Byla 2-582-569/2016
Dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Lina Muchtarovienė, sekretoriaujant Violetai Paskočinienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui V. K., teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Daumonta‘‘ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,CCM Baltic‘‘ dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

31.Ieškovas UAB ,,Daumonta‘‘ ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „CCM Baltic‘‘ 88632,39 Eur skolą, 1757,45 Eur delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1031,02 Eur žyminio mokesčio ir 300 Eur išlaidas už advokato pagalbą. Bylą prašė nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

42. Šiaulių apygardos teismas 2016m. vasario 1 d. preliminariu sprendimu ( b.l. 55) ieškinį tenkino, priteisė iš atsakovo UAB „CCM Baltic‘‘ ieškovui UAB ,,Daumonta‘‘88632,39 Eur (aštuoniasdešimt aštuonis tūkstančius šešis šimtus trisdešimt du eurus 39 centus) skolą, 1757,45 Eur (vieną tūkstantį septynis šimtus penkiasdešimt septynis eurus 45 centus) delspinigių, 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos 88632,39 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2016-01-26 - iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 1331,02 Eur (vieną tūkstantį tris šimtus trisdešimt vieną eurą 02 centus) bylinėjimosi išlaidas.

53. Ieškovas UAB ,,Daumonta‘‘ ieškinyje nurodė, kad 2015-05-04 ieškovas ir atsakovas sudarė subrangos sutartį Nr. 2015/05-01, pagal kurią ieškovas įsipareigojo savo medžiagomis ir darbo priemonėmis parengti vidaus elektrotechnikos darbo projektą bei atlikti vidaus elektrotechnikos darbus pagal projektą Nr. 0369-TP-E ir pagal lokalinę sąmatą Nr. 150407 statybos objekte –Prekybos paskirties pastate, esančiame ( - ) . Atsakovas įsipareigojo pagal šią statybos subrangos sutartį apmokėti už atliktus darbus, kurių kaina pagal šios sutarties 2.1 p. nustatoma remiantis suderintos sąmatos vienetiniais darbų įkainiais ir faktiškai atliktais fiziniais darbų kiekiais. Už objekto vidaus elektrotechnikos darbo projekto parengimą bei atliktus vidaus elektrotechnikos darbus objekte – Prekybos paskirties pastate, esančiame ( - ), liko skolinga bendrą 88632,39 eurų sumą.

64. Atsakovas UAB ,,CCM Baltic‘‘teismui pateikė prieštaravimus (b.l. 61,62) dėl 2016-02-01 preliminaraus sprendimo, su juo nesutinka ir prašo ieškinį atmesti. Nurodė, kad 2015-04-18 tarp šalių buvo sudaryta subrangos sutartis Nr. 15/04-02 dėl ( - ), apšvietimo bei elektros įvado į pastatą darbų pagal projektą Nr. 0369-TP-LE. Kadangi darbai pagal sutartį buvo priduoti tik 2015 m. spalio mėn. 2 d., nors turėjo būti visiškai baigti ir priduoti 2015-06-30, todėl pagal patvirtintus darbų aktus mokėtiną sumą 88 632,39 Eur atsakovas sulaikė iki galutinio objekto defektų pašalinimo ir pridavimo užsakovui dienos. Mokėtina suma buvo sulaikyta, kadangi ieškovas vėlavo atlikti darbus, jam buvo skaičiuojami 0,02% delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną nuo sutarties sumos pagal sutarties 8.2.2 punktą. Taip pat dėl pavėluoto darbų atlikimo genrangovas patyrė nuostolius, kurių konkretus dydis bus nustatytas po galutinio objekto defektų pašalinimo ir pridavimo užsakovui, o pagal sutarties 8.2.2 punktą subrangovas už vėliau, nei numatyta sutartyje, priduotus darbus turi sumokėti genrangovui turėtas pagrįstas išlaidas bei nuostolius. Sutarties 8.9 punktas numato, kad genrangovas įtraukia į tarpusavio atsiskaitymą sumas, mokėtinas pagal sutartį, susijusias su subrangovui keliamais reikalavimais dėl sutarties sąlygų pažeidimo. Mokėtinos baudų ir delspinigių sumos išskaičiuojamos iš subrangovui mokėtinų sumų ne ginčo tvarka. Todėl po galutinio objekto defektų pašalinimo ir perdavimo dienos užsakovui paskaičiavus delspinigius bei patirtus pagrįstus genrangovo nuostolius ir išlaidas dėl subrangovo kaltės, šios sumos bus įtrauktos į tarpusavio atsiskaitymus ne ginčo tvarka. 2016-01-08 pranešimu Nr. 16/01-11 ieškovas buvo informuotas apie mokėtinų sumų sulaikymą ir delspinigių bei baudų (patirtų nuostolių) išskaičiavimą iš mokėtinų sumų. Iš mokėtinos 88632,39 Eur sumos ieškovui pagal 2015-05-04 papildomą susitarimą Nr. 1 buvo išskaičiuotas 6509,38 Eur genpaslaugų mokestis pagal išrašytą PVM sąskaitą -faktūrą TAL2177.

75. Atsiliepimu į prieštaravimus (b.l. 65,66) ieškovas UAB ,,Daumonta‘‘ prašė ieškinį patenkinti, preliminarų sprendimą palikti nepakeistą, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovas savo prieštaravimuose nurodo visiškai su šiuo ginču nesusijusią informaciją, t.y. nurodo visiškai kitą tarp šalių sudarytą subrangos sutartį, kuria ieškovas savo ieškinyje visiškai nesivadovauja ir tokios sutarties ieškinyje nėra nurodęs. Atsakovo teigimu tarp šalių 2015-04-18 buvo sudaryta subrangos sutartis Nr. 15/04-02 dėl ( - ), apšvietimo bei elektros įvado į pastatą darbų pagal projektą Nr. 0369-TP-LE. Tačiau ieškovas į teismą kreipėsi dėl atsakovo sutartinių įsipareigojimų nevykdymo pagal 2015-05-04 d. subrangos sutartį Nr. 2015/05-1 bei pagal 2015-07-07 d. tarp ieškovo ir atsakovo sudaryto papildomo susitarimo prie 2015-05-04 d. subrangos sutarties. Ieškovas pagal 2015-05-04 d. tarp šalių sudarytą sutartį Nr. 2015/05-01 laiku ir tinkamai savo medžiagomis ir darbo priemonėmis parengė vidaus elektrotechnikos darbo projektą bei atliko vidaus elektrotechnikos darbus pagal projektą Nr. 0369-TP-E ir pagal lokalinę sąmatą Nr. 150407 statybos objekte prekybos paskirties pastate, esančiame adresu ( - ). Todėl, ieškovui pilnai atlikus darbus pagal 2015-05-04 d. statybos subrangos sutartį ir papildomus darbus pagal 2015-07-07 papildomą susitarimą, tarp šalių buvo pasirašyti atliktų darbų aktai bei jų pagrindu buvo išrašytos PVM sąskaitos-faktūros. Pažymėtina, kad priešingai, nei nurodo atsakovas savo prieštaravimuose, tarp šalių pasirašytame 2015-07-07 papildome susitarime darbų atlikimo terminas buvo pratęstas iki 2015-09-01. Tuo pačiu atsakovas įsipareigojo pagal šią sutartį apmokėti ieškovui už atliktus darbus. Tačiau atsakovas piktybiškai vengia atsiskaityti su ieškovu ir tokiu būdu klaidina teismą. Ieškovas nepagrįstai teigia, kad jis inicijavo taikos derybas tarp ginčo šalių, nes atsakovas net nebandė inicijuoti jokių derybų dėl taikaus ginčo sprendimo, o į ieškovo daugkartinius raginimus susimokėti skolą visiškai nereaguoja.

86. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas advokatas V. K. nurodė, kad atsakovas ieškovui yra skolingas pagal 2015m. gegužės 4d. subrangos sutartį pagal penkias PVM sąskaitas – faktūras, nurodytas ieškinyje. Patikslino, kad su atsakovu kitą subrangos sutartį ieškovas buvo sudaręs ne 2015-04-18, o 2015-04-22 dieną. Pagal ankstesnę sutartį atsakovas su ieškovu pilnai atsiskaitė, jokių pretenzijų nereiškė, ieškovas dėl atsiskaitymų pretenzijų jam taip pat neturi. Atsakovas nereiškė pretenzijų ieškovui dėl atliktų darbų ir pagal 2015-05-04 sudarytą sutartį, tačiau atliktų darbų pilnai neapmokėjo. Kadangi atsakovas, 2015-09-10 apmokėdamas paskutinę sąskaitą pagal 2015-04-22 subrangos sutartį, pravedė didesnę sumą, o šalys jau buvo sudariusios kitą 2015-05-04 subrangos sutartį, todėl dalis permokos buvo užskaityta vienai iš 2015-09-30 išrašytų sąskaitų dalinai padengti. Atsakovas kitų sąskaitų neapmokėjo visiškai, todėl liko skolingas ieškinyje nurodytą sumą. Ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti, palikti galioti preliminarų teismo sprendimą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

97. Atsakovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai, prašymų atidėti bylos nagrinėjimą negauta.

10Preliminarus sprendimas paliktinas galioti.

118. Šiaulių apygardos teismas 2016m. vasario 1 d. preliminariu sprendimu ( b.l. 55) ieškinį tenkino, priteisė iš atsakovo UAB „CCM Baltic‘‘ ieškovui UAB ,,Daumonta‘‘88632,39 Eur (aštuoniasdešimt aštuonis tūkstančius šešis šimtus trisdešimt du eurus 39 centus) skolą, 1757,45 Eur (vieną tūkstantį septynis šimtus penkiasdešimt septynis eurus 45 centus) delspinigių, 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos 88632,39 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2016-01-26 - iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 1331,02 Eur (vieną tūkstantį tris šimtus trisdešimt vieną eurą 02 centus) bylinėjimosi išlaidas.

129. Atsakovas UAB ,,CCM Baltic‘‘ preliminarų teismo sprendimą ginčija teigdamas, kad atsakovas yra skolingas ieškovui pagal kitą – 2015-04-18 subrangos sutartį, kurios vykdymo terminus ieškovas pažeidė. Atsakovo teigimu pagal 2015-05-04 subrangos sutartį su ieškovu jis yra atsiskaitęs.

1310. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas UAB „Daumonta“ ir atsakovas UAB „CCM Baltic“ 2015-05-04 sudarė subrangos sutartį Nr. 2015/05-01, pagal kurią ieškovas įsipareigojo savo medžiagomis ir darbo priemonėmis parengti vidaus elektrotechnikos darbo projektą bei atlikti vidaus elektrotechnikos darbus pagal projektą Nr. 0369-TP-E ir pagal lokalinę sąmatą Nr. 150407 statybos objekte – Prekybos paskirties pastate, esančiame ( - ). Atsakovas įsipareigojo pagal šią statybos subrangos sutartį apmokėti už atliktus darbus, kurių kaina pagal šios sutarties 2.1 p. nustatoma remiantis suderintos sąmatos vienetiniais darbų įkainiais ir faktiškai atliktais fiziniais darbų kiekiais. Preliminari sutartinė visų darbų kaina buvo numatyta 226579,76 Eur su PVM. Pagal minėtos sutarties 3.1. punktą atsiskaitymai pagal pasirašytus atliktų darbų aktus ir PVM sąskaitas-faktūras vykdomi ne vėliau kaip per 5 d. nuo dienos, kai į genrangovo sąskaitą įplaukia statytojo lėšos už ataskaitinio mėnesio atliktus darbus, bet ne vėliau nei per 30 kalendorinių dienų nuo atliktų darbų pridavimo, prieš tai darbų kokybę ir apimtis subrangovui suderinus su techninę priežiūrą vykdančiu inžinieriumi ir objekto statybos darbų vadovu bei įforminus normatyviniuose statybos dokumentuose nurodytą darbų atlikimo dokumentaciją.

1411. 2015-07-07 tarp šalių buvo sudarytas papildomas susitarimas prie 2015-05-04 subrangos sutarties, pagal kurį ieškovas pagal suderintas lokalinę sąmatą Nr. 150511 ir lokalinę sąmatą Nr. 150701 įsipareigojo atlikti papildomus elektros darbus, o atsakovas įsipareigojo už laiku ir kokybiškai atliktus papildomus darbus sumokėti ieškovui 9228,67 Eur sumą.

1512. Pagal atliktų darbų aktus Nr. 150406, Nr. 150511, Nr. 150511, Nr. 150405, Nr. 150701 už 2015 m. rugsėjo mėn. 2015-09-30 atsakovui buvo išrašyta PVM sąskaita-faktūra DAU Nr. 0003822 -14642,05 eurų sumai, kurią atsakovas turėjo apmokėti iki 2015-10-05. Atsakovas šią PVM sąskaitą-faktūrą apmokėjo ne visą. Pagal atliktų darbų aktus Nr. 150501/1 ir Nr. 150407 už 2015 m. rugsėjo mėn. 2015-09-30 atsakovui išrašyta PVM sąskaita-faktūra DAU Nr. 0003823 - 61398,56 eurų sumai, kurią atsakovas turėjo apmokėti iki 2015-10-05, tačiau neapmokėjo. Pagal atliktų darbų aktą Nr. 150407 už 2015 m. spalio mėn. 2015-10-30 atsakovui išrašyta PVM sąskaita-faktūra DAU Nr. 0003838 - 14975,43 eurų sumai, kurią atsakovas turėjo apmokėti iki 2015-11-04, tačiau sąskaita neapmokėta. Pagal atliktų darbų aktus Nr. 150510, Nr. 150511, Nr. 150902/1, Nr. 150902, Nr. 150902/2, Nr. 150902/3, Nr. 150902/4, Nr. 150902/5 už 2015 m. spalio mėn. 2015-10-30 atsakovui buvo išrašyta PVM sąskaita-faktūra DAU Nr. 0003839 - 4971,00 eurų sumai, kurią atsakovas turėjo apmokėti iki 2015-11-04, sąskaita neapmokėta. Pagal atliktų darbų aktą Nr. 151112 už 2015 m. lapkričio mėn. 2015-11-30 atsakovui išrašyta PVM sąskaita-faktūra DAU Nr. 00038847 - 155,00 eurų sumai, kurią atsakovas turėjo apmokėti iki 2015-12-05, sąskaita neapmokėta. Atsakovas pagal šias sąskaitas-faktūras ir 2015-05-04 subrangos sutartį ieškovui skolingas 88632,39 Eur sumą.

1613. Atsakovas pateiktuose prieštaravimuose dėl preliminaraus sprendimo nurodo, kad su ieškovu buvo sudaręs kitą subrangos sutartį 2015m. balandžio 18d., pagal kurią su ieškovu pilnai neatsiskaitė dėl to, jog ieškovas pažeidė sutarties terminus. Iš byloje esančių ieškovo pateiktų įrodymų matyti, kad šalys 2015m. balandžio 22d. buvo sudariusios subrangos sutartį Nr. 2015/04-02 dėl ( - ) apšvietimo bei elektros įvado į pastatą darbų (b.l. 96). Bylos nagrinėjimo metu ieškovo atstovas patikslino, kad sutarties sudarymo data yra ne 2015-04-18, o 2015-04-22 diena, šias aplinkybes paneigiančių įrodymų atsakovas nepateikė. Ieškovas nurodė, kad pagal šią sutartį atsakovas su ieškovu yra pilnai atsiskaitęs ir pretenzijų jam neturi, pateikė atsiskaitymą patvirtinančius įrodymus (b.l. 100-110). Ieškovas pateikė teismui periodinę klientų suvestinę už laikotarpį nuo 2015-01-01d. iki 2015m. gruodžio 31d. (b.l. 111). Iš suvestinės matyti, kad ieškovo pateiktos sąskaitos buvo apmokamos eiliškumo tvarka. Ieškovo atstovas nurodė, kad 2015-09-10 atsakovas buvo pravedęs ieškovui didesnę pinigų sumą, kuria apmokėjo paskutinę sąskaitą pagal 2015-04-22 subrangos sutartį, o permoka buvo užskaityta avansu pagal 2015-05-04 sutartį, tai matyti pateiktoje suvestinėje. Atsakovas jokių įrodymų, kurie paneigtų šias aplinkybes, nepateikė, nepateikė teismui įrodymų, jog apmokėjo ieškovui už darbus pagal 2015-05-04 sutartį. Apklausta teismo posėdyje liudytoja I. V., kuri dirbo pas atsakovą ( - ), nurodė, kad atsakovas visada atsiskaitydavo ieškovui už anksčiau atliktus darbus, jei atsiskaitydavo už vėlesnius, t.y. pakeisdavo atsiskaitymų eiliškumą – tai atžymėdavo darant pavedimą, konkretizuojant, už ką atsiskaito. Kadangi atsakovas neįrodė prieštaravimuose nurodytų aplinkybių, teismas daro išvadą, kad ieškovas pagrįstai prašo priteisti skolą iš atsakovo pagal 2015-05-04 dienos subrangos sutartį.

1714. CK 6.681 straipsnio 1 dalis numato, kad statybos rangos sutartimi rangovas įsipareigoja per sutartyje nustatytą terminą pastatyti pagal užsakovo užduotį statinį arba atlikti kitus statybos darbus, o užsakovas įsipareigoja sudaryti rangovui būtinas statybos darbams atlikti sąlygas, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą. Prievolės turi būti vykdomos tinkamai, sąžiningai, nustatytais terminais pagal įstatymų ir sutarties nurodymus (Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.38 str. 1 d., 6.200 str. 1 d.). Bet koks iš sutarties atsiradusios prievolės nevykdymas, įskaitant įvykdymo termino praleidimą, laikomas sutarties nevykdymu (CK 6.63 str.1 d. 2 p., 6.205 str.). Atsakovė netinkamai įvykdė sutartyje nustatytas pareigas, t. y. pagal ieškovės pateiktas sąskaitas–faktūras už suteiktas paslaugas su ieškove tinkamai neatsiskaitė, tuo pažeidė sutartinę prievolę (CK 6.256 str. 1 ir 2 d., 6.260 str. 1 d., 6.655 str. 1 d., 6.704 str. 1 d.). Todėl iš atsakovo UAB „CCM Baltic“ ieškovui UAB ,,Daumonta‘‘ priteistina 88632,39 Eur skola.

1815. 2015-05-04 subrangos sutarties 8.1.1. punkte numatyta, kad genrangovui, t. y. atsakovui uždelsus atsiskaityti už atliktus darbus sutartyje nustatytais terminais, jis privalo mokėti 0,02 procentų dydžio delspinigius nuo neapmokėtos darbų sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Kadangi atsakovas nevykdė prievolės sutartyje nustatytu laiku, priteistinos netesybos – delspinigiai, kurie sudaro 1757,45 Eur (CK 6.71 str., 6.258 str., sutarties 8.1.1 p.).

1916. Atsakovas taip pat privalo mokėti palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6. 210 str. 2 d.). Ieškovo prašymas dėl 6 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas CK 6.210 straipsnio 2 dalies nuostatomis, todėl tenkintinas.

2017. CPK 93 straipsnyje reglamentuojamas bylinėjimosi išlaidų paskirstymas. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Patenkinus ieškinį, iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos. Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovas byloje patyrė tokias išlaidas: 1031,02 Eur žyminis mokestis, 300 Eur išlaidos už procesinių dokumentų paruošimą, 250 Eur už atstovavimą pirmosios instancijos teisme.

2118. Teismas, įvertinęs bylos apimtį, teismo posėdžių kiekį ir laiką, advokatų darbo laiko sąnaudas, paruoštų dokumentų turinį ir apimtį, Teisingumo ministro įsakymu patvirtintų „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato arba advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ nustatytus dydžius, sprendžia, kad ieškovui iš atsakovo priteistina 1581,02 Eur bylinėjimosi išlaidų.

2219. Teismas byloje patyrė 8,43 Eur išlaidų už procesinių dokumentų siuntimą, todėl iš atsakovo priteistina 8,43 eurų pašto išlaidų valstybei (CPK 88 straipsnis).

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 260str., 430 straipsnio 6 d. 3 punktu, teismas,

Nutarė

24Šiaulių apygardos teismo 2016 m. vasario 1 d. preliminarų sprendimą palikti nepakeistą.

25Priteisti iš atsakovo UAB „CCM Baltic“ (įmonės kodas 145417921) ieškovui UAB „Daumonta“ (įmonės kodas 153642871) 88632,39 Eur (aštuoniasdešimt aštuonis tūkstančius šešis šimtus trisdešimt du eurus 39 centus) skolą, 1757,45 Eur (vieną tūkstantį septynis šimtus penkiasdešimt septynis eurus 45 centus) delspinigių, 6 procentų metines palūkanas nuo priteistos 88632,39 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2016-01-26 - iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 1581,02 Eur (vieną tūkstantį penkis šimtus aštuoniasdešimt vieną eurą 02 centus) bylinėjimosi išlaidas.

26Priteisti iš atsakovo UAB ,,CCM Baltic‘‘ 8,43 Eur (aštuonis eurus 43 centus) išlaidų valstybei.

27Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Lina... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. 1.Ieškovas UAB ,,Daumonta‘‘ ieškiniu kreipėsi į teismą, prašydamas... 4. 2. Šiaulių apygardos teismas 2016m. vasario 1 d. preliminariu sprendimu (... 5. 3. Ieškovas UAB ,,Daumonta‘‘ ieškinyje nurodė, kad 2015-05-04 ieškovas... 6. 4. Atsakovas UAB ,,CCM Baltic‘‘teismui pateikė prieštaravimus (b.l.... 7. 5. Atsiliepimu į prieštaravimus (b.l. 65,66) ieškovas UAB ,,Daumonta‘‘... 8. 6. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas advokatas V. K. nurodė, kad... 9. 7. Atsakovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta... 10. Preliminarus sprendimas paliktinas galioti.... 11. 8. Šiaulių apygardos teismas 2016m. vasario 1 d. preliminariu sprendimu (... 12. 9. Atsakovas UAB ,,CCM Baltic‘‘ preliminarų teismo sprendimą ginčija... 13. 10. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas UAB „Daumonta“ ir atsakovas... 14. 11. 2015-07-07 tarp šalių buvo sudarytas papildomas susitarimas prie... 15. 12. Pagal atliktų darbų aktus Nr. 150406, Nr. 150511, Nr. 150511, Nr. 150405,... 16. 13. Atsakovas pateiktuose prieštaravimuose dėl preliminaraus sprendimo... 17. 14. CK 6.681 straipsnio 1 dalis numato, kad statybos rangos sutartimi rangovas... 18. 15. 2015-05-04 subrangos sutarties 8.1.1. punkte numatyta, kad genrangovui, t.... 19. 16. Atsakovas taip pat privalo mokėti palūkanas už priteistą sumą nuo... 20. 17. CPK 93 straipsnyje reglamentuojamas bylinėjimosi išlaidų paskirstymas.... 21. 18. Teismas, įvertinęs bylos apimtį, teismo posėdžių kiekį ir laiką,... 22. 19. Teismas byloje patyrė 8,43 Eur išlaidų už procesinių dokumentų... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str.,... 24. Šiaulių apygardos teismo 2016 m. vasario 1 d. preliminarų sprendimą palikti... 25. Priteisti iš atsakovo UAB „CCM Baltic“ (įmonės kodas 145417921)... 26. Priteisti iš atsakovo UAB ,,CCM Baltic‘‘ 8,43 Eur (aštuonis eurus 43... 27. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos...