Byla ATP-160-350/2013
Dėl Utenos rajono apylinkės teismo 2013 m. vasario 25 d. nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje

1Panevėžio apygardos teismo teisėjas Algirdas Gaputis, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs E. S. apeliacinį skundą dėl Utenos rajono apylinkės teismo 2013 m. vasario 25 d. nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje,

Nustatė

2Utenos rajono apylinkės teismas 2013-02-25 nutarimu E. S. pagal ATPK 186 str. 2 d. nubaudė 400 Lt bauda už tai, kad jis 2013-01-16, apie 16.27 val. melagingai iškvietė specialiąsias tarnybas, t.y. policiją ir Utenos rajono savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos tarnybos specialistus adresu ( - ), Utena.

3E. S. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Utenos rajono apylinkės teismo 2013-02-25 nutarimą, nes jo manymu jis nubaustas nepagrįstai. Nurodė, kad prieš skambindamas policijos pareigūnams, telefonu bendravo su podukra D. S., kuri be jokios priežasties jį ir jo žmoną apšaukė, kalbant girdėjo jos dukros verksmą. Būdamas įsitikinęs, kad D. S. neblaivi, pranešė policijai.

4Skunde nurodo, kad kol D. S. augo jo namuose, jam nerimą kėlė tai, kad ji anksti pradėjo vartoti alkoholį ir bėgdavo iš namų. Stengėsi, kad ji nejaustų nepritekliaus, tačiau ji to nevertina ir dėl to, kad vaikystėje intensyviai kontroliavo jos elgesį, šiuo metu gyvendama atskirai, kerštauja, įkalbinėja jo dukras gyventi pas ją ir pan.. Jo dukros yra matę, kaip ji dėl menkniekių muša savo dukrytę, todėl 2013-01-16 kalbėdamas su D. S. ir girdėdamas jos dukros verksmą, negalėjo nereaguoti. Pažymi, kad televizijoje žmonės visada skatinami reaguoti į tokius atvejus, tačiau šiuo atveju jis, už jo manymu tinkamą elgesį, liko nubaustas.

5Atsiliepimu į E. S. apeliacinį skundą Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viešosios tvarkos skyriaus vyriausioji specialistė prašo E. S. apeliacinio skundo netenkinti ir palikti galioti apylinkės teismo 2013-02-25 nutartį. Nurodo, kad pažeidėjas specialiąsias tarnybas kvietė ne tikslu pranešti apie smurtą šeimoje, o tvirtindamas, kad vaiko motina namuose neblaivi ir neprižiūri savo vaiko, t.y. tikslu patikrinti jos blaivumą. Jo kaltė administracinėje byloje padarius pažeidimą, numatytą ATPK 186 str. įrodyta pilnai, todėl jo apeliacinis skundas nepagrįstas.

6Apeliacinis skundas tenkintinas.

7Pagal ATPK 186 str. administracinę atsakomybę užtraukia žinomai melagingas priešgaisrinės apsaugos, policijos, greitosios medicinos pagalbos ir kitų specialiųjų tarnybų iškvietimas. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad ATPK 186 straipsnio dispozicijoje esantis terminas „žinomai melagingas“ apibūdina būtinąjį šio pažeidimo subjektyviosios pusės požymį – šis pažeidimas gali būti padaromas tik tyčia, t. y. suvokiant, jog specialiųjų tarnybų pagalba yra nereikalinga (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis Nr. N575-232/2012). Todėl baudžiant asmenį pagal šią normą, byloje šiuo atveju būtina nustatyti, kad E. S. sąmoningai iškvietė policijos pareigūnus ir Vaikų teisių apsaugos tarnybas, žinodamas, kad kviesti juos nėra jokio pagrindo ir būtinybės.

8Administraciniu teisės pažeidimu laikomas priešingas teisei, kaltas (tyčinis arba neatsargus) veikimas arba neveikimas, kuriuo kėsinamasi į valstybinę ar viešąją tvarką, nuosavybę, piliečių teises ir laisves, į nustatytą valdymo tvarką, už kurį įstatymai numato administracinę atsakomybę ( ATPK 9 str. 1d. ). Pareigūnas, nagrinėdamas administracinio teisės pažeidimo bylą, privalo nustatyti, ar buvo padarytas pažeidimas, ar asmuo kaltas jo padarymu ir kitas aplinkybes, nurodytas ATPK 284 str. 1 d. Inkriminuojamas pažeidimas yra tyčinis ( ATPK 10 str.), pareiga įrodyti administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens kaltę tenka organui (pareigūnui), nagrinėjančiam administracinio teisės pažeidimo bylą, nutarime turi būti nurodyti administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens tiek kaltę patvirtinantys, tiek ir jo kaltę paneigiantys įrodymai (atlikta įrodymų analizė) ATPK 286 str. 2 d.).

9Iš bylos duomenų matyti, kad E. S. specialiosioms tarnyboms paskambino po telefoninio pokalbio su savo podukra, kurio metu jis be jokio pagrindo buvo apšauktas. Pokalbio metu girdėjo D. S. dukros verksmą. Jo manymu D. S. elgėsi neadekvačiai, kaip jis nurodė, liepė jam ir jo žmonai „pastipti“, nors pykti ji neturėjo jokio pagrindo. Žinodamas, kad ji, apelianto nuomone, veda netinkamą gyvenimo būdą, nuo nepilnametystės girtauja, be to, jo dukros yra sakę, kad D. S. be jokios dingsties muša savo dukrą, sunerimęs dėl D. S. mažametės dukters ir manydamas, kad telefoninio pokalbio su juo metu D. S. buvo neblaivi, paskambino policijai ir Vaikų teisių apsaugos tarnybai. Pareigūnams ir vaikų teisių apsaugos tarnybos specialistams patikrinus apelianto nurodytą informaciją ir nuvykus pas D. S. ji buvo blaivi.

10Tokiu būdu E. S. veikoje šiuo atveju nėra vieno iš atsakomybei pagal ATPK 186 str. kilti būtino subjektyviosios pusės elemento – tiesioginės tyčios, be ko administracinė atsakomybė negalima. Administracinio teisės pažeidimo byloje surinkti įrodymai apelianto kaltės nepatvirtina. Apeliacinės instancijos teismas remdamasis ištirtais įrodymais (administracinio teisės pažeidimo protokolu, policijos pareigūnų tarnybiniais pranešimais ir kita rašytine bylos medžiaga), konstatuoja, kad E. S. veikoje nėra tyčios pažeisti įstatymų reikalavimus, kadangi jis specialiąsias tarnybas kvietė subjektyviai manydamas esant tam pagrindui – kad D. S. neblaivi ir neprižiūri dukros, kurios verksmą girdėjo kalbant telefonu su ja. Byloje nėra pakankamai duomenų, kurie leistų daryti priešingą išvadą, jog jis tyčia melagingai kvietė policijos pareigūnus ir vaikų teisių apsaugos tarnybą. Dėl to Utenos miesto apylinkės teismo 2013 m. vasario 25 d. nutarimas naikintinas.

11Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 30212 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

12Panaikinti Utenos rajono apylinkės teismo 2013 m. vasario 25 d. nutarimą ir administracinio teisės pažeidimo bylą E. S. nutraukti nesant jo veikoje pažeidimo, numatyto LR ATPK 186 str. sudėties (ATPK 250 str. 1 p.)

13Ši nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai