Byla T-335-276/2013
Dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos taikymo nuteistajam G. R., a.k. (duomenys neskelbtini) atliekančio laisvės atėmimo bausmę Vilniaus pataisos namuose, patvirtinimo klausimą, -

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Robertas Rainys rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjęs Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos Vilniaus pataisos namuose nutarimo dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos taikymo nuteistajam G. R., a.k. ( - ) atliekančio laisvės atėmimo bausmę Vilniaus pataisos namuose, patvirtinimo klausimą, -

Nustatė

2G. R. 2012-02-15 Utenos rajono apylinkės teismo nuteistas pagal LR BK 135 str. 1 d. 2 metams laisvės atėmimo.

3Bausmės vykdymo pradžia 2012-02-15, bausmės vykdymo pabaiga 2014-02-13, 1/3 paskirtos laisvės atėmimo bausmės faktiškai atliko 2012-10-13.

4Vilniaus pataisos namų Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos 2013-04-26 nutarimu Nr. 59-66 nutarė taikyti nuteistajam G. R. lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos vadovaujantis LR BVK 157 str. 2 d. 1 p., tai motyvavo tuo, kad G. R. teistas 3 kartus už nusikaltimus nuosavybei, turtinėms teisėms ir interesams, 1 kartą taikytas lygtinis paleidimas, dėl savo nusikaltimų kaltę pripažįsta. Izoliacijos sąlygomis adaptuojasi pakankamai lengvai, keliamus reikalavimus suvokia ir stengiasi juos vykdyti. Konfliktų neinicijuoja, įtemptų situacijų vengia, stengiasi numatyti savo elgesio pasekmes, atpažinti turimas problemas. Piktnaudžiavimo narkotikais faktų nenustatyta. Keletą nusikaltimų padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio. Piktnaudžiavimo alkoholiu problemos susijusios su nusikalstamu elgesiu. Bausmės atlikimo metu alkoholio ir narkotikų vartojimo faktų neužfiksuota, nuteistasis yra parašęs sutikimą po paleidimo gydytis priklausomybės ligas. Diskriminacinės nuostatos kitų nuteistųjų ar darbuotojų atžvilgiu nepasireiškia. Supranta poreikį turėti bendras, visų pripažintas vertybes. Supranta jam skirtos asmeninės laisvės apribojimo prasmę. Laikosi kriminalinės subkultūros nuostatų, tačiau nuteistasis yra motyvuotas keisti savo elgesį, kuria konkrečius ateities planus, susijusius su darbo paieška, rūpinimusi šeima. Laisvės atėmimo bausmės atlikimo metu įvykdė individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytas priemones. Bausmės atlikimo režimo reikalavimus vykdo gerai, nusižengimų nedaro, drausmine tvarka nebaustas. Dalyvavo „Naujai atvykusių į pataisos įstaigą nuteistųjų adaptacijos programoje“, pataisos, integracijos į visuomenę programose. Dalyvavo „Asmenų, kuriuos rengiamasi paleisti iš laisvės atėmimo vietų lygtinai, programoje“. G. R. turi vidurinį išsilavinimą, įgijęs suvirintojo, dažytojo - tinkuotojo, plytelių klojėjo specialybes. Yra motyvuotas dirbti laisvėje, planuoja ieškotis bet kokio darbo pagal turimas kvalifikacijas. Darbinė patirtis remiasi skirtingo pobūdžio laikinais ir atsitiktiniais darbais, daugiausia statybų srityje. Įstaigoje asmuo nedirba, iš jo priteistas 10232 Lt ieškinys, kurio šiuo metu neturi galimybės atlyginti. Įstaiga nuteistojo vardu vykdomųjų raštų neturi. G. R. palaiko socialinius ryšius su motina, broliu, sugyventine ir dukra. Santykiai stabilūs. Bendrauja telefonu, laiškais. Turi nuosavą butą ( - ), kur gyveno su motina. 2012-11-16 gautas pranešimas Nr. 8-10723, apie tai, kad nuteistojo motina sutinka jį priimti gyventi adresu ( - ). Atlikus pakartotinio nusikalstamo elgesio rizikos vertinimą pagal OASys metodiką, nustatyta, kad teisės pažeidėjas priklauso vidutinės rizikos grupei - 44 balai. Aukščiau išdėstytos aplinkybės sudaro pagrindą manyti, kad G. R. laikysis įstatymų ir nenusikals.

5Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros skyriaus prokuroras Armandas Vainauskas 2013-05-10 atsiliepime prašo teismo patvirtinti Vilniaus pataisos namų Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos 2013-04-26 nutarimą Nr. 59-66 taikyti nuteistajam G. R. lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos.

6Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 157 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad laisvės atėmimo bausmę pataisos įstaigose atliekantys nuteistieji, kurie įvykdė individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytas priemones ir kurių nusikalstamo elgesio rizika, elgesys bausmės atlikimo metu ir kitos reikšmingos aplinkybės sudaro pagrindą manyti, kad jie laikysis įstatymų ir nenusikals, gali būti lygtinai paleisti iš pataisos įstaigų.

7Nuteistasis G. R. atliko 1/3 paskirtos laisvės atėmimo bausmės, bausmės atlikimo metu įvykdė individualiame socialinės reabilitacijos plane numatytas priemones, režimo reikalavimų nepažeidė, įgijo naujas suvirintojo, dažytojo - tinkuotojo ir plytelių klojėjo specialybes, atsakomybę už savo padarytą nusikaltimą prisiima visiškai ir gailisi, jo nusikalstamo elgesio rizika yra vidutinė - 44 balai ir nėra kitų aplinkybių, kurios gali turėti įtakos sprendimui dėl paleidimo iš pataisos įstaigos tikslingumo.

8Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes Vilniaus pataisos namų Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos 2013-04-26 nutarimas Nr. 59-66 patvirtintinas.

9Vadovaudamasis LR BVK 157 str. 4, 5 d.d. ir BPK 360 str. 5 d. 1 p., teismas,

Nutarė

10Patvirtinti Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos Vilniaus pataisos namuose 2013-04-26 nutarimą Nr. 59-66 taikyti nuteistajam G. R. lygtinį paleidimą iš pataisos įstaigos.

11Nustatyti nuteistajam G. R. Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos siūlomas LR BK IX skyriuje numatytas baudžiamojo poveikio priemones ir LR BK 75 str. 2 d. numatytus įpareigojimus:

12- gydytis priklausomybės ligas iki 2014-02-13;

13- nevartoti psichiką veikiančių medžiagų iki 2014-02-13;

14- atlyginti nusikalstama veika padarytą turtinę žalą iki 2014-02-13.

15Nutartis per 5 dienas nuo jos priėmimo, o prokurorui ir nuteistajam per 5 dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos, gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai