Byla 2-1191/2011
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2011m vasario 9 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškinį, civilinėje byloje Nr. 2-4350-56/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko, Audronės Jarackaitės ir Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka nagrinėjo ieškovo eVigilo Ltd atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011m vasario 9 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškinį, civilinėje byloje Nr. 2-4350-56/2011.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas eVigilo Ltd kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie VRM, tretiesiems asmenims UAB „ERP“, UAB „Inta“, prašydamas panaikinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM 2010 m. lapkričio 4 d. rašte Nr. 9.4-2931 (5.2) nurodytą viešojo pirkimo komisijos sprendimą dėl nustatytos pasiūlymų eilės atvirame konkurse „Gyventojų perspėjimo ir informavimo, naudojant viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikėjų tinklų infrastruktūrą, sistemos pirkimas (pirkimo Nr. 83769); panaikinti Priešgaisrinės apsaugos departamento prie VRM 2010 m. lapkričio 22 d. rašte Nr. 9.4- 3136 (5.2) nurodytą viešojo pirkimo komisijos sprendimą dėl UAB „NT Service“ ir UAB „HNIT-Baltic“ pasiūlymo pripažinimo laimėjusiu atvirame konkurse „Gyventojų perspėjimo ir informavimo, naudojant viešojo judriojo telefono ryšio paslaugų teisėjo tinklų infrastruktūrą, sistemos pirkimas (pirkimo Nr. 83769).

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2011 m. vasario 9 d. nutartimi atsisakė priimti ieškovo eVigilo Ltd ieškinį atsakovui Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie VRM, tretiesiems asmenims UAB „ERP“, UAB „Inta“ dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimo; ieškinį su priedais grąžino ieškovui.

7Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju ieškovas eVigilo Ltd kreipėsi į teismą prašydamas pripažinti neteisėtais atsakovo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos viešojo pirkimo komisijos sprendimus, todėl, šioje byloje taikytinos specialaus, ginčo teisinį santykį reglamentuojančio, Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos. Teismas nurodė, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 93 straipsnio pirmoji dalis nustato, kad tiekėjas, kuris mano, kad perkančioji organizacija nesilaikė šio įstatymo reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis jo teisėtus interesus, turi teisę iki pirkimo sutarties sudarymo pareikšti pretenziją perkančiajai organizacijai dėl perkančiosios organizacijos veiksmų ar priimtų sprendimų. Teismas pažymėjo, kad pretenzijos pateikimas yra privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija.

8Teismas nurodė, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 95 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad tiekėjas turi teisę kreiptis į teismą pateikdamas ieškinį per 10 dienų nuo tos dienos, kurią jis sužinojo ar turėjo sužinoti apie pretenzijos išnagrinėjimą perkančiojoje organizacijoje; jei pretenzija per nustatytą terminą nebuvo išnagrinėta, tiekėjas turi teisę pateikti ieškinį teismui per 10 dienų nuo tos dienos, kurią pretenzija turėjo būti išnagrinėta. Teismas pažymėjo, kad tiekėjas įgyja teisę kreiptis į teismą jei perkančioji organizacija netenkina jo pretenzijos. Teismo vertinimu, atsižvelgus į Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytą teisinį reguliavimą, tiekėjas gali ginčyti tą perkančiosios organizacijos veiksmą ar sprendimą, dėl kurio perkančiajai organizacijai buvo pareikšta pretenzija ir kurios perkančioji organizacija netenkino. Teismas pažymėjo, kad tiek pretenzijos pateikimui, tiek galimai pažeistos teisės gynimui ir kreipimuisi į teismą Viešųjų pirkimų įstatymas numato griežtus terminus, kuriais siekiama užtikrinti viešojo pirkimo procedūrų operatyvumą ir suponuoja teisinės situacijos apibrėžtumą ne tik perkančiajai organizacijai bet ir tiekėjui.

9Teismas nurodė, kad ieškovas, nesutikdamas su perkančiosios organizacijos viešajame pirkime atliktu pasiūlymu vertinimu, pateikė pretenziją, kuria prašė panaikinti netinkamai atlikto įvertinimo rezultatus ir tiekėjo skundas išnagrinėtas 2010 m. gruodžio 30 d. Teismas atkreipė dėmesį, kad po pretenzijos išnagrinėjimo tiekėjas, nesutikdamas su perkančiosios organizacijos vertinimu, įgijo teisę kreiptis į teismą bei ginti galimai pažeidžiamas teises ir ieškinio pateikimo teismui terminas baigėsi 2011 m. sausio 9 d. Teismas nurodė, kad ieškinys teismui buvo pateiktas 2011 m. sausio 31 d., t.y. praleidus įstatyme nustatytą ieškinio pateikimo teismui terminą, todėl teismas sprendė, kad, esant nustatytam imperatyviam kreipimosi į teismą terminų teisiniam reglamentavimui, ieškovo eVigilo Ltd ieškinį atsisakytina priimti.

10III. Atskirojo skundo argumentai

11Atskiruoju skundu ieškovas eVigilo Ltd prašo apeliacinės instancijos teismą Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 9 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apelianto teigimu, teismas netinkamai nustatė ieškinio pateikimo terminą. Apeliantas nurodo, kad 2011 m. sausio 13 d. pretenzijos ir ieškinio pagrindą sudaro aplinkybės, kurios ieškovui paaiškėjo tik 2011 m. sausio 10 d. Vilniaus apygardos teisme vykusio parengiamojo posėdžio metu civilinėje byloje Nr. 2-1162-823/2011, kai atsakovo atstovė teismui ir ieškovo atstovei įteikė 2011 m. sausio 3 d. VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros raštą Nr. 2010/2-33, iš kurio turinio ieškovas sužinojo apie Centrinės projektų valdymo agentūros atliktą įvertinimą ir savo teisėtų interesų galimo pažeidimo faktus, t.y. kad pagal numatyto pirkimo laimėtojo, jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiančių UAB „NT Service“ ir UAB „HNIT-Baltic“, pateikto pasiūlymo turinį atsakovo pateiktoje paraiškoje Europos Sąjungos finansavimui gauti nustatyta, kad šis tiekėjas siūlo perteklines prekes ir paslaugas bei jo pasiūlymo kaina viršija numatytas pirkimui skirti lėšas. Apeliantas pažymi, kad 2011 m. sausio 10 d. sužinojęs apie numatyto laimėtojo siūlomas perteklines prekes ir paslaugas bei pirkimo biudžetą viršijančią kainą operatyviai ir nedelsdamas gynė savo interesus, nes 2011 m. sausio 13 d. raštu pateikė atsakovui pretenziją, į kurią 2011 m. sausio 19 d. gavo atsakovo atsakymą ir 2011 m. sausio 31 d. pateikė teismui ieškinį. Apelianto teigimu, iki 2011 m. sausio 10 d. jis nežinojo ir negalėjo žinoti apie numatyto laimėtojo siūlomas perteklines prekes ir paslaugas bei per didelę pirkimo biudžetą viršijančią kainą, nes nedisponavo informacija apie šio tiekėjo pasiūlymo turinį, numatytas lėšas ir Centrinės projektų valdymo agentūros atliktą įvertinimą.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Apeliacinis procesas nutrauktinas.

14Pagal CPK 338 straipsnį atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus CPK XVI skyriaus antrajame skirsnyje numatytas išimtis. Kiekvienas suinteresuotas asmuo, kreipdamasis į teismą, privalo laikytis įstatymo nustatytų tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlygų.

15Nagrinėjamu atveju eVigilo Ltd atskiruoju skundu prašė panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 9 d. nutartį, kuria atsisakyta priimti ieškinį atsakovui Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie VRM, tretiesiems asmenims UAB „ERP“, UAB „Inta“ dėl viešojo pirkimo komisijos sprendimų panaikinimo. Teisėjų kolegija pažymi, kad Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys patvirtina, jog Vilniaus apygardos teismas 2011 m. vasario 23 d. nutartimi civilinę bylą Nr. 2-1162-823/2011, kurioje ieškovas Izraelio bendrovė eVigilo Ltd ginčijo to pačio kaip ir šioje byloje Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM organizuoto viešojo pirkimo metu priimtus perkančiosios organizacijos sprendimus, nutraukė tuo pagrindu, kad eVigilo Ltd nėra tiekėjas VPĮ prasme ir neturėjo teisės ginčyti perkančiosios organizacijos sprendimų. Tokią išvadą teismas padarė tuo pagrindu, kad Izraelio bendrovė eVigilo Ltd pasiūlymą byloje ginčijamam viešajam pirkimui pateikė kaip konsorciumo, sudaryto iš eVigilo Ltd, UAB „ERP“ bei UAB „Inta“, veikiančių jungtinės veiklos sutarties pagrindu, narys, todėl tiekėju, galinčiu ginčyti perkančiosios organizacijos veiksmus ir sprendimus, laikytinas konsorciumas, o ne ieškovas kaip savarankiškas asmuo, be to, eVigilo Ltd nėra įgaliotas veikti konsorciumo vardu. Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. gegužės 9 d. nutartimi minėtą pirmosios instancijos teismo nutartį paliko nepakeistą. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, sprendžia, kad nagrinėjamu atveju ieškovas Izraelio bendrovė eVigilo Ltd taip pat neturėjo teisės ginčyti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos viešojo pirkimo komisijos sprendimų, t.y. paduoti ieškinį, o tuo pačiu ir atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. vasario 9 d. nutarties. Dėl nurodytų aplinkybių teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas privalėjo atsisakyti priimti eVigilo Ltd paduotą atskirąjį skundą bei grąžinti skundą padavusiam asmeniui, motyvuojant tuo, jog skundą padavė asmuo, neturintis teisės jį paduoti (CPK 315 str. 2 d. 2 p.). Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad minėta aplinkybė nustatyta apeliacinės instancijos teisme, sprendžia, kad apeliacinis procesas nutrauktinas (CPK 315 str. 5 d., 338 str.).

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 5 dalimi, 338 straipsniu,

Nutarė

17Apeliacinį procesą, pradėtą pagal ieškovo eVigilo Ltd atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011m vasario 9 d. nutarties, nutraukti.

Proceso dalyviai
Ryšiai