Byla N1-449-655/2013

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Ainora Kornelija Macevičienė, sekretoriaujant Rūtai Pečkytei, dalyvaujant prokurorei Valentinai Strokinienei, kaltinamųjų gynėjams advokatams Ramutei Veronikai Šalaviejūtei, Simui Algirdui Jankauskui, Jan Kučinski, Irenai Vaitiekaitienei, nukentėjusiesiems J. V., G. M. K., kaltinamojo V. K. atstovui pagal įstatymą A. K., civilinėms ieškovėms ir nepilnamečių nukentėjusiųjų atstovėms pagal įstatymą E. V., R. G., Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovams O. Ž., M. M., nedalyvaujant civilinio ieškovo Vilniaus teritorinės ligonių kasos atstovui, viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

2V. K., a.k. ( - ) gim. ( - ) Vilniuje, Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, nevedęs, 9 klasių išsilavinimo, besimokantis Vilniaus ( - ) gimnazijos 2 klasėje, gyv. ( - ), Vilnius, neteistas, kaltinamas nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnio 1 dalyje, padarymu;

3A. R., a.k. ( - ) gim. ( - )Vilniuje, Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, 10 klasių išsilavinimo, nevedęs, besimokantis Vilniaus ( - )mokyklos 2 kurse, gyv. ( - ), neteistas, administracine tvarka baustas, kaltinamas nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnio 1 dalyje, padarymu;

4E. K., a.k. ( - ) gim. ( - )Vilniuje, Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, 10 klasių išsilavinimo, nevedęs, besimokantis Vilniaus ( - )mokyklos 2 kurse, gyv. ( - ), Vilniuje, neteistas, administracine tvarka baustas, kaltinamas nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnio 1 dalyje, padarymu;

5E. K., a.k. ( - ) gim. ( - ) Vilniuje, Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis, 10 klasių išsilavinimo, nevedęs, besimokantis Vilniaus ( - )mokyklos 2 kurse, gyv. ( - ), Vilniuje, neteistas,

6kaltinamas nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 284 straipsnio 1 dalyje, padarymu.

7Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

8V. K., A. R., E. K. ir E. K. 2011-11-02, apie 18.00 val., viešoje vietoje - Vienuolio g. l, Vilniuje, įžūliu elgesiu demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką. Nusikalstama veika padaryta šiomis teismo nustatytomis aplinkybėmis: dėl nedidelės dingsties V. K. rankos kumščiu du kartus sudavė nukentėjusiajam J. V. į veidą, vieną smūgį nukentėjusiam G. M. K. į veidą. A. R. su P. Š., kuris veikos padarymo metu nebuvo sulaukęs būtino įstatyme numatyto amžiaus baudžiamajai atsakomybei kilti, spyrė G. M. K. ne mažiau kaip tris kartus į įvairias kūno vietas ir taip sukėlė fizinį skausmą. Tuo metu, pargriovę J. V. ant žemės, E. K. kartu su E. K. bendrais veiksmais sudavė J. V. į įvairias kūno vietas nenustatytą skaičių smūgių. Bendrais V. K., A. R., E. K. ir E. K. veiksmais nukentėjusiam J. V. buvo padarytas nežymus sveikatos sutrikdymas, pasireiškęs odos nubrozdinimais viršugalvio srityje, odos nubrozdinimais ir poodinėmis kraujosruvomis dešinės ausies kaušelyje, dešinėje užausinėje srityje, poodinės kraujosruvos nosies sumušimu, pasireiškusiu minkštųjų audinių patinimu, odos nubrozdinimu kairiame žande, kraujosruva su muštine paviršine žaizda viršutinės lūpos gleivinėje, odos nubrozdinimais smakro kairėje pusėje, dešinio dilbio - riešo srityje. Bendrais veiksmais V. K., A. R., E. K. ir E. K. nukentėjusiajam G. M. K. sukėlė fizinį skausmą.

9Kaltinamasis V. K. teisiamojo posėdžio metu dėl jam pareikšto kaltinimo kaltu prisipažino, nurodė suprantantis, kuo yra kaltinamas, sutiko duoti parodymus ir teismui paaiškino, kad su nukentėjusiaisiais buvo klasiokai. Nepamena, dėl ko prasidėjo muštynės, jis trenkė Gilvydui ir kitam vaikinui, susimušė su jais. Nematė, kaip draugai juos mušė. Nurodė buvęs su P. Š., kai prasidėjo muštynės. Nežino, kaip ten atsirado kiti kaltinamieji, gal P. Š. juos pakvietė. Nukentėjusiuosius pamatė Gedimino gatvėje. Prie jų priėjęs pastūmė, ranka trenkė Gilvydui ir kitam vaikinui. Nuo gautų smūgių jie nenukrito ant žemės. Muštynės toliau vyko. P. Š. irgi sudavė nukentėjusiesiems. Konkrečiai nematė, kurį nukentėjusį mušė P. Š.. Penkiese mušė nukentėjusiuosius. Nematė, kaip atrodė nukentėjusieji po muštynių. Kažkas iškvietė policiją ir jie pabėgo. Su P. Š. nubėgo link Operos ir baleto teatro. A. R. ir kiti kaltinamieji pabėgo kitur. Įvykio dieną nebuvo vartojęs alkoholio. Po įvykio, iš nepažįstamo telefono numerio gavo SMS žinutę, kad jis bus pagautas. Kaltinamasis atsakė į žinutę, atsakymo turinio neprisimena, bet tai nebuvo grasinimas. Kuris iš kaltinamųjų grasino, nežino. Galvoja, kad labai kvailai pasielgė, gailisi, norėtų susitaikyti. Žino, kad pateikti keli civiliniai ieškiniai. Mano, kad visi kaltinamieji gali bendrai susidėti pinigų moralinei žalai atlyginti.

10Kaltinamasis A. R. teisiamojo posėdžio metu dėl jam pareikšto kaltinimo kaltu prisipažino, nurodė suprantantis, kuo yra kaltinamas, sutiko duoti parodymus ir teismui paaiškino, kad dėl padarytos nusikalstamos veikos gailisi. Tą dieną, kai jis su draugais buvo prie Operos ir baleto teatro, P. Š. atbėgęs pakvietė jį ir brolius E. ir E. K., sakė, kad jiems reikia padėti. Muštynės vyko Vienuolio gatvėje, A. R. nurodė pribėgęs prie Gilvydo ir pataikęs tris kartus jam į galvą. Anksčiau iki šio įvykio nukentėjusiųjų nepažinojo. Jam buvo pasakę, kad muša V. K. ir P. Š., todėl jis puolė ginti draugų. Nurodė spyręs tik Gilvydui. Nematė, ką mušė E., mano, kad gal jis mušė J. V.. Kaltinamasis su Virgiu mušė Gilvydą, o J. V. mušė kiti. Dėl pareikšto 30 000 Lt ieškinio – mano, kad tai yra per daug, nesutinka atlyginti tokios sumos.

11Kaltinamasis E. K. teisiamojo posėdžio metu dėl jam pareikšto kaltinimo kaltu neprisipažino, nurodė suprantantis, kuo yra kaltinamas, sutiko duoti parodymus ir teismui paaiškino, kad kaltinime nurodytą dieną susirinko su draugais pabūti prie Operos ir baleto teatro. Buvo truputį išgėręs, tuo metu jam buvo 17 metų. Kartu buvo A. R., brolis E. ir kiti. Kažkas pribėgo ir pasakė, kad mušasi, kas tai pasakė nematė, nes buvo tamsu. Jie nubėgo pažiūrėti, tačiau kol atbėgo, visi jau buvo beveik išsiskirstę. Kaltinamasis nukentėjusių nemušė ir kojomis nespardė, ką kiti darė, nežino. Jį policija sulaikė todėl, kad buvo girtas ir todėl, kad jį atpažino J. V. sesuo.

12Kaltinamasis E. K. teisiamojo posėdžio metu dėl jam pareikšto kaltinimo kaltu neprisipažino, nurodė suprantantis, kuo yra kaltinamas, sutiko duoti parodymus ir teismui paaiškino, kad kaltinime nurodytą dieną nuėjo prie Operos ir baleto teatro. Ten su kitais asmenimis gėrė, kai atėjęs P. Š. pasakė, kad kažkas mušasi. Kaltinamasis pribėgo pažiūrėti, kas darosi, o ten buvusi močiutė, tvojo jam su taše, kurioje buvo plyta, į tarpkojį. Matė, kad nukentėjusiuosius mušė P. Š. ir V. K.. Po to visi išsilakstė į skirtingas puse, vėliau vėl susitiko. Jis kažkam davė savo telefoną, kad parašytų žinutę, po to jam grąžino telefoną. Vėliau kažkas jam pradėjo rašyti grasinančias žinutes. Jam skambino moteris, jį keikė, kalbėjo apie muštynes, todėl mano, kad jai kažkas parašė iš jo telefono. Atsakydamas į papildomus proceso dalyvių klausimus kaltinamasis E. K. aiškino, kad ikiteisminio tyrimo metu jo atpažinime dalyvavo trys žmonės, tačiau jo neatpažino.

13Nukentėjusysis J. V. teismui paaiškino, kad iki įvykio pažinojo tik V. K. ir P. Š., kitų asmenų nepažinojo. Įvykio dieną eidamas Gedimino prospektu su Gilvydu, savo seserimi M. V., ir sesers draugais D., R. ir P., pastebėjo V. K., P. Š. ir dar vieną asmenį. Prasilenkiant V. pečiu užkabino G.,. E. V. g., kažkuris iš jo draugų sušuko „V.“, tada nukentėjusysis atsisuko ir pamatė V. kumštį. V. nusitaikė į G. Keli smūgiai kliuvo jam nuo P. Š. ir kitų asmenų, kurie nėra kaltinami šioje byloje. Moterys, buvusios netoli, iškvietė policiją, o P. Š. tuo metu kvietė ateiti savo draugus. Jie su draugais nusprendė pasilikti įvykio vietoje ir sulaukti policijos, todėl matė, kaip V. K. su kitais asmenimis bėga link jų. Be kaltinamųjų buvo P. Š. ir dar du asmenys, kurių teismo salėje nėra. Šie asmenys stumdė sesers draugą P., jį pargriovė. Jautė daug smūgių į galvą, todėl neteko sąmonės. Iš kaltinamųjų būrio kelios agresyviai nusiteikusios merginos puolė jo seserį, tampė ją už plaukų. Atsakydamas į prokurorės klausimą nurodė, kad tą patą vakarą buvo sulaikyti du asmenys, kuriuos atpažino jo sesuo. Jam jokių žinučių niekas nerašė. G. žinojo V. K. mobilaus telefono numerį ir davė jį J. V. mamai, kuri apsimetė V. pažįstama ir norėjo su juo susitikti prie McDonald‘o. Negali tiksliai pasakyti, kiek gavo smūgių, mano, kad buvo apie 10 smūgių. Pirmas smūgis buvo iš V. K., vėliau iš P. Š..

14Nukentėjusysis G. M. K. teismui paaiškino, kad iki įvykio buvo pažįstamas tik su V. K., o P. Š. pažinojo iš matymo. Įvykio dieną su J. V. mieste susitiko su draugais iš Klaipėdos. Jiems beeinant Gedimino prospektu, jį pečiu užkliudė V. K.. Jie ėjo toliau, o po kiek laiko atsisukęs pamatė, kaip užpuolė Jurgį, vėliau ir jį. Kažkas sušuko, kad iškvietė policiją., tada jį ir J. V. mušę vaikinai nubėgo link Operos ir baleto teatro. Matė, kad nuo tos pusės atbėga dar daugiau žmonių, todėl norėjo bėgti, bet V. su P. užstojo kelią. Nukentėjusysis nebuvo parkritęs, jam buvo padaryti nežymūs kūno sužalojimai ir sudaužytas jo telefonas. Su atstove pagal įstatymą yra pareiškę civilinį ieškinį dėl turtinės žalos atlyginimo už sugadintą telefoną.

15Civilinė ieškovė R. G. teismui paaiškino, kad apie muštines žino iš sūnaus G. M. K., kai grįžęs namo po kaltinime nurodyto įvykio, viską papasakojo. Ikiteisminio tyrimo metu vyko apklausos, buvo atpažintas kaltinamasis V. K.. Sugadinto telefono remontui išleido 250 Lt, todėl tiek prašo priteisti iš kaltų asmenų.

16Civilinė ieškovė E. V. teismui paaiškino, kad sūnaus J. V. klasiokus buvo kelis kartus mačiusi iki šio įvykio. Tą vakarą jai paskambino dukra ir papasakojo, kas nutiko, kad greitoji pagalba nuvežė sūnų į ligoninę. Žino, kad J. mušė V. K.. Virgio numerį sužinojo iš G. Pati skambino V., tarėsi su juo susitikti, tačiau neprisistatė esanti J. V. mama, o apsimetė mergina. Kartu su patruliais važiavo prie Operos ir baleto teatro, vaikinai tai pamatę pabėgo. Vėliau gavo iš kaltinamųjų grasinančių žinučių, kurias pateikė tyrėjai. Dėl ko buvo sumuštas jos sūnus, nežino, sūnus jai nesakė, kad jis su V. K. būtų dėl ko nors konfliktavęs.

17Teisiamojo posėdžio metu liudytojas P. Š. paaiškino, kad pažįsta V. K., A. R., E. ir E. K.. Su V. anksčiau mokėsi toje pačioje mokykloje. Kaltinime nurodytą dieną susitiko prie Operos ir baleto teatro, ten buvo V., broliai K., R. ir V., visi vartojo alkoholį, gėrę alų, „ieškojo nuotykių“. E. G. prospektu, specialiai užkliudė G., su kuriuo anksčiau yra turėjęs konfliktų dėl grotuvo. Tą dieną nusprendė atkeršyti ir todėl eidamas užkliudė G. Paskui su V. nusekė G. kompaniją, su kuriuo kartu buvo J. V., M. V. ir dar kita mergina. Liudytojas nurodo sudavęs smūgį G., tačiau nepamena tiksliai, kas ką mušė. Jis su V. nukentėjusiuosius užkabino pirmi tačiau nežino, kodėl kiti kaltinamieji prisijungė prie jų. Jis su V. mušė G., kas mušė J., tiksliai nežino. Pamena, kad kažkokia moteris šaukė, jog iškvies policiją, todėl jie atsitraukė. Dar prie jų prisidėjo M. S. ir L. M.. Mušė nukentėjusiuosius penkiese. G. nuplėšė kapišoną, pataikė jam į petį. Nematė, kad nukentėjusieji kraujuotų. Nurodo, kad visi išsilakstė į skirtingas puses. Atsakydamas į proceso dalyvių klausimus, liudytojas P. Š. paaiškino, kad nematė, ką darė E. K.. Kategoriškai patvirtino, kad muštynėse dalyvavo visi kaltinamieji ir jis pats. E. K. irgi mušėsi: liudytojas jį ten matė ir jis mušė J. V..

18Liudytojai A. J. ir D. F. teismui paaiškino, kad paties įvykio neprisimena, nuo to laiko buvo daug iškvietimų į muštynes mieste, todėl prašo vadovautis tarnybiniais pranešimais, kurie buvo rašomi iš karto po įvykio.

19Liudytoja M. S. teismui paaiškino, kad pažįsta kaltinamuosius E. K., E. K. ir V. K.. Žino, kad vyko muštynės, bet asmeniškai jų nematė. Ji su kaltinamaisiais susitiko prie Operos ir baleto teatro. Kai kurie vaikinai išėjo, bet ji nežino, kas konkrečiai. Išgirdo šūksnį: „mūsiškiai mušasi“. M. M. V., kuri sakė, kad sumušė jos brolį. Atsakydama į papildomus proceso dalyvių klausimus, liudytoja aiškino, kad prie Operos ir baleto teatro kartais susirenka pabūti ir pakalbėti su draugais.

20Liudytoja L. M. paaiškino, kad pažįsta visus kaltinamuosius. Nagrinėjamo įvykio dieną buvo su drauge prie Operos ir baleto teatro. Pro šalį praeidama matė vaikinų susibūrimą. Keli vaikinai iš to susitikimo išėjo, bet ji nežino kurie. Matė tik vaikinų būrį, nematė, kad kaltinamieji muštų ką nors ar, kad juos muštų. Neprisimena, kodėl ėjo į Hesburger‘į paskui M. V., kuri rėkė, kad iškvies policiją.

21Liudytojas V. Š. paaiškino, kad kaltinamuosius pažįsta, kartu su jais leisdavo laiką mieste. Tą dieną su drauge Indre buvo prie Operos ir baleto teatro, kai atbėgo P. Š. ir pakvietė į muštynes. Bėgo link muštynių vietos, atbėgęs pamatė, kad mušasi, bet nematė, kas mušasi, nes buvo tamsu. Nurodė nėjęs artyn prie muštynių vietos.

22Liudytoja M. V., nukentėjusiojo J. V. sesuo, teismui paaiškino, kad iš kaltinamųjų pažįsta tik V. K., kitus prisimena iš muštynių Vienuolio gatvėje. Tą dieną, kai jie ėjo Gedimino prospektu į barą, pro šalį praėjo V. K. ir P. Š.. V. su pečiu užkabino jos brolį J. V., bet jie daug dėmesio į tai nekreipė. Po kurio laiko atsisukusi pamatė, kad V ir P. puolė brolį ir Gilvydą. Ji bandė padėti broliui, tačiau užpuolikai Jurgį pargriovė į kampą, spardė į visas kūno vietas. Kaip nustojo spardyti, ji nusivedė brolį į Hesburger barą, kad jis atsigautų, iškvietė greitąją, policiją. Su policijos pareigūnais važiavo prie McDonaldo kavinės esančio kiemo, ten atpažino kaltinamuosius kaip vaikinus, sumušusius jos brolį ir G. Kelis iš jų pareigūnai sulaikė. Atsakydama į papildomus proceso dalyvių klausimus, nurodė, kad su policijos pareigūnais važinėdama ir ieškodama muštynių kaltininkų kaltinamuosius atpažino pagal jų išvaizdą. Kategoriškai nurodo, kad muštynėse dalyvavo visi kaltinamieji, kuriuos tą vakarą ji atpažino pagal veidus ir aprangą.

23Liudytoja D. G. teismui paaiškino, kad įvykio dieną buvo su M. V., J. V., G. K. ir 3 draugais iš Klaipėdos. E. G. prospektu sutiko du vaikinus, su kuriais prasilenkė, vėliau pastebėjo, kad jie seka iš paskos ir kažką tariasi. Netrukus po to tie du vaikinai puolė Jurgį ir Gilvydą. Jurgis nuo sumušimų prarado sąmonę, jam stipriai sumušė nosį, pargriautą ant žemės jį spardė. Gilvydą irgi mušė. Pašaliniai žmonės matė šį įvykį, todėl kaltinamieji išsigandę policijos pabėgo. Liudytoja nurodo kartu važiavusi su policija, kuri kaltinamuosius surado McDonaldo kavinės kiemelyje. Ten buvo daug žmonių ir buvo tie, kurie dalyvavo konflikte. Policijos pareigūnams liudytoja nurodė muštynėse dalyvavusių asmenų požymius. Prisimena, kad vieno striukė buvo dryžuota.

24Baudžiamąją atsakomybę už viešosios tvarkos pažeidimą pagal BK 284 straipsnio 1 dalį užtraukia kaltininko įžūlus elgesys, demonstruojantis nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdantis visuomenės rimtį ar tvarką. V. K., E. K., E. K. ir A. R. padarytos veikos kvalifikuotos tinkamai. Viešoji vieta – tokia vieta, kurioje nusikalstamos veikos padarymo metu yra ar turi teisę lankytis bet kokie asmenys. Vilniaus miesto centre esanti erdvė prie Operos ir baleto teatro neginčytinai yra viešoji vieta. Fizinis smurtas (smūgių sudavimas, spardymas kojomis ir pan.) prieš asmenį atitinka įžūlaus elgesio kaip viešosios tvarkos pažeidimo objektyvaus požymio turinį. Tai agresyvus, moralės požiūriu nepriimtinas, aplinkinius šokiruojantis kaltininkų veikimas, kuriuo trikdoma visuomenės rimtis ir viešoji tvarka. V. K., E. K., E. K. ir A. R. sukeltos muštynės, kai dėl menkavertės dingsties, tyčia ne vėlų (apie 18 val.) darbo dienos vakarą, Vilniaus miesto centre buvo sumušti J. V. ir G. M. K., neabejotinai yra viešosios tvarkos pažeidimas. Visi keturi kaltinamieji turėjo ir privalėjo suvokti, kad dėl miesto gatvėje vykstančių muštynių bus sutrikdyta praeivių, taip pat ir pačių kaltinamųjų bei nukentėjusiųjų draugų rimtis, jie bus atitraukti nuo įprastinių veiksmų, to vakaro planų, patirs išgąstį, sumaištį, nesaugumo pojūtį, pagrįstą baimę tapti siautėjančios paauglių grupuotės aukomis.

25Kaltinamųjų E. K. ir E. K. versiją, kad 2011-11-02 dienos vakarą Vienuolio gatvėje jie nedalyvavo ir nukentėjusiųjų nemušė, paneigia išsamūs, aiškūs ir nuoseklūs nukentėjusiųjų parodymai, taip pat muštynėse betarpiškai dalyvavusio P. Š. parodymai, kad J. V. ir G.M. K. mušė penkiese: jis, V. K., A. R. ir broliai K. Aplinkybė, kad nukentėjusysis J. V. teismo posėdžio metu suabejojo ir tvirtai neatpažino Edgaro ir E. K., kaip asmenų, jam smūgiavusių muštynių metu, E. K. ir E. K. atsakomybės nešalina, kadangi byloje yra nustatyta, jog nukentėjusysis J. V. nuo daugybės rankomis ir kojomis į galvą jam suduotų smūgių buvo praradęs sąmonę (t.1, b.l.15, 17, 24, ), todėl tam tikrų įvykio detalių jis gali objektyviai neprisiminti. Liudytojos M. V. ir D. G., iš karto po muštynių iškvietusios policiją, kartu su pareigūnais važinėdamos po netoliese nuo įvykio vietos esančią teritoriją tiksliai neabejotinai atpažino bei E. K. ir A. R. nurodė kaip asmenis, sumušusius J. V. ir G.M. K. (policijos pareigūnų tarnybiniai pranešimai, t.1, b.l.107,108). E. K. dalyvavimą muštynėse įrodo nukentėjusiųjų, J. V., G.M. K., liudytojų M. V., D. G. parodymai, kad jiems visiems einant Gedimino prospektu jie prasilenkė su V. K., P. Š. ir dar vienu vaikinu, kurio jie nepažinojo. Iš 2012-01-02 atliktos akistatos tarp P. Š. ir V. K. protokolo aiškiai matyti, kad trečiasis asmuo, buvęs kartu su P. Š. ir V. K. buvo E. K. (t.1, 122-123). Akistatos protokole taip pat nurodoma, kad prie muštynių vėliau prisijungė ir E. K. bei A. R.. Liudytoja M. V. teisiamojo posėdžio metu neabejotinai atpažino V. K., A. R. ir E. K. (t. 3, b.l.50).

26Teismas V. K., A. R., E. ir E. K. kaltę pagrindžiančiais įrodymais taip pat pripažįsta nukentėjusiųjų D. G., M. V., G. K., J. V., E. V. pareiškimus, rašytus policijai netrukus po įvykio, kuriuose iš esmės nurodomos J. V. ir G. K. sumušimo bei viešosios tvarkos pažeidimo aplinkybės (t.1, b.l.15-21), akistatos protokolus (t.1, b.l. ). V. K., A. R., E. K. ir E. K. kaltės įrodymu teismas taip pat pripažįsta Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Vilniaus skyriaus specialisto išvadą Nr. G3359/11(01), kurioje konstatuojama, kad J. V. ne mažiau kaip 6 trauminiais poveikiais padaryti sužalojimai įvairiose kūno vietose (odos nubrozdinimas viršugalvio srityje, odos nubrozdinimai ir poodinės kraujosruvos dešinės ausies kaušelyje, dešinėje užausinėje srityje, poodinės kraujosruvos nosies sumušimas, pasireiškęs minkštųjų audinių patinimu, kairės ausies kaušelyje bei kairėje užausinėje srityje, odos nubrozdinimas kairiame žande, kraujosruvos su muštine paviršine žaizda viršutinės lūpos gleivinėje, odos nubrozdinimai smakro kairėje pusėje, dešinio dilbio-riešo sąnario srityje) (t.1, b.l.28-30).

27Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos pareiškė 265,79 Lt civilinį ieškinį. Esant nustatytai kaltinamųjų kaltei ieškinys pagrįstas, realus, įrodytas, dėl šio ieškinio dydžio kaltinamieji neprieštaravo, todėl Valstybinės ligonių kasos ieškinys tenkintinas visiškai ir solidariai priteistinas iš V. K., A. R., E. K. ir E. K..

28Nukentėjusiojo G. M. K. atstovė pagal įstatymą R. G. pareiškė 250 Lt civilinį ieškinį dėl patirtos turtinės žalos. Ieškinys tenkintinas visiškai, kadangi yra pagrįstas, civilinė ieškovė sumažino jo reikalavimą pagal turėtas faktines išlaidas dėl nusikalstamos veikos sugadinto telefono remonto (t.3, b.l.18).

29Nukentėjusiojo J. V. atstovė pagal įstatymą E. V. pareiškė 30 000 Lt civilinį ieškinį neturtinei žalai atlyginti.

30( - ) straipsnyje nustatyta, kad asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs turtinės ar neturtinės žalos, turi teisę baudžiamajame procese pareikšti kaltinamajam ar už jo veikas materialiai atsakingiems asmenims civilinį ieškinį. Pagal BPK 113 straipsnį, civilinis ieškinys, pareikštas baudžiamojoje byloje, įrodinėjamas pagal šio kodekso nuostatas. Kai nagrinėjant civilinį ieškinį baudžiamojoje byloje kyla klausimų, kurių šis kodeksas nereglamentuoja, taikomos atitinkamos civilinio proceso normos, jeigu jos neprieštarauja baudžiamojo proceso normoms. Spręsdamas E. V. ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo, teismas pažymi, kad Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau tekste – CK) 6.250 straipsnio 2 dalyje reglamentuojama, kad neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo. Šioje byloje nustatyta, kad kaltinamieji V. K., A. R., E. K. ir E. K. padarė tyčinį nesunkų nusikaltimą, numatytą BK 284 straipsnio 1 dalyje. Kaltinamųjų nusikalstamais veiksmais buvo padarytas kūno sužalojimas nukentėjusiajam J. V., specialistų įvertintas nežymiu sveikatos sutrikdymu. Sveikata yra viena iš svarbiausių asmens neturtinių vertybių. Teismų praktikoje tokio pobūdžio bylose, sprendžiant dėl neturtinės žalos piniginės kompensacijos dydžio, be bendrųjų CK 6.250 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų kriterijų (žalos pasekmės, žalą padariusio asmens kaltė, jo turtinė padėtis, padarytos turtinės žalos dydis, kt.), atsižvelgiama į specifines aplinkybes, tokias kaip sveikatos sužalojimo laipsnis, patirtos traumos pobūdis, sveikatos sutrikdymo turtinės ir neturtinės pasekmės, sveikatos sužalojimo būdas, ateityje galintys atsirasti įvairūs nukentėjusio asmens gyvenimo pokyčiai (profesinėje, visuomeninėje, asmeninėje, kitose srityse), taip pat kiti konkrečiu atveju reikšmingi faktoriai, kurie turi tiesioginę įtaką fizinių ar dvasinių išgyvenimų mastui ir stiprumui. Teisiamajame posėdyje objektyviais duomenimis nustatyta, kad kaltinamųjų V. K., A. R., E. K. ir E. K. veiksmai sukėlė neigiamas pasekmes nukentėjusiojo J. V. sveikatai. Teismo vertinimu, atsižvelgus į susiklosčiusią teismų praktiką panašaus pobūdžio bylose, į tai kad kaltinamieji nusikalstamos veikos padarymo metu buvo nepilnamečiai, šiuo metu visi mokosi ugdymo įstaigose, yra nedirbantys, savo pajamų neturintys asmenys, E. V. ieškinys dėl neturtinės žalos atlyginimo mažintinas iki 4 000 Lt ir, vadovaujantis ( - ) straipsnio nuostatomis, neturtinės žalos atlyginimas priteistinas betarpiškai žalą patyrusiam J. V..

31Teismas, skirdamas bausmę kaltinamajam V. K., atsižvelgia į jo padarytos nusikalstamos veikos pobūdį, padarymo aplinkybes, kaltinamojo asmenybę: V. K. nėra teistas, baustas administracine tvarka, psichiatrijos ligoninėse negydytas, į narkologinę įskaitą neįrašytas. Savo kaltę pripažino visiškai, gailisi dėl padaryto nusikaltimo, atsiprašė nukentėjusiųjų. V. K. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamas veikas ir nuoširdžiai gailisi. Atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Įvertinęs bylos nagrinėjimo metu nustatytas nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes, įvykdyto nusikaltimo pobūdį ir pavojingumo laipsnį, aplinkybę, kad nusikalstamą veiką V. K. padarė būdamas 16 metų amžiaus, mokosi, nedirba, teismas daro išvadą, kad kaltinamajam skirtina laisvės apribojimo bausmė.

32Kaltinamajam V. K. paskirta kardomoji priemonė - įpareigojimas periodiškai registruotis policijos įstaigoje, nuosprendžiui įsiteisėjus panaikintina.

33Skirdamas bausmę kaltinamajam A. R., teismas atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pobūdį, padarymo aplinkybes, kaltinamojo asmenybę: A. R. anksčiau neteistas, baustas administracine tvarka, psichiatrijos ligoninėse negydytas, į narkologinę įskaitą neįrašytas. Savo kaltę pripažino visiškai, gailisi dėl padaryto nusikaltimo, atsiprašė nukentėjusiųjų. A. R. atsakomybę lengvinanti aplinkybė yra tai, kad jis prisipažino padaręs nusikalstamas veikas ir nuoširdžiai gailisi. Atsakomybę sunkinanti aplinkybė yra tai, kad nusikalstamą veiką padarė būdamas neblaivus ir tai turėjo įtakos nusikalsti (t.1, b.l.156). Įvertinęs bylos nagrinėjimo metu nustatytas nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes, įvykdyto nusikaltimo pobūdį, pavojingumo laipsnį, aplinkybę, kad nusikalstamą veiką A. R. padarė būdamas nepilnametis (17 metų amžiaus), mokosi, nedirba, teismas daro išvadą, kad kaltinamajam skirtina laisvės apribojimo bausmė.

34Kaltinamajam A. R. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, nuosprendžiui įsiteisėjus panaikintina.

35Teismas, skirdamas bausmę kaltinamajam E. K., atsižvelgia į jo padarytos nusikalstamos veikos pobūdį, padarymo aplinkybes, kaltinamojo asmenybę: E. K. nėra teistas, baustas administracine tvarka, psichiatrijos ligoninėse negydytas, į narkologinę įskaitą neįrašytas. Edgaro E. K. atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Įvertinęs bylos nagrinėjimo metu nustatytas nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes, įvykdyto nusikaltimo pobūdį ir pavojingumo laipsnį, aplinkybę, kad nusikalstamą veiką E. K. padarė būdamas 17 metų amžiaus, mokosi, nedirba, teismas daro išvadą, kad kaltinamajam skirtina laisvės apribojimo bausmė.

36Kaltinamajam E. K. paskirta kardomoji priemonė - rašytinis pasižadėjimas neišvykti, nuosprendžiui įsiteisėjus panaikintina.

37Skirdamas bausmę kaltinamajam E. K., teismas atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pobūdį, padarymo aplinkybes, kaltinamojo asmenybę: E. K. nėra teistas, baustas administracine tvarka, psichiatrijos ligoninėse negydytas, į narkologinę įskaitą neįrašytas. Edgaro E. K. atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių nenustatyta. Įvertinęs bylos nagrinėjimo metu nustatytas nusikalstamos veikos padarymo aplinkybes, įvykdyto nusikaltimo pobūdį ir pavojingumo laipsnį, aplinkybę, kad nusikalstamą veiką E. K. padarė būdamas 17 metų amžiaus, mokosi, nedirba, teismas daro išvadą, kad kaltinamajam skirtina laisvės apribojimo bausmė.

38Kaltinamajam E. K. kardomosios priemonės iki nuosprendžio įsiteisėjimo neskirti.

39Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, bei BPK 297, 298, 301, 302, 307 straipsniais, teismas

Nutarė

40V. K. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 284 str. 1 d. ir jam skirti 6 (šešių) mėnesių trukmės laisvės apribojimo bausmę.

41Įpareigoti V. K. visą laisvės apribojimo bausmės laiką būti namuose nuo 22.00 val. iki 6.00 val., jeigu tai nesusiję su darbu ar lankymusi ugdymo įstaigose ir iki 2013-11-06 atlyginti nukentėjusiesiems ir civiliniams ieškovams turtinę žalą.

42V. K. uždrausti lankytis baruose, kavinėse, masinio žmonių susibūrimo vietose, kuriose galima neigiama įtaka jo elgesiui.

43Bausmės pradžią skaičiuoti nuo įsiteisėjusio teismo nuosprendžio gavimo šią bausmę vykdančioje institucijoje dienos.

44A. R. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 284 str. 1 d. ir jam skirti 6 (šešių) mėnesių trukmės laisvės apribojimo bausmę.

45Įpareigoti A. R. visą laisvės apribojimo bausmės laiką būti namuose nuo 22.00 val. iki 6.00 val., jeigu tai nesusiję su darbu ar lankymusi ugdymo įstaigose ir iki 2013-11-06 atlyginti nukentėjusiesiems ir civiliniams ieškovams turtinę žalą.

46A. R. uždrausti lankytis baruose, kavinėse, masinio žmonių susibūrimo vietose, kuriose galima neigiama įtaka jo elgesiui.

47Bausmės pradžią skaičiuoti nuo įsiteisėjusio teismo nuosprendžio gavimo šią bausmę vykdančioje institucijoje dienos.

48E. K. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 284 str. 1 d. ir jam skirti 6 (šešių) mėnesių trukmės laisvės apribojimo bausmę.

49Įpareigoti E. K. visą laisvės apribojimo bausmės laiką būti namuose nuo 22.00 val. iki 6.00 val., jeigu tai nesusiję su darbu ar lankymusi ugdymo įstaigose ir iki 2013-11-06 atlyginti nukentėjusiesiems ir civiliniams ieškovams turtinę žalą.

50E. K. uždrausti lankytis baruose, kavinėse, masinio žmonių susibūrimo vietose, kuriose galima neigiama įtaka jo elgesiui.

51Bausmės pradžią skaičiuoti nuo įsiteisėjusio teismo nuosprendžio gavimo šią bausmę vykdančioje institucijoje dienos.

52E. K. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 284 str. 1 d. ir jam skirti 6 (šešių) mėnesių trukmės laisvės apribojimo bausmę.

53Įpareigoti E. K. visą laisvės apribojimo bausmės laiką būti namuose nuo 22.00 val. iki 6.00 val., jeigu tai nesusiję su darbu ar lankymusi ugdymo įstaigose ir iki 2013-11-06 atlyginti nukentėjusiesiems ir civiliniams ieškovams turtinę žalą.

54E. K. uždrausti lankytis baruose, kavinėse, masinio žmonių susibūrimo vietose, kuriose galima neigiama įtaka jo elgesiui.

55Bausmės pradžią skaičiuoti nuo įsiteisėjusio teismo nuosprendžio gavimo šią bausmę vykdančioje institucijoje dienos.

56I. V. K., A. R., E. K., E. K., jog asmuo, nuteistas laisvės apribojimo bausme, privalo:

571) be teismo ar bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios vietos;

582) vykdyti teismo nustatytus įpareigojimus ir laikytis teismo nustatytų draudimų;

593) nustatyta tvarka atsiskaityti, kaip vykdo draudimus ir įpareigojimus.

60Jeigu nuteistasis vengia atlikti laisvės apribojimo bausmę, ši bausmė jam gali būti pakeista areštu (BK 48 str. 10 d.).

61Visiškai tenkinti Vilniaus teritorinės ligonių kasos pareikštą civilinį ieškinį. Priteisti solidariai iš V. K., A. R., E. K. ir E. K. 265,79 Lt Vilniaus teritorinei ligonių kasai.

62Visiškai tenkinti R. G. pareikštą civilinį ieškinį. Priteisti solidariai iš V. K., A. R., E. K. ir E. K. 250 Lt R. G. patirtai turtinei žalai atlyginti.

63Iš dalies tenkinti E. V. pareikštą civilinį ieškinį dėl neturtinės žalos priteisimo. Priteisti solidariai iš V. K., A. R., E. K. ir E. K. 4 000 Lt (keturis tūkstančius litų) J. V. jo patirtai neturtinei žalai atlyginti.

64Kaltinamajam V. K. paskirtą kardomąją priemonę - įpareigojimą periodiškai registruotis policijos įstaigoje, - nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti.

65Kaltinamajam A. R. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, - nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti.

66Kaltinamajam E. K. paskirtą kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą neišvykti, - nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti.

67Kaltinamajam E. K. kardomosios priemonės iki nuosprendžio įsiteisėjimo neskirti.

68Nuosprendis per 20 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui skundą paduodant per Vilniaus miesto 2 apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Ainora Kornelija... 2. V. K., a.k. ( - ) gim. ( - ) Vilniuje, Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis,... 3. A. R., a.k. ( - ) gim. ( - )Vilniuje, Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis,... 4. E. K., a.k. ( - ) gim. ( - )Vilniuje, Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis,... 5. E. K., a.k. ( - ) gim. ( - ) Vilniuje, Lietuvos Respublikos pilietis, lietuvis,... 6. kaltinamas nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo... 7. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 8. V. K., A. R., E. K. ir E. K. 2011-11-02, apie 18.00 val., viešoje vietoje -... 9. Kaltinamasis V. K. teisiamojo posėdžio metu dėl jam pareikšto kaltinimo... 10. Kaltinamasis A. R. teisiamojo posėdžio metu dėl jam pareikšto kaltinimo... 11. Kaltinamasis E. K. teisiamojo posėdžio metu dėl jam pareikšto kaltinimo... 12. Kaltinamasis E. K. teisiamojo posėdžio metu dėl jam pareikšto kaltinimo... 13. Nukentėjusysis J. V. teismui paaiškino, kad iki įvykio pažinojo tik V. K.... 14. Nukentėjusysis G. M. K. teismui paaiškino, kad iki įvykio buvo pažįstamas... 15. Civilinė ieškovė R. G. teismui paaiškino, kad apie muštines žino iš... 16. Civilinė ieškovė E. V. teismui paaiškino, kad sūnaus J. V. klasiokus buvo... 17. Teisiamojo posėdžio metu liudytojas P. Š. paaiškino, kad pažįsta V. K.,... 18. Liudytojai A. J. ir D. F. teismui paaiškino, kad paties įvykio neprisimena,... 19. Liudytoja M. S. teismui paaiškino, kad pažįsta kaltinamuosius E. K., E. K.... 20. Liudytoja L. M. paaiškino, kad pažįsta visus kaltinamuosius. Nagrinėjamo... 21. Liudytojas V. Š. paaiškino, kad kaltinamuosius pažįsta, kartu su jais... 22. Liudytoja M. V., nukentėjusiojo J. V. sesuo, teismui paaiškino, kad iš... 23. Liudytoja D. G. teismui paaiškino, kad įvykio dieną buvo su M. V., J. V., G.... 24. Baudžiamąją atsakomybę už viešosios tvarkos pažeidimą pagal BK 284... 25. Kaltinamųjų E. K. ir E. K. versiją, kad 2011-11-02 dienos vakarą Vienuolio... 26. Teismas V. K., A. R., E. ir E. K. kaltę pagrindžiančiais įrodymais taip pat... 27. Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos pareiškė... 28. Nukentėjusiojo G. M. K. atstovė pagal įstatymą R. G. pareiškė 250 Lt... 29. Nukentėjusiojo J. V. atstovė pagal įstatymą E. V. pareiškė 30 000 Lt... 30. ( - ) straipsnyje nustatyta, kad asmuo, dėl nusikalstamos veikos patyręs... 31. Teismas, skirdamas bausmę kaltinamajam V. K., atsižvelgia į jo padarytos... 32. Kaltinamajam V. K. paskirta kardomoji priemonė - įpareigojimas periodiškai... 33. Skirdamas bausmę kaltinamajam A. R., teismas atsižvelgia į padarytos... 34. Kaltinamajam A. R. paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas... 35. Teismas, skirdamas bausmę kaltinamajam E. K., atsižvelgia į jo padarytos... 36. Kaltinamajam E. K. paskirta kardomoji priemonė - rašytinis pasižadėjimas... 37. Skirdamas bausmę kaltinamajam E. K., teismas atsižvelgia į padarytos... 38. Kaltinamajam E. K. kardomosios priemonės iki nuosprendžio įsiteisėjimo... 39. Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, bei BPK 297, 298, 301, 302, 307... 40. V. K. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 284 str. 1 d. ir... 41. Įpareigoti V. K. visą laisvės apribojimo bausmės laiką būti namuose nuo... 42. V. K. uždrausti lankytis baruose, kavinėse, masinio žmonių susibūrimo... 43. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo įsiteisėjusio teismo nuosprendžio gavimo... 44. A. R. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 284 str. 1 d. ir... 45. Įpareigoti A. R. visą laisvės apribojimo bausmės laiką būti namuose nuo... 46. A. R. uždrausti lankytis baruose, kavinėse, masinio žmonių susibūrimo... 47. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo įsiteisėjusio teismo nuosprendžio gavimo... 48. E. K. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 284 str. 1 d. ir... 49. Įpareigoti E. K. visą laisvės apribojimo bausmės laiką būti namuose nuo... 50. E. K. uždrausti lankytis baruose, kavinėse, masinio žmonių susibūrimo... 51. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo įsiteisėjusio teismo nuosprendžio gavimo... 52. E. K. pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą BK 284 str. 1 d. ir... 53. Įpareigoti E. K. visą laisvės apribojimo bausmės laiką būti namuose nuo... 54. E. K. uždrausti lankytis baruose, kavinėse, masinio žmonių susibūrimo... 55. Bausmės pradžią skaičiuoti nuo įsiteisėjusio teismo nuosprendžio gavimo... 56. I. V. K., A. R., E. K., E. K., jog asmuo, nuteistas laisvės apribojimo bausme,... 57. 1) be teismo ar bausmę vykdančios institucijos žinios nekeisti gyvenamosios... 58. 2) vykdyti teismo nustatytus įpareigojimus ir laikytis teismo nustatytų... 59. 3) nustatyta tvarka atsiskaityti, kaip vykdo draudimus ir įpareigojimus.... 60. Jeigu nuteistasis vengia atlikti laisvės apribojimo bausmę, ši bausmė jam... 61. Visiškai tenkinti Vilniaus teritorinės ligonių kasos pareikštą civilinį... 62. Visiškai tenkinti R. G. pareikštą civilinį ieškinį. Priteisti solidariai... 63. Iš dalies tenkinti E. V. pareikštą civilinį ieškinį dėl neturtinės... 64. Kaltinamajam V. K. paskirtą kardomąją priemonę - įpareigojimą... 65. Kaltinamajam A. R. paskirtą kardomąją priemonę – rašytinį... 66. Kaltinamajam E. K. paskirtą kardomąją priemonę - rašytinį pasižadėjimą... 67. Kaltinamajam E. K. kardomosios priemonės iki nuosprendžio įsiteisėjimo... 68. Nuosprendis per 20 dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Vilniaus...