Byla 2-1110-488/2013
Dėl skolos priteisimo

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Ineta Baliukaitytė, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Renatai Raupelienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Automera“ atstovui A. P., atsakovų atstovei advokato padėjėjai Kristinai Rutkauskienei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Automera“ ieškinį atsakovams J. T., M. T. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas prašo priteisti solidariai iš atsakovų 1 669,80 Lt skolą, susidariusią už automobilio priverstinį nuvežimą ir saugojimą nuo 2012-03-31 iki 2012-05-26, 5 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško atsiskaitymo su ieškovu, bei bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas nurodė, kad tarp jo ir Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato yra sudaryta Transporto priemonių priverstinio nuvežimo sutartis, pagal kurią UAB „Automera“ vykdo transporto priemonių priverstinį nuvežimą ir saugojimą. Ją vykdydamas, ieškovas pagal Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato pranešimą 2012-03-31 priverstinai nuvežė į UAB „Automera“ saugojimo aikštelę automobilį BMW 120, valst. Nr. ( - ), priklausantį J. T., kurį vairavo M. T.. Šia transporto priemone buvo padarytas administracinis pažeidimas, todėl ji Panevėžio apylinkės teismo 2012-05-24 nutarimu buvo konfiskuota. Transporto priemonės savininkas ir valdytojas privalo atsakyti solidariai. Automobilio vairuotojas atsakingas už prievolę , atsiradusią dėl teisės pažeidimo. Automobilio, BMW 120, valst. Nr. ( - ) priverstinio nuvežimo išlaidos sudaro 280 Lt , saugojimo išlaidos už 55 paras sudaro 1 100,00 Lt. Ieškovas taikė 20 Lt vienos paros saugojimo įkainį. (b.l.11-13)

4Atsakovai J. T. ir M. T. atsiliepimuose nurodė, kad jie pagal ieškovo ieškinį neturėtų atsakyti, nes ieškovo pareiga nugabenti ir saugoti automobilį atsirado ne dėl automobilio valdytojo M. T. padaryto pažeidimo, o sutarties, sudarytos tarp Panevėžio apskrities vyriausiojo komisariato ir ieškovo, pagrindu. Automobilis buvo nugabentas ir saugomas ne atsakovų, o valstybės interesais, siekiant užtikrinti jo konfiskavimą. Kadangi automobilis buvo konfiskuotas, tai jo savininku tapo valstybė. Todėl automobilio nugabenimas ir saugojimas turi būti apmokamas iš Lietuvos Respublikos biudžeto asignavimų pagal 2004-04-26 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 634 patvirtintas „ Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių, ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisykles“ ir pagal Lietuvos Respublikos generalinio komisaro 2006-10-17 įsakymu Nr. 5V-599 patvirtintą „ Paimto, konfiskuoto turto, į kurį nuosavybės teisės laikinai apribotos, daiktinių įrodymų priėmimo, apskaitos, saugojimo, perdavimo, grąžinimo ir naikinimo instrukciją“ –iš policijos tam tikslui skirtų asignavimų. Nurodo, kad 20 Lt automobilio paros saugojimo įkainis yra per didelis, neprotingas ir ekonomiškai nepagrįstas. Jis atsirado ne šalių sudarytos pasaugos sutarties, o kitu pagrindu. (b.l.35-38)

5Atsakovai teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdį jiems pranešta. Teismo posėdyje juos atstovauja advokato padėjėja Kristina Rutkauskienė. Ji su ieškiniu nesutinka atsiliepimuose nurodytais pagrindais. Prašo jį atmesti. Nurodo, kad pagal ieškinį turėtų atsakyti Panevėžio apskrities vyriausiojo komisariatas.

6Ieškinys tenkintinas.

7Nustatyta, kad tarp ieškovo UAB „Automera“ ir Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2011-07-11 sudaryta Transporto priemonių priverstinio nuvežimo sutartis Nr. 50-ST2-95, pagal kurią UAB „Automera“ vykdo transporto priemonių priverstinį nuvežimą ir saugojimą. (b.l.14-18) Prie šios sutarties patvirtinti paslaugų įkainiai: už transporto priemonės iki 3,5 t pakrovimą ir iškrovimą -190 Lt, paros saugojimo įkainis 20 Lt. (b.l. 19) 2012-05-24 Panevėžio miesto apylinkės teismo nutarimu nustatyta, kad M. T., 2012-03-31 00.08 val. pažeisdamas kelių eismo taisyklių 14,132,133,231 p. reikalavimus, neturėdamas teisės vairuoti, vairavo automobilį BMW 120 , valst. Nr. ( - ), priklausantį J. T., nepasirinkdamas saugaus greičio ir atstumo iki priekyje važiavusio automobilio Opel Tigra, valst. Nr. ( - ) bei šiam sustojus į jį atsitrenkė, nežymiai sutrikdydamas kito automobilio vairuotojos sveikatą, iš įvykio vietos pasišalino. M. T. pripažintas padaręs administracinį teisės pažeidimą, numatytą LR ( - ) str. 1d., 2d., 130 str. (b.l.49-50, administracinio teisės pažeidimo byla Nr. A2.6-1417-229/2012) 2012-03-31 transporto priemonės priverstinio nuvežimo aktu Nr.4722 užfiksuota, kad J. T. priklausantis automobilis BMW 120 valst. Nr. ( - ) buvo nuvežtas iš įvykio vietos į UAB „Automera“ saugojimo aikštelę. (b.l. 26-27, administracinio teisės pažeidimo byla Nr. A2.6-1417-229/2012) . 2012-05-24 Panevėžio miesto apylinkės teismo nutarimu automobilis BMW 120, valst. Nr. ( - ) buvo konfiskuotas.( b.l.49-50, administracinio teisės pažeidimo byla Nr. A2.6-1417-229/2012) Automobilio BMW 120, valst. Nr. ( - ), priverstinio nuvežimo ir saugojimo išlaidos už 55 paras laikotarpiu nuo 2012-03-31 iki 2012-05-24 sudaro 1 669,80 Lt. (b.l. 20).

8Dėl prašymo priteisti skolą pagrįstumo

9Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad priverstinai transporto priemonė gali būti nuvežama į ūkio subjekto, kuris teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę verstis tokia ūkine komercine veikla, transporto priemonių stovėjimo aikštelę arba uždraudžiama važiuoti, jei transporto priemonės valdytojas, naudodamas transporto priemonę, sukelia grėsmę eismo dalyvių ar kitų asmenų sveikatai ar gyvybei arba trukdo saugiam transporto priemonių ar pėsčiųjų eismui ir pažeidžia KET ar kitų teisės aktų reikalavimus.

10Priverstinis transporto priemonės nuvežimas, kai transporto priemonę vairavo asmuo, neturintis teisės vairuoti, nustatytas ir ( - ) straipsnio 7 dalyje.Remiantis ( - ) straipsnio 7 dalies nuostatomis, transporto priemonė yra priverstinai nutempiama padarius pažeidimus, nustatytus ( - ) straipsnio pirmojoje ir trečiojoje dalyse (Kelių eismo taisyklių pažeidimas, sukėlęs kitų asmenų nežymų sveikatos sutrikdymą), ATPK 128 straipsnyje (transporto priemonių vairavimas neturint teisės vairuoti).

11Byloje nustatyta, kad automobilis, kurio savininkas J. T., priverstinai nuvežtas ir saugomas automobilių saugojimo aikštelėje buvo pagrįstai ir teisėtai, nes atsakovas M. T., jį vairuodamas padarė Kelių eismo taisyklių pažeidimus ir už tai buvo nubaustas administracine tvarka. Atsakovo M. T. kaltės padarius administracinius teisės pažeidimus fakto ir nuvežto automobilio priklausomybės nuosavybės teise atsakovui J. T. atsakovai neginčija.

12LR CK 4.37 str. numatyta, kad nuosavybės teise savininkas privalo naudotis nepažeisdamas įstatymų ir kitų asmenų teisių bei interesų. LR saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 33 str. 6 d. numatyta, kad išlaidas, susijusias su priverstiniu transporto priemonės nuvežimu į transporto priemonės stovėjimo aikštelę šio straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais ir jos saugojimu transporto priemonės stovėjimo aikštelėje, ūkio subjektui transporto priemonės savininkas ir valdytojas atlygina solidariai. Taigi šioje įstatymo normoje nustatyti du subjektai – transporto priemonės savininkas ir valdytojas, kurie privalo solidariai atlyginti transporto priemonės priverstinio nuvežimo ir saugojimo išlaidas. Teismas turi pareigą nustatyti asmenis, kurie privalo atlyginti nurodytas išlaidas. Panevėžio miesto apylinkės teismo nutarimu nustatyta, kad automobilio priemonės BMW 120, valst. Nr. ( - ) savininkas yra atsakovas J. T., ji vairavo atsakovas M. T.. Atsakovas J. T. jam priklausantį automobilį BMW 120, valst. Nr. ( - ) turėjo valdyti taip, kad nebūtų pažeisti įstatymai ir kitų asmenų teisės ir teisėti interesai. Šiuo automobiliu buvo padarytas administracinis teisės pažeidimas, dėl kurio padarymo kaltu pripažintas ir administracine tvarka nubaustas M. T..

13Vadovaujantis LR CK 6.6 str. 4 d., jei prievolė yra solidari, tai kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį. Šiuo atveju, ieškovas prašo nuostolius priteisti solidariai iš automobilio valdytojo – automobilį vairavusio atsakovo M. T. ir automobilio savininko – J. T.. Ieškovas automobilį išsaugojo ir tokie jo veiksmai atitiko atsakovų interesus. Automobilis iki jo konfiskavimo buvo J. T. nuosavybė. Automobilis 2012-05-24 Panevėžio miesto apylinkės teismo nutarimu automobilis BMW 120, valst. Nr. ( - ) buvo konfiskuotas ir tapo valstybės nuosavybe. Todėl automobilio priverstinio nuvežimo ir saugojimo išlaidos už laikotarpį nuo 2012-05-24 iki 2012-05-24, kai automobilis buvo konfiskuotas, priteistinos solidariai iš abiejų atsakovų, nes ieškovo išlaidos, kurias patyrė veikdamas atsakovų interesais, turi būti atlygintinos. Duomenų apie tai, kad atsakovai būtų tinkamai įvykdę prievolę ieškovui nėra.

14Atsakovų nurodomi poįstatyminiai aktai, kuriuose įtvirtintos nuostatos, kad automobilio priverstinio nuvežimo ir saugojimo išlaidos turi būti padengtos iš valstybės biudžeto ar policijos įstaigai skirtų lėšų, nes automobilis buvo konfiskuotas, turi būti taikomi ne tokiems teisiniams santykiams. (Klaipėdos apygardos teismo 2012-06-21 nutartis Nr. 2A-786-513/2012). Šiuo atveju taikomos specialaus įstatymo - Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 33 straipsnio 1 dalies nuostatos specialiai reglamentuojančios turto savininko, kurio transporto priemone padaromas KET pažeidimas, ir šios transporto priemonės valdytojo turtinę atsakomybę iki turto konfiskavimo.

15Dėl prašomos priteisti skolos dydžio

16Pagal Transporto priemonių priverstinio nuvežimo sutartį, už transporto priemonės nuvežimą iš priverstinai nuvežtos transporto priemonės savininko ar valdytojo imamas 240 Lt mokestis už nuvežimą, pridedant nuvežimo įkainį 5 Lt už 1 km. Už transporto priemonės saugojimą už vieną parą imamas 20,00 Lt mokestis. Ieškovas už laiką, skaičiuojamą nuo transporto priemonės paėmimo dienos iki transporto priemonės konfiskavimo, paskaičiavo skolos sumą 1669,80 Lt.

17Įvertinus tą aplinkybę, kad ieškovas prašo priteisti už minimalų autotransporto saugojimo aikštelėje laiką – nuo transporto priemonės pastatymo iki konfiskavimo – 2012-05-24 Panevėžio apylinkės teismo nutarimo priėmimo (ne iki šio nutarimo įsiteisėjimo -2012-07-27 Panevėžio apygardos teismo nutarties priėmimo) (b.l. 63-66. administracinio teisės pažeidimo byla Nr. A2.6-1417-229/2012), konstatuotina, kad ieškovas atsakovų atžvilgiu elgiasi sąžiningai. Jis nesiekia nepagrįstai praturtėti prašydamas mokėti už ilgesnį saugojimo laiką, nors iki 2012-11-20, kada buvo surašytas aktas (b.l.20), automobilio savininkas J. T. gera valia už autotransporto saugojimą ieškovui neatsilygino. Ginčas tarp šalių yra dėl apmokėjimo už saugojimą nuo 2012-03-31 iki 2012-05-04 dydžio. Atsakovai pateikė įrodymus, pagrindžiančius mažesnį transporto priemonių saugojimo įkainį kitose saugojimo aikštelėse. Tačiau iš atsakovų pateiktų įrodymų neaišku, už kurį laikotarpį yra nustatyti jų pateikti kitų stovėjimo aikštelių nustatyti įkainiai. (b.l.41-42). Todėl darytina išvada, kad atsakovai savo teiginių dėl apmokėjimo už saugojimą aikštelėse dydžio mažinimo, neįrodė.

18Atsižvelgiant į bylos aplinkybes, LR CK 1.5 str. teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, įvertinant prekių ir paslaugų brangimo tendencijas, tai, kad ieškovo teikiamos paslaugos yra specializuotos, priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo paslaugų sutartimi nustatytas jų nuolatinis įkainis, ieškovo paskaičiuota 20 Lt už parą už automobilio saugojimą suma nemažintina. (LR CPK 178, 185 str.)

19Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo visos teismo priteistos sumos, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ( LR CK 6.37, 6.210 str. 1d.).

20Bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš abiejų atsakovų lygiomis dalimis ( LR CPK 79, 88, 92, 93 str.).

21Vadovaudamasis LR CPK 259,265,268,270 straipsniais, teismas

Nutarė

22Ieškinį tenkinti.

23Priteisti uždarajai akcinei bendrovei “Automera”, įmonės kodas 148040272, solidariai iš J. T., asmens kodas ( - ) ir M. T., asmens kodas ( - ) 1669,80 Lt. (Vienas tūkstantis šeši šimtai šešiasdešimt devyni litai 80 centų) skolą ir 5 (penkių) proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2012-11-23 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas – žyminį mokestį: po 36 (Trisdešimt šeši litai) iš kiekvieno.

24Priteisti iš J. T., asmens kodas ( - ) ir M. T., asmens kodas ( - ) į valstybės pajamas bylinėjimosi išlaidas : po 10 (Dešimt litų ) Lt. iš kiekvieno išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, pinigus pervedant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, įmonės kodas 188659752, a.s. ( - ), banke AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5600.

25Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Panevėžio apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant Panevėžio miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Ineta... 2. Ieškovas prašo priteisti solidariai iš atsakovų 1 669,80 Lt skolą,... 3. Ieškovas nurodė, kad tarp jo ir Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos... 4. Atsakovai J. T. ir M. T. atsiliepimuose nurodė, kad jie pagal ieškovo... 5. Atsakovai teismo posėdyje nedalyvavo, apie teismo posėdį jiems pranešta.... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Nustatyta, kad tarp ieškovo UAB „Automera“ ir Panevėžio apskrities... 8. Dėl prašymo priteisti skolą pagrįstumo... 9. Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje nustatyta,... 10. Priverstinis transporto priemonės nuvežimas, kai transporto priemonę vairavo... 11. Byloje nustatyta, kad automobilis, kurio savininkas J. T., priverstinai... 12. LR CK 4.37 str. numatyta, kad nuosavybės teise savininkas privalo naudotis... 13. Vadovaujantis LR CK 6.6 str. 4 d., jei prievolė yra solidari, tai kreditorius... 14. Atsakovų nurodomi poįstatyminiai aktai, kuriuose įtvirtintos nuostatos, kad... 15. Dėl prašomos priteisti skolos dydžio... 16. Pagal Transporto priemonių priverstinio nuvežimo sutartį, už transporto... 17. Įvertinus tą aplinkybę, kad ieškovas prašo priteisti už minimalų... 18. Atsižvelgiant į bylos aplinkybes, LR CK 1.5 str. teisingumo, protingumo ir... 19. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5... 20. Bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš abiejų atsakovų lygiomis dalimis (... 21. Vadovaudamasis LR CPK 259,265,268,270 straipsniais, teismas... 22. Ieškinį tenkinti.... 23. Priteisti uždarajai akcinei bendrovei “Automera”, įmonės kodas... 24. Priteisti iš J. T., asmens kodas ( - ) ir M. T., asmens kodas ( - ) į... 25. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...