Byla 2-4956-854/2013
Dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo, tretieji asmenys I. V., V. V., L. V., D. V. ir Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė Čėsnienė, sekretoriaujant Dovilei Karčiauskaitei, vertėjaujant Ritai Daškevičienei, dalyvaujant ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovei I. Š., atsakovui A. V., atsakovo atstovui advokatui A. G., tretiesiems asmenims I. V., V. V., L. V., D. V., trečiojo asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovui A. A., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovui A. V. dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo, tretieji asmenys I. V., V. V., L. V., D. V. ir Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas įpareigoti atsakovą A. V. per tris mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius, t.y. pertvarkyti prie gyvenamojo namo (unikalus Nr. ( - )) pastatytą 3 m. pločio ir 4 m. ilgio priestatą, vadovaujantis UAB „Statkadma“ 2011-03-03 kadastrinių matavimu byla, sudaryta pagal 2011-02-23 kadastrinių matavimų duomenis adresu ( - ), Vilniuje, ir sutvarkyti statybvietę; teismo sprendime nurodyti, kad atsakovui neįvykdžius sprendimo per nustatytą terminą, ieškovas turi teisę pašalinti savavališkos statybos padarinius ir sutvarkyti statybvietę pats, reikiamas išlaidas išieškant iš atsakovo. Nurodė, kad atsakovas A. V., neturėdamas statybą leidžiančio dokumento, prie gyvenamojo namo adresu ( - ), Vilniuje, pastatė 3 m. pločio ir 4 m. ilgio priestatą. Pagal teisės aktus savavališkai rekonstruotas gyvenamasis namas priskirtinas neypatingam statiniui. Atsakovas, pastatydamas 3 m. pločio ir 4 m. ilgio priestatą pakeitė statinio matmenis, todėl konstatuotina, jog atliko statinio rekonstrukcijos darbus. Statybos įstatyme įtvirtinta, kad neypatingo statinio rekonstravimui reikalingas rekonstravimo projektas, bei privalomas leidimas rekonstruoti statinį. Atsakovas, pastatydamas priestatą prie gyvenamojo namo privalėjo turėti rekonstravimo projektą ir leidimą rekonstruoti statinį, jų neturėdamas pažeidė statybos įstatymo 3 str. 2 d. 2 p. reikalavimus. Ieškovas, vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais surašė 2011-09-14 savavališkos statybos aktą, kuriuo pareikalavo iš statytojo nevykdyti jokių statinio statybos darbų, išskyrus darbus, kuriuos būtina atlikti, šalinant savavališkos statybos padarinius. Atsakovui 2011-09-21 surašytas reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius, t. y. pareikalauta ne vėliau, kaip iki 2012-03-21 savo lėšomis išardyti savavališkai pastatytą gyvenamojo namo ( - ), Vilniuje, dalį – priestatą. Ieškovas, gavęs atsakovo prašymą, 2012-03-21 sprendimu 2011-09-21 reikalavimą pratęsė iki 2012-06-21. 2012-06-27 reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo aktas įrodo, kad atsakovas reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius iki 2012-06-21 neįvykdė.

3Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė ieškinį palaikė jame išdėstytais motyvais, papildomai nurodė, jog atsakovas neginčijo aplinkybės, jog neturėjo leidimo statyti priestatą prie namo. Pagrindinis įrodymas dėl savavališkos statybos yra savavališkos statybos aktas, kuris šiuo metu nėra nuginčytas, todėl ieškovo ieškinys turi būti patenkintas. Nurodė, jog byloje yra galimybė taikyti Statybos įstatymo 28 str. 7 d., sutiktų su šios normos taikymu, jeigu teismas nuspręstų,jog rekonstrukcija galima.

4Atsakovas, savo poziciją išreiškęs rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, jog namas ( - ), Vilniuje, pastatytas 1940 m. Priestatas prie gyvenamojo namo, kurį reikalauja pašalinti ieškovas, buvo pastatytas toje vietoje, kurioje stovėjo patalpos, pažymėtos plane 3-1 ir 3-2. Atsakovas 2011 m. buvo priverstas rekonstruoti patalpas, pažymėtas 3-1, 3-2, nes jos buvo avarinės būklės ir kėlė realų pavojų namo gyventojams. Tarp sienų susidarė daugiau negu 10 cm plyšys, nuo stogo tekėjo vanduo, pradėjo trūkinėti sienos. 2011 m. birželio – rugpjūčio mėnesiais dėl patalpų 3-1 ir 3-2 avarinės būklės buvo atlikta patalpų rekonstrukcija. Atsakovas prašė patalpų bendrasavininkų suteikti leidimą rekonstrukcijai, tačiau jo negavo. Minėtame name gyvena du nepilnamečiai vaikai, atsakovo anūkės: D. V., gim. 2001-11-16, ir D. V., gim. 1996-07-12. Prašė leisti teisės aktų nustatyta tvarka per nustatytą terminą parengti projektinę dokumentaciją ir, sumokėjus nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą. Teismo posėdžio metu atsakovas palaikė savo poziciją, bei pateikė rašytinius paaiškinimus, kuriuose nurodė, jog darydamas koridoriaus remontą praplatino jį 130 cm, kadangi jo namuose nebuvo tualeto ir kriauklės, kuriuos jis įrengė, nes kartu su juo ir žmona D. V. gyvena dvi nepilnametės anūkės. Daugiau kaip du metus bando sutvarkyti namo dokumentaciją, tačiau kaimynai I. V. ir L. V. neleidžia jam tai atlikti tinkamai. Palaikė prašymą leisti sutvarkyti rekonstruoto statinio dokumentaciją.

5Atsakovo atstovas advokatas A. G. teismo posėdžio metu paaiškino, jog atsakovo priestatas buvo rekonstruotas, kadangi namas buvo avarinės būklės. Atsakovas pradėjo rekonstruoti namą, tačiau negavo trijų bendrasavininkų leidimų. Atsakovas dėl amžiaus nežinojo, kaip tinkamai sutvarkyti rekonstravimo dokumentaciją. Pagal Statybos įstatymo 28 str. 4 d. atsakovas turi teisę parengti reikalingus dokumentus ir įteisinti statybą. Priestato praplatinimas nesukelia jokių neigiamų padarinių. Prašė atmesti ieškinį ir tenkinti atsakovo reikalavimą leisti parengti dokumentaciją rekonstrukcijos įteisinimui.

6Tretieji asmenys L. V., V. V. ir I. V. pateikė analogiškus atsiliepimus į ieškinį, kuriuose nurodė, jog su ieškiniu sutinka, kadangi šalių nekilnojamojo turto buvimo adresu yra įvykdyta savavališka statyba. Atsakovas, pažeisdamas kitų asmenų, kuriems namas priklauso bendrąja daline nuosavybės teise, teises, pasididino priestato plotą, sumažino sklypo, kuriuo naudojasi bendrasavininkai, plotą, taip sukeldamas nepatogumus bendrasavininkams, kadangi patekimas prie kitų statinių, esančių aplink gyvenamąjį namą buvo apsunkintas. Teismo posėdyje palaikė ieškovo ieškinį.

7Teismo posėdyje dalyvavęs tretysis asmuo atsakovo sutuoktinė D. V. nurodė sutinkanti su atsakovo atstovo prašymu. Nurodė, jog pastato ( - ), Vilniuje, rekonstrukcija buvo būtina, nes pro stogą tekėjo vanduo, jos ir atsakovo name gyvena du nepilnamečiai vaikai, todėl norėjo įrengti tualetą ir kriauklę. Nežinojo, jog dėl rekonstrukcijos reikėjo kreiptis į inspekciją. Žemė, kurioje yra pastatas, yra valstybinė.

8Tretysis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinį tenkinti. Nurodė, jog žemės sklypas ( - ), Vilniuje, kurio teritorijoje buvo vykdomi savavališki statybos darbai, nėra baigtas suformuoti. Žemė, kurioje buvo vykdomi statybos darbai, yra valstybinė ir patikėjimo teise valdoma Nacionalinės žemės tarnybos. Informavo, jog atsakovas A. V. 2012-05-03 ir 2013-03-05 prašymais, pateiktais Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus miesto skyriui, prašė suformuoti žemės sklypą ir leisti išsipirkti jam priklausančią žemės sklypo dalį, tačiau su prašymu iki šiol nepateikti šiai procedūrai atlikti reikalingi dokumentai. Vadovaujantis Statybos įstatymu atsakovas privalėjo turėti rašytinį pritarimą supaprastintam rekonstravimo projektui, kadangi buvo atliekama statinio rekonstrukcija mieste, valstybinėje žemėje. Atsakovas dėl tokio rašytinio pritarimo į Nacionalinės žemės tarnybos Vilniaus miesto skyrių nesikreipė, todėl prašo tenkinti ieškovo ieškinį. Teismo posėdžio metu Nacionalinės žemės tarnybos atstovas palaikė ieškovo ieškinį.

9Liudytoja T. G. teismo posėdžio metu paaiškino, jog ji yra atsakovo A. V. sesuo, kuri išsiregistravo iš namo ( - ), Vilniuje, dar 1976 m. Ji buvo apsilankiusi tame name 2011 m., matė supuvusias koridoriaus siena, statinys buvo avarinis.

10Liudytoja G. T. paaiškino, jog ji yra A. V. kaimynė nuo vaikystės laikų. Byloje esančiose nuotraukose pavaizduotas koridorius, kuris visada buvo atsakovo name. Jo būklė buvo avarinė, kampe matėsi plyšys tarp sienų, pro kurį tekėjo vanduo. Fundamentas buvo silpnas, todėl buvo būtina sutvarkyti tas patalpas, nes atsakovo namuose gyvena nepilnamečiai vaikai.

11Ieškinys tenkintinas iš dalies.

12Byloje nustatyta, jog atsakovas A. V., tretieji asmenys I. V., V. V. ir L. V. yra nekilnojamojo turto, esančio ( - ), Vilniuje, bendrasavininkai (b. l. 19-21). Atsakovas, neturėdamas statybą leidžiančio dokumento, prie gyvenamojo namo ( - ), Vilniuje, unikalus Nr. ( - ), pastatė 3 m. pločio ir 4 m. ilgio priestatą.

13Pagal Lietuvos Respublikos CK 4.103 str. 1 d. jeigu statinys (jo dalis) yra pastatytas ar statomas savavališkai arba ne savavališkai, tačiau pažeidžiant statinio projekto sprendinius ar teisės aktų reikalavimus, tai tokiu statiniu (jo dalimi) naudotis ar juo disponuoti (parduoti, padovanoti, išnuomoti ar pan.) draudžiama. Koks statinys (jo dalis) yra pastatytas ar statomas savavališkai, nustato įstatymai.

14Atsakovas, pastatydamas 3 m. pločio ir 4 m. ilgio priestatą, pakeitė gyvenamojo namo ( - ), Vilniuje, priskirtino prie neypatingo statinio pagal Statybos įstatymo 2 str. 94 p., matmenis, prailgindamas ir praplatindamas gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ) (b. l. 11). Tokie veiksmai pagal Statybos įstatymo 2 str. 18 p. pripažintini statinio rekonstravimu. Pagal Statybos įstatymo 23 str. 1 d. 2 p. neypatingo statinio rekonstravimo atveju būtinas statybą leidžiantis dokumentas. Nesant statybą leidžiančio dokumento neypatingo statinio rekonstravimas pripažintinas savavališka statyba (Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 2 str. 13, 71 p.). Atsižvelgdamas į tokį teisinį reguliavimą ieškovas, vadovaudamasis Statybos įstatymo 28 str. surašė Savavališkos statybos aktą Nr. SSA-00-110914-00133 (b. l. 5, 6), kuriuo pareikalavo nevykdyti jokių statinio ( - ), Vilniuje, statybos darbų, išskyrus darbus, kuriuos būtina atlikti šalinant savavališkos statybos padarinius, apsaugoti statybvietę ir aplinką, o 2011 m. rugsėjo 21 d. reikalavimu pašalinti savavališkos statybos padarinius įpareigojo atsakovą iki 2012 m. kovo 21 d. savo lėšomis išardyti savavališkai pastatytą gyvenamojo namo ( - ), Vilniuje, dalį – priestatą (b. l. 9, 10). Atsakovui pateikus prašymą pratęsti reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminą (b. l. 14), ieškovas 2012 m. kovo 21 d. sprendimu pratęsė reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminą iki 2012 m. birželio 21 d. (b. l. 15). Iš ieškovo pateikto 2012 m. birželio 27 d. reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo akto matyti, jog atsakovas A. V. ieškovo reikalavimo nustatytu terminu neįvykdė, priestato nenugriovė (b. l. 7).

15Pagal Lietuvos Respublikos CK 4.103 str. 3 d. teismas statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, padarinių šalinimo klausimą išsprendžia įstatymų nustatyta tvarka. Atsakovas, pripažindamas, jog jo atlikti statybos darbai yra savavališka statyba, prašo leisti teisės aktų nustatyta tvarka per nustatytą terminą parengti projektinę dokumentaciją ir, sumokėjus nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą.

16Iš atsakovo, trečiojo asmens D. V., liudytojų paaiškinimų nustatyta, jog atsakovas savavališkai pastatė priestatą, siekdamas išvengti didesnį nuostolį keliančių padarinių, kadangi koridorius, kurio vietoje pastatytas priestatas buvo avarinės būklės, todėl atsakovas jį ne tik sutvarkė, bet ir praplatino. Nei ieškovas, nei tretieji asmenys šių aplinkybių neginčijo. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, jog atsakovui kilo neišvengiama būtinybė tvarkyti koridoriaus, plane pažymėto 3 – 1, 3 – 2, patalpas (b. l. 16, 17), tačiau, vadovaujantis Statybos įstatymo nuostatomis, prieš padidindamas remontuoto koridoriaus plotą jis turėjo kreiptis į ieškovą dėl leidimo išdavimo.

17Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 28 str. 7 d. numato, jog teismas savo sprendimu gali įpareigoti statytoją savo lėšomis per nustatytą terminą leisti teisės aktų nustatyta tvarka per nustatytą terminą parengti projektinę dokumentaciją ir, sumokėjus šio Įstatymo 1 priede nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą. Ieškovo atstovė teismo posėdžio metu nurodė, jog Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija sutiktų, kad teismas pagal Statybos įstatymo 28 str. 7 d. nustatytų terminą atsakovui savavališkos statybos įteisinimui. Trečiojo asmens Nacionalinės žemės tarnybos atstovas šiam atsakovo prašymui taip pat neprieštaravo. Tuo tarpu tretieji asmenys – atsakovo bendrasavininkai L. V., V. V. ir I. V. – atsiliepime į ieškinį nurodo, jog atsakovo pastatytas priestatas sukelia jiems nepatogumų, kadangi patekimas prie kitų statinių, esančių aplink gyvenamąjį namą, yra apsunkintas.

18Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog sprendžiant dėl neteisėtos statybos padarinių turi būti remiamasi kasacinio teismo praktika, taikant CK 4.103 straipsnio 3 dalies 1 punkto nuostatas (2000 m. liepos 18 d. įstatymo redakcija), kuriose nurodyta galimybė esant atitinkamoms sąlygoms gauti nustatytą statybos leidimą ir pan. Būtina svarstyti atsakovo argumentus dėl galimybės parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą (rekonstrukciją) leidžiantį dokumentą, aiškintis aplinkybes, ar teritorijoje, kurioje nustatyta savavališka statyba, tokie statinio rekonstravimo darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius teritorijų planavimo ar kitus įstatymais jiems prilygintus teritorijų dokumentus (jeigu šie privalomi), taip pat bendruosius ar specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus ir ar tokia statyba neprieštarauja imperatyviesiems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams, atsižvelgus į savavališka statyba sukeltų padarinių aplinkai ir visuomenės interesams mastą, savavališkos statybos padarinių šalinimo padarinius ir galimybes atkurti iki savavališkos statybos buvusią padėtį; taip pat svarbūs yra bendraturčių teisėti interesai. [...] Ar pažeisti teisėti bendraturčių interesai, ar galimas jų pažeistų teisių atkūrimas pagal esamą rekonstrukciją ar ją pakoregavus, yra teisminio nagrinėjimo dalykas. Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad tuo atveju, kai bendraturtis siekia įgyvendinti įstatymo suteiktą teisę, susijusią su bendru daiktu, kiti bendraturčiai gali ginčyti ne teisę, bet jos įgyvendinimo būdą, ir įrodyti, jog pasirinktas būdas ar jo įgyvendinimo sąlygos pažeidžia jų teises į bendrą daiktą ar teisėtus interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. K. v. J. M., bylos Nr. 3K-3-58/2008) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 22 d. nutartis Nr. 3K-3-538/2011). Taigi esant tokiai teismų praktikai, teismui leidus atsakovui įteisinti savavališką statybą, trečiųjų asmenų teisės iš esmės nebus pažeistos, kadangi toks leidimas neatima iš jų teisės Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso ir Civilinio proceso kodekso nustatytomis priemonėmis ginčyti atsakovo nuosavybės teisės į bendrą turtą įgyvendinimo būdo. Be to, pažymėtina, jog trečiųjų asmenų teisės taip pat nebus pažeistos ir dėl to, jog pagal Statybos įstatymo 23 str. 8 d. leidimui rekonstruoti statinį būtinas ir statinio bendraturčių sutikimas. Todėl tretieji asmenys, nesutikdami su atsakovo rekonstrukcijos darbais, turi galimybę savo nesutikimą išreikšti neduodami atsakovui sutikimo rekonstruoti statinį.

19Atsakovas yra senyvo amžiaus, nemokantis valstybinės kalbos asmuo, statinį rekonstravęs be leidimo dėl teisinio neišprusimo. Jis sutinka, jog atlikta statinio rekonstrukcija yra savavališka statyba. Atsižvelgiant į atsakovo ir trečiojo asmens D. V., liudytojų paaiškinimus, konstatuotina, kad statinio rekonstrukcija buvo būtina dėl jo avarinės būklės, tačiau atsakovas praplatindamas buvusį koridorių, pažeidė Statybos įstatymo reikalavimus, susijusius su statinio rekonstrukcija. Kadangi ieškovas ir tretysis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba neprieštarauja atsakovo prašymui, darytina išvada, jog statinio rekonstravimo darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius teritorijų planavimo ar kitus įstatymais jiems prilygintus teritorijų dokumentus, tokia statyba neprieštarauja imperatyviesiems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams, ir šio prašymo patenkinimas nepažeis kitų trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Todėl teismas tenkina atsakovo prašymą. Vadovaujantis Statybos įstatymo 28 str. 7 d. atsakovas įpareigotinas per 12 mėnesių nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos parengti projektinę dokumentaciją ir, sumokėjus Statybos įstatymo 1 priede nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą.

20Atsakovui per teismo nustatytą terminą neįvykdžius teismo nustatyto įpareigojimo, tenkinti ieškovo ieškinio reikalavimus dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo, įpareigojant atsakovą per tris mėnesius po nustatyto termino pabaigos pašalinti savavališkos statybos padarinius, t.y. pertvarkyti prie gyvenamojo namo pastatytą priestatą, vadovaujantis UAB „Statkadma“ 2011-03-03 kadastrinių matavimu byla, sudarytą pagal 2011-02-23 kadastrinių matavimų duomenis adresu ( - ), Vilniuje, ir sutvarkyti statybvietę. Atsakovui neįvykdžius sprendimo per nustatytą terminą, suteikti ieškovui teisę pašalinti savavališkos statybos padarinius ir sutvarkyti statybvietę, reikiamas išlaidas išieškant iš atsakovo (Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 28 str. 7 d. 3 p., 9 d.).

21Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo ieškinys patenkintas iš dalies, laikytina jog patenkinta 50 proc. ieškovo reikalavimų. Kadangi ieškovas atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo pagal Lietuvos Respublikos CPK 83 str. 1 d. 5 p., byloje mokėtinas 144 Lt žyminis mokestis proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai, t. y. 72 Lt (144 Lt×50/100), CPK 96 str. 1 d. pagrindu priteistinas iš atsakovo A. V. valstybės naudai. Iš atsakovo A. V. valstybės naudai proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai taip pat priteistinos procesinių dokumentų siuntimo išlaido, t. y. 14,76 Lt (29,52 Lt/2). Iš viso iš atsakovo A. V. valstybės naudai priteistina 86,76 Lt bylinėjimosi išlaidų (Lietuvos Respublikos CPK 79 str. 1 d., 92 str., 96 str. 1 d., Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355).

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 265-270 str.,

Nutarė

23ieškinį tenkinti iš dalies.

24Įpareigoti atsakovą A. V., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), Vilniuje, per 12 mėnesių nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos parengti projektinę dokumentaciją ir, sumokėjus Statybos įstatymo 1 priede nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą, įteisinantį prie gyvenamojo namo ( - ), Vilniuje, unikalus Nr. ( - ), pastatytą 3 m. pločio ir 4 m. ilgio priestatą.

25Nustatytu terminu atsakovui A. V. negavus ir nepateikus statybą leidžiančio dokumento ieškovui Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, įpareigoti atsakovą A. V., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), Vilniuje, per tris mėnesius pašalinti savavališkos statybos padarinius, t.y. pertvarkyti prie gyvenamojo namo ( - ), Vilniuje, unikalus Nr. ( - ), pastatytą 3 m. pločio ir 4 m. ilgio priestatą, vadovaujantis UAB „Statkadma“ 2011-03-03 kadastrinių matavimu byla, sudarytą pagal 2011-02-23 kadastrinių matavimų duomenis, ir sutvarkyti statybvietę.

26Atsakovui A. V., asmens kodas ( - ) neįvykdžius sprendimo per nustatytą terminą, ieškovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos turi teisę pašalinti savavališkos statybos padarinius ir sutvarkyti statybvietę pats, reikiamas išlaidas išieškant iš atsakovo.

27Priteisti iš atsakovo A. V., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), Vilniuje, valstybės naudai 86,76 Lt (aštuoniasdešimt šešis Lt 76 ct) bylinėjimosi išlaidų, mokėtinų į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą Nr. LT247300010112394300, AB „Swedbank“, įmokos kodas 5660.

28Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė... 2. ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas įpareigoti atsakovą A. V. per... 3. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė ieškinį palaikė jame išdėstytais... 4. Atsakovas, savo poziciją išreiškęs rašytiniuose paaiškinimuose nurodė,... 5. Atsakovo atstovas advokatas A. G. teismo posėdžio metu paaiškino, jog... 6. Tretieji asmenys L. V., V. V. ir I. V. pateikė analogiškus atsiliepimus į... 7. Teismo posėdyje dalyvavęs tretysis asmuo atsakovo sutuoktinė D. V. nurodė... 8. Tretysis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos... 9. Liudytoja T. G. teismo posėdžio metu paaiškino, jog ji yra atsakovo A. V.... 10. Liudytoja G. T. paaiškino, jog ji yra A. V. kaimynė nuo vaikystės laikų.... 11. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 12. Byloje nustatyta, jog atsakovas A. V., tretieji asmenys I. V., V. V. ir L. V.... 13. Pagal Lietuvos Respublikos CK 4.103 str. 1 d. jeigu statinys (jo dalis) yra... 14. Atsakovas, pastatydamas 3 m. pločio ir 4 m. ilgio priestatą, pakeitė... 15. Pagal Lietuvos Respublikos CK 4.103 str. 3 d. teismas statybos,... 16. Iš atsakovo, trečiojo asmens D. V., liudytojų paaiškinimų nustatyta, jog... 17. Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 28 str. 7 d. numato, jog teismas savo... 18. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, jog sprendžiant dėl... 19. Atsakovas yra senyvo amžiaus, nemokantis valstybinės kalbos asmuo, statinį... 20. Atsakovui per teismo nustatytą terminą neįvykdžius teismo nustatyto... 21. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo ieškinys patenkintas iš dalies, laikytina... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 265-270 str.,... 23. ieškinį tenkinti iš dalies.... 24. Įpareigoti atsakovą A. V., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), Vilniuje, per 12... 25. Nustatytu terminu atsakovui A. V. negavus ir nepateikus statybą leidžiančio... 26. Atsakovui A. V., asmens kodas ( - ) neįvykdžius sprendimo per nustatytą... 27. Priteisti iš atsakovo A. V., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), Vilniuje,... 28. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per...