Byla e2-1191-180/2018

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės Macikų socialinės globos namų direktorės J. A. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. gegužės 28 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. e2-1116-826/2018 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Enfarma ieškinį atsakovei biudžetinei įstaigai Macikų socialinės globos namams dėl viešo konkurso sąlygų pripažinimo negaliojančiomis.

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau - UAB) „Enfarma“ byloje pareiškė ieškinį atsakovei biudžetinei įstaigai (toliau – BĮ) Macikų socialinės globos namams dėl viešo konkurso sąlygų pripažinimo negaliojančiomis.
 2. 2018 m. balandžio 12 d. nutartimi atsakovė buvo įpareigota iki 2018 m. balandžio 18 d. pateikti teismui kartu su tripliku nutartyje nurodytus dokumentus. Ši nutartis 2018 m. balandžio 13 d. buvo išsiųsta atsakovės advokatui E. R. per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą (toliau – EPP).
 3. Nustatytu terminu atsakovė nepateikė tripliko ir teismo prašomų įrodymų bei nenurodė jų nepateikimo priežasčių. 2018 m. balandžio 26 d. ieškovė pakartotinai paprašė iš atsakovės išreikalauti dokumentus ir skirti atsakovei 300 Eur baudą.
 4. Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. balandžio 26 d. nutartimi atsakovės BĮ Macikų socialinės globos namų vadovei J. A. paskyrė 300 Eur baudą už teismo įpareigojimų pateikti 2018 m. balandžio 12 d. nutartyje nurodytus dokumentus. Teismas, skirdamas baudą, nurodė, kad atsakovė dėl nesvarbių priežasčių nevykdo teismo paskirto įpareigojimo, nes nepateikė teismui įrodymų, jog teismo skirto įpareigojimo negali įvykdyti dėl objektyvių priežasčių. Teismas sprendė, kad tokiu būdu atsakovė sąmoningai veikia prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą bei išsprendimą.
 5. Gavęs 2018 m. balandžio 26 d. nutartį, atsakovės advokatas pateikė tripliką ir nurodytus dokumentus. Triplike buvo paaiškinta, kad tik gavus 2018 m. balandžio 26 d. nutartį paaiškėjo, jog teismui triplikas su teismo prašytais įrodymais nebuvo pateiktas. Advokatas nurodė, kad triplikas su priedais teismui buvo teikiamas laiku, tačiau dėl jam nesuprantamų aplinkybių jis per EPP nebuvo pateiktas.
 6. 2018 m. balandžio 27 d. teismas gavo BĮ Macikų socialinės globos namų direktorės J. A. prašymą panaikinti jai paskirtą baudą, nurodydama, kad dokumentus atstovui advokatui perdavė viešųjų pirkimų specialistė, dėl ko buvo įsitikinusi, kad teismui dokumentai bus pateikti laiku. Dokumentai teismui nebuvo pateikti laiku dėl techninės klaidos arba informacinių technologijų/internetinio ryšio netinkamo veikimo/sutrikimo. 2018 m. balandžio 12 d. nutartis vadovei nebuvo įteikta, be to, teismui skirti dokumentai nebuvo laiku pateikti ne dėl vadovės kaltės.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Klaipėdos apygardos teismas 2018 m. gegužės 28 d. nutartimi BĮ Macikų socialinės globos namų vadovei direktorei J. A. paskirtą 300 Eur baudą sumažino iki 50 Eur.
 2. Spręsdamas atsakovės vadovės prašymą dėl baudos sumažinimo teismas rėmėsi Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 95 straipsniu, nustatančiu piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis pasekmes.
 3. Teismas sprendė, kad atsakovės vadovė ir advokatas nepateikė įrodymų apie tai, kad nuo 2018 m. balandžio 16 d. iki 2018 m. balandžio 26 d. dėl LITEKO sistemos (EPP) gedimo nebuvo galima teismui teikti nei procesinių dokumentų, nei įrodymų. Teismas tokių duomenų (pranešimų) apie paminėtos sisteminius sutrikimus ir negalėjimą nurodytu laikotarpiu gauti procesinių dokumentų bylą nagrinėjančiam teismui negavo ir iš Nacionalinės teismų administracijos. Jeigu dokumentų teikimo metu egzistavo trumpalaikiai EPP sutrikimai, dokumentus atstovas galėjo teikti pakartotinai – pats atsakovės atstovas advokatas 2018 m. balandžio 30 d. pateikė papildomus rašytinius įrodymus teismui, kurių, tikėtina, dėl didelės jų apimties nepavyko teismui iš karto pateikti. Teismas laikė labiau tikėtina, kad teismo skirti įpareigojimai atsakovės nebuvo įvykdyti dėl atsakovės atstovų neatsakingumo.
 4. Teismas sprendė, kad už teismo skirtų įpareigojimų nevykdymą buvo pagrindas atsakovės vadovei taikyti baudą. Visgi teismas, atsižvelgdamas į tai, kad anksčiau byloje atsakovės atstovei sankcija nebuvo pritaikyta, teismo skirti įpareigojimai buvo įvykdyti, vadovaudamasis civiliniame procese įtvirtintais proporcingumo, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, paskirtą baudą sumažino iki 50 Eur. Teismo įsitikinimu, toks baudos dydis yra optimalus, atitinka padaryto pažeidimo sunkumą bei nepaneigia sankcijos paskirties.
 1. Atskirojo skundo argumentai
 1. Atskirajame skunde atsakovės BĮ Macikų socialinės globos namų direktorė J. A. prašo Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. gegužės 28 d. nutartimi sumažintą iki 50 Eur baudą panaikinti.
 2. Skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
  1. Nėra pagrindo taikyti CPK 95 straipsnį, nes neegzistuoja būtinos sąlygos taikyti piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis pasekmes – šalies nesąžiningumo ir sąmoningo veikimo prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą bei išsprendimą.
  2. Teismas nutartyje patvirtino, kad tam tikri sutrikimai buvo, t. y. kad dokumentų sistema nepriėmė dėl per didelio jų kiekio. Advokatas nepastebėjo, kad triplikas ir jo priedai nebuvo priimti, todėl apie tai neišsaugojo informacijos. Tačiau gavus 2018 m. balandžio 26 d. nutartį įpareigojimai buvo įvykdyti nedelsiant.
  3. Dokumentai advokatui pateikti laiku, todėl nėra pagrindo spręsti dėl jos (apeliantės) nesąžiningumo ir sąmoningo veikimo prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą.
 1. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

2Atskirasis skundas tenkintinas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d, 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos atskirajame skunde nustatytos ribos.
 2. Byloje keliamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas teisėtai ir pagrįstai atsakovės vadovei paskirtą baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis sumažino, o ne apskritai ją panaikino.
 3. CPK 95 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui šio patirtus nuostolius. Pagal šio straipsnio 2 dalį teismas, nustatęs šio straipsnio 1 dalyje numatytus piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui iki penkių tūkstančių eurų baudą, iki 50 procentų iš šios baudos gali būti skiriama kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui.
 4. Kasacinio teismo išaiškinta, kad piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis yra teisės pažeidimas, t. y. civilinio proceso teisės tiesiogiai draudžiamas elgesys, už kurį nustatyta galimybė taikyti teisinę atsakomybę, įtvirtintą CPK 95 straipsnyje. Ne kiekvienas pareigos sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis nesilaikymo atvejis savaime reiškia teisės pažeidimą, galintį sukelti teisinės atsakomybės priemonių, nustatytų CPK 95 straipsnyje, taikymą, t. y. ne kiekvienu atveju pareigos sąžiningai naudotis procesinėmis teisėmis nepaisymas laikytinas teisės pažeidimu, bet tam tikrais atvejais gali būti įvertintas kaip netinkamas subjektinės teisės įgyvendinimas (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. lapkričio 14 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-404-969/2017 63 punktą ir jame nurodytą kasacinio teismo praktiką).
 5. Pagal formuojamą kasacinio teismo praktiką įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. vasario 1 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-3-695/2017 65 punktą ir jame nurodytą kasacinio teismo praktiką).
 6. Pirmosios instancijos teismas laikė esant labiau tikėtina, kad teismo skirtų įpareigojimų atsakovė neįvykdė dėl atsakovės atstovų neatsakingumo. Šią aplinkybę teismas vertino kaip piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, už kurį turi būti skiriama bauda.
 7. Bauda už tai, kad atsakovė nevykdo teismo įpareigojimų pateikti prašomus dokumentus, buvo paskirta atsakovės vadovei, tačiau atsakovė pirmosios instancijos teismui pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodė, kad bylą ves per advokatą. 2018 m. balandžio 12 d. nutartis, kurioje ir buvo nustatytas įpareigojimas atsakovei kartu su tripliku pateikti nutartyje nurodytus dokumentus, buvo išsiųsta būtent atsakovės advokatui per EPP. Pirmosios instancijos teismas nutartyje skirti baudą ir nutartyje dėl jos sumažinimo nepateikė argumentų, dėl kokių priežasčių baudą paskyrė būtent vadovei, kai atsakovė yra sudariusi teisinių paslaugų sutartį su advokatu E. R.
 8. Atsakovės vadovė savo prašyme dėl paskirtos baudos panaikinimo akcentavo, kad teismo prašomus pateikti dokumentus advokatui jos prašymu laiku perdavė asmuo, atsakingas už viešuosius pirkimus. Advokatas taip pat neteigė, kad dokumentai teismui nustatytu terminu nebuvo pateikti dėl to, kad jų jam nepateikė atsakovė (jos vadovė). Tai reiškia, kad pirmosios instancijos teismas paskyrė baudą atsakovės vadovei, nors byloje nėra jokių duomenų apie šio asmens veikimą prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą. Atsakovės vadovė nėra atsakinga už tai, kad advokatas dėl dokumentų teikimo metu galėjusių atsirasti trumpalaikių EPP sistemos sutrikimų ar dėl per didelės dokumentų apimties dokumentų neišsiuntė teismui, šio fakto dokumentų teikimo metu nepastebėdamas. Be to, bylos duomenys įrodo, kad advokatas, gavęs 2018 m. balandžio 26 d. nutartį, kurioje nustatytas pakartotinis įpareigojimas atsakovei pateikti tripliką ir dokumentus, operatyviai jį įvykdė. Pagal bylos duomenis advokato aplaidumas nepastebint, kad dokumentai per EPP nebuvo pateikti, negali būti prilyginamas piktnaudžiavimui procesinėmis teisėmis, kaip jis apibrėžtas CPK 95 straipsnyje, t. y. nebuvo sąmoningo ir tyčinio veikimo prieš operatyvų bylos nagrinėjimą.
 9. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į visą pirmiau nustatytų aplinkybių visumą, sutinka su atskirojo skundo argumentu, kad nagrinėjamu atveju nėra sąlygų taikyti CPK 95 straipsnį, nes nenustatytas atsakovės vadovės, kuriai buvo paskirta bauda, nesąžiningumo ir sąmoningo veikimo prieš teisingą bei greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą faktas. Todėl skirti baudą atsakovės vadovei už 2018 m. balandžio 12 d. teismo nustatytų įpareigojimų nevykdymą nebuvo pagrindo. Paskirta bauda (pagrindinė ir sumažinta) panaikinamos (CPK 107 str.).

3Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, remdamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

4Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. gegužės 28 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės.

5Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2018 m. balandžio 26 d. nutartimi atsakovės Macikų socialinės globos namų direktorei J. A. paskirtą 300 Eur baudą.

Proceso dalyviai
Ryšiai