Byla 2-1232-179/2011

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėjas Jonas Čirvinskas, sekretoriaujant Audronei Liudvinavičienei dalyvaujant ieškovui, pareiškėjui (-ams) R. P. ieškovo (-ų), pareiškėjo (-jų) atstovui (-ams) atsakovui (-ams), suinteresuotam (-iems) asmeniui (ims) G. P. atsakovo (-ų), suinteresuoto asmens (-ų) atstovui (-ams) trečiajam (-iesiems) asmeniui (-ims) trečiojo (-ųjų) asmens (-ų) atstovui (-ams) valstybės (savivaldybės) institucijos atstovui (-ams) Viktorijai Savickienei vertėjui (-jai) ekspertui (-ams) viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės R. P. ieškinį atsakovui G. P. dėl priteisto išlaikymo dydžio padidinimo ir

Nustatė

2Ieškovė nurodė, kad Alytaus rajono apylinkės teismo 2003-05-02d. sprendimu nutraukė su atsakovu santuoką abiejų sutuoktinių bendru sutikimu ir iš atsakovo G. P. buvo nustatytas nepilnamečiams vaikams: D. P., gim. ( - ) ir K. P., gim. ( - ) išlaikymas kas mėnesį po 150 Lt periodinių išmokų iki vaikų pilnametystės. Šiuo metu nustatytas teismo sprendimu vaikams išlaikymas nėra pakankamas, jis yra akivaizdžiai per mažas, neatitinkantis vaiko būtinų poreikių. Atsakovo turtinė padėtis leidžia vaikams mokėti didesnį išlaikymą tvirta pinigų suma, tai yra kiekvienam vaikui ne mažiau kaip po 350 Lt periodinių išmokų.

3Prašo ieškinį mažinti ir pakeisti priteistą abiems nepilnamečiams vaikams išlaikymo dydį, priteisti iš atsakovo kiekvienam vaikui po 350,00 Lt periodinių išmokų kas mėnesį iki pilnametystės, pradedant išieškojimą nuo 2011-03-02 dienos.

4Atsakovas G. P. ieškinį pripažįsta iš dalies. Sutinka savo dviems nepilnamečiams vaikams mokėti išlaikymą nedaugiau kaip 500 Lt kas mėnesį iki vaikams sulauks pilnametystė. Nurodo, kad šiuo metu yra bedarbis, registruotas darbo biržoje. Gyvena iš atsitiktinių uždarbių. Dirbti už minimalią algą nenori, nes jo paties paskaičiavimais, atskaičiavus vaikams alimentus pačiam neliktų lėšų pragyventi.

5Institucijos teikiančios išvadą atstovė V. Savickienė ieškovės ieškinį palaiko ir savo išvadoje nurodė, kad atsakovas būdamas vaikų tėvu privalo mokėti išlaikymą iki pilnametystės tvirtą pinigų sumą, nemažiau kaip po 400 Lt kas mėnesį vaikui periodinių išmokų. Toks išlaikymo būdas geriausiai atitiktų vaikų interesus.

6Ieškinys tenkintinas dalinai.

7Iš ieškovės paaiškinimų matyti, kad priteistas išlaikymas neatitinka galiojančio įstatymo normos reikalavimų. Dėl paaugusių vaikų išlaikymo išlaidos ženkliai padidėjo. Vaikams nuolat reikalinga imuninę sistemą stiprinančių vitaminų, vaistų, išlaidų maistui, drabužiams, nugabenimui į įvairias gydymo įstaigas, papildomam ugdymui ir taip toliau.

8LR CK 3.192 str. 2d. nustato, kad tėvai privalo materialiai išlaikyti savo vaikus. Išlaikymo dydis turi būti toks, kad tenkintų būtinus vaiko poreikius, specialius būtinus vaikui poreikius ir užtikrintų vaikui vystytis sąlygas bei atitiktų tėvų materialinę padėtį. Išlaikymas, kuris yra ankstesniu teismo sprendimu nustatytas teikti dukrai D. ir sūnui K. yra nepakankamas, jis yra akivaizdžiai per mažas, neatitinka vaiko būtinų poreikių.

9Vaiko teisių konvencijoje akcentuojama būtinybė sudaryti nepilnamečiui vaikui gauti išsilavinimą, profesinį pasirengimą, būti medicinos darbuotojų aptarnaujamam, atstatyti sveikatą, sudaryti sąlygas ugdyti asmenybei ir bręsti kultūriniu ir dvasiniu požiūriu (Konvencijos 23 str. 3d.).

10Lietuvos Respublikos Aukščiausiojo Teismo Senato teismų praktikos Nr. 22 biuletenyje, psl. 13-21 publikuotoje nutartyje dėl CK 3.192 str. 2d. aiškinimo ir LR Aukščiausiojo Teismo Senato 2005-06-23 nutarimu Nr. 54 patvirtintoje Lietuvos Respublikos teismų praktikos taikant įstatymus, reglamentuojančius tėvų pareigą materialiai išlaikyti savo vaikus, apibendrinimo apžvalgoje („Teismų praktika“ Nr. 23, psl. 287) pažymėta, kad vaikui išlaikyti reikia ne mažiau kaip (vienos )1 minimalios mėnesinės algos, kuri šiuo metu sudaro 800 Lt. Orientacinis kriterijus nustatant išlaikymo dydį yra CK 6.461 str.2d. nuostatos, kad vieno mėnesinio išlaikymo vertė negali būti mažesnė už vieną minimalią mėnesinę algą. Kadangi ieškovės vidutinės mėnesinės pajamos siekia 800 Lt, o, atsakovas nors yra ir registruotas darbo biržoje, bet sveikas ir darbingas vyras, gaunantis pajamas iš atsitiktinių darbų ir turintis nekilnojamojo turto, vaikams nustatytinas išlaikymas po 350 Lt iš kiekvieno tėvų atitinka šiuos reikalavimus ir būtinus minimalius vaiko poreikius.

11Iš šalių paaiškinimų matyti, kad atsakovas yra darbingas ir gali dirbti įvairius darbus, tačiau šiuo metu yra registruotas darbo biržoje ir nenorintis įsidarbinti už minimalią mėnesinę algą. Atsakovas savo vardu turi nekilnojamojo turto. Atsižvelgiant į ieškovės turtinę padėtį ir tai, kad ieškovės turtinė padėtis nepagėrėjo nuo sutarties su atsakovu sudarymo dienos ieškovės ieškinys tenkintinas pilnai, išlaikymas didintinas iki minimumo ir vaikui priteistas išlaikymo dydis didintinas nustatant kiekvienam vaikui tvirtą 350 Lt. sumą. Padidėjus augančių vaikų poreikiams, kurie gyvena su ieškove yra teisinis pagrindas padidinti iš atsakovo priteisto išlaikymo dydį (LR CK 3.201 str.1d.).

12Kadangi atsakovas paskutiniu metu neteikia nustatyto savo vaikams 400 Lt minimumo, todėl sutinkamai su LR CK 3.194 str. 1d. nuostatomis padidintas išlaikymas vaikams iš atsakovo išieškotinas teismine tvarka.

13Atsižvelgiant į protingumo,teisingumo ir sąžiningumo kriterijus iš atsakovo priteistas išlaikymas padidinamas nustatant tvirtą pinigų sumą. Išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečio vaiko poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinant būtinas sąlygas vaikui vystytis (LR CK 3.192 str.2d.).

14Ryšium su bylos nagrinėjimu šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš antros šalies (LR CPK 93 str.).

15Vadovaudamasis LR CPK 260str. - 270str., teismas

Nutarė

16ieškinį tenkinti dalinai. Pakeisti 2003-05-2d. Alytaus rajono apylinkės teismo sprendimo (c.b. Nr. 2-1528-03/2003) dalį, padidinant nustatytą išlaikymą, priteisiant iš G. P., a.k. ( - ) gyvenančio ( - ) nepilnamečiams vaikams: dukrai D. P., gim. ( - ) ir sūnui K. P., gim. ( - ), tvirtą pinigų sumą kiekvienam vaikui po tris šimtus penkiasdešimt (350,00) litų kas mėnesį periodinių išmokų iki dukros D. ir sūnaus K. pilnametystės, šią sumą indeksuojant LR Vyriausybės nustatyta tvarka atsižvelgiant į infliaciją. Vaikams išlaikyti skirtų lėšų tvarkytoja paskirtį vaikų motiną R. P., a.k. ( - ) Padidintą išieškojimą skaičiuoti nuo 2011-03-02 d.

17Sprendimas dėl išlaikymo dydžio padidinimo vykdytinas skubiai.

18Priteisti iš G. P. R. P. 300,00 Lt turėtų išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti ir valstybei 144,00 Lt žyminio mokesčio bei 13,16 Lt turėtų pašto išlaidų.

19Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Alytaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai