Byla e2-1947-598/2015
Dėl skolos priteisimo

1Jonavos rajono apylinkės teismo teisėja Banga Bartkienė, vadovaudamasi CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „4finance“ ieškinį atsakovui A. S., dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovė UAB „4finance“ kreipėsi į teismą, prašydama priteisti jai iš atsakovo A. S. 535,80 Eur skolos pagal 2012-11-13 Vartojimo kredito sutartį Nr. 970829012, 50,37 Eur palūkanų iki kredito grąžinimo termino, 452,34 Eur palūkanų po kredito grąžinimo termino, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti atsakovui viešo paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje būdui 2015-08-21 (LR CPK 130 str.). Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

4Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą, kadangi LR CPK 142 str. nenumatyta, kad būtų informuojama apie sprendimo už akių priėmimą (LR CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Ieškovės pateikti rašytiniai įrodymai – 2012-11-13 Vartojimo kredito sutarties Nr. 970829012 specialiosios sąlygos ir bendrosios sąlygos, sąskaitos išrašo kopija tik iš dalies patvirtina ieškinio dalyką ir pagrindą. Ieškovė ir atsakovas 2012-11-13 sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 970829012, pagal kurią ieškovė suteikė atsakovui 1850,01 Lt (535,80 Eur) vartojimo kreditą. Atsakovas suteiktą kreditą įsipareigojo grąžinti sutartyje nustatyta tvarka ir terminais iki 2012-12-13. Atsakovas laiku neįvykdė savo prievolės, t. y. negrąžino paskolos.

8LR CK 6.38 str., 6.63 str., 6.200 str., nustato, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytu laiku, pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią (LR CK 6.189 str.). Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia ar įsipareigoja suteikti gavėjui fiziniam asmeniui (vartotojui) kreditą atidėto mokėjimo, taip pat mokėjimo išdėstymo. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (LR CK 6.205 str.). Vadovaujantis LR CK 6.63 str., skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, jei jis praleidžia prievolės įvykdymo terminą. Asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Atsakovas sutarties tinkamai nevykdė, įrodymų apie prievolės įvykdymą byloje nėra, todėl remiantis CK 6.873 str. 1 d., iš jo priteistina 535,80 Eur (1850,01 Lt Lt) skola.

9Ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 50,37 Eur ir 452,34 Eur palūkanų tenkintinas iš dalies. Ieškovės nurodytos 50,37 Eur palūkanos atitinka sutartyje nurodytą bendrą kredito kainą (sutarties 4.1 p.). Sutartyje šalys susitarė, kad bendra kredito gavėjo mokama suma yra apskaičiuojama sudedant bendrą vartojimo kredito kainą su kredito suma (5.2 p.). Atsižvelgiant į tai, iš atsakovo ieškovės naudai priteistina sutartyje nurodyta bendra vartojimo kredito kaina – 50,37 Eur, kurią ieškovė įvardija kaip palūkanų suma iki kredito grąžinimo termino.

10Ieškovė prašo priteisti iš atsakovės už laikotarpį nuo 2013-01-13 iki 2013-07-22 452,34 Eur metinių palūkanų, kurias ieškovė prilygina minimaliems nuostoliams. Savo reikalavimą grindžia Vartojimo kredito sutarties 7.1. punktu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas savo praktikoje ne kartą yra pasisakęs, kad teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti (Lietuvos Aukščiausiojo Tesimo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007). Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio. Palūkanų, kaip ir netesybų, mažinimo pagrindai įtvirtinti įstatyme. CK 6.37 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad kai palūkanų dydį nustato įstatymai, šalys gali raštu susitarti ir dėl didesnių palūkanų, jeigu toks susitarimas neprieštarauja įstatymams ir sąžiningumo bei protingumo principams. Šalių susitarimo dėl palūkanų dydžio nebuvimas yra pagrindas taikyti įstatymų nustatytą palūkanų dydį. Šios nuostatos reiškia, kad, pirma, teismas gali mažinti tik susitarimu nustatytas didesnes negu įstatymines palūkanas, antra, sutartinės palūkanos mažinamos tik esant dviem pagrindams: susitarimas dėl didesnių palūkanų prieštarauja įstatymams (CK 6.37 straipsnio 3 dalis) arba kai susitarimas dėl didesnių palūkanų prieštarauja sąžiningumo, protingumo principams (CK 6.37 straipsnio 3 dalis, 1.5 straipsnis). Šiuo atveju ieškovė jos paskaičiuotą palūkanų dydį prilygina jos patirtiems minimaliems nuostoliams, tačiau nepateikė teismui įrodymų, kad ji dėl prievolės neįvykdymo būtų patyrusi tokio dydžio nuostolius (CPK 12 straipsnis, 178 straipsnis).

11Palūkanos, kurios mokamos tik esant sutarties pažeidimui, savo esme yra ne palūkanos, bet sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugpjūčio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012). Vartojimo kredito gavėjo atsakomybė ribojama Vartojimo kredito įstatymo 11 str. 8 d. nustatytu dydžiu - 0,05 proc., taigi kompensacinių mokėjimų (netesybų ar kompensacinių palūkanų), neatsižvelgiant į jų pavadinimą sutartyje, dydis negali viršyti 0,05 procento už kiekvieną pradelstą dieną. Teismas, atsižvelgdamas į aukščiau nurodytas aplinkybes bei išaiškinimus, į šalių sutarties 4.4 punkte nustatytą palūkanų mokėjimo laikotarpį, sprendžia, kad nagrinėjamu atveju prašomos priteisti 452,34 Eur dydžio palūkanos turi būti mažinamos iki 270,81 Eur (586,17 x 0,05 proc. x 924 d.). Tokia palūkanų suma, atsižvelgiant į prievolės dydį, laikytina pakankama atlyginti dėl prievolės neįvykdymo ieškovės patirtus nuostolius ir užtikrinanti šalių teisių pusiausvyrą prievolės neįvykdymo atveju.

12LR CK 6.37 str. 2 d. nustato, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (LR CK 6.210 str. 1 d.). Kadangi atsakovas sutartinės prievolės tinkamai nevykdė iš jo priteistinos įstatyme numatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2015-06-30 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6. 37 str. ir 6.210 str.).

13Ieškinį patenkinus iš dalies, iš atsakovo ieškovės naudai priteistinos jos turėtos bylinėjimosi išlaidos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (82,52 proc.) – 19,00 Eur sumokėto žyminio mokesčio.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 2 d., 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285 str., 286 str., 287 str., teismas

Nutarė

15Ieškinį patenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovo A. S. a. k. ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta ( - ), ieškovės UAB „4finance“, įmonės kodas 301881644, buveinės adresas Kaunas, Jonavos g. 254A, a. s. Nr. LT917300010111496911 „Swedbank“,AB, naudai 535,80 Eur (penkis šimtus trisdešimt penkis eurus 80 euro centų) skolos pagal 2012-11-13 Vartojimo kredito sutartį Nr. 970829012, 50,37 Eur (penkiasdešimt eurų 37 euro centus) bendrą vartojimo kredito kainą (palūkanas iki kredito grąžinimo termino), 270,81 Eur (du šimtus septyniasdešimt eurų 81 euro centą) sutartinių palūkanų po kredito grąžinimo termino pabaigos, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme 2015-06-30 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 19,00 Eur (devyniolika eurų) bylinėjimosi išlaidų.

17Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

18Atsakovas A. S. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Jonavos rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovė UAB „4finance“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Jonavos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai