Byla e2-1336-305/2016
Dėl skolos, palūkanų, delspinigių, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, atsakovei už akių

1Vilkaviškio rajono apylinkės teismo teisėjas Laimutis Vaitkus, nedalyvaujant šalims, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą Nr. e2-1336-305/2016 pagal ieškovo BnP Finance, AB ieškinį atsakovei R. A. (B.) dėl skolos, palūkanų, delspinigių, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, atsakovei už akių

Nustatė

2BnP Finance, AB kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl 253,40 Eur negrąžinto kredito, 91,24 Eur kredito mokesčio, 1,03 Eur delspinigių, 5 % metinių procesinių palūkanų bei 136,00 Eur bylinėjimosi išlaidų (15,00 Eur žyminio mokesčio ir 121,00 Eur išlaidų už procesinių dokumentų parengimą) priteisimo iš atsakovės R. A. (B.).

32016 m. birželio 17 d. atsakovei buvo tinkamai (pagal Lietuvos Respublikos civilinio progreso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 3 dalies nuostatas) įteiktos ieškinio ir jo priedų kopijos su teismo pranešimu, atsakovė įpareigota per 14 dienų nuo procesinių dokumentų įteikimo jai dienos privalomai pateikti teismui nustatytos formos ir turinio atsiliepimą į ieškinį, atsakovei išaiškintos atsiliepimo nepateikimo teisinės pasekmės. Teismo nutartimi nustatytas procesinis terminas atsakovei atsiliepimui pateikti baigėsi, šio termino pratęsti atsakovė neprašė ir atsiliepimo be pateisinamų priežasčių teismui nepateikė.

4Kadangi ieškovas prašo, kad tokiu atveju byloje būtų priimtas sprendimas už akių, ir teismas turi tokią teisę, ieškovo reikalavimai byloje išspręstini priimant byloje sprendimą atsakovei už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 1 dalis).

5Teismas, pasitarimų kambaryje atlikęs formalų įrodymų tyrimą pagal ieškinį ir ieškovo pateiktus dokumentus – leistinus rašytinius įrodymus, pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, nustato, kad:

62014 m. vasario 18 d. tarp atsakovės ir pradinio kreditoriaus UAB „MiniGo LT“ buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis (toliau – Sutartis), pagal kurią pradinis kreditorius suteikė atsakovei 405,47 Eur (1400,00 Lt) kreditą, o atsakovė įsipareigojo iki 2014 m. spalio 16 d. grąžinti kreditą ir sumokėti 145,10 Eur (501,00 Lt) kredito mokestį (mokėjimo palūkanas), mokėdama mokėjimo grafike nustatytais terminais ir nustatyto dydžio įmokas. Tačiau atsakovė savo sutartinių įsipareigojimų tinkamai nevykdė ir pagal vartojimo kredito sutartį yra likusi skolinga 253,40 Eur negrąžinto kredito ir 91,24 Eur nesumokėto kredito mokesčio (mokėjimo palūkanų).

7Iš sutarties kylančios šalių prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nuostatas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnio 1 dalis), draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio 1 dalis), šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 straipsnio 1 dalis).

82016 m. sausio 26 d. Reikalavimo perleidimo sutartimi ieškovas iš pradinio kreditoriaus UAB „MiniGo LT“ įgijo reikalavimo teisę į atsakovės skolą, atsakovė apie tai buvo informuota atskiru rašytiniu pranešimu ir pateikiant teismui pastarąjį ieškinį. Tačiau atsakovė iš minėtos sutarties kilusių savo prievolių tinkamai neįvykdė nei pradiniam kreditoriui, nei naujajam – ieškovui, ir turi būti laikoma savo prievoles pažeidusia sutarties šalimi.

9Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas faktines aplinkybes bei remiantis tinkamu prievolių vykdymo principu, ieškovo reikalavimas dėl 253,40 Eur negrąžinto kredito ir 91,24 Eur nesumokėto kredito mokesčio priteisimo pripažintinas pagrįstu.

10Ieškovas, kaip naujasis atsakovės kreditorius, remdamasis Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalimi bei CK 6.251 straipsnio 1 dalimi, 6.256 straipsnio 2 dalimi, taip pat reikalauja priteisti iš atsakovės 1,03 Eur delspinigius.

11CK 6.251 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad padaryti nuostoliai turi būti atlyginti visiškai, išskyrus atvejus, kai įstatymai ar sutartis nustato ribotą atsakomybę. CK 6.256 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Taigi, kreditorius dėl skolininko netinkamo prievolės vykdymo patyręs nuostolius turi teisę reikalauti juos atlyginti.

12Kasacinio teismo jurisprudencijoje nurodyta, kad šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų (delspinigių, baudos) skirta tam, kad kreditoriui nereikėtų įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje J. N. v. T. M. ir kt., bylos Nr. 3K-7-304/2007). Išskiriami tokie netesybų instituto tikslai: 1) sumažinti kreditoriaus įrodinėjimo naštą reikalaujant atlyginti nuostolius ir su tuo susijusias išlaidas; 2) sukurti teisinį aiškumą tarp šalių dėl civilinės atsakomybės apimties, nes tais atvejais, kai šalis nepatyrė daugiau nuostolių nei sutartimi nurodytose netesybose, netesybos riboja prievolę pažeidusios šalies atsakomybę tam tikra iš anksto žinoma pinigų suma; 3) skatinti skolininką laiku ir tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-234-248/2016).

13Taigi, šalys, sudarydamos sutartį, gali iš anksto susitarti dėl netesybų (baudos, delspinigių), kaip minimalių nuostolių, kurių dydžio įrodinėti nereikėtų. Toks susitarimas turi būti rašytinis (CK 6.72 straipsnis). Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad 2014 m. vasario 18 d. vartojimo kredito sutartyje tarp aptartų atsakomybės formų netesybos nebuvo numatytos. Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje įtvirtinta, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Taigi, ši nuostata yra skirta apibrėžti maksimalų taikytinų netesybų dydį (dėl kurių susitariama vartojimo kredito sutartyje), o ne nustatyti kreditoriaus teisę pavėluotų įmokų atveju taikyti netesybas. Todėl nagrinėjamu atveju darytina išvada, kad nesant rašytinio susitarimo tarp šalių dėl delspinigių skaičiavimo pavėluotų įmokų atveju, nėra pagrindo atsakovei delspinigius skaičiuoti, atitinkamai, nėra pagrindo tenkinti ieškovo reikalavimą dėl 1,03 Eur delspinigių iš atsakovės priteisimo.

14CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Todėl, atsižvelgiant į CK 6.210 straipsnio 1 dalies nuostatą, konstatuotina, kad atsakovas privalo sumokėti 5 % metines palūkanas nuo priteistos sumos (344,64 Eur (253,40 Eur + 91,24 Eur)) nuo bylos iškėlimo teisme (2016 m. birželio 15 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

15Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškinys tenkintinas iš dalies.

16Kadangi ieškinys tenkintinas iš dalies, atsakovei tenka pareiga proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (99,70 proc.) atlyginti ieškovui jo turėtas pagrįstas bylinėjimosi išlaidas – 135,59 Eur: (15,00 Eur sumokėto žyminio mokesčio + 121,00 Eur už teisinę pagalbą parengiant teismui ieškinį) × 99,70 proc. (CPK 93 straipsnio 2 dalis).

17Kadangi valstybės turėtos bylinėjimosi išlaidos nesiekia 3,00 Eur sumos, bylinėjimosi išlaidos valstybei nepriteistinos (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

18Vadovaudamasis CPK 285 straipsnio 1, 2 dalimis, 286 straipsniu, teismas

Nutarė

19Ieškinį tenkinti iš dalies.

20Priteisti iš atsakovės R. A. (B.) (asmens kodas ( - ), gyv. ( - )) 253,40 Eur (du šimtus penkiasdešimt tris eurus 40 ct) negrąžinto kredito, 91,24 Eur (devyniasdešimt vieną eurą 24 ct) kredito mokesčio (mokėjimo palūkanų), 5 % (penkių procentų) metines palūkanas nuo priteistos sumos (344,64 Eur), skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016 m. birželio 15 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir 135,59 Eur (vieną šimtą trisdešimt penkis eurus 59 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovui BnP Finance, AB (juridinio asmens kodas 302447985 buveinės adresas Ulonų g. 5, Vilnius, a.s. Nr. ( - ) AB Swedbank).

21Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

22Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Vilkaviškio rajono apylinkės teismui motyvuotą pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

23Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Vilkaviškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilkaviškio rajono apylinkės teismo teisėjas Laimutis Vaitkus, nedalyvaujant... 2. BnP Finance, AB kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl 253,40 Eur negrąžinto... 3. 2016 m. birželio 17 d. atsakovei buvo tinkamai (pagal Lietuvos Respublikos... 4. Kadangi ieškovas prašo, kad tokiu atveju byloje būtų priimtas sprendimas... 5. Teismas, pasitarimų kambaryje atlikęs formalų įrodymų tyrimą pagal... 6. 2014 m. vasario 18 d. tarp atsakovės ir pradinio kreditoriaus UAB „MiniGo... 7. Iš sutarties kylančios šalių prievolės turi būti vykdomos sąžiningai,... 8. 2016 m. sausio 26 d. Reikalavimo perleidimo sutartimi ieškovas iš pradinio... 9. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas faktines aplinkybes bei remiantis... 10. Ieškovas, kaip naujasis atsakovės kreditorius, remdamasis Lietuvos... 11. CK 6.251 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad padaryti nuostoliai turi būti... 12. Kasacinio teismo jurisprudencijoje nurodyta, kad šalių teisė iš anksto... 13. Taigi, šalys, sudarydamos sutartį, gali iš anksto susitarti dėl netesybų... 14. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas privalo mokėti... 15. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškinys tenkintinas iš dalies.... 16. Kadangi ieškinys tenkintinas iš dalies, atsakovei tenka pareiga proporcingai... 17. Kadangi valstybės turėtos bylinėjimosi išlaidos nesiekia 3,00 Eur sumos,... 18. Vadovaudamasis CPK 285 straipsnio 1, 2 dalimis, 286 straipsniu, teismas... 19. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 20. Priteisti iš atsakovės R. A. (B.) (asmens kodas ( - ), gyv. ( - )) 253,40 Eur... 21. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 22. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 23. Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti...