Byla 2A-654/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Marytės Mitkuvienės, Donato Šerno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Viginto Višinskio, sekretoriaujant Agatai Minkel, dalyvaujant ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ atstovui Vyteniui Puišiui, atsakovo UAB „Resota“ atstovui advokatui Sauliui Tamošaičiui, atsakovui P. D. , trečiojo asmens UAB „Vingininkai“ atstovui advokatui Kaziui Krivkai, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo akcinės bendrovės „Lietuvos draudimas“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2009 m. balandžio 23 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-497-368/2009 pagal ieškovo akcinės bendrovės „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Resota“, Petro Dinapo IĮ bei tretiesiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Vingininkai“, akcinei bendrovei „Rokiškio grūdai“, uždarajai akcinei bendrovei „Odivita“ dėl žalos atlyginimo ir palūkanų išieškojimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3Į Šiaulių apygardos teismą su ieškiniu atsakovams UAB „Resota“ ir Petro Dinapo IĮ kreipėsi ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ ir prašė iš atsakovų priteisti 176 634 Lt žalai atlyginti bei 5 % palūkanų iki sprendimo įvykdymo.

4Ieškinyje nurodė, kad 2003 m. rugsėjo 22 d. kilo gaisras AB „Rokiškio grūdai“ priklausančiame sandėlyje, esančiame Vilkpėdės g. 4/64, Vilniuje. Šie pastatai buvo apdrausti AB „Lietuvos draudimas“, o draudimo sutartį sudarė draudėjas UAB „Odivita“. Kompensuodamas gaisro metu padarytą žalą, AB „Lietuvos draudimas“ išmokėjo AB „Rokiškio grūdai“ 176 634 Lt dydžio draudimo išmoką ir įgijo reikalavimo teisę į atsakingus dėl žalos padarymo asmenis. AB „Rokiškio grūdai“ 2003 m. sausio 3 d. nuomos sutartimi pastatą, kuris sudegė, buvo išnuomojusi AB „Vilniaus grūdai“ (dabar – UAB „Vingininkai“). Trečiasis asmuo UAB „Vingininkai“ ir UAB „Resota“ 2003 m. rugsėjo 5 d. sudarė rangos sutartį dėl technologinių įrengimų, esančių Vilkpėdės g. 4/64, Vilniuje, demontavimo darbų. Rangos darbai Vilkpėdės grūdų priėmimo punkte (Vilkpėdės grūdų priėmimo punktas yra Vilkpėdės g. 4/46 visa teritorija ir pastatai) turėjo būti atliekami laikotarpiu nuo 2003 m. rugsėjo 5 d. iki 2003 m. spalio 1 d. Sandėlis, kuriame kilo gaisras, yra Vilkpėdės grūdų priėmimo punkto dalis. Įrengimai, teritorija bei patalpos, kuriose buvo sumontuoti įrengimai, rangovui buvo perduoti iki demontavimo darbų pradžios. Rangovas UAB „Resota“ įsipareigojo atlikti įrengimų demontavimo darbus, užtikrinti priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą. 2003 m. rugsėjo 5 d. sutartimi rangovas įsipareigojo atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo darbų vykdymo (2003 m. rugsėjo 5 d. sutarties 2.2. punktas). Ieškovo nuomone, gaisras kilo dėl priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimų nesilaikymo. Šių taisyklių privalėjo laikytis UAB „Resota“ ir P. Dinapo individuali įmonė, ieškovas laiko šias įmones padidinto pavojaus šaltinio valdytojais. Kadangi P. Dinapo IĮ yra likviduota ir išregistruota iš įmonių registro, ieškovas ieškinio jos atžvilgiu atsisakė ir ieškinyje nurodytą žalą bei palūkanas prašė priteisti tik iš UAB „Resota“.

5Šiaulių apygardos teismas 2009 m. balandžio 23 d. sprendimu ieškinį atmetė ir nusprendė civilinės bylos dalį dėl ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ reikalavimo priteisti iš atsakovo

6P. Dinapo individualios įmonės žalą ir palūkanas nutraukti, o kitą ieškinio dalį atmesti. Teismas taip pat nusprendė priteisti iš ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ už advokato darbą: atsakovui UAB „Resota“ – 7 000 Lt, tretiesiems asmenims AB „Rokiškio grūdai“ – 1 700 Lt, UAB „Odivita“ –

71 700 Lt, UAB „Vingininkai“ – 5 000 Lt ir valstybei – 104,58 Lt. Teismas sprendime nurodė, kad iš AB „Lietuvos draudimas“ Draudimo išmokų komiteto nutarimų matyti, kad sudegusio sandėlio savininkui AB „Rokiškio grūdai“ buvo nutarta išmokėti 2 sumas – 78 317 Lt ir 98 317,20 Lt. Specialisto išvados medžiagoje dėl kilusio gaisro AB „Vilniaus grūdai“ priklausančiame sandėlyje Vilkpėdės g. 4/64, Vilniuje, labiausiai tikėtina gaisro kilimo priežastis yra ugnies darbai, vykdant metalo pjaustymo darbus ir pažeidžiant priešgaisrinių saugos taisyklių reikalavimus. Šis įrodymas pagrindžia, kad gaisras tikėtinai kilo dėl neteisėtų asmenų veiksmų (CK 6.246 str. 1 d.). Atsakovas privalo įrodyti, kad jis yra nekaltas dėl atsiradusių nuostolių, t.y. jo kaltė yra preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.). Teismas padarė išvadą, kad nėra pagrįsta atsakovų kaltė. Nesant kaltės, negalima teigti, jog atsakovai privalo ieškovui sumokėti turėtus jo nuostolius. Teismas pripažino, kad ieškovo atstovas nepagrįstai reikalauja priteisti turėtą žalą, remdamasis įrodymų tikėtinumo principu. Teismo teigimu, šioje byloje šis principas netaikytinas, kadangi atsakovų kaltė yra preziumuojama ir jų pareiga teikti įrodymus, paneigiančius jų kaltę. Dėl šio gaisro įrodymus renka ikiteisminio tyrimo organai, todėl atsakovų kaltė šiuo metu nei patvirtinta, nei paneigta, o ikiteisminis tyrimas nėra baigtas. Teismas taip pat padarė išvadą, kad paties ieškovo pateikti rašytiniai įrodymai įrodo, kad jis neturi subrogacinio reikalavimo teisės, nes 2003 m. sausio 1 d. pakeitus 2001 m. spalio 2 d. draudimo sutarties priedą Nr. 2, liko apdrausti AB „Rokiškio grūdai“ pastatai, esantys tik adresu Pramonės g. 6, Rokiškyje. Draudimo sutarties sąlygų priede Nr. 59 yra užfiksuota, kad nuo 2003 m. sausio 1 d. draudimo liudijimo priedas Nr. 2 „apdraustas turtas“ pakeičiamas taip: AB „Rokiškio grūdai“ pastatai draudžiami adresu: Pramonės g. 6, Rokiškis. Kadangi gaisras įvyko Vilniuje, ieškovė neteisėtai, savo finansine rizika išmokėjo draudimo išmoką ir dėl to neturi subrogacinio reikalavimo teisės. Teismas taip pat padarė išvadą, kad ieškovo subrogaciniam reikalavimui yra suėjęs ieškinio senaties terminas, todėl ieškinį atmetė dviem pagrindais: kaip nepagrįstą ir dėl ieškinio senaties termino (CK 6.1015 str. 2 d., 1.125 str. 8 d., 1.131 str. l d.). Teismas taip pat pažymėjo, kad naudos gavėjas yra AB „Rokiškio grūdai“, o žalą padaręs asmuo ikiteisminio tyrimo nėra nustatytas, todėl subrogacinio reikalavimo realizavimas yra neįmanomas. Teismo teigimu, CK 6.1015 str. 2 d. norma įtvirtina ne draudiko naujos teisės atsiradimą, o žalą patyrusio asmens teisės reikalauti žalos atlyginimo perėmimą. Todėl ieškovu yra laikytinas AB „Rokiškio grūdai“ teisės reikalauti žalos atlyginimo perėmėju. Subrogacija įvyksta naudos gavėjui gavus draudimo išmoką, t.y. tada draudikui atsiranda teisė vietoj žalą patyrusio asmens toliau reikalauti nuostolių atlyginimo iš žalą padariusio asmens. Kadangi subrogacijos atveju įvyksta teisės perėmimas, tai draudikas, turintis subrogacinį reikalavimą, privalo laikytis teisinio reguliavimo, nustatančio tvarką ir sąlygas, kuriomis naudos gavėjas (žalą patyręs asmuo) būtų reikalavęs iš žalą padariusio asmens nuostolių atlyginimo. Nagrinėjamoje byloje nukentėjusiojo draudikas sumokėjo draudimo išmoką, tokiu būdu įstojo į žalos atlyginimo prievolinį teisinį santykį vietoje savo draudėjo (naudos gavėjo), todėl negali turėti daugiau teisių, nei jų turėjo AB „Rokiškio grūdai“. Taigi, ieškovu tapęs AB „Rokiškio grūdai“ perimtą teisę turi įgyvendinti per CK 1.125 str. 8 d. numatytą sutrumpintą ieškinio senaties terminą. Teismas nustatė, kad gaisras kilo, t.y. žala buvo padaryta 2003 m. rugsėjo 22 d., o ieškinį dėl žalos atlyginimo ieškovas pareiškė tik 2007 m. liepos 23 d. - jau po to, kai ieškovo perimtam reikalavimui buvo suėjęs ieškinio senaties terminas (LAT 2009 m. vasario 10 d. nutartis, civ. byla Nr.3K-3-46/2009). Teismas taip pat nurodė, kad ieškovas atsisakė ieškinio reikalavimų P. Dinapo įmonės atžvilgiu, ši įmonė 2008 m. rugsėjo 8 d. išregistruota iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro, todėl, likvidavus juridinį asmenį, kuris buvo viena iš bylos šalių, atsižvelgiant į ginčo santykius ir esant negalimam teisių perėmimui ši civilinės bylos dalis nutrauktina (CPK 293 str. 8 p.). Teismas bylinėjimosi išlaidas paskirstė, vadovaudamasis Teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintomis Rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio. Apeliaciniu skundu ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ prašo Šiaulių apygardos teismo 2009 m. balandžio 23 d. sprendimo dalį panaikinti ir priimti naują sprendimą: iš atsakovų solidariai priteisti ieškovui 98 317,20 Lt žalos atlyginimą, 5 proc. dydžio metinių palūkanų, po 8 848,53 Lt žyminio mokesčio. Apeliacinį skundą grindžia šiais motyvais:

81. Teismas neteisingai taikė ieškinio senatį reglamentuojančias nuostatas. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad AB „Lietuvos draudimas“ perėmė žalą patyrusio asmens reikalavimą, dėl to senaties terminas skaičiuojamas nuo žalos padarymo momento. Iš regresinių prievolių atsirandančių reikalavimų ieškinio senaties terminas prasideda nuo pagrindinės prievolės įvykdymo momento (CK 1.127 str. 4 d.). AB „Lietuvos draudimas“ įgijo teisę reikalauti atlyginti nuostolius, tik išmokėjus draudimo išmoką. Galutinė išmoka mokėta 2004 m. liepos 23 d. Remiantis LAT praktika, senaties terminas prasideda nuo to momento, kai draudikas išmoka draudimo išmoką ir įgyja teisę regreso (subrogacijos) tvarka reikalauti nuostolių atlyginimo. Draudimo išmokos išmokėjimas pripažįstamas pagrindinės prievolės įvykdymo momentu, o nuo šio momento prasideda iš regresinės prievolės atsirandančio reikalavimo trejų metų ieškinio senaties terminas (CK 1.124 str. 8 d., 1.127 str. 4 d.). Teismas nurodė, kad ieškovas pareiškė subrogacinį reikalavimą, o CK 1.127 str. 4 d. nurodyta taisyklė taikoma, nustatant iš regresinių prievolių atsirandančių reikalavimų ieškinio senaties pradžią. Subrogacija ir yra reikalavimo perėjimas regreso tvarka. Senaties terminas turi būti pradėtas skaičiuoti tada, kai asmuo įgyja teisę reikšti ieškinį dėl pažeistos teisės gynybos.

92. AB „Lietuvos draudimas“ prašė atnaujinti senaties terminą, jei teismas nustatytų, kad senatis praleista, tačiau teismas nepasisakė dėl termino atnaujinimo. Teikti ieškinį civilinėje byloje, kol nėra nustatytas bei nustatinėjamas kaltas asmuo baudžiamojoje byloje, netikslinga. Vilniaus m. apylinkės prokuratūra 2007 m. sausio 29 d. raštu informavo AB „Lietuvos draudimas“, kad gaisrą sukėlę asmenys nenustatyti. Kai žala padaryta nusikaltimu, žalą padariusį asmenį nustatinėja valstybės įgaliota institucija, kuri turi daugiau teisių ir galimybių nustatyti kaltą asmenį, nei ieškovas civilinėje byloje. Šiuo metu tyrimas baudžiamojoje byloje yra baigtas dėl pasibaigusio senaties termino.

103. Teismas nepagrįstai nurodė, kad sudegęs pastatas nebuvo draustas, kad AB „Lietuvos draudimas“ išmokėjo išmoką savo rizika. 2003 m. sausio 1 d. priedas dėl draudžiamo turto Vilkpėdės 4/64 nesiskiria nuo 2001 m. spalio 2 d. priedo. AB „Lietuvos draudimas“ negalėjo atsisakyti mokėti išmoką, motyvuojant tuo, kad Vilkpėdės 4/64 esančių pastatų savininku nurodytas tik AB „Vilniaus grūdai“. Draudimo sutartyje draudžiamo turto savininkas nurodomas, kadangi draudimo išmoka turi būti mokama savininkui. AB „Lietuvos draudimas“ visada pripažino, kad pastatas, kuris sudegė 2003 m. rugsėjo 22 d., buvo draustas, už pastato draudimą sumokėta įmoka. Jei teismo išvada, kad sutarties šalys nenorėjo drausti pastato ir jo neapdraudė, būtų teisinga, draudikas būtų įgijęs reikalavimo teisę ne CK 6.1015 str., o CK 6.280 str. numatytu pagrindu. AB „Lietuvos draudimas“ išmokėjo pinigus, o AB „Rokiškio grūdai“ juos priėmė ir tai yra susitarimas. Atsakovas, teigdamas, kad tas išmokėjimas yra nepagrįstas, turėjo teikti priešieškinį. AB „Rokiškio grūdai“ neturi reikalavimo teisės, nes šiai įmonei žala atlyginta ir ji negali gauti žalos atlyginimo antrą kartą ir taip praturtėti be pagrindo. Aiškinant sutartį, turi būti atsižvelgta jos šalių ketinimus, o ne UAB „Resota“, kuri nebuvo sutarties šalis, pateiktą sutarties aiškinimą. Sutarties šalys ketino drausti visus Vilkpėdės 4/64, Vilniuje esančius pastatus ir yra įsitikinusios, kad pastatai, įskaitant sudegusį, buvo apdrausti. Visus Vilkpėdės 4/64, Vilniuje esančius pastatus valdė AB „Vilniaus grūdai“, tad ši įmonės nurodyta sutarties prieduose kaip minėtų pastatų savininkas (valdytojas),

114. 2003 m. rugsėjo 5 d. rangos sutarties vykdymo metu kilo 2 gaisrai, 1-as 2003 m. rugsėjo 20 d., kurį užgesino patys metalo pjaustytojai, antras – 2003 m. rugsėjo 22 d. Specialisto išvadoje Nr. 50 SI nurodyta, kad labiausiai tikėtina gaisro kilimo priežastis yra ugnies darbai, atliekant metalo pjovimo darbus rūsyje po UAB „Vienas pasaulis“ nuomojamu sandėliu, pažeidžiant priešgaisrinių saugos taisyklių reikalavimus. Rangos sutarties vykdymo metu AB „Vilniaus grūdai“ nebuvo žinoma, kad UAB „Resota“ darbus ar jų dalį atlikti pavedė kitai įmonei. 2003 m. rugsėjo 5 d. rangos sutartį vykdė 8 metalo pjaustytojai, o ne 4. Siekiant nustatyti kaltą fizinį asmenį, baudžiamojoje byloje reikėjo įvykdyti Vilniaus m. 1-os apylinkės teismo 2005 m. gruodžio 2 d. nutarties įpareigojimus, tai yra apklausti liudytojus ir nustatyti, kas nakvojo Vilkpėdės 4/64 esančiose patalpose ir vykdė metalo pjaustymo darbus. Šių teismo nurodymų baudžiamąją bylą tyrę pareigūnai nevykdė ir net nebandė nustatyti, kas tie likę 4 darbuotojai, kuriuos atsisakė įvardinti UAB „Resota“ ir P. Dinapo IĮ. Teismui nustačius, kad atsakovų kaltės įrodymų nepakanka, turėjo būti tenkinamas ieškovo prašymas apklausti liudytojus. Byloje nėra informacijos apie tai, koks leidimas atlikti ugnies darbus buvo išduotas likusiems 4 asmenims. Iš V. K. parodymų darytina išvada, kad rangos sutarties objektas yra ne grūdų džiovykla, o grūdų priėmimo punktas. Sudegęs AB „Rokiškio grūdai“ priklausantis sandėlis buvo išnuomotas UAB „Vienas pasaulis“ ir UAB „Egminda“, metalo pjaustytojas tretiesiems asmenims išnuomotame sandėlyje nedirbo, metalas buvo pjaustomas patalpose po sandėliu ir nėra įrodyta, kad po sandėliu esanti tunelio dalis, o tuo labiau tunelyje esantys metaliniai grūdų transportavimo įrengimai priklausė AB „Rokiškio grūdai“.

125. Žalą turi atlyginti UAB „Resota“, nes 2003 m. rugsėjo 5 d. rangos sutartimi ji įsipareigojo vykdyti metalo pjaustymo darbus Vilkpėdės 4/64 grūdų priėmimo punkte ir atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl netinkamo darbų vykdymo. Ši sąlyga reiškia, kad UAB „Resota“ privalės atlyginti nuostolius, nepriklausomai nuo to, kas vykdys 2003 m. rugsėjo 5 d. sutartyje numatytus rangos darbus. Rangovas įsipareigojo atlyginti ir kitų asmenų (subrangovų) padarytą žalą. Teismas nepasisakė dėl šio atsakomybės pagrindo. UAB „Resota“ nepateikė įrodymų, kad rangos darbus, kurie buvo vykdyti prie pat sandėlio, buvo pavesta atlikti subrangovui. Jei byloje būtų nustatyta, kad visus darbus vykdė tik P. Dinapo IĮ darbuotojai, ir visi 8 metalo pjaustytojai yra šios įmonės darbuotojai, tuomet solidariai už padarytą žalą atsakinga ir Dinapo IĮ. Mažai tikėtina, kad darbus vykdė pašaliniai asmenys.

136. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliantas nurodė, kad trečiuosius asmenis atstovavo tas pats advokatas, kuris rašė 4 atsiliepimus, nors teismas neįpareigojo trečiųjų asmenų tai daryti, už kiekvieno atsiliepimo rašymą prašė priteisti išlaidas. LR teisingumo ministro nustatytas užmokestis už atsiliepimą mokamas ne tik už atsiliepimo teksto surašymą, bet į tą sumą įskaičiuojamas ir sugaištas laikas susipažinti su bylos medžiaga. Advokatas, kuris trečiuosius asmenis atstovavo dar dviejose civilinėse bylose dėl to paties gaisro, atstovaudamas kiekvieną trečiąjį asmenį, neprivalėjo iš naujo skaityti civilinės bylos medžiagą. Be to, AB „Rokiškio grūdai“ ir UAB „Odivita“ įtraukti į bylą trečiaisiais asmenimis tik dėl ginčijamos sutarties sąlygos, dėl kitų byloje nagrinėjamų aplinkybių minėtiems tretiesiems asmenims negali atsirasti teisės ir pareigos. Trečiasis asmuo turėjo pagrindą teikti paaiškinimus apie tas aplinkybes, dėl kurių jis įtrauktas į bylą trečiuoju asmeniu ir, atsižvelgiant į atliktą darbą, sumokėti atstovui pagrįsto dydžio atlyginimą. Teismas turėjo atmesti UAB „Resota“ prašymą priteisti 2 000 Lt bylinėjimosi išlaidas, kadangi atsakovas nepateikė sąskaitos išrašo apie atliktus mokėjimus ar banko patvirtintą mokėjimo pavedimą, kurie galėtų patvirtinti atliktą mokėjimą.

14Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą atsakovas UAB „Resota“ prašo apeliacinį skundą atmesti ir priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodo, kad ieškovas painioja du skirtingus institutus - regresą ir subrogaciją, kad subrogacijos negalima sutapatinti su regresu, numatytu draudimo teisiniuose santykiuose. Ieškovas nepagrįstai subrogacijos atvejui taiko regreso atveju taikomas senaties terminų skaičiavimo taisykles. Ieškovas, tapęs AB „Rokiškio grūdai“ teisės reikalauti nuostolių atlyginimo perėmėju, galėjo perimtą teisę įgyvendinti per CK 1.125 str. 8 d. numatytą sutrumpintą ieškinio senaties terminą, t.y. ta pačia tvarka, kaip ir žalą patyręs asmuo. Ieškovas nepripažino, kad senaties terminą praleido ir baigiamosiose kalbose nereiškė prašymo dėl šio termino atnaujinimo. Teismas teisingai taikė ieškinio senatį reglamentuojančias teisės normas. Lietuvos apeliacinis teismas 2009 m. vasario 3 d. nutartyje nurodė, jog subrogacijos teisė nėra absoliuti, t.y. jei draudikas pažeidžia draudimo išmokos išmokėjimo tvarką, tai jis netenka teisės reikšti reikalavimą žalą padariusiam asmeniui. 2003 m. sausio 1 d. pakeitus 2001 m. spalio 2 d. draudimo sutarties priedą Nr. 2, liko apdrausti AB „Rokiškio grūdai“ pastatai, esantys tik adresu Pramonės g. 6, Rokiškis. Draudimo sutarties priede Nr. 2 ir jo pakeitime Nr. 59 yra nustatyta individuali draudimo įmoka kiekvienam sąraše nurodytam turtui. Apdrausto turto sąraše nėra AB „Rokiškio grūdai“ turto adresu Vilkpėdės g. 4/64, Vilniuje, ir tokiam turtui nenustatyta draudimo įmoka. Ieškovas neteisėtai, savo finansine rizika išmokėjo draudimo išmoką už neapdraustą turtą ir dėl to neturi subrogacinio reikalavimo teisės. Nesant draudimo sutarties dėl AB „Rokiškio grūdai“ turto adresu Vilkpėdės g. 4/64, Vilnius, ieškovas neturėjo teisės mokėti draudimo išmokos ir neturi teisės jos reikalauti iš bet kurio asmens. Ieškovas negali remtis Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros 2004 m. spalio 29 d. ir 2005 m. spalio 29 d. nutarimais, nes jie yra panaikinti

15Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2005 m. gruodžio 2 d. nutartimi. Nesant įrodymų, kad AB „Rokiškio grūdai“ sandėlio pastate dirbo būtent P. Dinapo ar UAB „Resota“ darbuotojai, galima daryti išvadą, jog gaisrą AB „Rokiškio grūdai“ priklausančiam sandėlyje sukėlė nenustatyti asmenys. Priešgaisrinė tarnyba nustatė, kad gaisro kilimo židinys buvo ne demontuojamoje grūdų džiovykloje, o AB „Rokiškio grūdai“ sandėlio 4Fl/p rūsyje, kuris buvo rakinamas. Neįrodyti neteisėti veiksmai ir priežastinis ryšys tarp tokių veiksmų ir pasekmių. AB „Vilniaus grūdai“ saugojo teritoriją ir dėl saugotojo funkcijų vykdymo kilo žala. Vagystė pagal draudimo taisykles yra draudiminis įvykis, tačiau AB „Rokiškio grūdai“ pastatas Vilniuje nebuvo apdraustas. Į AB „Rokiškio grūdai“ rakinamas patalpas įsibrovę asmenys ikiteisminio tyrimo metu ir bylos nagrinėjimo metu nenustatyti. Byla dėl reikalavimo P. Dinapo įmonei buvo pagrįstai nutraukta, nes tokio juridinio asmens nėra, įmonė yra likviduota be teisių perėmimo. Bylinėjimosi išlaidos yra priteistos pagrįstai, nes ieškovė piktnaudžiavo procesu, jį vilkino, pareiškė aiškiai nepagrįstą ieškinį. Atsižvelgiant į bylos apimtį, teismo posėdžių gausą ir į kelionės išlaidas bei jų metu sugaištą laiką, bylinėjimosi išlaidų dydis atitinka rekomendacijas. Trečiųjų asmenų ir ieškovo suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas, todėl, atmetus ieškinį, pagrįstai išlaidos buvo priteistos iš ieškovės.

16Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

17Remiantis Lietuvos Respublikos CK 6.987 straipsniu, draudimo sutartimi viena šalis (draudikas) įsipareigoja už sutartyje nustatytą draudimo įmoką (premiją) sumokėti kitai šaliai (draudėjui) arba trečiajam asmeniui, kurio naudai sudaryta sutartis, įstatyme ar draudimo sutartyje nustatytą draudimo išmoką, apskaičiuotą įstatyme ar draudimo sutartyje nustatyta tvarka, jeigu įvyksta įstatyme ar draudimo sutartyje nustatytas draudiminis įvykis.

18Pagal CK 6.996 straipsnio 1 dalį, draudimo sutartis, jeigu joje nenustatyta ko kita, įsigalioja nuo to momento, kai draudėjas sumoka visą ar pirmą draudimo įmoką (premiją). CK 6.991 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad draudimo liudijime (polise) turi būti nurodytas draudimo objektas (5 p.), draudimo įmoka ir jos mokėjimo terminai (7 p.), draudimo sutarties galiojimo terminas (9 p.) ir kt.

19Ieškinyje ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ nurodė, kad 2003 m. rugsėjo 22 d. gaisras kilo AB „Rokiškio grūdai“ priklausančiame sandėlyje, esančiame Vilkpėdės g. 4/64, Vilniuje, kad pastatai buvo apdrausti AB „Lietuvos draudimas“, kad draudimo sutartį sudarė UAB „Odivita“, o AB „Rokiškio grūdai“ ir AB „Vilniaus grūdai“ yra papildomi draudėjai.

20Šioje byloje iš esmės kilo ginčas dėl aplinkybės, ar AB „Rokiškio grūdai“ priklausančioms patalpoms, esančioms Vilkpėdės g. 4/64, Vilniuje, kuriose kilo gaisras, taikoma draudiminė apsauga pagal draudimo sutarties šalių sudarytą draudimo sutartį, t.y. ar šios patalpos - sandėlis buvo apdraustos AB „Lietuvos draudimas“.

21Kaip matyti iš byloje esančio AB „Lietuvos draudimas“ 2001 m. spalio 2 d. išduoto draudimo liudijimo Nr. 0026168 nuorašo (t. l, b.l. 51), AB „Lietuvos draudimas“ ir UAB „Odivita“ apdraudė draudimo sutartyje nurodytą draudėjui priklausantį turtą.

22Draudimo sutarties sąlygose (t. 1, b.l. 52-55) yra nurodyta, kad draudėjas, be kita ko, apdraudžia pastatus, esančius Vilkpėdės g. 4/64, Vilniuje, rinkos verte pirmosios rizikos draudimu. Šių sąlygų 7.11 punkte yra nurodyta, kad apdraustas turtas yra nurodytas šio poliso priede Nr. 2.

23Kaip matyti iš draudimo sutarties priedo Nr. 2 - forma 219U serija 0001 Nr. 26168 „Turto aprašas“ nuorašo (t. 4, b.l. 161), jame yra nurodyti objektai, kurie yra draudžiami 2001 m. spalio 2 d. išduoto draudimo liudijimo Nr. 0026168 pagrindu. Šiame priede draudimo objektu nurodomas AB „Rokiškio grūdai“ priklausantis turtas, esantis Pramonės g. 6, Rokiškyje. Draudimo sutarties šalių pasirašytas draudimo sutarties priedas Nr. 59 (t. 4, b.l. 162), kuriuo buvo pakeistas 2001 m. spalio 2 d. išduoto draudimo liudijimo forma 219U serija 0001 Nr. 26168 priedas Nr. 2, patvirtina, kad draudimo objektas nuo 2003 m. sausio 1 d. liko tas pats AB „Rokiškio grūdai“ priklausantis turtas, esantis Pramonės g. 6, Rokiškyje. Taigi, nei draudimo sutarties sąlygose, nei sutarties priedo Nr. 2 formoje 219U bei jos 2003 m. sausio 1 d. pakeitime nėra nurodyta, kad draudimo sutarties objektas yra AB „Rokiškio grūdai“ priklausantis turtas – sandėlis, esantis Vilkpėdės g. 4/64, Vilniuje.

24Apeliaciniame skunde AB „Lietuvos draudimas“ nurodo, kad jis išmokėjo pinigus, o AB „Rokiškio grūdai“ juos priėmė ir tai yra susitarimas.

25Tačiau vien ta aplinkybė, kad AB „Rokiškio grūdai“ priėmė draudiko AB „Lietuvos draudimas“ pinigus, t.y. draudiminę išmoką, nepatvirtina tarp šalių buvus draudiminius santykius dėl turto, esančio Vilkpėdės g. 4/64, Vilniuje. Tiek CK 6.989 straipsnio 1 dalis, tiek AB „Lietuvos draudimas“ draudimo taisyklių Nr. 028 su pakeitimais (t. 4, b.l. 59-87) 19 punktas patvirtina, kad draudimo sutartis turi būti rašytinė, t.y. galioja tik raštu sudaryta sutartis. Tad aplinkybės, kad draudimo sutartis dėl konkretaus turto yra sudaryta ir galioja, negali patvirtinti nei žodiniai, nei konkliudentiniai šalių veiksmai.

26Be to, pagal AB „Lietuvos draudimas“ draudimo taisyklių Nr. 028 (su pakeitimais) nuostatas, draudikas, prieš sudarydamas draudimo sutartį, turi teisę pareikalauti dokumentus, susijusius su sutarties sudarymu (15.1 p.), apžiūrėti ar kitaip surinkti papildomą reikiamą informaciją apie pageidaujamą drausti turtą (17 p.) ir pan. Tad draudikas, sudarydamas sutartį, turi turėti visą reikiamą informaciją apie draudžiamą turtą, t.y. žinoti visus turtą individualizuojančius požymius.

27Nepagrįstas apelianto teiginys, kad AB „Lietuvos draudimas“ negalėjo atsisakyti mokėti išmokos, motyvuojant tuo, kad Vilkpėdės 4/64, Vilniuje esančių pastatų savininku nurodytas tik AB „Vilniaus grūdai“.

28Kaip matyti iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2003 m. vasario 24 d. išrašo (t. 1, b.l. 20-28), pastatas - sandėlis, esantis Vilkpėdės g. 4/64, Vilniuje, kurio unikalus

29Nr. 10/968-0296-04-8 (išraše pažymėtas 2.4 punktu), priklausė AB „Rokiškio grūdai“, o visas kitas šiame išraše nurodytas turtas priklausė UAB „Vilniaus grūdai“.

30Draudimo liudijime (polise) turi būti nurodomas draudėjo, apdrausto asmens ar naudos gavėjo vardas, pavardė ar pavadinimas (CK 6.991 str. 1 d. 3 p.), draudimo objektas (CK 6.991 str. 1 d. 5 p.), draudimo įmoka ir jos mokėjimo terminai (CK 6.991 str. 1 d. 7 p.). Taigi tiek draudimo sutartyje, tiek ir tokios sutarties sudarymą patvirtinančiame draudimo polise turi būti nurodyti ne tik draudėją, bet ir draudžiamą turtą individualizuojantys požymiai, draudimo sutarties sąlygos. Nors nagrinėjamu atveju draudimo sutarties sąlygose ir nurodoma, kad yra draudžiami pastatai, esantys Vilkpėdės g. 4/64, Vilniuje, tačiau nei draudimo liudijime, nei sutarties sąlygose nenurodžius, kad yra apdraudžiamas ir AB „Rokiškio grūdai“ nuosavybės teise priklausantis turtas - pastatas, šiame pastate esančios patalpos-sandėlis, nėra pagrindo spręsti, kad šiam turtui atsirado draudiminė apsauga bei ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ pareiga, įvykus draudiminiam įvykiui, išmokėti draudimo išmoką.

31Aplinkybę, jog draudimo sutarties priede Nr. 2 ir jo pakeitime turi būti nurodytas konkretus apdraudžiamas turtas, patvirtina tas faktas, jog kitų draudėjų turtas yra nurodomas atskirai, pagal adresus, įvardijant kiekvieno draudžiamo turto adresą, draudžiamo turto vertę, draudimo įmokos dydį. Ieškovo draudimo taisyklių 7 punktas numato, kad turtas draudžiamas sutartyje nurodytu adresu; draudimo vieta gali būti pastatai, patalpos arba žemės sklypas, teritorijos. Tad nėra pagrindo spręsti, kad AB „Rokiškio grūdai“ nustatyta draudimo įmoka apėmė ir draudiminę įmoką už ginčo sandėlį. Be to, sutarties priedo Nr. 2 pavadinimas „Turto aprašas“ suponuoja išvadą, kad šiame sąraše yra nurodomas konkrečiam savininkui priklausantis konkretus draudžiamo turto adresas, kaip vienas turtą identifikuojančių požymių.

32Atsižvelgiant į tai, kad kiekvienas subjektas turi teisę laisva valia sudaryti sutartį, apelianto teiginys, kad visas pastatas buvo apdraustas ir už pastato draudimą sumokėta įmoka, negali būti pagrįstas. Minėtoje draudimo sutartyje nėra nurodyta, kad yra apdraudžiamos ir AB „Rokiškio grūdai“ priklausančios patalpos, esančios Vilkpėdės 4/64, Vilniuje, be to, byloje nėra įrodymų, kad ši bendrovė būtų mokėjusi draudimo įmokas ar jos pavedimu tai būtų atlikęs kitas asmuo, taip pat nėra įrodymų apie draudimo įmokos paskaičiavimą už UAB „Rokiškio grūdai“ priklausantį apdraustą turtą.

33Apeliaciniam skunde ieškovas nurodo, kad visus Vilkpėdės 4/64, Vilniuje, esančius pastatus valdė AB „Vilniaus grūdai“, tad ši įmonė nurodyta sutarties prieduose kaip minėtų pastatų savininkas (valdytojas). Tačiau, kaip patvirtina bylos duomenys, AB „Rokiškio grūdai“ ir UAB „Vilniaus grūdai“ patalpų-sandėlio Nr. 4, esančio Vilkpėdės 4/64, Vilniuje, plane pažymėtu indeksu 4F1p nuomos sutartį sudarė tik 2003 m. sausio 3 d. (t. 1, b.l. 17-18), t.y. draudimo sutartis ir jos pakeitimas buvo sudarytas iki šios nuomos sutarties sudarymo dienos. Byloje nėra duomenų, kad draudimo sutarties sudarymo ir jos pakeitimo dieną AB „Vilniaus grūdai“ buvo teisėtas patalpų valdytojas.

34Apeliantas taip pat nurodo, kad, aiškinant sutartį, turi būti atsižvelgta į jos šalių ketinimus, kad sutarties šalys ketino drausti visus Vilkpėdės 4/64 esančius pastatus, ir yra įsitikinusios, kad pastatai, įskaitant sudegusį, buvo apdrausti.

35Kaip jau minėta, draudimo sutartyje ir jos prieduose nėra duomenų, kad faktiškai būtų apdraustas AB „Rokiškio grūdai“ priklausantis sandėlis. Nors apeliantas nurodo, kad sutarties šalys ketino apdrausti visą turtą, esantį Vilkpėdės 4/64, Vilniuje, tačiau šioms aplinkybėms pagrįsti jis į bylą nepateikė draudimo polise nurodyto 2001 m. rugsėjo 28 d. prašymo draudimo sutarčiai sudaryti, byloje taip pat nėra duomenų apie AB „Rokiškio grūdai“ pavedimą UAB „Odivita“ apdrausti konkretų jam priklausantį turtą. Taigi, byloje yra neįrodyta aplinkybė, jog draudimo sutarties šalys ketino apdrausti visus Vilkpėdės 4/64, Vilniuje, esančius pastatus, tarp jų ir nuosavybės teise priklausančius AB ,,Rokiškio grūdai“.

36Ieškinį dėl žalos atlyginimo ieškovas AB ,,Lietuvos draudimas“ šioje byloje pareiškė CK 6.1015 straipsnio, nustatančio draudėjo teisių į žalos atlyginimą perėjimą draudikui (subrogaciją). Nustačius, kad draudimo sutartis dėl AB „Rokiškio grūdai“ priklausančio turto, esančio Vilkpėdės 4/64, Vilniuje, nebuvo sudaryta ir šiam turtui negaliojo draudiminė apsauga, negalima daryti išvados, kad AB „Lietuvos draudimas“, išmokėjęs AB „Rokiškio grūdai“ draudiminę išmoką už neapdraustą turtą, įgijo teisę į šių sumų priteisimą iš galimai už gaisrą atsakingo kalto asmens. Todėl pirmosios instancijos teismas, nustatęs šią aplinkybę, ieškinį pagrįstai atmetė. Nustačius, kad ieškinys šiuo pagrindu atmestas pagrįstai, kiti apeliacinio skundo argumentai, susiję su draudiminės išmokos priteisimu, neturi teisinės reikšmės.

37Apeliaciniame skunde AB „Lietuvos draudimas“ taip pat nurodo, kad teismas tretiesiems asmenims nepagrįstai priteisė dideles bylinėjimosi išlaidas, kad tretiesiems asmenimis atstovavo tas pats advokatas, taip pat kad UAB „Resota“ priteistos bylinėjimosi išlaidos mažintinos 2 000 Lt suma, nesat duomenų apie turėtų išlaidų apmokėjimą.

38Iš tiesų, byloje esantys duomenys - atstovavimo sutartys - patvirtina, kad UAB „Vingininkai“, AB „Rokiškio grūdai“ ir UAB „Odivita“ atstovavo tas pats atstovas - advokatas Kazys Krivka. Pirmosios instancijos teismas nusprendė priteisti iš ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ už advokato darbą AB „Rokiškio grūdai“ – 1 700 Lt, UAB „Odivita“ – 1 700 Lt, UAB „Vingininkai“ – 5 000 Lt. Nors ši byla ir yra didelės apimties, tačiau atsižvelgiant į tai, kad advokatas atstovavo trijų trečiųjų asmenų interesams, į advokato darbo ir laiko faktines sąnaudas, iš ieškovo tretiesiems asmenims priteistinos atstovavimo išlaidos pirmosios instancijos teisme, lyginant su teismo priteista suma, mažinamos, AB „Rokiškio grūdai“ priteisiant 1 100 Lt, UAB „Odivita“ – 1 100 Lt, UAB „Vingininkai“ – 3 530 Lt.

39Nors į bylą yra pateikta advokato S. Tamošaičio UAB „Resota“ išrašyta sąskaita už teisines paslaugas Nr. S/9/2008 2 000 Lt sumai (t. 2, b.l. 52), tačiau nesant duomenų apie faktiškai UAB „Resota“ patirtas išlaidas, atsakovui atsiliepime į apeliacinį skundą taip pat nepateikus duomenų ir nenurodžius, kad ši sąskaita buvo apmokėta, nėra pagrindo šią sumą atsakovui iš ieškovo priteisti. Tad pirmosios instancijos teismo iš ieškovo atsakovui priteista bylinėjimosi išlaidų suma mažintina 2 000 Lt suma.

40Vadovaudamasi šioje nutartyje išdėstytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės teisingai nustatė ir įvertino faktines bylos aplinkybes, tinkamai taikė ir aiškino materialinės teisės normas ir klausimą dėl žalos atlyginimo išsprendė teisingai, tačiau spręsdamas bylinėjimosi išlaidų priteisimo klausimą, teismas neteisingai taikė proceso teisės normas ir todėl šį klausimą išsprendė iš dalies neteisingai, o tai yra pagrindas skundžiamą sprendimą pakeisti (CPK 329 str. 1 d.).

41Atmetus ieškovo apeliacinį skundą, iš jo atsakovui UAB „Resota“ priteisiamos apeliacinės instancijos teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 1 d.).

42Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

43Šiaulių apygardos teismo 2009 m. balandžio 23 d. sprendimo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų pakeisti ir išdėstyti taip:

44„Priteisti iš ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ už advokato darbą: atsakovui UAB „Resota“ – 5 000 Lt, tretiesiems asmenims AB „Rokiškio grūdai“ – 1 100 Lt, UAB „Odivita“ – 1 100 Lt, UAB „Vingininkai“ – 3 530 Lt ir valstybei – 104,58 Lt.“

45Kitą Šiaulių apygardos teismo 2009 m. balandžio 23 d. sprendimo dalį palikti nepakeistą. Priteisti atsakovui UAB „Resota“ iš ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ 2 000 Lt bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. Į Šiaulių apygardos teismą su ieškiniu atsakovams UAB „Resota“ ir... 4. Ieškinyje nurodė, kad 2003 m. rugsėjo 22 d. kilo gaisras AB „Rokiškio... 5. Šiaulių apygardos teismas 2009 m. balandžio 23 d. sprendimu ieškinį... 6. P. Dinapo individualios įmonės žalą ir palūkanas nutraukti, o kitą... 7. 1 700 Lt, UAB „Vingininkai“ – 5 000 Lt ir valstybei – 104,58... 8. 1. Teismas neteisingai taikė ieškinio senatį reglamentuojančias nuostatas.... 9. 2. AB „Lietuvos draudimas“ prašė atnaujinti senaties terminą, jei... 10. 3. Teismas nepagrįstai nurodė, kad sudegęs pastatas nebuvo draustas, kad AB... 11. 4. 2003 m. rugsėjo 5 d. rangos sutarties vykdymo metu kilo 2 gaisrai, 1-as... 12. 5. Žalą turi atlyginti UAB „Resota“, nes 2003 m. rugsėjo 5 d. rangos... 13. 6. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliantas nurodė, kad trečiuosius asmenis... 14. Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą atsakovas UAB „Resota“ prašo... 15. Vilniaus m. 1 apylinkės teismo 2005 m. gruodžio 2 d. nutartimi. Nesant... 16. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 17. Remiantis Lietuvos Respublikos CK 6.987 straipsniu, draudimo sutartimi viena... 18. Pagal CK 6.996 straipsnio 1 dalį, draudimo sutartis, jeigu joje nenustatyta ko... 19. Ieškinyje ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ nurodė, kad 2003 m. rugsėjo... 20. Šioje byloje iš esmės kilo ginčas dėl aplinkybės, ar AB „Rokiškio... 21. Kaip matyti iš byloje esančio AB „Lietuvos draudimas“ 2001 m. spalio 2 d.... 22. Draudimo sutarties sąlygose (t. 1, b.l. 52-55) yra nurodyta, kad draudėjas,... 23. Kaip matyti iš draudimo sutarties priedo Nr. 2 - forma 219U serija 0001 Nr.... 24. Apeliaciniame skunde AB „Lietuvos draudimas“ nurodo, kad jis išmokėjo... 25. Tačiau vien ta aplinkybė, kad AB „Rokiškio grūdai“ priėmė draudiko AB... 26. Be to, pagal AB „Lietuvos draudimas“ draudimo taisyklių Nr. 028 (su... 27. Nepagrįstas apelianto teiginys, kad AB „Lietuvos draudimas“ negalėjo... 28. Kaip matyti iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2003 m.... 29. Nr. 10/968-0296-04-8 (išraše pažymėtas 2.4 punktu), priklausė AB... 30. Draudimo liudijime (polise) turi būti nurodomas draudėjo, apdrausto asmens ar... 31. Aplinkybę, jog draudimo sutarties priede Nr. 2 ir jo pakeitime turi būti... 32. Atsižvelgiant į tai, kad kiekvienas subjektas turi teisę laisva valia... 33. Apeliaciniam skunde ieškovas nurodo, kad visus Vilkpėdės 4/64, Vilniuje,... 34. Apeliantas taip pat nurodo, kad, aiškinant sutartį, turi būti atsižvelgta... 35. Kaip jau minėta, draudimo sutartyje ir jos prieduose nėra duomenų, kad... 36. Ieškinį dėl žalos atlyginimo ieškovas AB ,,Lietuvos draudimas“ šioje... 37. Apeliaciniame skunde AB „Lietuvos draudimas“ taip pat nurodo, kad teismas... 38. Iš tiesų, byloje esantys duomenys - atstovavimo sutartys - patvirtina, kad... 39. Nors į bylą yra pateikta advokato S. Tamošaičio UAB „Resota“ išrašyta... 40. Vadovaudamasi šioje nutartyje išdėstytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija... 41. Atmetus ieškovo apeliacinį skundą, iš jo atsakovui UAB „Resota“... 42. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1... 43. Šiaulių apygardos teismo 2009 m. balandžio 23 d. sprendimo dalį dėl... 44. „Priteisti iš ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ už advokato darbą:... 45. Kitą Šiaulių apygardos teismo 2009 m. balandžio 23 d. sprendimo dalį...