Byla B2-638-440/2016
Dėl įmonės veiklos pabaigos

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Valantienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi bankrutuojančios G. Š. individualios įmonės bankroto administratoriaus įgalioto asmens prašymą priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Šiaulių apygardos teismo 2016 m. balandžio 28 d. nutartimi G. Š. individualiai įmonei iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė „Algsta“ (35-39 b.l.). Šiaulių apygardos teismo 2016 m. birželio 29 d. nutartimi bankrutuojančiai G. Š. individualiai įmonei taikytas supaprastintas bankroto procesas (63-64 b.l.). Šiaulių apygardos teismo 2016 m. liepos 13 d. nutartimi G. Š. individuali įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, nustatyta supaprastinto bankroto proceso trukmė iki 2016 m. lapkričio 1 d. (71-72 b.l.).

4Bankroto administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Algsta“ įgaliotas asmuo P. N. 2016 m. liepos 25 d. pateikė teismui prašymą patvirtinti netenkintus G. Š. individualios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus bendrai 36 362,72 Eur sumai. Taip pat prašo priimti sprendimą dėl bankrutavusios G. Š. individualios įmonės veiklos pabaigos (76-77 b.l.).

5Prašymas tenkintinas.

6Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 32 straipsnio 4 dalimi, po to, kai administratorius pateikia šio įstatymo 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos. ĮBĮ 31 straipsnio 1 dalies 8 punkte numatyta, kad administratorius likviduojant bankrutavusią įmonę pateikia teismui likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus.

7Lietuvos apeliacinis teismas yra pažymėjęs, kad teismas, gavęs iš bankrutavusios įmonės bankroto administratoriaus dokumentus, būtinus sprendžiant klausimą dėl įmonės pabaigos, gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tuo atveju, kai nelieka abejonių, jog atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai, tinkamai pabaigtos bankroto procedūros ir išnaudotos visos galimybės kuo daugiau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus; jog buvo panaudotos visos protingos ir būtinos priemonės bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimams patenkinti (materialaus pobūdžio sąlyga). Pastarosios sąlygos vertinimas turi būti atliekamas, siekiant įsitikinti, ar egzistuoja objektyvios faktinės prielaidos, suponuojančios, jog kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesne apimti, jeigu administratorius atliktų papildomus veiksmus, susijusius su bankrutavusios įmonės bankroto procedūrų vykdymu. Vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant prima facie įrodymų egzistuojant realią galimybę tokiu būdu patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus didesne apimtimi) neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos, o atskirais atvejais pažeistų ir bankroto proceso tikslus (pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2015 m. gegužės 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2A-498-241/2015).

8Nagrinėjamu atveju iš bylos duomenų matyti, kad teismui pateikta Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono Aplinkos apsaugos departamento Mažeikių rajono agentūros pažyma Nr. 18 patvirtina, kad dėl bankrutavusios G. Š. individualios įmonės veiklos pabaigos agentūra pretenzijų neturi (79 b.l.). Iki bylos nagrinėjimo pradžios kreditorių prieštaravimų dėl bankroto administratoriaus pareikšto prašymo dėl įmonės veiklos pabaigos negauta. Iš teismui pateikto 2016 m. liepos 25 d. likvidacinio balanso matyti, kad įmonė turto neturi (78 b.l.), veiklos nevykdo. Iš pateikto kreditorių sąrašo matyti, kad liko nepatenkinti G. Š. individualios įmonės kreditoriniai reikalavimai bendrai 32 362,72 Eur sumai.

9Visi paminėti duomenys rodo, jog visos ĮBĮ numatytos ir būtinos procedūros yra pilnai užbaigtos, pagal administratoriaus pateiktus duomenis liko nepatenkinti 32 362,72 Eur dydžio kreditorių finansiniai reikalavimai, pagal 2016 m. liepos 25 d. likvidacinį balansą ir kitus bylos duomenis, įmonė turto neturi (26, 30, 78 b.l.). Duomenų, kad bankroto procedūros atliktos ar užbaigtos netinkamai, jog administratorius neišnaudojo visų galimybių tenkinant kreditorių reikalavimus, jog priimti sprendimą dėl bankrutavusios įmonės pabaigos dar nėra pakankamo pagrindo, byloje nėra pateikta. Esant šioms aplinkybėms, nėra kliūčių priimti sprendimą dėl šios įmonės veiklos pabaigos.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-270 straipsniais teismas

Nutarė

11Patvirtinti bankrutavusios G. Š. individualios įmonės nepatenkintus kreditorinius reikalavimus 32 362,72 Eur sumai, sekančiai:

Eil.Nr.PavadinimasJuridinio asmens kodasNepatvirtintų kreditorinio reikalavimo suma, Eur
 Antros eilės kreditoriai  
1VMI prie FM1886597522 235,13
2VSDFV Mažeikių skyrius1917385761 700,87
 Trečios eilės kreditoriai  
3UAB „Omnitel“1250262424 977,16
4AB „Žemaitijos pieno investicija“3000417012 474,49
5UAB „Atveika“14545229920 529,46
6Antstolė E. M. 445,61
Iš viso:32 362,72

12Pripažinti, kad bankrutavusios G. Š. individualios įmonės (juridinio asmens kodas 267206290, buveinės adresas Tirkšlių mstl., Mažeikių r.) veikla pasibaigė.

13Įpareigoti bankrutavusios G. Š. individualios įmonės bankroto administratorių atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

14Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai