Byla e2-1159-186/2017
Dėl kilnojamųjų daiktų išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo ir sandorių pripažinimo negaliojančiais

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Žironas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Nordea Finance Lithuania“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 12 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovo Targona Alliance LTD ieškinį atsakovėms uždarajai akcinei bendrovei „Vialjans“, bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Autorail Logistics“, uždarajai akcinei bendrovei „Nordea Finance Lithuania“ dėl kilnojamųjų daiktų išreikalavimo iš svetimo neteisėto valdymo ir sandorių pripažinimo negaliojančiais.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Byloje kilo ginčas dėl būtinybės taikyti laikinąsias apsaugos priemones.
 2. Ieškovė Targona Alliance LTD pareiškė ieškinį atsakovėms UAB „Vialjans“, BUAB „Autorail Logistics“ ir UAB „Nordea Finance Lithuania“, prašydama: 1) išreikalauti iš atsakovių UAB „Nordea Finance Lithuania“ ir UAB „Vialjans“ neteisėto valdymo ieškovei nuosavybės teisėmis priklausančias ne didesnės kaip 47 235,53 USD arba atitinkamai sumai eurais vertės prekes – geležinkelių riedmenis, kurių identifikaciniai numeriai yra Nr. 51018380; Nr. 51008944; Nr. 51008977; Nr. 51008845; Nr. 51008852; Nr. 51008837 ir Nr. 51018778 (toliau – Riedmenys); 2) pripažinti atsakovių UAB „Vialjans“ ir BUAB „Autorail Logistics“ 2014 m. spalio 15 d. bei atsakovių UAB „Vialjans“ ir UAB „Nordea Finance Lithuania“ 2014 m. spalio 27 d., 2014 m. lapkričio 20 d. ir 2014 m. gruodžio 2 d. sudarytas pirkimo–pardavimo sutartis niekinėmis ir negaliojančiomis nuo jų sudarymo momento dalyse dėl Riedmenų pardavimo ne didesnei kaip 47 235,53 USD sumai ir taikyti restituciją, priteisiant iš atsakovės BUAB „Autorail Logistics“ atsakovei UAB „Vialjans“, o iš pastarosios – atsakovei UAB „Nordea Finance Lithuania“ 47 235,53 USD arba atitinkamą sumą eurais.
 3. Ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti Riedmenis ne didesnei kaip 47 235,53 USD sumai arba atitinkamai sumai eurais; įpareigoti atsakovę UAB „Vialjans“ per 5 darbo dienas nuo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių priėmimo dienos nurodyti ieškovės įgaliotam atstovui konkrečią vietą, kurioje yra Riedmenys, ir leisti ieškovės įgaliotam atstovui, ieškovės pasirinktam antstoliui ir turto vertintojui apžiūrėti Riedmenis; taip pat leisti ieškovės pasirinktam antstoliui konstatuoti faktą, kad Riedmenimis naudojamasi arba nesinaudojama, bei leisti ieškovės įgaliotam atstovui, ieškovės pasirinktam antstoliui ir turto vertintojui užfiksuoti Riedmenų dabartinę būklę ir vertę, naudojantis tam tikslui būtina filmavimo, fotografavimo ar / ir kita technine įranga. Nurodė, kad Riedmenys gali būti realizuoti, paslėpti ar perleisti kitiems asmenims. Tokiu atveju kiltų papildomos neigiamos pasekmės ir būtų pažeisti ieškovės bei kitų asmenų teisėti interesai.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7

 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. balandžio 12 d. nutartimi ieškovės prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones patenkino iš dalies. Teismas nutarė areštuoti atsakovei UAB „Nordea Finance Lithuania“ priklausančius Riedmenis ne didesnei kaip 44 223,88 Eur sumai, uždraudžiant šį turtą perleisti, įkeisti, kitaip apsunkinti ar iš esmės sumažinti jo vertę.
 2. Teismas, preliminariai įvertinęs ieškovės reikalavimus ir pateiktus įrodymus, konstatavo, kad ieškinys yra tikėtinai pagrįstas. Pasak teismo, iš esmės yra svarbu, kad Riedmenys bylos nagrinėjimo metu išliktų dabartinės savininkės (atsakovės) nuosavybėje. Nagrinėjamu atveju egzistuoja grėsmė, kad galimai ieškovei palankus teismo sprendimas, netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, gali tapti neįvykdomas ar įvykdymas gali pasunkėti, nes atsakovei UAB „Nordea Finance Lithuania“ nėra teisinių kliūčių perleisti Riedmenis tretiesiems asmenims.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9

 1. Atsakovė UAB „Nordea Finance Lithuania“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 12 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:
  1. Teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškinys yra tikėtinai pagrįstas. Pagal CK 4.96 straipsnio 1 dalį, iš sąžiningo įgijėjo daiktas gali būti išreikalautas tik tuo atveju, kai daiktas yra savininko ar asmens, kuriam savininkas buvo perdavęs jį valdyti, pamestas, arba iš kurio nors iš jų pagrobtas, arba kitaip be jų valios nustojo būti jų valdomas. UAB „Nordea Finance Lithuania“ Riedmenis iš UAB „Vialjans“ įsigijo pagal pirkimo–pardavimo sutartis ir perdavė pastarajai naudotis bei valdyti pagal finansinės nuomos sutartis. Pirkimo sutartyse pardavėja UAB „Vialjans“ patvirtino, kad Riedmenys yra įgyti teisėtai, už Riedmenis yra visiškai atsiskaityta ir jokie kiti asmenys jokių pretenzijų dėl Riedmenų nėra pareiškę. Šalių susitarimu, UAB „Nordea Finance Lithuania“ nuosavybės teisę į Riedmenis įgijo tik po šių daiktų įregistravimo Lietuvos Respublikos geležinkelių riedmenų registre. Todėl UAB „Nordea Finance Lithuania“ nežinojo ir objektyviai negalėjo žinoti, kad gali egzistuoti kokių nors trečiųjų asmenų teisės į perkamus Riedmenis. Ieškovė niekaip nepaneigė atsakovės UAB „Nordea Finance Lithuania“ sąžiningumo įgyjant Riedmenis savo nuosavybėn. Riedmenis ieškovė prarado ne prieš savo valią, o pagal 2014 m. spalio 16 d. pirkimo–pardavimo sutartį, sudarytą su BUAB „Autorail Logistics“.
  2. Ieškovė elgiasi nesąžiningai, nes prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones naudoja kaip spaudimo priemonę tam, kad atsakovė UAB „Nordea Finance Lithuania“ savanoriškai atsisakytų savo teisių į teisėtai, sutarčių pagrindu įgytus Riedmenis. Tai patvirtina aplinkybės, kad teismas įpareigojo ieškovę pašalinti ieškinio trūkumus, be kita ko, tinkamai nurodyti dalyvaujančių byloje asmenų procesines padėtis, t. y. UAB „Nordea Finance Lithuania“ įvardinant atsakove, nes būtent šiai nuosavybės teise priklauso ginčo turtas. Ieškovė pareiškime dėl ieškinio trūkumų šalinimo nurodė, kad UAB „Nordea Finance Lithuania“ nevaldo Riedmenų, todėl nėra pagrindo šios bendrovės į bylą įtraukti atsakove. Taip ieškovė siekė suklaidinti teismą, kas yra tikrasis ginčo turto savininkas ir valdytojas. Pradinius ieškovės prašymus taikyti laikinąsias apsaugos priemones teismas atmetė.
 2. Ieškovė Targona Alliance LTD atsiliepime prašo atsakovės UAB „Nordea Finance Lithuania“ atskirąjį skundą atmesti. Nurodo šiuos argumentus:
  1. Aplinkybės, susijusios su pirkimo–pardavimo sutarties nuostatų aiškinimu, vindikacijos sąlygų egzistavimu (pagrindimu), yra bylos nagrinėjimo iš esmės dalykas, o atsižvelgiant į ieškovės kartu su patikslintu ieškiniu pateiktus įrodymus, patvirtinančius patikslinto ieškinio faktinį pagrindą, preliminariai spręsti, kad išnagrinėjus ieškovės reikalavimus iš esmės negalėtų būti priimtas ieškovei palankus teismo sprendimas, nėra pagrindo.
  2. Atskirojo skundo argumentai dėl ieškovės nesąžiningumo nėra susiję su skundžiama nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių teisėtumu ir pagrįstumu. Pirmosios instancijos teismas atsisakė tenkinti ieškovės pradiniame ieškinyje pareikštą prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tik dėl to, kad ginčo turtas nuosavybės teise šiuo metu priklauso UAB „Nordea Finance Lithuania“, kuri byloje pradiniu ieškiniu buvo įtraukta ne atsakove, bet trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, nes faktiškai Riedmenimis naudojasi ne UAB „Nordea Finance Lithuania“, o atsakovė UAB „Vialjans“.
 3. Kitų atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

10Teismas konstatuoja:

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12

 1. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.
 2. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį, teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu ieškovas tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi, įstatymas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui numato dvi privalomas sąlygas: pirma, ieškovo reikalavimas turi būti tikėtinai pagrįstas; antra, nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Nesant bent vienos iš šių sąlygų, taikyti laikinųjų apsaugos priemonių nėra pagrindo.
 3. Nagrinėjamu atveju apeliantė nesutinka su teismo išvada, kad ieškovės pareikštas ieškinys yra tikėtinai pagrįstas. Byloje nėra ginčo dėl antrosios sąlygos egzistavimo, t. y. grėsmės, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas.
 4. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad teismo atliekamas preliminarus (lot. prima facie) ieškinio įvertinimas leidžia teismui atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones tik tais atvejais, kai ieškovo reiškiamas reikalavimas yra akivaizdžiai nepagrįstas, kai, pavyzdžiui, ieškovas pasirinko neleistiną ar aiškiai neįmanomą savo civilinių teisių gynybos būdą arba prašoma taikyti laikinąsias apsaugos priemones, užtikrinant reikalavimą, kuris iš viso nėra pagrįstas ieškinyje nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, ir pan., t. y. tais atvejais, kai jau ieškinio priėmimo stadijoje galima daryti prielaidą, kad reiškiamas reikalavimas teismo negalės būti tenkinamas dėl pakankamai akivaizdaus šio reikalavimo nepagrįstumo (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. sausio 21 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-107-516/2016).
 5. Nagrinėjamu atveju ieškovė išdėstė ieškinyje aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus atsakovėms, ir pateikė įrodymus, kurie, ieškovės teigimu, patvirtina šias aplinkybes. Ieškovė pareiškė vindikacinį reikalavimą bei ginčija sandorius, kuriais buvo perleisti reikalaujami priteisti daiktai. Apeliantė teigia, kad ieškinys nėra tikėtinai pagrįstas, nes šiuo atveju nėra vindikacijos taikymo sąlygų. Atskirajame skunde, kaip ir atsiliepime į ieškinį, dėstomi atsikirtimai į ieškovės pareikštus reikalavimus. Pažymėtina, kad tokių argumentų vertinimas yra bylos nagrinėjimo iš esmės dalykas. Spręsdamas procesinio pobūdžio klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas nenagrinėja bylos iš esmės, o tik preliminariai įvertina, ar yra tikimybė, jog bus priimtas ieškovui palankus sprendimas. Šiuo atveju, kol šalių ginčas nėra išnagrinėtas iš esmės, negalima daryti išvados, kad ieškovei palankaus teismo sprendimo galimybė apskritai neegzistuoja.
 6. Kiti apeliantės argumentai neturi esminės reikšmės teisingam ginčo klausimo išsprendimui. Apeliantė teigia, kad ieškovė nesąžiningai naudojasi laikinosiomis apsaugos priemonėmis, tokiu būdu darydama spaudimą apeliantei atsisakyti savo teisių į ginčo Turtą. Ieškovė šioje byloje pareikštu ieškiniu iš esmės siekia susigrąžinti jai nuosavybės teise priklausantį turtą, kurį, kaip įrodinėja ieškovė, atsakovės viena kitai neteisėtai perleido. Tokiu būdu gindama savo pažeistas teises, ieškovė prašė laikinai areštuoti Riedmenis, dėl kurių kilo ginčas. Šios aplinkybės nesudaro pagrindo konstatuoti, kad ieškovė piktnaudžiauja savo procesine teise, prašydama taikyti laikinąsias apsaugos priemones.
 7. Kadangi apeliantės argumentai nepaneigia teismo nustatytų sąlygų, kurios yra būtinos taikant laikinąsias apsaugos priemones, nėra pagrindo naikinti ar keisti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl atskirasis skundas atmestinas.

13Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

14Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai