pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad pareiškimo pagrįstumą prašo vertinti teismo nuožiūra, bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant.

8Suinteresuotas asmuo AB „Panevėžio energija“ atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai, prašymų atidėti teismo posėdį negauta. Atsiliepimo į pareiškimą nepateikė.

9Suinteresuotas asmuo UAB „Kėdainių vandenys“ atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai, prašymų atidėti teismo posėdį negauta. Atsiliepimo į pareiškimą nepateikė.

10Suinteresuotas asmuo AB „Energijos skirstymo operatorius“ atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai, prašymų atidėti teismo posėdį negauta. Atsiliepimo į pareiškimą nepateikė.

11Suinteresuotas asmuo SIA „B2Kapital“ atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai, prašymų atidėti teismo posėdį negauta. Atsiliepimo į pareiškimą nepateikė.

12Pareiškimas tenkinamas.

13Pagal Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 6 straipsnio 1 dalį, teismas priima nutartį iškelti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu nustato, kad fizinis asmuo yra nemokus ir nėra FABĮ 5 straipsnio 8 dalyje nustatytų pagrindų. FABĮ 2 straipsnio 2 dalyje yra nurodyta, kad fizinio asmens nemokomus yra fizinio asmens būklė, kai jis negali įvykdyti skolinių įsipareigojimų, kurių mokėjimo terminai suėję ir kurių suma viršija 25 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas minimaliąsias mėnesines algas (toliau – MMA), t. y. 13 875,00 Eur. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 16 d. nutarimu Nr. 1025 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio“ nustatyta, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. minimali mėnesinė alga yra 555 eurų.

14Byloje nustatyta, kad pareiškėjas turi skolinių įsipareigojimų kreditoriams: „SIA „B2Kapital“ – 43 626,75 Eur, UAB „Intrum Lietuva“ – 7822,80 Eur, AB „Panevėžio energija“ – 2379,24 Eur, UAB „Kėdainių vandenys“ – 289,72 Eur, AB „Energijos skirstymo operatorius“ – 70,70 Eur, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos – 4,63 Eur (b. l. 12-30). Skolos, kurių mokėjimo terminai pasibaigę, sudaro 57 110,17 Eur, kas akivaizdžiai viršija įstatyme nustatytą 13 875,00 Eur ribą. Dėl šių sumų pagrįstumo ginčo byloje nėra. Nemokumo sąlyga negali būti siejama išimtinai tik su absoliučia pradelstų įsipareigojimų suma, teismas privalo įvertinti asmens, prašančio iškelti jam bankroto bylą, galimybes įvykdyti įsipareigojimus. Pareiškėjas dirba UAB „( - )“ plataus profilio darbuotoju, gauna 374,70 Eur (atskaičius mokesčius) darbo užmokestį per mėnesį (b. l. 46). Teismo vertinimu, byloje nėra įrodymų, paneigiančių nurodytas aplinkybes. Pareiškėjas neturi nekilnojamojo turto, vertybinių popierių, piniginių lėšų bankų sąskaitose, turi transporto priemonę ( - ), valst. Nr. ( - ) (b. l. 47-48). Pareiškėjas yra našlys, nepilnamečių vaikų neturi (b. l. 53, 77, 78). Teismo vertinimu byloje nėra duomenų apie galimą piktnaudžiavimą ar nesąžiningumą turto, pajamų ar piniginių lėšų srityse, todėl teismas daro išvadą, kad pareiškėjas neturi galimybės kreditorinius įsipareigojimus įvykdyti iš gaunamų pajamų ar turimų piniginių lėšų. Byloje nustatytos aplinkybės ir ištirti įrodymai patvirtina, kad pareiškėjo finansinė būklė atitinka FABĮ 2 straipsnio 2 dalyje numatytą fizinio asmens nemokumo apibrėžimą.

15Teismui nepateikta duomenų, kurių pagrindu būtų galima abejoti pareiškėjo sąžiningumu ir atsisakyti iškelti jam bankroto bylą. Jeigu yra bent viena iš FABĮ 5 straipsnio 8 dalyje nurodytų sąlygų, teismas atsisako iškelti fizinio asmens bankroto bylą. Pagal FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 2 punktą teismas turi atsisakyti iškelti bankroto bylą, jeigu paaiškėja, kad fizinis asmuo per paskutinius 3 metus iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo tapo nemokus dėl Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.67 straipsnyje nurodytų sudarytų kreditorių interesus pažeidžiančių sandorių, kurių sudaryti jis neprivalėjo, ar kitokių fizinio asmens tyčinių veiksmų pateikiant neteisingą informaciją kreditoriams apie finansinę būklę prisiimant skolinius įsipareigojimus ar sudarant kitus sandorius, siekiant išvengti atsiskaitymo su kreditoriais, ar fizinio asmens sąmoningo neveikimo, siekiant išvengti atsiskaitymo su kreditoriais. Šioje bylos nagrinėjimo stadijoje nenustatyta, kad pareiškėjas sudarė sandorius per paskutinius 3 metus iki pareiškimo iškelti bankroto bylą priėmimo, neprivalėdamas jų sudaryti, kurie pažeidė kreditorių teises, dėl kurių pareiškėjas tapo nemokus. Byloje nenustatyta ir kitų aplinkybių, numatytų FABĮ 5 straipsnio 8 dalies 3-6 punktuose, dėl kurių negalėtų būti keliama bankroto byla (b. l. 45, 51-52).

16Remiantis byloje nustatytomis aplinkybėmis, pateiktais rašytiniais įrodymais, pareiškėjo paaiškinimais bei įvertinus byloje pateiktus duomenis apie pareiškėjo įsiskolinimų kreditoriams dydį, jo gaunamas pajamas ir turimą turtą, darytina išvada, kad pareiškėjo pareiškimas iškelti jam bankroto bylą yra pagrįstas, todėl tenkinamas (FABĮ 6 straipsnio 1 dalis).

17Atsisakius pareiškėjui iškelti bankroto bylą, pareiškėjas ir toliau liktų nemokus, nes nei jo gaunamos pajamos, nei turimas turtas neleistų padengti kreditorių reikalavimų sumos. Tuo tarpu iškėlus bankroto bylą, būtų rengiamas fizinio asmens mokumo atkūrimo planas, siekiama bankroto administratoriaus pagalba atstatyti pareiškėjo mokumą, todėl tai labiau atitiktų tiek paties pareiškėjo, tiek jo kreditorių interesus. Todėl konstatuotina, kad bankroto bylos pareiškėjui iškėlimas yra galimybė užtikrinti tiek jo paties, tiek ir jo kreditorių teisėtų interesų pusiausvyrą.

18Pareiškėjas nurodė, kad jam kiekvieną mėnesį būtinųjų poreikių tenkinimui reikalinga 400,00 Eur suma. Teismo posėdžio metu pareiškėjas paaiškino, kad gyvena jo sūnui priklausančiame gyvenamajame name, adresu ( - ) r. Savo sūnui nuomos mokesčio nemoka, kartu su sūnumi važinėja į darbą. Per mėnesį už gyvenamojo būsto sunaudotą elektrą reikia sumokėti apie 70 Eur, o per metus už gyvenamojo būsto šildymą kietuoju kuru reikia sumokėti apie 300-400 Eur. Atsižvelgiant į nagrinėjamos bylos aplinkybes, į pareiškėjo šiuo metu gaunamas pajamas (pareiškėjas gauna apie 375 Eur darbo užmokestį, atskaičius mokesčius), iš kurių gali būti dengiami kreditoriniai įsipareigojimai, į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 16 d. nutarimu Nr. 1025 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio“ nustatytos minimalios mėnesinės algos dydį, kuris nuo 2019 m. sausio 1 d. yra 555,00 Eur, į pareiškėjo darbingą amžių, išlaikytinių neturėjimą, į tai, kad pareiškėjas turi galimybę gyventi savo sūnaus gyvenamajame name, tokiu būdu išvengiant gyvenamojo namo nuomos išlaidų, ir kad komunalinius mokesčius už elektrą bei gyvenamojo būsto šildymo išlaidas dalinasi kartu su sūnumi ir jo drauge, pinigų suma, reikalinga būtiniems poreikiams tenkinti, mažinama iki 300,00 Eur per mėnesį.

19Kreditoriai nepareiškė prieštaravimo dėl bankroto administratorės skyrimo. Bankroto administratore skirtina pareiškėjo siūloma UAB „Lexuna“. UAB „Lexuna“ turi teisę teikti bankroto administratorės paslaugas, yra apdraudusi savo civilinę atsakomybę, nėra duomenų, kad jai galėtų būti taikomi FABĮ 11 straipsnio 3 dalies suvaržymai bei ribojimai (b. l. 48, 49-50, 51). Įvertinus pateiktą bankroto administravimo išlaidų sąmatą, nurodyta 121,00 Eur suma laikytina protinga ir pagrįsta, atitinkanti FABĮ reikalavimus (b. l. 48).

20Vadovaujantis FABĮ 6 straipsnio 3 dalies 3 punktu, nustatomas 30 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos terminas, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo.

21Remiantis FABĮ 8 straipsnio 5 dalimi, atsižvelgiant į pareiškėjo nurodyto turto apimtį, kreditorių skaičių, kitus duomenis, plano projekto parengimui ir pateikimui tvirtinti teismui nustatomas trijų mėnesių terminas.

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 6 straipsnio 1, 3 dalimis, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

23iškelti A. F., asmens kodas ( - ) gyvenančiam ( - ) r., fizinio asmens bankroto bylą.

24Paskirti A. F., asmens kodas ( - ) bankroto administratoriumi UAB „Lexuna“, juridinio asmens kodas 302618226, sąrašo Nr. B-JA178, adresas M. Maironio g. 18-2, 44928 Kaunas, tel. 8 633 825 25, el. paštas info@lexuna.lt.

25Nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti bankroto administratorei savo reikalavimus, atsiradusius iki A. F. bankroto bylos iškėlimo.

26Patvirtinti 121,00 Eur (vieno šimto dvidešimt vieno euro) sumą, kurią bankroto administratorė turi teisę naudoti A. F. bankroto procedūroms atlikti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planą įsiteisėjimo dienos.

27Patvirtinti 300,00 Eur (trijų šimtų eurų) sumą, reikalingą kiekvieną mėnesį A. F. būtiniesiems poreikiams tenkinti nuo teismo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo dienos.

28Įpareigoti A. F. per 10 dienų nuo bankroto administratorės duomenų apie atidarytą depozitinę sąskaitą (FABĮ 6 straipsnio 6 dalis, 7 dalis) jam pateikimo dienos pervesti į šią sąskaitą 121,00 Eur (vieno šimto dvidešimt vieno euro) bankroto procedūroms atlikti.

29Nustatyti, kad plano projektas turi būti pateiktas tvirtinti teismui ne vėliau kaip per 3 (tris) mėnesius nuo nutarties iškelti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

30Neįsiteisėjusią nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti pareiškėjui, jo atstovei, suinteresuotiems asmenims, paskirtai bankroto administratorei.

31Įsiteisėjus nutarčiai, jos patvirtintą kopiją ne vėliau kaip kitą darbo dieną išsiųsti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, fizinį asmenį aptarnaujančioms kredito įstaigoms – „Luminor Bank“, AB, „Swedbank“, AB, antstoliams A. Š., M. A., N. A., antstolės R. M. kontorai, registruotino turto duomenis tvarkantiems valstybės registrams: VĮ „Registrų centras“, VĮ „Regitra“.

32Nurodyti bankroto administratorei, kad atidarius depozitinę sąskaitą, ji turi nurodyti kredito įstaigai, kad depozitinės sąskaitos išrašus turi teisę gauti fizinis asmuo, ir ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo depozitinės sąskaitos atidarymo dienos perduoti šios sąskaitos duomenis A. F..

33Nutartis per 7 dienas nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama Panevėžio apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmuose.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų teisėja Sigita... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. pareiškėjas prašo iškelti jam bankroto bylą, bankroto administratore... 5. Pareiškėjo atstovė palaikė pareiškimo reikalavimus ir prašė pareiškimą... 6. Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos... 7. Suinteresuotas asmuo UAB „Intrum Lietuva“ pateikė atsiliepimą, kuriame... 8. Suinteresuotas asmuo AB „Panevėžio energija“ atstovas teismo posėdyje... 9. Suinteresuotas asmuo UAB „Kėdainių vandenys“ atstovas teismo posėdyje... 10. Suinteresuotas asmuo AB „Energijos skirstymo operatorius“ atstovas teismo... 11. Suinteresuotas asmuo SIA „B2Kapital“ atstovas teismo posėdyje nedalyvavo,... 12. Pareiškimas tenkinamas.... 13. Pagal Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau –... 14. Byloje nustatyta, kad pareiškėjas turi skolinių įsipareigojimų... 15. Teismui nepateikta duomenų, kurių pagrindu būtų galima abejoti pareiškėjo... 16. Remiantis byloje nustatytomis aplinkybėmis, pateiktais rašytiniais... 17. Atsisakius pareiškėjui iškelti bankroto bylą, pareiškėjas ir toliau... 18. Pareiškėjas nurodė, kad jam kiekvieną mėnesį būtinųjų poreikių... 19. Kreditoriai nepareiškė prieštaravimo dėl bankroto administratorės skyrimo.... 20. Vadovaujantis FABĮ 6 straipsnio 3 dalies 3 punktu, nustatomas 30 dienų nuo... 21. Remiantis FABĮ 8 straipsnio 5 dalimi, atsižvelgiant į pareiškėjo nurodyto... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto... 23. iškelti A. F., asmens kodas ( - ) gyvenančiam ( - ) r., fizinio asmens... 24. Paskirti A. F., asmens kodas ( - ) bankroto administratoriumi UAB „Lexuna“,... 25. Nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per... 26. Patvirtinti 121,00 Eur (vieno šimto dvidešimt vieno euro) sumą, kurią... 27. Patvirtinti 300,00 Eur (trijų šimtų eurų) sumą, reikalingą kiekvieną... 28. Įpareigoti A. F. per 10 dienų nuo bankroto administratorės duomenų apie... 29. Nustatyti, kad plano projektas turi būti pateiktas tvirtinti teismui ne... 30. Neįsiteisėjusią nutarties patvirtintą kopiją išsiųsti pareiškėjui, jo... 31. Įsiteisėjus nutarčiai, jos patvirtintą kopiją ne vėliau kaip kitą darbo... 32. Nurodyti bankroto administratorei, kad atidarius depozitinę sąskaitą, ji... 33. Nutartis per 7 dienas nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama Panevėžio...