Byla 2-3299-723/2011

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius, sekretoriaujant D.Dubakienei, dalyvaujant antstoliui I. G., suinteresuotiems asmenims P. O., J. R., išieškotojo atstovei N.Bartkienei, teismo posėdyje išnagrinėjo antstolio I. G. pareiškimą suinteresuotiems asmenims skolininkams P. O. (P. O.), J. R., išieškotojui AB Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriui dėl turto pardavimo iš varžytynių aktų patvirtinimo,

Nustatė

2Antstolis kreipėsi į teismą su pareiškimu CPK 725 str. 1 d. tvarka dėl turto pardavimo iš varžytynių aktų patvirtinimo vykdomojoje byloje Nr. 0008/11/00574, prašo patvirtinti 2011-09-21 Turto pardavimo iš varžytynių aktą, kuriuo antstolis antrosiose varžytynėse pardavė P. O. ir J. R. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausantį turtą: 1.7320 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - )k. v., naudojimo būdas: gyvenamosios teritorijos, su priklausiniais: 170.42 kv. m. bendro ploto gyvenamuoju namu, unikalus Nr. ( - ), 31.83 kv. m. užstatyto ploto ūkio pastatu, unikalus Nr. ( - ), 57.53 kv. m. užstatyto ploto ūkio pastatu, unikalus Nr. ( - ), 67.23 kv. m. bendro ploto ūkio pastatu, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ), Vilniaus r. sav., pirkėjui UAB „PROMANO LIT“, už 264'000,00 Lt.

3Teismo posėdžio metu antstolis palaikė prašymą patvirtinti pateiktus turto pardavimo iš varžytinių aktą. Nurodė, kad pirmosios varžytynės turėjo būti skelbiamos laikraštyje, pradinė kaina buvo 350000 Lt, antrosiose – 280000 Lt. Pirmosios varžytynės neįvyko. Vykdomojoje byloje nėra kvito apie dalyvio mokesčio įmoką(pirmose varžytinėse). Šalys buvo informuotos apie turto kainą. Antstoliui kaina abejonių nekėlė, jis paskyrė ekspertizę, vertintojas yra atestuotas. Jie nėra teismo ekspertai, bet turi galimybę vertinti. Į pirmąsias varžytynes niekas neatvyko. Jei šalys neprieštarauja, tai antstolis neabejoja dėl kainos. Abejonei turi būti pagrindas. Vertintojas turėjo atsižvelgti į vandens telkinius. Galima kreiptis ir į kitus vertintojus. Antstolio tikslas parduoti turtą maksimaliai brangiai. „Promano LIT“ yra Nordea banko(kreditoriaus) dukterinė įmonė.

4Skolininkas P. O. nurodė, kad varžytynės vyko blogai, objekto kaina sumažinta. Tvenkinyje veisiamos žuvys, viskas buvo padaryta už didelius pinigus. Jis varžytynėse nedalyvavo, įvertinimas neteisingas. Prie 5 metus buvo įvertintas 1,5 mln. Lt. Kainos krito, bet ne tiek daug. Jam kilo abejonių dėl įvertinimo, bet nieko nesiėmė. Žinojo apie turto realizavimą, apie kainą buvo informuotas. Jam nebuvo išaiškinta, kad pats gali rasti pirkėją ir jam pasiūlyti pirkti objektą. Prašo netvirtinti varžytynių akto.

5Skolininkė J. R. taip pat nurodė, kad apie vykdymo eigą buvo informuota. Jiems nebuvo pranešta, kad ekspertizę darys ‚Ober haus“, atvažiavo, padarė nuotraukas ir viskas. Jie (skolininkai) buvo padavę skelbimą į laikraštį už 0,5 mln. Lt, skambino klientai, bet jau buvo paskelbtos ir įvykusios varžytynės. Iki varžytynių bandė ieškoti pirkėjų už 800000 Lt, paskui, kai sužinojo apie varžytynes, siūlė už 0,5 mln. Turto arešto aktą gavo.

6Išieškotojo atstovė sutiko su antstolio pareiškimu. Nurodė, kad turtą iš varžytynių įsigijo ne išieškotojas, o dukterinė įmonė. „Promano LIT“ dalyvavo pirmose varžytynėse, bet jos neįvyko, tai reiškia, kad buvo suinteresuota nupirkti turtą už didesnę kainą. Skolininkams buvo galimybė parduoti turtą už 0,5 mln., bet nepavyko, todėl įvertinimas buvo teisingas, už kurį ir buvo parduotas. Mano, kad įvertinimas buvo teisingas.

7UAB „Promano LIT“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio laiką ir vietą pranešta, todėl byla nagrinėjama atstovui nedalyvaujant.

8Varžytynių aktą tvirtinti atsisakytina.

9Pagal CPK 512 str. gali būti skundžiami antstolių procesiniai veiksmai ar atsisakymas procesinius veiksmus atlikti, t.y. gali būti skundžiamas kiekvienas antstolio procesinis veiksmas, todėl ta aplinkybė, jog skolininkas iš pradžių nereiškė prieštaravimų dėl turto įkainojimo, nėra priežastis nevertinti turto pardavimo iš varžytinių pagrįstumo kitais aspektais,t.y. ar turtas varžytinėse buvo įvertintas tinkamai ir kokie turto įvertinimo pagrindai lėmė jo kainą.

10CPK 682 str. 1 d. nustato, kad turto vertei nustatyti antstolis patvarkymu skiria ekspertizę. Iš vykdomosios bylos Nr. 0008/11/00574 medžiagos matyti, kad antstolis I. G. vykdo 2011-01-03 Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos teisėjos nutartį dėl išieškojimo iš skolininkų P. O. ir J. R. Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriaus naudai, priverstinai parduodant iš varžytynių nekilnojamąjį turtą (v.b.l. 1-2). Antstolis 2011-03-02 turto arešto aktu areštavo šiuos skolininkų daiktus: 1,7320 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), su priklausiniais: 170,42 kv. m. bendro ploto gyvenamuoju namu, unikalus Nr. ( - ), 31,83 kv. m. užstatyto ploto ūkio pastatu, unikalus Nr. ( - ), 57,53 kv. m. užstatyto ploto ūkio pastatu, unikalus Nr. ( - ), 67,23 kv. m. bendro ploto ūkio pastatu, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ), Vilniaus r. sav., surašant turto arešto aktą skolininkas ir išieškotojas nedalyvavo (v.b.l. 19-23), bei 2011-03-02 patvarkymu paskyrė ekspertizę nekilnojamajam turtui įvertinti (v.b.l. 24). UAB „Ober Haus“ 2011-05-26, įvertinęs turtą, nustatė, kad viso vertinamo turto rinkos vertė yra 350000,00 Lt (ekspertizės išvada, priedas prie bylos).

11Ekspertizės akte turi būti duodami pagrįsti atsakymai į iškeltus klausimus, smulkiai aprašomi atlikti tyrimai, jų pagrindu padarytos išvados (CPK 216 str. 1 d., 682 str. 6 d.). Teismų praktikoje akcentuojama, kad viena iš būtinų vykdymo proceso sąlygų yra turto, į kurį nukreiptas išieškojimas, tinkamas įkainojimas, nes jis susijęs su nuosavybės teisės subjektų pasikeitimu prieš savininko valią. Iš šių duomenų byloje matyti,kad UAB „Ober Haus“ įvertino turtą lyginamosios vertės metodu pagal 2010 metų balandžio,rugsėjo ir spalio mėnesius.Tai reiškia,kad turto vertė nustatyta pagal beveik metų senumo duomenis,kas pagal buvusias ir esamas rinkos kainas mažina objekto vertę.Taip pat teismas kritiškai vertina minėto vertinimo teiginį,kad turtas įvertintas atsižvelgiant į komunikacijas,privažiavimą ir t.t..Iš vertino tokios išvados padaryti negalima,nes negalima palyginti lygintinų objektų privažiavimo ir atstumo iki Vilniaus miesto.Nėra jokių lygintinų objektų komunikacijų ir kelių aprašymo.Taip pat akivaizdu,kad skolininko žemės sklypo plotas yra nuo dviejų iki 1,7 karto didesnis už lyginamuosius žemės sklypus,tačiau tai kainai nepadaro įtakos,kas yra neteisinga.Teismas konstatuoja,kad skolininkų žemės sklype yra bent du tvenkiniai su aplink gerai sutvarkyta aplinka,kuriuose pagal skolininko teiginį yra veisiamos žuvys,kas akivaizdžiai didina objekto vertę. Turto rinkos vertei turi įtakos jo pasiūla, paklausa, tikslinė žemės sklypo naudojimo paskirtis, ekonominiai veiksniai ir kt., taigi, akivaizdu, kad ginčo turtas buvo įkainotas neįvertinus visų turto faktinių duomenų.

12Byloje yra duomenys,kad pagal masinį VĮ Registrų centro įvertinimą(kas nėra objektyvu,o yra orientacinė vertė) vien tik žemės vertė sudaro 253 000 litų(v.b.l.104).Akivaizdu,kad paties sklypo pagerinimai-sutvarkyti vandens telkiniai ir aplinka- šioje kainoje neatsispindi,nes tokių duomenų centras negauna.Pastato vertė be jo pagerinimų yra nustatyta 77800 litų.Iš vertinimo nuotraukų matyti,kad namas naujai renovuotas ir jo vertė neatspindi realios kainos,nes objektyviai ji gali būti didesnė.

13Vykdomosios bylos medžiaga patvirtina, kad 2011-06-15 antstolis paskelbė pirmąsias turto varžytynes (v.b.l. 52), pradinė kaina 280000 Lt. Kaip matyti iš 2011-07-26 protokolo (v.b.l. 82-83), dalyvauti varžytynėse užsiregistravo tik UAB „Promano LIT“, varžytynės paskelbtos neįvykusiomis, nes jose dalyvavo tik vienas pirkėjas (v.b.l. 85).

142011-08-12 patvarkymu paskelbtos antrosios varžytynės, pradinė kaina nustatyta 210000 Lt (v.b.l. 112-113). Pastarosiose varžytynėse 2011-09-21 turtas parduotas UAB „Promano LIT“, antstolis kreipėsi į teismą dėl turto pardavimo iš varžytynių aktų patvirtinimo.

15Teismas mato,kad kreditorius ir kreditoriaus dukterinė įmonė,kuri perka nekilnojamąjį turtą tam,kad po to jį parduoti brangiau ir pelnas vienu ar kitu būdu grįžta kreditoiui,kadangi išoriškai matyti,kad kreditorius neperima turtą už galimą pasiūlomą skolininko kainą pagal CPK taisykles,o už perima už mažesnę kainą,nes pagal įstatymą antrosiose varžytinėse iš esmės turtas parduodamas 40 procentų už mažesnę kainą nuo visos turto vertės, ir bet kokiu atveju turtas „perkamas“(šie pinigai bus skirti kreditoriui,t.y.juridiniam asmeniui,kurio dukterinė įmonė nupirko įmonei steigėjui „pavaldų turtą“) ne už skolininko ir antstolio siūlomą rinkos kainą,t.y. pasinaudodami įstatymo nedraudimu atlikti tokius veiksmus,elgiasi nesąžiningai skolininko atžvilgiu(CK 1.5 str.),nes turtas nėra parduodamas už maksimaliai didžiausią kainą,ko pasekoje skolininkas visą likusį laiką lieka skolingas kreditoriui tiek,kiek skolą padengia pirkimo kaina.Po to pardavus turtą maksimaliai brangiai arba brangiau,akivaizdu,kad pinigai vienu ar kitu būdu grįžta kreditoriui,paliekant skolininką su tuo pačiu skolos dydžiu.Žiūrint iš bendrų teisės principų(CK 1.5 str.),tokie antstolio,kreditoriaus ir pirkėjo veiksmai nėra sąžiningi ir teisingi.

16CPK 634 str. 2 d. nustato, kad antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, jog sprendimas ne tik būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, bet ir aktyviai padėti ginti šalių teises ir įstatymų saugomus interesus.Teismas mato,kad šiuo atveju svarbu ne tik įvykdyti formaliai varžytines,bet ir atlikti turto realizavimą maksimaliai didesnėmis kainomis,ką įstatymas ir CPK antstoliui ir leidžia,ir nurodo.Todėl darytina išvada, kad vykdymo proceso dalyvių teisės bei jų interesų pusiausvyros principas buvo pažeisti.

17Esant nurodytoms aplinkybėms, pagrindo tvirtinti turto pardavimo iš varžytynių aktą nėra, varžytynės pripažintinos neįvykusiomis (CPK 725 str. 4 d., 2003-01-01 įstatymo red.).

18Teismas, vadovaudamasis LR CPK 725 str.,290-291 str.,

Nutarė

19Atsisakyti patvirtinti antstolio I. G. vykdomojoje byloje Nr. 0008/11/00574 2011-09-21 Turto pardavimo iš varžytynių aktą, kuriuo antstolis pardavė P. O. ir J. R. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausantį turtą: 1.7320 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ) k. v., naudojimo būdas: gyvenamosios teritorijos, su priklausiniais: 170.42 kv. m. bendro ploto gyvenamuoju namu, unikalus Nr. ( - ), 31.83 kv. m. užstatyto ploto ūkio pastatu, unikalus Nr. ( - ), 57.53 kv. m. užstatyto ploto ūkio pastatu, unikalus Nr. ( - ), 67.23 kv. m. bendro ploto ūkio pastatu, unikalus Nr. ( - ), esančius ( - ), Vilniaus r. sav., pirkėjui UAB „Promano LIT“ už 264000,00 Lt.

20Šio turto 2011-09-21 varžytynes pripažinti neįvykusiomis.

21Nutartis per 7 d. gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas... 2. Antstolis kreipėsi į teismą su pareiškimu CPK 725 str. 1 d. tvarka dėl... 3. Teismo posėdžio metu antstolis palaikė prašymą patvirtinti pateiktus turto... 4. Skolininkas P. O. nurodė, kad varžytynės vyko blogai,... 5. Skolininkė J. R. taip pat nurodė, kad apie vykdymo eigą... 6. Išieškotojo atstovė sutiko su antstolio pareiškimu. Nurodė, kad turtą iš... 7. UAB „Promano LIT“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio... 8. Varžytynių aktą tvirtinti atsisakytina.... 9. Pagal CPK 512 str. gali būti skundžiami antstolių procesiniai veiksmai ar... 10. CPK 682 str. 1 d. nustato, kad turto vertei nustatyti antstolis patvarkymu... 11. Ekspertizės akte turi būti duodami pagrįsti atsakymai į iškeltus... 12. Byloje yra duomenys,kad pagal masinį VĮ Registrų centro įvertinimą(kas... 13. Vykdomosios bylos medžiaga patvirtina, kad 2011-06-15 antstolis paskelbė... 14. 2011-08-12 patvarkymu paskelbtos antrosios varžytynės, pradinė kaina... 15. Teismas mato,kad kreditorius ir kreditoriaus dukterinė įmonė,kuri perka... 16. CPK 634 str. 2 d. nustato, kad antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų... 17. Esant nurodytoms aplinkybėms, pagrindo tvirtinti turto pardavimo iš... 18. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 725 str.,290-291 str.,... 19. Atsisakyti patvirtinti antstolio I. G. vykdomojoje byloje... 20. Šio turto 2011-09-21 varžytynes pripažinti neįvykusiomis.... 21. Nutartis per 7 d. gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos...