Byla eB2-657-278/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Birutė Valiulienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Panevėžio skyriaus ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau – VMI) pareiškimus atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Finatera“ dėl bankroto bylos iškėlimo,

Nustatė

2pareiškėjas VSDFV Panevėžio skyrius prašo teismą iškelti atsakovei UAB „Finatera“ bankroto bylą, nes įmonė nemoka privalomųjų valstybinio socialinio draudimo įmokų už apdraustuosius ir 2017-08-24 duomenimis yra skolinga 7 763,32 Eur. Nurodo, kad išieškojimai iš atsakovės negalimi, nes antstolis M. A. yra grąžinęs priimtus sprendimus dėl įsiskolinimo išieškojimo. Teigia, jog įmonė yra nemoki.

3Pareiškėja VMI nurodo, kad 2017-08-31 duomenimis UAB „Finatera“ valstybės (savivaldybės) biudžetui yra skolinga 1 488,08 Eur. Mano, jog įmonė yra nemoki, nes išduoti sprendimai dėl skolų išieškojimo antstolių yra grąžinti be išieškojimo. Prašo teismą iškelti atsakovei UAB „Finatera“ bankroto bylą.

4Pareiškimas tenkintinas.

5Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas numato, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė yra nemoki. Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį įmonės nemokumas - įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

6Iš teismui pateiktų duomenų matyti, kad atsakovės UAB „Finatera“ skola valstybės (savivaldybės) biudžetui 2017-08-31 sudarė 1 488,08Eur, 2017-09-30 duomenimis – 1 493,28 Eur, o VSDFV Panevėžio skyriui - 2017-08-24 ir 2017-09-28 duomenimis, bendrovė buvo skolinga 7 763,32 Eur. Byloje nustatyta, kad pagal 2015-12-31 UAB „Finatera“ VĮ „Registrų centras“ pateiktą balansą įmonė turėjo 29 350 Eur vertės turto, kurio 14 458 Eur sudarė trumpalaikis turtas, o įsipareigojimai kreditoriams buvo 10 813 Eur. Valstybės registrų duomenimis registruotino turto bendrovė neturi (CPK 179 str. 3 d.). Pareiškėjas VSDFV Panevėžio skyrius nurodo, kad įmonė nuo 2016 m. sausio mėn. nemoka valstybinio socialinio draudimo įmokų, o nuo 2016 m. spalio mėn. įmonėje nebedirba nei vienas darbuotojas. Paminėti duomenys leidžia daryti išvadą, jog įmonė nevykdo ūkinės veiklos. Kadangi teismui nepateikti duomenys apie bylos nagrinėjimo metu pasikeitusią atsakovės finansinę būklę, o bendrovė nevykdo įsipareigojimų pareiškėjams ir įsiskolinimai didėja, teismas daro išvadą, jog atsakovė yra nemoki, todėl UAB „Finatera“ keltina bankroto byla.

7Iš bylos duomenų matyti, kad antstoliai pareiškėjams VSDFV Panevėžio skyriui ir VMI yra grąžinę dėl išieškojimo negalimumo minėtų institucijų išduotus sprendimus dėl skolų išieškojimo ne ginčo tvarka iš atsakovės UAB „Finatera“ ir gavus antstolių patvarkymus į teismą pareiškėjai kreipėsi Įmonių bankroto įstatymo nustatytu terminu. Esant minėtiems duomenims, teismas daro išvadą, jog pareiškėjai laikėsi ĮBĮ 6 straipsnio 3 dalyje nustatytų reikalavimų.

8Vadovaujantis nuo 2015-01-01 galiojančia administratorių skyrimo tvarka, bankroto administratorių atrankos kompiuterinės programos duomenimis, administratoriumi skirtina UAB „Bankroto vizija“, turinti teisę ir galinti teikti bankroto administravimo paslaugas atsakovei (ĮBĮ 11 str.1 d., 4 d.).

9Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsniu, 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, 10 straipsnio 1, 4 dalimis, Civilinio proceso kodekso 144, 148, 290 - 291 straipsniais

Nutarė

10atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Finatera“ (į.k. 302827005, buveinė Vilkatupio g. 10, Vaivadų k., Panevėžio r.) iškelti bankroto bylą.

11Bankrutuojančios įmonės administratoriumi paskirti UAB „Bankroto vizija“.

12Areštuoti uždarajai akcinei bendrovei „Finatera“ (į.k. 302827005) priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei kitą ilgalaikį materialųjį turtą, pinigines lėšas, uždraudžiant turtą parduoti, dovanoti ar kitais būdais perduoti disponuoti tretiesiems asmenims.

13Nustatyti uždarosios akcinės bendrovės „Finatera“ akcininkui ir vadovui H. K. (a.k. ( - ) 10 dienų laikotarpį nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui UAB „Bankroto vizija“ bendrovės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, visus uždarosios akcinės bendrovės „Finatera“ priklausančius dokumentus bei viso įmonės turto sąrašą.

14Nustatyti įmonės kreditoriams 30 dienų terminą nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pareikšti bankrutuojančiai bendrovei savo finansinius reikalavimus.

15Pranešti Panevėžio miesto apylinkės teismui, kad civilinės bylos, kuriose uždarajai akcinei bendrovei „Finatera“ pareikšti turtiniai reikalavimai, tarp jų susiję su darbo santykiais, išskyrus bylas, kuriose priimtos nutartys skirti bylą nagrinėti, yra sustabdytinos ir perduotinos Panevėžio apygardos teismui prijungimui prie bankroto bylos.

16Pranešti Panevėžio apskrities vyriausiajam policijos komisariatui, Panevėžio apygardos prokuratūrai, Panevėžio miesto apylinkės teismui, kad jeigu baudžiamosiose bylose yra pareikšti uždarajai akcinei bendrovei „Finatera“ kreditorių civiliniai ieškiniai arba areštuotas įmonės turtas, visi su pareikštais ieškiniais ar areštuotu turtu susiję dokumentai perduotini Panevėžio apygardos teismui prijungimui prie bankroto bylos.

17Pranešti Panevėžio miesto/rajono teritoriją aptarnaujančioms antstolių kontoroms, kad visi vykdomieji dokumentai dėl išieškojimo iš bankrutuojančios bendrovės ar dėl jos turto arešto (išskyrus vykdomuosius dokumentus, kuriuose apie turto pardavimą paskelbta iki bankroto bylos iškėlimo), perduotini Panevėžio apygardos teismui.

18Bankrutuojančios įmonės administratoriui UAB „Bankroto vizija“ pavesti atlikti šiuos veiksmus:

19apie iškeltą bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Finatera“ ne vėliau kaip kitą dieną raštu pranešti VĮ Registrų centras;

20per 10 d. nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, apie įmonei iškeltą bankroto bylą pranešti raštu bendrovės kreditoriams, visiems asmenims išsinuomojusiems, pasiskolinusiems, saugantiems arba kitais pagrindais naudojantiems, ar valdantiems įmonės turtą, mokesčių, privalomojo socialinio draudimo bei privalomojo sveikatos draudimo administratoriams, kredito įstaigoms bei draudimo įmonėms, aptarnaujančioms bendrovę, t.y. visiems Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte nurodytiems asmenims;

21per 30 d. nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Finatera“ kreditorių susirinkimą;

22Nutarčiai įsiteisėjus, visus areštus, uždėtus uždarajai akcinei bendrovei „Finatera“ panaikinti.

23Nutarties kopiją išsiųsti šalims ir bankroto administratoriui.

24Nutartis per 10 d. nuo priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėja Birutė Valiulienė, rašytinio proceso... 2. pareiškėjas VSDFV Panevėžio skyrius prašo teismą iškelti atsakovei UAB... 3. Pareiškėja VMI nurodo, kad 2017-08-31 duomenimis UAB „Finatera“... 4. Pareiškimas tenkintinas.... 5. Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies 1 punktas... 6. Iš teismui pateiktų duomenų matyti, kad atsakovės UAB „Finatera“ skola... 7. Iš bylos duomenų matyti, kad antstoliai pareiškėjams VSDFV Panevėžio... 8. Vadovaujantis nuo 2015-01-01 galiojančia administratorių skyrimo tvarka,... 9. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsniu, 9... 10. atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Finatera“ (į.k. 302827005,... 11. Bankrutuojančios įmonės administratoriumi paskirti UAB „Bankroto... 12. Areštuoti uždarajai akcinei bendrovei „Finatera“ (į.k. 302827005)... 13. Nustatyti uždarosios akcinės bendrovės „Finatera“ akcininkui ir vadovui... 14. Nustatyti įmonės kreditoriams 30 dienų terminą nuo teismo nutarties... 15. Pranešti Panevėžio miesto apylinkės teismui, kad civilinės bylos, kuriose... 16. Pranešti Panevėžio apskrities vyriausiajam policijos komisariatui,... 17. Pranešti Panevėžio miesto/rajono teritoriją aptarnaujančioms antstolių... 18. Bankrutuojančios įmonės administratoriui UAB „Bankroto vizija“ pavesti... 19. apie iškeltą bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Finatera“ ne... 20. per 10 d. nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos,... 21. per 30 d. nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus... 22. Nutarčiai įsiteisėjus, visus areštus, uždėtus uždarajai akcinei... 23. Nutarties kopiją išsiųsti šalims ir bankroto administratoriui.... 24. Nutartis per 10 d. nuo priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos...