Byla 2-211-900/2012
Dėl išlaikymo vaikui dydžio pakeitimo

1Šiaulių rajono apylinkės teismo teisėja Alma Berniūnaitė, sekretoriaujant Ugnei Patkauskienei, dalyvaujant ieškovei Z. V. ir jos atstovei advokatei Stanislavai Šulcaitei, atsakovui I. M. ir jo atstovui advokatui Alfonsui Daukantui, institucijos, teikiančios išvadą, atstovei Editai Pleškaitei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka nagrinėdama civilinę bylą pagal ieškovės Z. V. ieškinį atsakovui I. M., tretysis asmuo ieškovės pusėje be savarankiškų reikalavimų L. V., tretieji asmenys be savarankiškų reikalavimų atsakovo pusėje A. N. (buvusi pavardė – M.) ir D. K., išvadą teikianti institucija – Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius, dėl išlaikymo vaikui dydžio pakeitimo ir

Nustatė

2ieškovė Z. V. 2011 m. gruodžio 20 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama pakeisti Šiaulių rajono apylinkė teismo 2004 m. balandžio 5 d. įsakymą ir priteisti iš atsakovo I. M. po 400 Lt/mėn. išlaikymą periodinėmis išmokomis atsakovo nepilnamečiam sūnui L. M., kurį laikinai globoja ieškovė (vaiko močiutė) nuo ieškinio padavimo dienos iki berniuko pilnametystės. Nurodė, kad Šiaulių rajono apylinkė teismas 2004 m. balandžio 5 d. įsakymu priteisė iš atsakovo (skolininko) po 125 Lt/mėn. išlaikymą periodinėmis išmokomis atsakovo (skolininko) nepilnamečiam sūnui L. M. nuo 2004 m. balandžio 1 d., iki vaikas sulauks pilnametystės, taip pat 3 250 Lt išlaikymo įsiskolinimą. Dėl išaugusios infliacijos ir padidėjusių vaiko poreikių ieškovė prašo padidinti priteisto išlaikymo sumą.

3Atsakovas I. M. atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu nesutiko. Teigė, kad yra bedarbis, registruotas darbo biržoje, jį išlaiko tėvai; be L. M., jis turi dar tris nepilnamečius vaikus.

4Teismo posėdžio metu bylos šalys sutarė ginčą baigti taikiai ir pateikė taikos sutartį, kurią prašo patvirtinti (CK 6.983 str. 1 d.). Bylos šalys patvirtino, kad taikos sutartis sudaryta laisva valia, atitinka jų tikrąją valią.

5Taikos sutartis tvirtinama, civilinė byla nutraukiama.

62012 m. rugpjūčio 27 d. pasirašyta taikos sutartimi ieškovė pusiau sumažino ieškinio reikalavimus, o atsakovas su sumažintais reikalavimais sutiko. Bylos šalys sulygo, kad atsakovas mokės nepilnamečiam sūnui L. M. išlaikymą periodinėmis išmokomis po 200 Lt/mėn. nuo 2012 m. sausio 1 d. iki sūnaus pilnametystės. Savo ruožtu ieškovė L. M. išlaikymui gautas lėšas įsipareigojo naudoti uzufrukto teisėmis, atsižvelgdama į nepilnamečio vaiko interesus. Be to, bylos šalys susitarė, kad kiekviena iš jų pasilieka prie savo bylinėjimosi išlaidų.

7CK 3.201 straipsnio 1-2 dalys numato, kad teismas gali sumažinti arba padidinti priteisto išlaikymo dydį, jeigu priėmus teismo sprendimą, kuriuo priteistas išlaikymas, iš esmės pasikeitė šalių turtinė padėtis. Be to, priteisto išlaikymo dydis gali būti padidintas atsiradus papildomoms vaiko priežiūros išlaidoms (pvz., vaiko liga, sužalojimas, slaugymas, nuolatinė priežiūra).

8Vaikų išlaikymo tiesioginis tikslas – maksimaliai patenkinti vaiko poreikius ir interesus. Vaikų poreikiai ir interesai yra pagrindiniai kriterijai, nulemiantys išlaikymo dydį. CK 3.192 straipsnio 2 dalis numatytoms būtinoms vaiko vystymosi sąlygoms sudaryti turi būti patenkinti vaiko poreikiai maistui, aprangai, būstui, sveikatai, lavinimuisi, poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui. Vaiko išlaikymo dydis pirmiausia siejamas su protingais jo poreikiais. Kita aplinkybė, lemianti išlaikymo dydį, - tėvų turtinė padėtis. Tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus aiškinama atsižvelgiant į CK 3.156 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą tėvų valdžios lygybės principą, kuris reiškia, kad tėvo ir motinos teisės ir pareigos yra lygios. Tėvų valdžios lygybės principas nereiškia, kad tėvas ir motina turi visiškai vienodas teises ir pareigas savo vaikų atžvilgiu, konkrečios tėvų teisės ir pareigos vaiko atžvilgiu priklauso nuo to, kokia yra kiekvieno iš tėvų turtinė padėtis ir pan. Abu tėvai privalo išlaikyti savo vaikus, išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas (CK 3.192 str. 1-2 d.). Proporcingumo principas tarp vaiko poreikių ir tėvų turtinės padėties reiškia, kad vaiko išlaikymo dydis tiesiogiai priklauso nuo jo tėvų turtinės padėties.

9Tėvų pareigų nevykdymas pateisinamas tik išimtiniais atvejais, nepriklausančiais nuo jų valios. Taigi tėvai privalo iš anksto įvertinti esamą turtinę padėtį, savo pasirengimą reikiamai pasirūpinti vaiku. Priešingu atveju, tėvams neįvertinus savo pasirengimo užauginti vaiką, ugdyti jo asmenybę, sudarant būtinas sąlygas vystytis, atsakomybė už sąmoningai prisiimtą per didelę socialinę riziką ir pasekmes tenka patiems tėvams. Pagal bendrą taisyklę bloga tėvų materialinė padėtis neatleidžia jų nuo pareigos materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus.

10Teismo vertinimu, taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir/ar viešajai tvarkai, nepažeidžia bylos šalių teisių ir/ar teisėtų interesų (CK 1.80-1.81 str., 6.986 str.); anot bylos šalių, buvo sudaryta bona fidei ir laisva valia.

11Teismo patvirtinta taikos sutartis turi galutinio teismo sprendimo (res judicata) galią (CK 6.985 str.), kas reiškia, jog ginčas yra išspręstas, todėl byla nutraukiama (CPK 140 str. 3 d., 293 str. 5 p.). Kadangi teisiniai santykiai, kylantys iš šeimos teisinių santykių, yra tęstinio pobūdžio, bylos šalims išaiškinta, kad iš esmės pasikeitus aplinkybėms (pvz., vieno iš vaikų ar tėvų liga, nedarbingumas ir kt.) bet kuris iš tėvų gali kreiptis į teismą dėl išlaikymo dydžio pakeitimo.

12Nagrinėjamoje byloje susidarė 67,60 Lt procesinių dokumentų siuntimo išlaidų. Abiems bylos šalims suteikta antrinė teisinė pagalba: ieškovei apmokama 50 %, atsakovui – 100 % (7-8, 28 b. l.). Antrinė teisinė pagalba apima bylinėjimosi išlaidų civilinėse bylose atlyginimą (VGTPĮ 2 str. 3 p.). Pašto išlaidų dalis iš ieškovės į valstybės biudžetą nepriteisiama, atsižvelgiant į jos aktyvų ir sąžiningą elgesį procese (CPK 92 str., 94 str. 2 d., 96 str. 6 d., Teisingumo ministro ir Finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“, taikos sutarties 5 p.).

13Vadovaudamasis CPK 293 straipsnio 5 punktu ir 376 straipsnio 3 dalimi, teismas

Nutarė

14pakeisti Šiaulių rajono apylinkė teismo 2004 m. balandžio 5 d. įsakymą, kuriuo nutarta iš skolininko I. M., a. k. ( - ), priteisti išlaikymą sūnui L. M., a. k. ( - ), periodinėmis išmokomis po 125 Lt/mėn. ir patvirtinti bylos šalių 2012 m. rugpjūčio 27 d. sudarytą taikos sutartį tokiomis sąlygomis:

  1. ieškovė Z. V. (laikinoji globėja) sumažina ieškinio reikalavimus dėl išlaikymo vaikui priteisimo nuo 400 Lt/mėn. iki 200 Lt/mėn., o atsakovas I. M. su tuo sutinka. Atsakovas I. M. įsipareigoja nepilnamečiam sūnui L. M., a. k. ( - ), mokėti išlaikymą periodinėmis išmokomis po 200 Lt (du šimtus litų) per mėnesį, skaičiuojant nuo 2012 m. sausio 1 d., iki sūnus taps pilnamečiu;
  2. ieškovė Z. V. įsipareigoja iš atsakovo I. M. L. M. išlaikymui gautas lėšas tvarkyti uzufrukto teisėmis, atsižvelgdama į nepilnamečio vaiko interesus.

15Civilinę bylą Z. V. v. I. M. dėl išlaikymo nepilnamečiam vaikui dydžio pakeitimo nutraukti.

16Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant per šį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai