Byla P2-284-796/2015
Dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Kristina Domarkienė, rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal pareiškėjos UAB „Sostinės kreditai“ pareiškimą suinteresuotiems asmenims A. B. (A. B.), L. B., antstoliui Aleksandrui Selezniovui dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo,

Nustatė

2pareiškėja pateikė teismui prašymą, kuriuo prašo nustatyti, kad skolininko A. B. sutuoktinės L. B. gaunamas darbo užmokestis yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė ir 1/2 dalis šių pajamų priklauso skolininkui A. B.. Nurodė, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismas išdavė teismo įsakymą Nr. L2-15041-618/2014 dėl skolos išieškojimo iš skolininko A. B. išieškotojos UAB „Sostinės kreditai“ naudai, kuris pateiktas vykdyti antstoliui A. Selezniovui. Vykdydamas išieškojimą 2015-01-27 turto arešto aktu Nr.S1-325244 antstolis areštavo turtą – skolininko sutuoktinei mokamą darbo užmokestį, kuris yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė ir pasiūlė išieškotojui iki 2015-03-09 kreiptis į teismą dėl skolininko turto, esančio bendra su kitais asmenimis nuosavybe, dalies nustatymo.

3Byla paskirta nagrinėti rašytinio proceso tvarka, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta suinteresuotiems asmenims, išaiškinant jiems teisę iki 2015-03-10 pateikti atsiliepimą į pareiškimą, tačiau nustatytu terminu atsiliepimų negauta.

4Prašymas tenkintinas.

5Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad antstolis Aleksandras Selezniovas vykdo Klaipėdos miesto apylinkės teismo įsakymą Nr. L2-15041-618/2014 dėl 703,59 Eur (2429,34 Lt) skolos, 1,84 Eur (6,36 Lt) delspinigių, 9,44 Eur (32,59 Lt) palūkanų ir 5 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos 714,87 Eur (2468,29 Lt) nuo 2014-11-19 iki teismo įsakymo visiško įvykdymo ir 148,86 Eur (514 Lt) bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininko A. B. išieškotojos UAB „Sostinės kreditai“ naudai (v.b.l. 3). Vykdant išieškojimą 2015-01-27 turto arešto aktu Nr. S1-325244 areštuotas skolininkui A. B. bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantis turtas – darbo užmokestis, UAB „RIMI Lietuva" mokamas skolininko sutuoktinei L. B., išskaičiuojant 1/2 dalį nuo 70 proc. gaunamų pajamų dalies viršijančios Vyriausybės nustatytą minimalią mėnesio algą (MMA) ir 1/2 dalį nuo 20 proc. pajamų dalies, neviršijančios MMA (v.b.l. 30-32). Turto arešto aktu antstolis įpareigojo skolininką, išieškotoją ir bendrosios nuosavybės turėtoją CPK 667 straipsnio nustatyta tvarka iki 2015-03-09 kreiptis į teismą dėl skolininko turto dalies areštuotame turte nustatymo.

6Vykdymo proceso reglamentuojančios CPK nuostatos numato, jog išieškojimas iš fizinių asmenų nukreipiamas į turtą, jo dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje, taip pat jo dalį jungtinėje nuosavybėje (CPK 666 str. 1 d.). CPK 667 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad jeigu skolininkui priklausanti turto, kuris yra bendras su kitais asmenimis, dalis nenustatyta, antstolis aprašo ir areštuoja bendrąjį turtą ir pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejais ir bendrosios nuosavybės dalyviams, kreiptis su prašymu į teismą dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo.

7Iš vykdomosios bylos Nr. 0010/15/00003 medžiagos nustatyta, kad išieškojimas pagal Klaipėdos miesto apylinkės teismo išduotą teismo įsakymą Nr. L2-15041-618/2014 yra vykdomas iš skolininko A. B., kuris nuo 1991-04-06 yra sudaręs santuoką su suinteresuotu asmeniu L. B. (v.b.l. 8, 15, 17). Sutuoktinių turto teisinis režimas yra nustatomas pagal įstatymą arba pagal sutartį (CK 3.87, 3.101 str.). Tuo atveju, jeigu sutuoktiniai nėra sudarę vedybų sutarties, taikomas įstatymų nustatytas sutuoktinių turto teisinis režimas, pagal kurį turtas, sutuoktinių įgytas po santuokos sudarymo, yra jų bendroji jungtinė nuosavybė (CK 3.87 str. 1 d.). Pagal CK 3.88 straipsnio 2 dalį preziumuojama, kad turtas yra sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė, kol nėra įrodyta, kad turtas yra vieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė. Byloje nėra duomenų apie tai, jog sutuoktiniai A. B. ir L. B. būtų sudarę vedybų sutartį (v.b.l. 16), todėl laikytina, jog jų atžvilgiu taikytinas įstatymo nustatytas sutuoktinių turto teisinis režimas.

8Bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe pripažįstamos pajamos, gautos po santuokos sudarymo iš sutuoktinių ar vieno jų darbinės ar intelektinės veiklos, dividendai, taip pat pensijos, pašalpos bei kitokios išmokos, išskyrus tikslinės paskirties išmokas (CK 3.88 str. 1 d. 5 p.). Iš vykdomosios bylos medžiagos nustatyta, kad suinteresuotas asmuo L. B. dirba UAB „RIMI Lietuva“ (v.b.l.18). Esant nustatytoms aplinkybėms bei nurodytam teisiniam reglamentavimui, konstatuotina, kad suinteresuoto asmens L. B. pajamos, gaunamos iš jos darbinės veiklos, yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė. Pagal CK 3.117 straipsnio 1 dalį preziumuojama, kad sutuoktinių bendro turto dalys yra lygios. Nuo sutuoktinių bendro turto lygių dalių principo galima nukrypti tik LR civilinio kodekso numatytais atvejais (CK 3.117 str. 2 d.). Byloje nenustatyta aplinkybių, kurių pagrindu būtų galima nukrypti nuo sutuoktinių lygių dalių principo, todėl pripažintina, jog sutuoktinių A. B. ir L. B. bendro turto dalys yra lygios.

9Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, įvertinus tai, kad byloje nėra duomenų, kurie paneigtų sutuoktinių turto bendrumo ir lygių dalių prezumpcijas, taip pat tai, jog nenustatyta aplinkybių, kurios leistų nukrypti nuo lygių dalių principo, pareiškėjos prašymas tenkintinas, nustatytina, kad suinteresuotam asmeniui A. B. priklauso 1/2 dalis L. B. pajamų, gaunamų po santuokos sudarymo iš darbinės ar intelektinės veiklos, dividendų, taip pat pensijų, pašalpų bei kitokių išmokų, išskyrus tikslinės paskirties išmokas (CPK 667 str., CK 3.88 str. 1 d. 5 p.).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 291, 667 straipsniais, teismas

Nutarė

11prašymą tenkinti.

12Nustatyti, kad suinteresuotam asmeniui (skolininkui) A. B. a.k. ( - ) priklauso 1/2 dalis jo sutuoktinės L. B. a.k. ( - ) pajamų, gaunamų po santuokos sudarymo iš darbinės ar intelektinės veiklos, dividendų, taip pat pensijų, pašalpų bei kitokių išmokų, išskyrus tikslinės paskirties išmokas.

13Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą Nr. 0010/15/00003 grąžinti antstoliui Aleksandrui Selezniovui.

14Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai