Byla II-111-480/2011

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėja Albina Rimdeikaitė, sekretoriaujant Dianai Stimbirytei, Mildai Bučnytei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui R. S., administracinio teisės pažeidimo protokolą surašiusios ir nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje priėmusios institucijos –Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento atstovui Artūrui Vaickui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal R. S. skundą dėl nutarimo panaikinimo ir

Nustatė

2Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento įgalioto pareigūno 2010 m. gruodžio 17 d. nutarimu R. S. paskirta administracinė nuobauda – 1000,00 Lt bauda, už administracinio teisės pažeidimo, numatyto LR ATPK 85 str. 2 d. padarymą.

3R. S. administracinė nuobauda paskirta už tai, kad jis 2010 m. lapkričio 26 d. 19.10 val. medžiojo „Giraitės“ medžioklės plotuose Varėnos rajone neturėdamas medžioklės lapo medžioti tuose plotuose. Kartu medžiojo R. G., kuris taip pat neturėjo galiojančio medžioklės lapo.

4R. S. skundu ir teismo posėdyje prašė panaikinti nutarimą ir administracinę bylą nutraukti, kadangi nuobauda paskirta neteisėtai ir nepagrįstai. Pareiškėjas teigia, kad nurodyto pažeidimo nepadarė, nes administracinio teisė pažeidimo protokole nurodytu laiku ir vietoje jis ir R. G. šėrė žvėris ir laukė atvažiuojančio L. K., kuris turėjo medžioklės lapą, o ne medžiojo. Ginklai buvo mašinos bagažinėje.

5Institucijos atstovas su skundu nesutinka, kadangi nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas, pažeidimas įrodytas byloje surinkta medžiaga.

6Skundas netenkintinas.

7ATPK 85 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad medžiojimas be galiojančio medžioklės lapo – užtraukia baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu ar be konfiskavimo arba teisės medžioti atėmimą nuo vienerių iki trejų metų su pažeidimo padarymo įrankių ir priemonių konfiskavimu.

8Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000-06-27 įsakymu Nr. 258 patvirtintų Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių (toliau –Medžioklės taisyklės) 58.2 nustato, kad draudžiama būti medžioklės plotuose su į dėklą neįdėtu ginklu, kitais medžioklės įrankiais, medžiokliniais paukščiais ar palaidais šunimis, ar medžioklės produkcija vienam arba keliems turintiems teisę medžioti asmenims be būtinų ar teisingai užpildytų medžioklės dokumentų. Medžioklės taisyklių 16.2 punktas nustato, kad medžioklės metu privaloma turėti galiojantį medžioklės lapą, kurio pirmojoje pusėje turi būti Medžioklės taisyklių 19.1 -19.4 p. nurodyti duomenys (Medžioklės taisyklių 20 p.). Medžioklės taisyklių 21 p. nustato, kad prieš pradedant medžioti medžioklės vadovas medžioklės lapo antroje pusėje turi įrašyti datą, dalyvaujančių medžiotojų (tarp jų ir savo) vardų pirmąsias raides, pavardes, medžiotojų bilietų numerius. Medžiotojai pasirašo medžioklės lape nurodytoje vietoje, o 60 p. – kad medžioklinis ginklas išimamas iš dėklo tik atvykus į medžioklės plotus ir užpildžius medžioklei reikalingus dokumentus.

9Bylos medžiaga rodo, kad R. S., kaip medžioklės vadovui, 2010-11-23 buvo išduotas medžioklės lapas Nr. 183091 organizuoti medžioklę (medžioti) Druskininkų savivaldybėje (b.l. 37-38). Nuo 2010-11-25 iki 2010-12-24 galiojęs medžioklės lapas Nr. 497220 organizuoti medžioklę (medžioti) Varėnos rajone buvo išduotas medžioklės vadovui (medžiotojui) L. K. ( b.l. 39-40). R. S. 2010-11-02 išduotas medžioklės lapas Nr. 497194 organizuoti medžioklę (medžioti) Varėnos rajone galiojo nuo 2010-11-03 iki 2010-12-02, tačiau šio lapo antroji pusė – medžioklės ataskaita – pilnai užpildyta, paskutinis 2010 m. lapkričio 22 d. įrašas baigiasi už tam skirtos grafos ( b.l. 74).

10Druskininkų medžiotojų klubo „( - )“ prezidentui A. M. 2010-12-08 rašytame paaiškinime ( b.l. 35) pareiškėjas neigia medžiojęs neįrašytas į medžioklės lapą.

11Institucijai, nagrinėjusiai administracinio teisės pažeidimo bylą, pareiškėjas paaiškinimų apie bylos aplinkybes neteikė, tik 2010-12-17 surašius administracinio teisės pažeidimo protokolą ( b.l. 16-17), prašė išnagrinėti bylą tą pačią dieną dėl jo užimtumo ( b.l. 18), o priėmus skundžiamą nutarimą (b.l. 19), tą pačią, t. y. 2010 m. gruodžio 17 d., pateikė prašymą leisti susimokėti paskirtą baudą dalimis iki gegužės 1 d. ir sumokėjo 200 litų baudos (b.l. 20-21).

12Tačiau vėliau – 2010-12-27 - skundu kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti 2010-12-17 nutarimą. Teisme pareiškėjas patvirtino skundė išdėstytą poziciją. Teismo posėdžio metu R. S. paaiškino ( b.l. 49), kad 2010-11-26 ketino vykti medžioti į Žiogelių mišką Druskininkų savivaldybėje ir apie tai telefonu pranešė medžioklės lapus išduodančiam G. K., tačiau pašėrę žvėris Žiogelių miške ir neaptikę jų pėdsakų, nutarė važiuoti į Merkinės plotus, kur medžioti medžioklės lapą turėjo L. K.. R. G. SMS žinute informavo L. K., kad reikia susitikti. Ginklai buvo užrakinti mašinos bagažinėje. Pasiėmę pašarus su R. G. nuėjo prie savų šėryklų šerti žvėrelių, o grįžtant link R. G. bokštelio, prie automobilio rado stovinčius R. G., L. K. ir G. U.. Kilo konfliktas. G. U. sakė, kad jis ( t.y. pareiškėjas) su R. G. neturi medžioklės lapo ir ko čia važinėja, o jie atsakė, kad buvo išsiųsta SMS žinutė ir laukia atsakymo. Analogiškus parodymus davė teisme apklaustas liudytoju R. G. ( b.l. 50-51), teigiantis, kad nei jis, nei R. S. ginklų neturėjo, jie buvo bagažinėje; apie 19 val. mobiliojo ryšio žinute paprašęs L. K. įtraukti jį į medžioklės lapą, laukė jo atvažiuojant ir per tą laiką šėrė žvėris.

13Teisme apklausti liudytojais G. U. ir L. K. parodė ( b.l. 51-52), kad jie turėjo medžioklės lapą medžioti Varėnos rajone esančiuose būrelio medžioklės plotuose. Skirtingais automobiliais atvyko prie savo bokštelių, šėryklų pašerti žvėris. Ištraukę G. U. užklimpusį automobilį, važiuodami link kitų šėryklų, rado stovintį R. S. automobilį. Patikrinus automobilio kapotą prie variklio, jis buvo šaltas, matėsi, kad senokai atvažiuota. Skambino R. S., bet jis neatsiliepė. Paskambinus G. K., A. M. šie patvirtino, kad niekam medžioklės lapo medžioti neišdavė. L. K. parodė G. U. į mobiliojo ryšio telefoną gautą R. G. žinutę, kad jis būtų įtrauktas į medžioklės lapą. Abu pamatė R. G. sėdintį bokštelyje su šautuvu. L. K. parašė SMS, kad ateitų, bet jis kurį laiką delsė, atėjo po 10 -20 min. su šautuvu rankose, prie kurio buvo pritaisytas prožektorius. Paklausus kur R. S., atsakė, kad kitame bokštelyje 400-500 m. atstumu. Po L. K. parašytos žinutės ateiti, R. S. atėjo po 20 min. su šautuvu rankose, nenulaužtu, prie kurio buvo pritaisytas prožektorius. R. G. ir R. S. aiškino, kad atvykę pašerti žvėrių ir jie nemedžiojo. Apie įvykį informavo būrelio pirmininką, G. K..

14Teisme apklaustas liudytoju G. K. parodė ( b.l. 50), kad R. S. vardu buvo išduotas medžioklės lapas medžioti Druskininkų savivaldybės plotuose, o L. K.- Varėnos rajono medžioklės plotuose. Minėtą lapkričio 26 dieną L. K. skambino ir pranešė, kad medžios su G. U. Varėnos rajone, R. S. – Druskininkų savivaldybės miške. Vakare paskambino G. U. ir pranešė, kad rado R. S. ir R. G. medžiojančius (sėdinčius bokšteliuose su ginklais) Varėnos rajone.

15Būrelio pirmininkas A. M. parodė ( b.l. 63), kad medžiotojų būrelis valdo du medžioklės plotų vienetus Druskininkų savivaldybėje ir Varėnos rajone. Medžioklės lapai medžioti šiuose plotuose išduodami atskirai. Lapkričio 26 d. vakare apie 19.30 jam paskambino G. U. ir pranešė, kad abu su L. K. pagavo medžiojančius du būrelio narius –R. S. ir R. G.; įvyko konfliktas. Be to, pažymėjo, kad apkalbų lygyje turėjo informacijos, jog R. S. medžioja pažeisdamas taisykles.

16Byloje esančių rašytinių įrodymų visuma, teisme apklaustų liudytojų G. U. ir L. K. parodymai, kurie yra nuoseklūs, tarpusavyje sutampantys, leidžia daryti išvadą, kad jų pakanka teigti, jog pareiškėjo veiksmai pagal ATPK 85 str.2d. kvalifikuoti teisingai. Byloje nėra objektyvių duomenų, kuriais remiantis galima atmesti minėtų liudytojų parodymus ir laikyti juos melagingais. Nors pareiškėjas ir nurodė minėtų liudytojų suinteresuotumą pakenkti jam ir R. G., tačiau tokių įrodymų nepateikė. Patys G. U. ir L. K. neigia turėję tokį tikslą, o apie užfiksuotą medžioklės taisyklių pažeidimą iš karto pranešė būrelio vadovui ir asmeniui, atsakingam už medžioklės lapų išdavimą. Liudytojų G. K. ir A. M. parodymai bylai mažiau informatyvūs, nes nei vienas iš jų nebuvo įvykio vietoje ir nematė R. S. bei R. G. su šautuvais, išimtais iš dėklo (prie iš dėklo neišimto šautuvo prožektorius medžioklei netvirtinamas), tačiau minėti liudytojai patvirtino aplinkybę, jog lapkričio 26 vakarą telefonu G. U. pranešė, jog jis ir L. K. rado R. S. ir R. G. medžiojančius be medžioklės lapo Varėnos rajone. Pagal galiojančią tvarką įrašymas į medžioklės lapą vyksta susitikus medžiotojams, sutikrinus medžioklės bilieto duomenis ir medžiotojui jame pasirašius. R. G. į L. K. mobiliojo ryšio telefoną atsiųsta žinutė su prašymu įrašyti į medžioklės lapą tuo metu, kai minėti liudytojai jau buvo atvykę prie bokštelio ir matė jame sėdintį R. G. su šautuvu rankose, prie kurio buvo pritaisytas prožektorius, leidžia daryti išvadą, jog šautuvams esant sudėtiems automobilio bagažinėje, kaip teigia pareiškėjas ir R. G., šiam nebuvo jokio reikalo tokiu būdu prašyti įtraukti į medžioklės lapą. Teismas nesivadovauja pareiškėjo ir liudytojo R. G. parodymais, juos vertina: pareiškėjo - kaip siekį išvengti administracinės atsakomybės, R. G. –kaip siekį kartu vykusiam medžioti R. S., o tuo pačiu ir sau pačiam išvengti administracinės atsakomybės.

17Teismas, išnagrinėjęs visas bylos aplinkybes ir įvertinęs įrodymus (ATPK 257 str.), daro išvadą, kad pažeidimas yra įrodytas, veika teisingai kvalifikuota pagal ATPK 85 straipsnio 2 dalį.

18Atsižvelgdamas į ištirtų rašytinių įrodymų visumą, į padaryto pažeidimo pobūdį, jo pavojingumo laipsnį, į pažeidėjo R. S. asmenybę ir į kitas bylos aplinkybes, vadovaudamasis teisingumo ir protingumo kriterijais, teismas daro išvadą ir konstatuoja, kad administracinės nuobaudos tikslai, numatyti ATPK 20 str., gali būti pasiekti tik taikant R. S. atžvilgiu ATPK 85 str. 2 d. sankcijoje numatytą ir Nutarimu paskirtą administracinę nuobaudą, nes paskirta administracinė nuobauda – 1000 Lt piniginė bauda yra adekvati jo padaryto pažeidimo pobūdžiui, atitinkanti ATPK 20 str. numatytus administracinių nuobaudų skyrimo tikslus.

19Skundžiamas nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas, todėl paliktinas nepakeistas.

20Vadovaudamasi LR Administracinių bylų teisenos įstatymo 124 str. 1d. 1p. teisėja

Nutarė

21Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento įgalioto pareigūno 2010 m. gruodžio 17 d. nutarimą, kuriuo R. S. paskirta administracinė nuobauda – 1000,00 Lt bauda, už administracinio teisės pažeidimo, numatyto LR ATPK 85 str. 2 d. padarymą, palikti nepakeistą ir skundo nepatenkinti.

22Nutartis per 10 dienų nuo jos paskelbimo dienos gali būti apskųsta apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėja Albina... 2. Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento įgalioto pareigūno 2010 m.... 3. R. S. administracinė nuobauda paskirta už tai, kad jis... 4. R. S. skundu ir teismo posėdyje prašė panaikinti... 5. Institucijos atstovas su skundu nesutinka, kadangi nutarimas yra teisėtas ir... 6. Skundas netenkintinas.... 7. ATPK 85 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad medžiojimas be galiojančio... 8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000-06-27 įsakymu Nr. 258 patvirtintų... 9. Bylos medžiaga rodo, kad R. S., kaip medžioklės... 10. Druskininkų medžiotojų klubo „( - )“ prezidentui 11. Institucijai, nagrinėjusiai administracinio teisės pažeidimo bylą,... 12. Tačiau vėliau – 2010-12-27 - skundu kreipėsi į teismą, prašydamas... 13. Teisme apklausti liudytojais G. U. ir 14. Teisme apklaustas liudytoju G. K. parodė ( b.l. 50), kad... 15. Būrelio pirmininkas A. M. parodė ( b.l. 63), kad... 16. Byloje esančių rašytinių įrodymų visuma, teisme apklaustų liudytojų 17. Teismas, išnagrinėjęs visas bylos aplinkybes ir įvertinęs įrodymus (ATPK... 18. Atsižvelgdamas į ištirtų rašytinių įrodymų visumą, į padaryto... 19. Skundžiamas nutarimas yra teisėtas ir pagrįstas, todėl paliktinas... 20. Vadovaudamasi LR Administracinių bylų teisenos įstatymo 124 str. 1d. 1p.... 21. Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento įgalioto pareigūno 2010 m.... 22. Nutartis per 10 dienų nuo jos paskelbimo dienos gali būti apskųsta...