Byla B2-1776-259/2012
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Eurodita“

1Kauno apygardos teismo teisėjas Arvydas Žibas rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo R. K. pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Eurodita“ ir

Nustatė

2pareiškėjas R. K. pateikė teismui pareiškimą, kuriuo prašo iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Eurodita“ dėl nemokumo ir įmonės administratoriumi paskirti UAB „Bankrotų administravimas“. Pareiškime nurodoma, kad pareiškėjas yra įmonės akcininkas ir direktorius, UAB „Eurodita“ yra nemoki ir negali atsiskaityti su kreditoriais, jos pradelsti įsipareigojimai kreditoriams viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės, įmonė jau keletą mėnesių nebevykdo savo veiklos, jokių galimybių atnaujinti bendrovės veiklą nėra.

3Prašymas iškelti bankroto bylą tenkintinas.

4Pagal LR įmonių bankroto įstatymo (toliau ĮBĮ) 9 str. 7 d. 1 p. įmonei bankroto byla iškeliama, jeigu nustatoma, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas. Įmonės nemokumu laikoma tokia įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.).

5Bylos duomenimis nustatyta, kad 2011 m. įmonės bendra turto vertė sudarė 39 022 Lt, įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai iš viso 329 335 Lt. 2012-03-11 dienai įmonės bendra turto vertė sudarė 5 743 Lt, įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai iš viso 299 412 Lt (b.l.22). Pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis įmonė 2012 m. patyrė 3 355 Lt nuostolių (b.l.23). Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad pradelsti įmonės įsipareigojimai savo kreditoriams sudaro 106723,46 Lt (b.l.21). Kadangi įmonės pradelsti įsipareigojimai kreditoriams viršija jos turimo turto pusę vertės, pripažintina, kad įmonė yra nemoki, ji nepajėgi atsiskaityti su kreditoriais. Tai sudaro pagrindą iškelti įmonei bankroto bylą (ĮBĮ 9 str. 5 d. 1 p.).

6ĮBĮ 11 str. 2 d. nurodyta, kad, asmuo pateikdamas pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, pasiūlo teismui administratoriaus kandidatūrą.

7Iškėlus bankroto bylą UAB „Eurodita“ administratoriumi skirtina UAB „Bankrotų administravimas“ (įmonės kodas 302323756, leidimo teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas Nr. 138), kadangi ji atitinka administratoriui keliamus kvalifikacinius reikalavimus, jos kandidatūra suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos (2012-04-06 raštas Nr.(6.20) A2-1238) (ĮBĮ 11 str. 2 d.).

8Vadovaudamasis LR įmonių bankroto įstatymo 10 str., teismas

Nutarė

9Iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Eurodita“, įmonės kodas 300645961, buveinės adresas Kauno m. sav. Kauno m. Zanavykų g. 34 A.

10UAB „Eurodita“ administratoriumi paskirti UAB „Bankrotų administravimas“, įmonės kodas 302323756, buveinė Baltų pr. 42, Kaunas, adresas korespondencijai A. Smetonos al. 21/Birutės g. 34, Kaunas, leidimo teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas Nr. 138.

11Nustatyti 45 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus bankrutuojančiai UAB „Eurodita“.

12Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį bankrutuojančios UAB „Eurodita“ valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

13Išaiškinti UAB „Eurodita“ vadovui, kad jeigu per teismo nustatytą terminą nurodyti dokumentai administratoriui nebus perduoti arba perduoti ne visi dokumentai, teismas gali jam skirti iki 10 000 Lt (dešimties tūkstančių litų) baudą.

14Pavesti bankrutuojančios UAB „Eurodita“ administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 punkte, o taip pat sušaukti Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka pirmąjį kreditorių susirinkimą.

15Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo gali būti apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Kauno apygardos teismui.

Proceso dalyviai