Byla 2A-10-338/2007

3Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimutės Sankauskaitės (kolegijos pirmininkė), Rimanto Savicko (pranešėjas), Romualdo Januškos, sekretoriaujant Vilmai Daukšienei, dalyvaujant ieškovui R. G., trečiajam asmeniui G. M. Kavaliauskienei, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo R. G. apeliacinį skundą dėl Kėdainių rajono apylinkės teismo 2006 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-95-737/2006 pagal ieškovo R. G. ieškinį atsakovei Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai, tretiesiems asmenims G. – M. Kavaliauskienei, B. Saigūnienei dėl turtinės žalos atlyginimo, ir

Nustatė

4Ieškovas prašė priteisti iš Lietuvos Respublikai atstovaujančios institucijos Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos 13 296,57 Lt turtinės žalos. Nurodė, kad 2001-03-29 ieškovas kreipėsi su ieškiniu į Kėdainių rajono apylinkės teismą dėl skolos priteisimo iš R. A. 2002-01-22 Panevėžio apygardos teismo sprendimu civilinėje byloje Nr. 921-06/2001 iš skolininko R. A. ieškovui R. G. buvo priteista 12 514,61 Lt skolos bei 781,96 Lt žyminio mokesčio. Ieškovas nurodė, kad Kėdainių rajono apylinkės teismas priėmė nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių R. A. turtui taikymo, kuri buvo pavesta vykdyti Antstolių kontorai prie Kėdainių rajono apylinkės teismo. 2001-08-13 ieškovas kreipėsi į antstolių kontorą prie Kėdainių rajono apylinkės teismo, prašydamas uždėti areštą skolininko R. A. turtui, nes rajoniniame laikraštyje pamatė R. A. skelbimą apie parduodamą techniką. Vyr. teismo antstolė nurodė, kad areštuotas R. A. priklausantis pastatas – parduotuvė, esanti Rūkų kaime. Šis pastatas įvertintas 15 000 Lt. Ieškovas antstolei raštu pranešė, kad tikroji pastato vertė yra 2000 Lt ir prašė imtis veiksmų, kad nebūtų apsunkintas skolos išieškojimas, tačiau antstolė G. M. Kavaliauskienė atsisakė areštuoti kitą išparduodamą turtą, dėl to ieškovas patyrė 13 296,57 Lt turtinę žalą.

5Kėdainių rajono apylinkės teismas 2006-08-31 sprendimu ieškinį atmetė. Sprendime nurodė, kad 2001-06-30 Kėdainių rajono apylinkės teismo nutartis ieškinio užtikrinimo tvarka areštuoti R. A., priklausančio turto už 12 514,61 buvo vykdytina vadovaujantis 1964 m. (su vėlesniais papildymais ir pakeitimais) CPK. Vadovaujantis CPK 163 str. nuostatomis (1964 m. red.), nutartys dėl ieškinio užtikrinimo vykdomos teismo sprendimams vykdyti nustatyta tvarka. CPK 408 str. (1964 str. red.) numatė, kad areštuojant turtą, skolininkas turi teisę pareikšti teismo antstoliui, į kuriuos daiktus reikia nukreipti išieškojimą pirmiausia. Pagal vykdomosios bylos dokumentus, matyti, kad teismo antstoliai areštavo skolininko R. A. turtą, kuris buvo įkainuotas 15 000 Lt, tai yra sumai, viršijančiai R. G. pateikto ieškinio reikalavimus. Teisminio nagrinėjimo metu nustatyta, kad ieškovas R. G. su pretenzija dėl turto įkainavo kreipėsi tik 2001-08-13, o turto arešto aktas buvo surašytas 2001-07-23. Teismo posėdžio metu R. G. nurodė, kad turto areštas turėjo būti uždėtas skolininko R. A. žemės sklypui, tačiau iš vykdomosios bylos Nr. 5-1152-2001 dokumentų matyti, kad toks ieškovo reikalavimas nutarties dėl ieškinio užtikrinimo vykdymo procese pareikštas nebuvo. Iš vykdomosios bylos Nr. 5-1152-2001 dokumentų matyti, kad turtas, kurį areštavo antstolė, buvo įkeistas bankui (b. 1. 4). Ieškovo argumentais, antstolė neteisėtai uždėjo areštą jau įkeistam turtui. Tačiau iš antstolio raštiško prierašo rašte teismui (vykdomosios bylos Nr. 5-1152-2001 b. 1. 10) matyti, kad antstolis nurodė, jog skolininkas su banku atsiskaitęs, tai patvirtina ir vykdomojoje byloje Nr. 5-1037-2002 esantis 2006-01-09 banko patvirtinimas, kad bankas neprieštarauja dėl išieškojimo nukreipimo į minėtą turtą. CPK 411 str. (1964 m. red.) nurodyta, kad areštuotą skolininko turtą teismo antstolis įkainoja kainomis, esančiomis toje vietovėje, atsižvelgiant į turto nusidėvėjimą. Iš ieškovo R. G. vardu parašytos ir D. Š. pasirašytos pretenzijos matyti, kad šioje pretenzijoje adresuotoje teismo antstoliams nurodoma, jog areštuoto pastato vertė yra 2000 Lt. Atsižvelgiant į tai, kad prieštarauti turto įkainavimui turi teisę skolininkas ar išieškotojas, o pretenzija, pasirašyta D. Š., kuris nėra proceso dalyvis, teismo antstolių neveikimo, nereaguojant į šią pretenziją, teismas nelaiko neteisėtu. Teismas, įvertinęs byloje esančius duomenis ir įrodymus, padarė išvadą, kad ieškovas R. G. neįrodė antstolių neteisėtų veiksmų 2001-06-30 Kėdainių rajono apylinkės teismo nutarties dėl ieškinio užtikrinimo vykdymo procese. Teismas nustatė, kad vykdymo procesas šiai dienai nėra pasibaigęs. Vykdoma skolininko turto paieška. Turtas, kurio vertė 5500 Lt, areštuotas. Aktas apie išieškojimo negalimumą nesurašytas. Todėl ieškovo R. G. teiginys, kad jam padaryta 13 296,57 Lt turtinė žala, nepagrįstas. Ieškovo R. G. reikalavimą dėl turtinės žalos atlyginimo teismas laikė nepagrįstu, nes valstybės civilinė atsakomybė yra negalima, teismui nenustačius, kad antstoliai veikė neteisėtai, ir dėl to ieškovui buvo padaryta turtinė žala.

6Apeliaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Kėdainių rajono apylinkės teismo 2006-08-31 sprendimą. Prašo priteisti iš atsakovo Lietuvos Respublikai atstovaujančios institucijos Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos 12 514,61 Lt skolos, 781,96 Lt žyminio mokesčio, 750,88 Lt (375,44 + 375,44) žyminio mokesčio už ieškininį pareiškimą ir apeliacinį skundą. Apeliaciniame skunde ieškovas nurodo, kad pateikė pretenziją dėl skolininkui R. A. priklausančio areštuoto pastato įkainojimo. Tuo metu galiojusio CPK 411 straipsnyje buvo nustatyta: „jeigu išieškotojas prieštarauja teismo antstolio atliktam įkainojimui, teismo antstolis turto vertei nustatyti kviečia ekspertą“. Tačiau antstolė to nepadarė. Areštuotas pastatas buvo įkeistas bankui. Skolininkas R. A. nuosavybės teise turėjo 11,37 ha žemės sklypą žemės sklypą, kuriam jokie apribojimai nebuvo uždėti. Tačiau teismo antstolės B. Saigūnienė ir M. Kavaliauskienė neareštavo šio žemės sklypo. Ieškovas teigia, kad teismo antstoliai šiais neteisėtais veiksmais pažeidė įstatymus ir padarė didelę materialinę žalą ieškovui. Civilinės atsakomybė už turtinę žalą atsiranda tada, kai egzistuojant tam tikrai teisinei pareigai, įpareigotas asmuo jos nevykdo ar vykdo netinkamai ir tokiu pažeidimu padaro žalą kitam asmeniui. Šiuo atveju, antstolių kontora prie Kėdainių rajono apylinkės teismo padarė aiškų teisės pažeidimą, teatsiranda valstybės civilinė atsakomybės.

7Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas Lietuvos Respublikai atstovaujančios institucijos Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija prašo Kėdainių rajono apylinkės teismo 2006-08-31 sprendimą palikti nepakeistą. Atsakovo nuomone, pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino bylos faktines aplinkybes, ieškinio pagrindą ir padarė pagrįstas išvadas. Pagal LR antstolių įstatymą, teismo antstolių funkcijas nuo 2003 m. sausio 1 d. atlieka antstolis. Šiuo metu vykdomoji byla toliau vykdoma antstolio A. Ščiukino kontoroje. Vykdymo procesas nėra baigtas ir vykdoma skolininko R. A. turto paieška. Taip pat turtui, kurio vertė 5500 Lt, uždėtas areštas. Nepabaigus vykdymo proceso nėra pagrindo žalai atsirasti, nes šiuo metu neaišku už kiek bus realizuotas areštuotas turtas, į kokį skolininko turtą, pajamas bus galima nukreipti išieškojimą, jeigu neužtektų lėšų skoloms padengti. Apeliantas remiasi tik prielaidomis, o ne konkrečiais įrodymais dėl žalos.

8Atsiliepime į apeliacinį skundą G. M. K. prašo palikti galioti Kėdainių rajono apylinkės teismo 2006-08-31 sprendimą. Nurodo, kad teismas atsižvelgė į byloje pateiktus įrodymus, dokumentus ir priėmė teisingą, motyvuotą bei pagrįstą sprendimą. Nurodo, kad vykdomojoje byloje Nr. A5-1152/2001 antstolė B. Saigūnienė vykdė Kėdainių rajono apylinkės teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo R. A. turtui ir, vadovaudamasi CPK 409 straipsniu, areštavo skolininko nuosavybės teise turimą turtą – pastatą – parduotuvę. Antstolė B. Saigūnienė, vykdydama teismo nutartį, nepažeidė CPK 411 straipsnio, nes pretenzija dėl areštuoto turto įkainojimo buvo pasirašyta D. Š., kuris nebuvo proceso dalyvis. Nepagrįstas apelianto teiginys, kad antstolė B. Saigūnienė ir vyr. antstolė G. M. Kavaliauskienė nuslėpė faktą, kad R. A. turėjo 11,37 žemės sklypą. Vykdomojoje byloje yra visi duomenys apie R. A. įregistruotą turtą, taip pat ir VĮ „Registrų centro“ išrašas apie R. A. turimą žemės sklypą. Skolininko turtas areštuotas CPK 409 str. tvarka. Ieškovas turėjo teisę pats ar per savo atstovus susipažinti su visa vykdomosios bylos medžiaga (CPK 393 str.). Tretysis asmuo G. M. Kavaliauskienė mano, kad ieškovo R. G. kaltinimai Kėdainių rajono apylinkės teismui dėl procesinės veiklos kontrolės stokos, šališkumo, yra netaktiški ir be pagrindo.

9Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, skundžiamas teismo sprendimas naikinamas, byla perduodama pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 326 str. 1 d. 4 p.).

10Pirmos instancijos teismas, atmesdamas ieškovo reikalavimą padarė išvadą, kad ieškovas neįrodė antstolių neteisėtų veiksmų 2001-06-30 Kėdainių rajono apylinkės teismo nutarties dėl ieškinio užtikrinimo, vykdymo procese. Teismas sprendime pažymi, kad ieškovas buvo padavęs teismui skundus dėl neteisėtų antstolių veiksmų, tačiau antstolių veiksmai nebuvo pripažinti neteisėtais. Prie nagrinėjamos bylos yra prijungtos civilinės bylos pagal ieškovo R. G. skundus dėl teismo antstolių veiksmų, kuriose skundžiami teismo antstolių veiksmai nebuvo pripažinti neteisėtais. R. G. teismo antstoliams ne kartą rašė pareiškimus, jog būtina imtis priemonių teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti, Teismo antstolių atsakymai buvo pateikti formalūs, visiškai nesigilinant į keliamų klausimų svarbą greitam sprendimo įvykdymui. Kėdainių rajono apylinkės teismas 2002 m. kovo 12 d. nutartyje (civ. byla Nr. 2-579/2002) nurodė, kad įsiteisėjus 2002-01-22 Panevėžio apygardos teismo sprendimui, ieškinio užtikrinimas tampa sprendimo vykdymo užtikrinimu ir vykdydamas teismo sprendimą teismo antstolis privalo iš naujo imtis priemonių skolininko turtui nustatyti, surastą turtą aprašyti bei įkainuoti, laikydamasis CPK 39–40 skirsniuose numatytų taisyklių. Tai padaryti būtina, kadangi nuo turto arešto ir prašymo ieškinio užtikrinimo tvarka iki teismo sprendimo vykdymo praeina ilgas laiko tarpas, per kurį turto vertė, jo sudėtis gali pakisti. Tokią poziciją teismas išsakė nurodytoje byloje atsižvelgęs į tai, kad teismo antstoliams jau buvo pateikti priekaištai dėl netinkamai įkainuoto skolininko turto – parduotuvės. Teismo antstoliai formaliai atsakydami išieškotojui, kad skolininko turto pakankamai areštuota, nesiėmė priemonių tikrajai areštuoto turto vertei nustatyti, nesidomėjo, ar prievolė bankui, kuriam buvo įkeistas parduotuvės pastatas yra įvykdyta. Skundžiamo teismo sprendimo nuostata, kad teismo antstolis neprivalėjo imtis kokių nors priemonių pagal D. Š. pateiktą pretenziją, kadangi D. Š. nebuvo ieškovo įgaliotas ją pateikti, dėl to antstolių negalima kaltinti neveikimu, neteisinga ir nepagrįsta, nes kaip jau minėta Kėdainių rajono apylinkės teismas 2002-03-12 nutartyje buvo atkreipęs teismo antstolių dėmesį į parduotuvės pastato areštavimą ieškiniui užtikrinti.

11Pirmos instancijos teismas nustatė, kad vykdymo procesas šiai dienai nėra pasibaigęs. Vykdoma skolininko turto paieška. Turtas, kurio vertė 5500 Lt, areštuotas. Aktas apie išieškojimo negalimumą nesurašytas, todėl ieškovo R. G. teiginys, kad jam padaryta 13 296,57 Lt turtinė žala, nepagrįstas. Ieškovo R. G. reikalavimą dėl turtinės žalos atlyginimo teismas laikė nepagrįstu, nes valstybės civilinė atsakomybė yra negalima, teismui nenustačius, kad antstoliai veikė neteisėtai, ir dėl to ieškovui buvo padaryta turtinė žala. Šios teismo nustatytos aplinkybės prieštarauja teismo sprendimo išvadai, kad teismo antstoliai neatliko kokių nors neteisėtų veiksmų ar neveikimo, kurie sąlygojo žalos padarymą ieškovui. Parduotuvės pastato įkainojimas 15 000 Lt, kuris iki šiol nėra parduotas ir už 5500 Lt, kito turto neareštavimas reikalaujant išieškotojui, kaip tik ir sąlygojo šią situaciją, kad iki šiol teismo sprendimas nėra įvykdytas.

12Byla grąžinama nagrinėti iš naujo, kadangi negalima nustatyti, kokia apimtimi teismo sprendimas nebus įvykdytas ir nėra konstatuota, kad skolininkas kito turto neturi, kadangi byloje teigiama, jog yra vykdoma skolininko turto paieška.

13Vadovaudamasi LR CPK 326 str. 1 d. 4 p.,

Nutarė

14Kėdainių rajono apylinkės teismo 2006 m. rugpjūčio 31 d. sprendimą panaikinti ir bylą perduoti nagrinėti iš naujo Kėdainių rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai